fredag 21. desember 2007

Julefred

Den er i ferd med å senke seg også hos Programsekretariatet. Med mindre tilgang på ribbe og andre av bordets gleder rasjonaliseres og bidrar til abstinenser, kommer også Programbloggen til å bli gjenstand for fred og ro. Oppdateringer kan forekomme, men kanskje ikke før til neste år. Og vi varsler ingen spesielle nyheter i høytiden som kommer :-D

Herved ønskes alle en Gledelig Jul og Godt Nytt År.

Mer frihet i Europa

I natt ble 9 nye land med i Schengen. Dermed er det mulig å reise fritt mellom enda flere land i Europa. Dette gjelder også Norge som er med i den avtalen.

Denne utvidelsen kan gi utfordringer ettersom det blir lettere også for kriminielle å bevege seg over landegrensene. På den andre siden innebærer det også tettere politisamarbeid mellom alle landene, noe som bidrar i motsatt retning.

Akkurat nå synes jeg i grunnen det som er vesentlig er at den jevne borger i disse landene i realiteten har fått økt frihet til å bevege seg. Og det må vel være fint, eller hva?

torsdag 20. desember 2007

Skatter og avgifter

Det er en litt underlig debatt som går synes jeg, om skatt. På venstresiden ønsker de å øke skattene, eller for å være presis: Noen vil vurdere det ifm arbeid med nytt stortingsvalgprogram. Det synes jeg faktisk er realt. Så har vi V og Krf som nå sier at: Det blir ikke snakk om å gå inn for skatteletter i neste periode. Dette sier de uten referanse til arbeid med nytt program. De binder altså eget parti utover den perioden dagens program gjelder.

Opp i alt dette er det grunn til å etterlyse tenkning rundt skatt: Prinsippene. Hvorfor skal vi betale skatt (og ulike avgifter).

Høyre har noen formuleringer i utkastet til prinsipprogram, som ev. vil legge føringer for arbeidet med stortingsvalgprogrammet. Og utgangspunktet er at skatt skal betales for å finansiere "felles tiltak for samfunnet" samt bidra til inntektsutjevning. Den andre siden av debatten er imidlertid også viktig: Det skal lønne seg å jobbe, og folk skal kunne leve (høste) av egen innsats. Når det gjelder avgifter er vurderinger knyttet opp til miljøhensyn, holdningsarbeid etc.

Ja, forresten liberalisme. Jeg har forstått på kommentarer i denne bloggen at liberalister (venstrefolk?) setter individet høyt. Det burde bety at de også er opptatt av at indivdet i størst mulig grad skal kunne høste av egen innsats. Er det ikke da litt rart at partilederen er så bombastisk i sine uttalelser?

Hva tenker du om alt dette?

onsdag 19. desember 2007

Ytringsflause?

Hottentott-flause meldes det fra TV2: På God Morgen Norge har Vår Staude sagt "....og der bor hottentotter"...Hvorpå reaksjon ble "det har jeg kanskje ikke lov til å si?"

Der går altså grensen for ytringsfriheten?

tirsdag 18. desember 2007

Ny finansminster eller partileder om 2 uker?

Ja, dersom man kunne forvente at SV holdt ett av løftene sine, så skal altså Halvorsen gå av ved årsskifte. Jeg er bare ikke sikker på om hun har lovet å gå av som statsråd eller *bare* som partileder.

Det er dessverre ikke full barnehagedekning. Med økende barnetall og lavere priser stiger etterspørselen. Samtidig flytter folk; særlig inn til de store byene. Og der er det etterhvert knapphet på tomter og krevende å få bygget nye barnehager. Samtidig har det aldri vært bygget så mange barnehager som nå, og i fremste rekke står da også de store byene med Oslo og Bergen i spissen.

Dette er realitetene på godt og vondt. Man bør være varsom med å påstå at kommunestyrerepresentanter i store deler av landet motarbeidet målet om full barnehagedekning. Det tviler jeg på at det finnes belegge for. Uansett om det gjelder røde eller blå kommuner. For tenk, utfordringen er tilstede også i røde kommuner.

Hva tenker du om dette? Tror du Halvorsen bryr seg om å holde løftet om å gå av?

mandag 17. desember 2007

Forskningsmål langt unna

Regjeringen har offisielt skrotet målet om at norsk forskning skal utgjøre 3% av BNP, skal vi ta den nye forskningsstatsråden på alvor. Oppgaven hun fikk etter Djupedal var ikke lett, så det er forståelig. I tillegg har hun et interessant poeng: Statens inntekter øker og øker og dermed er 3% et bevegelig mål; som er vanskelig å nås. Underforstått: Da er det greit at målet ikke nås.

Hm...sier de det samme f.eks. om bistandsbudsjettet - 1% av BNP?

Nok om det. Med hvilkeskjær og kutt i forskningsinnsatsen blir det stadig mer krevende å nå målet. Så hva mener du: Bør dette målet fortsatt stå ved lag etter neste stortingsvalg? Hvordan bør programformuleringen være?

fredag 14. desember 2007

Åpningstider

Julestria er vel nå omtrent på sitt mest hektiske, dvs før den siste krampetrekningen setter inn på selve julaften-dagen. Jeg synes denne tiden stort sett har sin sjarme; med passelig småmas her og der.

Så har vi søndagsåpne butikker. En ting er vel at det letter hverdagen for mange sånn rett før jul, men hvorfor skal vi på død og liv ha søndagsstengt ellers i året? Det er lenge siden bondesamfunnet og industrisamfunnet. Hvorfor skal vi da ha et samfunn som regulerer aktivteten slik den gjorde den gangen?

Andre land i verden klarer å ha åpnet når det passer, og når folk vil. Det er mange som liker tanken på at baker'n på hjørnet har åpent hele uka. I allefall på søndager så man kan handle inn ferske varer til frokost. Men hvorfor skal ikke enhver virksomhet selv få bestemme åpningstider? Motargumentene er mange, men er de gode nok?

Hva mener du; mer liberalisering (avskaffelse) av åpningstidsloven?

torsdag 13. desember 2007

Sviker realfag

Avisene og senest i dag Nettavisen, kan fortelle at universitetet vuderer å legge ned Solobservatoriet. Som følge av reduserte bevilgninger fra regjeringen. Den satser som kjent ikke på FoU.

Dersom solobservatoriet legges ned, er en av de som kanskje må sies opp daglig leder Knut Jørgen Røed Ødegaard: Mannen som virkelig har fått det norske folk til å løfte blikket. Som bidrar til å skape entusiasme for realfag, forskning og "det der ute".

Hm..norske mydigheter setter liten pris på dette engasjement kan det virke som. Så da er det kanskje bedre for Ødegaard å bli headhuntet av private eller utenlandske bedrifter.

*Houston we have a ...eh..person available".

onsdag 12. desember 2007

Oppheve odelsretten?

Bør Odelsretten (grunnlovens § 107) oppheves? Dette har det jevnlig vært debatt om i Høyre. I programmet for inneværende periode står det at Høyre vil bevare odelsretten. Diskusjonen har vært der med jevne mellomrom de siste årene, og kommer igjen ifm arbeidet med stortingsvalgprogrammet for neste periode.

Såp hva synes du. Bør odelsretten fortsatt bestå eller avskaffes?

tirsdag 11. desember 2007

Frikjøpte nordmenn

Regjeringen har lagt på bordet milliarder av kroner for å kjøpe regnskog. Dvs betale for at regnskog ikke hogges. Dette bidrar direkte til å redusere CO2 utslippene på global basis - og Norge overoppfyller sine Kyotoforpliktelser. Riktignok sier finansminsteren at det ikke er sikkert vi kommer til å bruke de 3 milliardene vi skal i løpet av neste år. Og bruken av midlene påfølgende år er kanskje også usikre.

Men poenget nå er som følger: Med et enkelt grep har Norge betalt og gjort opp for egne utslipp. Så da trenger vi ikke gjøre noe mer med eget forbruk i eget land, men kan ture frem som før? Ja, vi kan kanskje også øke forbruket noe og fortsatt holde oss innenfor våre Kyoto-forpliktelser.

Slett ikke dumt, eller hva?

mandag 10. desember 2007

Finansiere rømlinger

Til tider utfordres pressen utfordres på noen grunnleggende forhold: Krav til åpenhet og innsyn overalt og hos alle; som møtes med det motsatte overfor egen redaksjon. Kildevernet er hellig.

Denne problemstillingen har fått en ny variant. Brennpunkts avsløringer om TV2 og Se og Hør sin betaling til Ole Kr Back mens han var på rømmen, har avstedkommet reaksjoner. Myndighetene skal nå se på om dette er lovlig. På nyhetene i går ble redaktør Nelvik konfrontert med problemstillingen.
Dette vil jeg ikke kommentere fordi det berører kildevernet (omtrentlig sitat).
Er virkelig pressen så suveren, at den (kildevern, betalinger etc) står over norsk lov?

fredag 7. desember 2007

Forebygging og rehabilitering

Programkomiteen er så smått i ferd med å starte arbeidet med stortingsvalgprogrammet for 2009. I den forbindelse har det vært arrangert en helsekonferanse for å gå i dybden på helsepolitikken. Den neste store konferansen ser ut til å bli om justispolitikk (i april). Trolig blir det også arrangert et par mindre konferanser/seminarer om familiepolitikk og forsvarspolitikk.

Tilbake til justispolitisk konferanse. Den vil dreie seg om kriminalitet og justispolitiske utfordringer - Hva er de store utfordringene - trusselbildet, terror, økonomiske kriminalitet, strafferammer etc.

Men en vel så viktig sekvens av programmet vil være om forebygging og rehabilitering. Om dette er det mange tanker, hva er dine?

torsdag 6. desember 2007

Nybilavgifter - en miljøtrussel

Programsekretariatet har mottatt en mail med forslag til tema for en bloggpost - og en tekst også. Det benyttes gladelig, i en litt redigert versjon:

Nybilavgifter virker idag svært bremsende på å få forbedret utslippssituasjonen fra den norske vognparken. Det at innkjøp av nye biler beskattes på en måte som gjør at den vanlige borger sjelden ser seg råd til å kjøpe ny bil, har medført at gjennomsnittsalderen på den norske vognparken er blant de høyeste i Vesteuropa.

Som kjent forurenser eldre biler langt mer enn nyere. For å få en endring på dette må noe gjøres med nybilavgiftene. Samtidig kan vi ikke skjære bort den inntekten disse avgiftene betyr for staten, uten at det får konsekvenser. I tillegg ville ikke samfunnsøkonomien tåle den belastningen det ville bli hvis folk plutselig fikk det ekstra beløp til rådighet, som ellers ville ha gått til bilavgifter. Det ville sette igang en inflasjonsspiral. Avgiftene må derfor legges om, ikke fjernes.

Dagens forsøk fra den rød-grønne regjeringen på å gjøre bilavgiftene mer miljøvennlige tar ingen hensyn til hvor mange personer en bil kan transportere. Derfor er CO2-avgiften for en minibuss større enn for den tosetede sportsbilen, selv om miljøbelastningen per personkilometer er langt større for toseteren.

Forslag:
Først: Opprettholde årsavgiften for jeg biler som allerede er importert/solgt
i Norge.

For nye biler foreslås f.eks. innført fra 1.1.2009:
I stedet for avgift ved salg av nye biler, bør denne avgiften fjernes helt, og erstattes av avgift for bruk av bilen. Dette vil oppmuntre utbytting av eldre biler mot nyere, mer miljøvennlige biler.

For personbiler: Bruksavgiften baseres på utslipp av CO2 per km per person.

For lastebiler: Bruksavgiften baseres på CO2 per km per tonn nyttelast. Dette for også å motivere transportindustrien til å tenke miljø (dette må evt koordineres på EU-nivå for ikke å skape en negativ konkurransesituasjon for transportnæringen).

For biler som idag kvalificerer for grønne skilter: Bruksavgiften beregnes som for lastebiler ut fra CO2 per km per tonn nyttelast.

Tanken er at bruksavgiften kan beregnes slik at den tilsvarer 1/10 av nybilavgiften idag. Slik vil staten få inn de nødvendige inntektene over tid. Samtidig vil det bli ulønnsomt å kjøre i gamle biler som forurenser mye, i steden for å kjøpe nyere og mer miljøvennlige biler.

Synspunkter?

onsdag 5. desember 2007

Gjeninnføre mulighet til å stryke

Et ideal ved valg er at folket i størst mulig grad også skal kunne påvirke hvilke personer som til slutt får sete i folkevalgte forsamlinger. Tidligere var det mulig både å stryke og kummulere ifm kommunevalg, men dette ble endret. Ved valget i år kunne man derfor bare kumulere og ikke stryke.

Det er ulike begrunnelser begge veier, men tidligere i høst fremmet Høyre et dokument-8 forslag (DOKUMENT NR. 8:15 (2007-2008)) på Stortinget om å gjeninnføre mulighet for å stryke ved kommunevalg. Forslaget er til behandling, så får vi se hva utfallet blir. Teksten i forslaget lyder:
Stortinget ber Regjeringen utrede muligheten for å gjeninnføre en ordning med strykning av listekandidater ved kommunestyrevalg. En adgang til å stryke må vurderes i sammenheng med en justering av stemmetillegget for partienes forhåndskumulerte kandidater.
Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslaget for Stortinget, med sikte på at en slik ordning kan gjelde fra kommunestyrevalget i 2011.
Hva tenker du om det?

fredag 30. november 2007

Passivitet - en aktiv handling

I forbindelse med programarbeidet er flere opptatt av at det er viktig å få på plass en "aktiv næringspolitikk". Umiddelbart høres jo det fornuftig ut, men er det slik?

Aktiv, passiv, nøytral: Er det egentlig meningsløse begreper? Det å vurdere ulike tiltak og bevisst velge ingen av dem, er vel i seg selv en aktiv handling. Nøyral næringspolitikk: Hvordan definerer man det? Politikken skal ikke påvirke noe som helst. Men vil ikke enhver handling, eventuelt det å avstå fra å handle, uansett gi noen konsekvenser?

Blir debatten bedre/riktigere om vi ikke bruker de begrepene, men heller snakker om grenser for politikk og statens innblanding/rolle i næringslivet?

Dette er egentlig et stort spørsmål, hva tenker du?

torsdag 29. november 2007

Liberal = pasifist?

I en av kommentarene i posten under, står følgende:
Liberal som jeg er burde jeg i grunn være mot verneplikten, men jeg mener av en rekke ulike årsaker at Norge er best tjent med fortsatt verneplikt.
Dette undrer meg litt, helt oppriktig. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forstå det. Betyr det å være liberal - at man er pasifist? Betyr det å være liberal, så mener man at individet ikke har (med)ansvar for å beskytte landet/samfunnet/familien? Betyr det å være liberal at man mener forsvaret er unødvendig - eller at det bør baseres på vervet personell?

Høyre omtales gjerne som et liberalt-konservativt parti opptatt av ansvar, mangfold og toleranse. Et sterkt forsvar har alltid vært viktig for Høyre; herunder verneplikten. Standpunktet kan endres, men om det skyldes "liberalisme" er jeg usikker på.

Kan noen hjelpe meg med å forstå dette bedre?

onsdag 28. november 2007

Obligatorisk verneplikt - for kvinner?

Det er mye oppmerksomhet om forsvaret og mer vil det bli når Stortinget etterhvert skal debattere forsvarets fremtid.

La oss ta ett av spørsmålene og med følgende forutsetning: Norge skal forsatt ha vernepliktforsvar. I dag har jenter rett til å avtjene førstegangstjeneste (og også gjøre militære karriere), mens gutta er forpliktet. Uten å gå inn i debatt om hvor mange som faktisk avtjener eller ikke, la oss ta stilling til det prinsippielle:

Bør jenter sidestilles helt med gutta i denne sammenheng: Dvs at plikt til å avtjene førstegangstjenesten blir lik for alle?

tirsdag 27. november 2007

Rett til å gå til grunne?

I går ble det 3. Syse-seminaret arrangert, altså *tradisjonen tro*. I Jan P. Syses minne. Denne gangen var temane som ble drøftet: Velferdsstatens fremtid og Grenser for politikk.

Av mange gode innlegg var det et utsagn som man med god vilje kan bruke mange timer på å filosofere over. Utgangspunktet er følgende: For konservative mennesker er enkeltindividet viktigst. Det er selve byggesten/grunnmuren i samfunnet. Og vi er opptatt av individets frihet til å bestemme over eget liv, og å ta ansvar for egne handlinger.

Hva da når vi ser et individ gjør bevisste, men gale valg? I prinsippet skal vi akseperete det, gitt at andre ikke skades. Men altså, hvor hellig er prinsippet vårt om frihet til å bestemme over eget liv og til faktisk og ta *gale* valg? Hvem har forresten alltid fasiten på hva som er galt/riktig?
Når noen er i ferd med å gå til grunne, da griper jeg inn;
sa den ene innlederen. Det høres muligens ut som en selvfølge; men er det kanskje ikke om prinsippet skal rendyrkes. Jeg er enig med innlederen, men synes prinsippet er interessant å reflektere over.

Enn du?

mandag 26. november 2007

Kommunene vs Terra

Saken med norlandskommunenes spekulasjoner tar stadig nye vendinger. Søkelyset rettes nå i økende grad mot Terra; som ser ut til å ha solgt/reklamert for produkter de ikke har lov til å selge. Samtidig virker det åpenbart at kommuneloven ikke gir kommuner anledning til å ta opp lån for å spekulere.

Jeg forstår godt at kommunene prøver å skyve ansvaret over på Terra, og til en viss grad har de vel grunn til det. Men det er ingen som har tvunget kommunene til å gjøre noe som helst. Dette har de selv tatt beslutning om. Bør de ikke da ta konsekvensene av det? Nå har vi nettopp hatt et kommunevalg så det er kanskje nye mennesker i ulike verv, men det er jo ordførere og kommunestyrene som har det øverste ansvaret.

Når det er sagt er det oppsiktsvekkende dersom situasjonen i Haugesund er riktig, at administrasjonen har gjort dette uten å legge saken frem for politisk ledelse. Ikke bra.

Uten å kjenne saken annet enn fra mediene, virker det som kommunene har brutt kommuneloven, og Terra også har slomset med regelverk. Så bør kanskje alle parter ta hvert sitt ansvar. Samtidig ser vi også at det lures på hvor mye av dette som var klart før valget, men ble tiet i hjel. Hva tror du? Er det behov for endring av noe regelverk? Eller holder det at disse kommunene må ta "straffen" sin til skrekk og advarsel for andre?

fredag 23. november 2007

Abort

Abortkampen var sterk på 70-tallet og begynnelsen av -80 tallet. Etter at abortloven kom har debatten roet seg noe ned, selv om den fortsatt er tilstedet.

Tidligere har vi hatt klare formuleringer om abort: menneskeverd og kvinners rett til å bestemme over eget liv. Noe av dette har vi ikke tatt med i utkastet til nytt prinsipprogram. Vi sier noe om menneskeverd og liv, men ikke konkret abort.

Trenger vi det, bør vi likevel innarbeide en formulering om abort? Hva bør den i såfall være?

torsdag 22. november 2007

Doptesting av uorganiserte

NRK kan i dag fortelle at doping kontroller på norske treningssentre skal komme i gang fra våren 2008. Dette dreier seg om å teste vanlige folk som trener. Og det skal skje frivillig. Noen ønsker at dopingmidler skal forbys - dvs at det å dope seg skal likestilles med bruk av narkotika. Altså bli ulovlig slik at man kan ha sanksjoner.

Jeg skal ikke ta opp spørsmålet om hvorvodt doping i uorganiserte miljøer bør forbys eller fortsatt skal være lovlig, men dvele litt ved dop-testingen.Utgangspunktet er at det fortsatt er lovlig å dope seg for vanlige folk utenfor organisert idrett. At ordningen er frivillig er *greit nok*. Men er dette en snev av storebror skal bestemme over deg? Du vet ikke hva du har godt av så det skal noen bestemme. Hvor "frivillig" blir denne ordningen - vil man i realiteten bli presset til å teste seg - fordi alle andre gjør det?

Noen vil kanskje mene det er tøvete å stille dette spørsmålet. Jeg kan uten problemer si det er dumt å dope seg. Men mitt anliggende er: Vi har en situasjon som er lovlig. Hvorfor da skrittvis innføre kontroll? Skulle vi kanskje innført alkoholtester også ulike steder (utover bilkjøring...). Fordi alkoholmisbruk er jo ikke bra, selv om det er lov.

Hm, hadde det heller vært bedre å forby stoffene/doping i sin helhet.

Hva mener du?

onsdag 21. november 2007

Frivillighet

Civita arrangerte i dag en interessant tema-frokost om frivillighet. Forsker Håkon Lorentzen poengterte at frivilligheten bygger på noen tradisjoner: Dugnadsånd, filantropi og kollektivismen. Den påfølgende debatten var god, og det kunne nesten høres ut som APs Trond Giske var enig med Høyres Olemic Thommessen om frivillighetens egenverdi og viktige rolle som korrektiv til staten.

Det er mange refleksjoner man kan gjøre seg, ikke minst det økonomiske grunnlaget til frivilligheten. Hvor (u)heldig er det å være avhengig av offentlig støtte; eventuelt hvordan kan støtten være slik at den ikke "instruerer" de frivillige organisasjonene.

Et poeng som ble viet mindre oppmerksomhet, var filantropien - det å yte økonomisk støtte til ulike formål fra velstående. Mulig dette blir veldig underordnet og uviktig, men er det ikke litt typisk norsk da? Det er greit at vi alle bidrar med våre små skjerver til frivillige organisasjoner, men de store donasjonene er litt skumle? Det er jo ikke lenge siden Stein Erik Hagen fikk refs for å gi millioner av kroner til konkret forskning til Rikshospitalet - og fikk mye kritikk for det.

Hva tenker du om dette?

tirsdag 20. november 2007

Rikmannsfruer

Se det vil vi ikke ha noe av! I allefall ikke at de går hjemme og passer barn, skal vi tro Grete Faremo og Karita Bekkemellom. I VG (avisutgaven, men referert i Nettavisen). advarer de mot trenden om at rike kvinner holder seg hjemme. Det er vel politisk korrekt å være enig med dem. Ut fra et likestillingsperspektiv er det viktig at kvinne deltar i arbeidslivet på like vilkår som mannen - og at han tar sin skjerv av innsats i hjemmet.

Tillat meg likevel å prøve å gå forbi likestilingsdiskusjonen; om det er mulig. Utgangspunktet for denne utviklingen er i følge Gunn Helen Øye ved Prognosesenteret, at middelklassen også har fått så god økonomi at de klarer seg på en inntekt. Da tenker jeg følgende: I flere år har vi hørt opp og ned om tidsklemma og hvor slitsomt det er for mange familier å få tiden til å strekke til. Er det ikke da bra dersom økonomien er blitt såpass god at noen kan være hjemme - og dermed slippe unna tidsklemma?

Jeg hører i allefall ett svar: Problemet er at det stort sett er mor som blir hjemme. Dermed settes hele likestillingen mange skritt tilbake.

Er dette den endelige konklusjonen?

mandag 19. november 2007

Sykt

NRK kan i dag fortelle at få bruker muligheten til å kjøpe langtidssykemeldte tilbake til arbeidslivet. Ordningen ble etablert for knapt et år siden, i etterdønningene av bråket statsministeren skapte rundt IA-avtalen.

En ting er at mange ikke kjenner til denne muligheten. En annen ting er det, dersom det er riktig som NRK hevder, at fastlegene yter motstand. Da er det ikke rart at dette tar tid. I følge helseforetak NRK har vært i kontakt med, viser mange fastleger motstand mot ordningen fordi den strider mot prinsippet om likebehandling.

Og da er vi ved det prinsippielle dilemmaet. Alle SKAL ha lik behandling - dvs stå i kø til offentlig helsevesen... Eller er det greit at noen kjøpes ut gjennom private tilbud. Dermed blir køen kortere for de andre og alle får det totalt bedre. Men ikke like fort. Hvorfor er det så galt?

fredag 16. november 2007

Selvstendig og fri

For Høyre er troen på enkeltmennesket viktig; i kraft av seg selv og som byggesten i forskjellig felleskap. Det er viktig med frihet og ansvar. Dugnadsånden er på mange måter uttrykk for nettopp dette: Felles og frivillig innsats - i skolekorps, speider, sameier osv.

Andre hevder å være opptatt av frivillighet, men at den skal leve på offentlig overføringer og underlegges offentlige bestemte kriterier for overføringene. Vel, dette er kanskje litt spissformulert, men godt illustrert i kronikken til Håkon Lorentzen i Aftenposten tidligere denne uken. Han skriver:
Festtale om frivillighet. De frivillige organisasjonene er ikke til for å tjene staten - slik en lett kan få inntrykk av når en leser Trond Giskes stortingsmelding.
Hva tenker du om dette

torsdag 15. november 2007

Nøytrale norske journalister....

I papirutgaven til Ekstra Bladet for et par dager siden(artikkelen er scannet her), kan vi lese følgende:
Norge for Helle

Det skulle have været aftenen hvor partilederne fyrede deres sidste krudt af, men det blev lidt af en fuser. Partilederne virkede trætte. Det gikk også op for de mange journalister der var mødt opp fra norsk tv. Hvis det står til dem, får Danmark en kvindelig statsminister i Helle Torning-Schmidt (S) og en vicestatsminister i Margrethe Vestager (R).

- De ser noget bedre ut enn Anders Fogh Rasmussen (V) og Bendt Bendtsen (K), sagde de under lovning om at Ekstra Bladet ikke nævnte deres navne.
Hm...dette er vel i grunnen ikke noen stor nyhetssak. Jeg mener, norske journalisters politiske preferanse.....?

På skinner

Høyre med stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker og Trond Helleland, har bidratt til å sette høyhastigshetst og - høyhastighetsring - på dagsordenen. Om noen skulle lure: Høyre er fortsatt opptatt av gode veier i hele landet, samt fullføre arbeidet med jernbanesatsingen mellom storbyene - inter city og dobbeltspor. Men den nære realpolitikken bør jo ikke skygge for visjoner om fremtidig utvikling.

Et vesentlig argument for høyhastighetsring er at lykkes man med å få ned reisetiden til rundt 2,5 time mellom Oslo-Bergen, Oslo - Stavanger, Oslo Trondheim, (Bergen - Stavanger), vil mange flere reise med tog og det blir færre flyreiser. Dette alene vil redusere klimagassutslipp med flere hundre tonn (CO2). I dette arbeidet ligger også målsetting om å få mer gods over på skinner, og dermed ytterligere redusere biltrafikken på veiene.

Så - hva tror du om visjonen: Høyhastighetstog?

onsdag 14. november 2007

Fattig eller rik?

Hva er egentlig problemet. At noen er rike. Eller at noen er fattige? Dette er ikke bare et retorisk spørsmål, men har å gjøre med hvor den politiske oppmerksomheten skal rettes. Skal man konsentrere seg om å løfte folk ut av fattigdom? Eller skal man konsentrere seg om å hindre at noen er rike?

Hva mener du?

tirsdag 13. november 2007

Flytte fjell

Det blir visst enda en post om helse - ettersom helsekonferansen virkelig frembrakte mange gode tanker og problemstillinger. Du kjenner det gamle ordtaket: Hvis ikke fjellet vil komme til Muhammed, så kommer Muhammed til fjellet" (eller noe sånt).

Vel, man kan jo (og jeg skal passe på å ta forbeholdene etterhvert), gjøre seg samme refleksjoner om syke og friske mennesker. I samfunnet vårt er det nemlig slik at de syke må komme til de friske - for å få hjelp. Sagt på den måten, fremstår det jo som et lite paradoks.

Jada, mange pasienter, spesialisering, rasjonell drift: Det er mange gode og logiske forklaringer på at situasjonen er som dette. Men skal det virkelig være slikt i ethvert tilfelle? Hvorfor kan ikke fastlegene brukes i større grad? Hvorfor ikke prøve ut behandling av pasienter i eget hjem? I allefall der det ikke er snakk om behov for sterile omgivelser etc.

Det kan sies mye mer om dette her, og det kan hende konklusjonene blir at vi skal gjøre ting som vi alltid har gjort det. Det må vel være lov til å prøve å tenke litt nytt?

Hva tenker du?

mandag 12. november 2007

Dårlig ledelse i helsevesenet?

En av uttalelsene fra helsekonferansen var:
Der er ingen grunn til å tro at det er for lite penger i norsk helsevesen, men det er for lite profesjonell ledelse.
Hva tror du om dette?

fredag 9. november 2007

Sitatet

Jeg husker ikke hvem som sa det, men ble i går minnet på følgende:
Minoriteter er demokratiets prøvestein.
Slett ikke dumt, eller hva?

torsdag 8. november 2007

Utkast til prinsipprogram

Da har vi fått på plass utkast til nytt prinsipprogram. Dokumentet er nå til debatt og høringsfristen for å komme med innspill er 25. januar.

I utkastet har vi forsøkt å rendyrke prinsipper, samtidig er det noen litt mer konkrete saker som er berørt. Dokumentet vil være både gjenkjennlig og litt nytt - og forhåpentligvis bidra til debatt. Noen av formuleringene er et resultat av innspill og kommentarer på denne bloggen.

Bli gjerne med på debatten videre! Du har kanskje allerede noen synspunkter?

onsdag 7. november 2007

Fremtidens helsepolitikk

Det brukes mye penger i helsevesenet. Det vil neppe noen benekte. Samtidig er det utfordringer. I allefall klages det på helsetilbudet manget steder. Det kunne være fristende å gå i dybden på noen av sakene som er gjenstand for klaging. Har det å gjøre med økte forventninger, mer enn økt behov?

Det spørsmålet er uansett ikke det viktigste, for utvilsomt er det reell utfordringer. Styringsutfordringer, prioriteringsutfordringer, kvalitetsutfordringer - hensyn til pasientsikkerhet. Det er mye å ta tak i.

Det gjør Høyre nå til helgen. Da arrangeres det en stor helsepolitisk konferanse, med innledere fra inn- og utland, både med og uten partimedlemskap.

Et av spørsmålene som reises er om helseforetaksreformen bør nullstilles. Dvs skal vi ha som ambisjon å få én felles struktur: Et land - én helseregion.

Hva mener du?

tirsdag 6. november 2007

Forsvaret nedlegges

Litt spissformulert overskrift, ja, men likevel aktuell. Forsvarssjefen har nå lagt frem studien sin, og konklusjonene er ganske klare. Opprettholdes bevilgninger på dagens nivå, det kraftige endringer (=nedbygginger) til av forsvaret. I tillegg ønsker han - dels med samme begrunnelse - å bygge opp forsvaret i større grad på vervede soldater.

Når han foreslår å legge ned mange militære baser over hele landet, vil det ganske sikkert utløse stort engasjement og debatter - knyttet til lokalisering først og fremst. Den debatten er viktig nok, men før man stuper inn i den, må man jo gjøre seg tanker om hva slags forsvar vi skal ha i fremtiden.

Man kan jo lene seg tilbake og mene at det er få trusler mot Norge i dag, derfor har vi ikke behov for forsvar. Litt som man gjorde i begynnelsen av forrige århundre.. Eller man kan være opptatt av å forebygge og sikre beredskap til fremtidige trusler.

Hva mener du?

mandag 5. november 2007

Ufødte barn må få sterkere vern

Det er en ganske interessant, krevende, vanskelig, *spennende* problemstilling som refereres i Nettavisen i dag. FrPs justistalsmann vil ha lovendring etter dommen i Overhalla-saken.

Drapsmannen er dømt for drap på sju år gamle Cicilie Watnan Lian og Anne Grete Vollum. Men ikke for de to tvillingene Vollum gikk gravid med i niende måned. Etter loven regnes ikke ufødte barn som liv.

Man kan kanskje trekke parallell til abort-debatter - hva er liv?

Hva mener du om denne saken. Skal man kunne dømmes for drap på "ufødt liv"; og hvor skal i såfall grensen gå - skal den følge abortgrensene f.eks.?

Klart mot EU

Oppslutningen går jo opp og ned, men den har leeeenge vært lav. Og da snakker vi altså om EU og norsk medlemskap. I følge NRK viser det seg også at AP har et klart flertall av sine velgere som motstandere. Og Høyre gjenstår som det klareste ja-partiet - og det eneste. (Selv om mange frp-velgere også ønsker medlemskap).

Jeg trodde slagordet var "alle skal med", men altså ikke i EU...

fredag 2. november 2007

Flere løftebrudd?

Regjeringen varsler at den vil lovfeste rett til barnehageplass. Fra 1.1 2009. Dette gjør den mens den fortsatt ikke har fyllt opp dagens løfte, som også innebærer makspris. Skal man kunne stole på regjeringserklæringen, så er målet at maksprisen skal ned. Vil regjeringen fortsatt skyve på det løftet, for å innføre lovfestet rett?

Det er nok mange som med glede vil ta i mot en rettighet etter loven. Og det er kanskje er riktig ambisjon. Men hvor klokt er det å haste inn i dette? Bør man forskyve på tidspunktet?

Det som er vel så viktig å diskutere er innholdet i barnehagen; kvaliteten. Og kanskje enda viktigere - skal barnehageopphold bli obligatorisk? Er vi ikke i ferd med å gå i den retningen, og er det greit?

Hva tenker du om dette?

torsdag 1. november 2007

Politisk ettermæle

Litt på siden av de vanlige postene.

Nok en bokhøst med lansering av politiske *hva-skal-vi-kalle-det* - biografier? Fra LO-leder og Frp-leder. Det er ikke nytt at det kommer slike bøker, men stilen er en annen enn vi er vant til. På en måte er det jo litt forfriskende. Det bidrar til fortsatt debatter og engasjement. Kanskje ikke om saker i seg selv, men mer om personer. *Kikkeren* i oss kan jo fryde seg over karakteristikker av ulikt slag, men er det allright?

Jeg har ikke lest disse to bøkene, men andre tilsvarende bøker. Og latt meg provosere. Ikke av karakteristikker, men ubeskjeden egenomtale. Det er slett ikke rart det heller, de færreste av oss har behov for å omtale seg selv i dårlig lys.

Jeg kommer kanskje til å lese en eller begge av disse bøkene, skjønt jeg er ikke sikker. Skal jeg først lese foretrekker jeg annen litteratur. På mitt nattbord ligger blant annet Billy :-)...og en og annen bok.

Men altså, i bunn og grunn er det fint at disse bøkene kommer. Det gir innblikk for flere i det politiske liv. Og setter man sammen budskapet fra alle forfatterne etterhvert, så vil vel bildet bli helhetlig.

Jeg lurer på hvem som blir neste mann/dame ut?

onsdag 31. oktober 2007

Målrettede offentlige ordninger

SVs Rolf Reikvam tar på radioen i dag tidlig, til orde for at man må se på flere av velferdsordningene i landet vårt. Poenget hans er at de bør målrettes mer fremfor å være generelle. Begrunnelsen er at langt flere har fått det bedre i dag enn da ordningene ble vedtatt, og dermed klarer seg ved egen innsats. Dermed bør midler brukes mer målrettet overfor dem som trenger det mest.

Jeg synes dette er modig utspill av Reikvam (andre har løftet slike tanker før), og langt på vei enig med ham. Spenningen er om han raskt blir skutt ned av eget parti, eller om flere er villig til å gå inn i denne debatten.

Hva mener du?

tirsdag 30. oktober 2007

Prinsipper om straff

Ja, hva sier man om det?
Høyres samfunn bygger på en sterk rettsstat og prinsippet om at man er uskyldig inntil man er dømt. Frihet under ansvar innebærer også samtidig at man må ta konsekvenser av egne handlinger. Folk som bryter lover og regler må gjøre opp for sine feilgrep og sone sin straff. Straffenivået må i større grad enn i dag avspeile folks rettsfølelse.
Hva synes du om dette?

mandag 29. oktober 2007

Suveren ytringsfrihet

Ytringsfriheten er viktig for et verdikonservativt parti som Høyre - og andre :-), og et stadig tilbakevendende tema. Muhammed-tegningene avstedkom sterkt engasjement og forsvar for denne friheten, og noen vil hevde at den er absolutt. "Jeg er uenig i hva du sier, men vil inntil døden forsvare din rett til å si det". Jaha - for enhver pris?

Skal man ha rett til å lyve, sjikanere eller spre (stats/bedrifts)hemmligheter - uten å måtte stå til ansvar for konsekvensene? Finnes det moralske eller etiske grenser for hvor langt ytringsfriheten bør gå? Bør det være noen lovgrenser også - blasfemi?

Hva mener du; er denne friheten absolutt, eller har også denne noen grenser?

fredag 26. oktober 2007

Forsvar og verneplikt

Vi prøver oss nå med følgende formuleringer:

Høyre vil verne om Norge som en selvstendig, demokratisk og fri nasjon og ser på Forsvaret som et viktig instrument for å ivareta det tidløse og grunnleggende ansvar det er å skape sikkerhet for befolkningen, samfunnet og staten.

Vi ser i dag ingen åpenbare militære trusler mot norsk suverenitet eller territorium, men erfaring viser at Forsvaret må opprettholdes som en forsikring, uavhengig av det kortsiktige militære trusselbilde. Samtidig er dagens sikkerhetsutfordringer mer fragmenterte og diffuse enn noensinne, og en trussel mot Norge kan oppstå langt utenfor våre grenser. Å opprettholde et militært forsvar med en reell forsvarsevne må derfor være en av statens helt grunnleggende oppgaver.

Høyre vil fortsatt legge til grunn utvikling av et effektivt grunnforsvar tuftet på prinsippet om verneplikt.

Hva synes du om dette?

torsdag 25. oktober 2007

Brann i California, taust fra Burma

Nyhetsbildet forteller oss inngående hva som skjer i California. Vinden ser ut til å løye og brannene er i ferd med å komme under kontroll, kan det se ut til. Mange er blitt berørt og har mistet hus og hjem. Dette er dramatisk, og det er naturlig av nyhetene retter søkelyset dit.

Så kan man samtidig gjøre seg noen refleksjoner. For kort tid siden var det store demonstrasjoner i Burma, hvor munkene sto i spissen i kravet om demokrati. Dette var dramatisk, på en annen måte riktignok. Det dreier seg om demokrati eller undertrykkelse for millioner av mennesker.

Demonstrasjonen har stilnet, og det gir ingen *gode* TV-bilder. Dramatikken er ikke lenger synlig. Er det derfor vi ikke hører mer fra Burma? Har vi allerede glemt dem? Eller tror noen av alt plutselig er blitt i orden?

onsdag 24. oktober 2007

Ja til EU, men hva slags EU?

Høyre er det eneste partiet i Norge med et krystallklart JA-standpunkt til EU. Høyre vil at Norge skal bli medlem. Begrunnelsen varierer jo avhengig av hva man synes er viktig, men det dreier seg om årsaken til EUs tilblivelse: Skape fred i Europa. Dette kan man lese mer om i Schuman-erklæringen. For andre er de fire friheter viktig: Fri flyt av mennesker, kapital, varer og tjenester.

Det som er en interessant problemstilling er om Høyre tydeligere skal ha meninger om hvordan EU bør utvikle seg; og skal vi si noe om det i et prinnsipprogram eller stortingsvalgprogram? Vi kunne mene noe om videre utvidelse eller ikke; om dypere integrasjon eller ikke, om utvidet fellesskapspolitikk eller ikke. Det er rett og slett mange utviklingstrekk vi kan ta stilling til.

Hva synes du om det - altså å formulere tanker om EUs utvikling?

tirsdag 23. oktober 2007

Passiv dødshjelp

I prinsipprogrammet vil respekt for menneskeverd bli omtalt; som tidligere. Etter tilbakemelding på en tidligere bloggpost om dødsstraff, kommer vi til å rendyrke prinsippet. "Høyre er mot dødsstraff og aktiv dødshjelp", er formuleringen som foreslås. Tidligere har det vært diskusjoner om man skal åpne for dødsstraff i krig, men det har vi altså valgt å ikke foreslå.

Spørsmålet nå er passiv dødshjelp. Er det greit å tillate det og skal vi i såfall si det, eventuelt under hvilke forutsetninger?

Hva mener du?

mandag 22. oktober 2007

Liberale verdier

Frihet, ansvar og mangfold er viktig for Høyre. Likeledes eiendomsrett, ytringsfrihet og rettsstat; for å fylle på med flere stikkord.

Hva mener du er viktige liberale verdier; og hvordan vil du beskrive det?

fredag 19. oktober 2007

Mål for bistandspolitikken

Ny dobbeltrolleminister er utpekt: Miljø- og bistand. Fordi disse to tingene er så viktig at de må ses i sammenheng, sa statsministeren. Deretter snudde han seg rundt og fortalte hvor viktig utdanning og forskning er. Derfor måtte de to sakene få hver sin statsråd. eh...

Vel, tilbake til bistandspolitikk. Den ambisjonen vi hører oftest for dette fagfeltet, er hvor mye penger som skal brukes. For tiden er ambisjonen 1% av budsjettet. Hva som skjer når vi når det målet, kan man jo bare tenke seg.

Hvorfor snakkes det så lite om resultater, innhold, kvalitet og krav - også i bistandspolitikken? Det er fra tid til annen tilløp til slik debatt, men det drukner fort i diskusjon om hvem som (raskest) når 1% målet.

Hva mener du er viktig og riktig?

torsdag 18. oktober 2007

Gratulerer til Stang og Lae

Vi må jo gratulere med konstitueringen i Oslo Bystyre: Fabian Stang som ordfører og Erling Lae, med solid parlamentarisk grunnlag, som fortsatt byrådsleder.

Høyre har god grunn til å være fornøyd med valget i år, som har gitt mange flere ordførere inklusive 6 fylkesordførere! Jeg tror nok likevel partiet vil fastholde standpunktet om å fjerne ett av forvaltningsnivåene.

(Det blir forresten bløtkake, men ikke kaffe pga vannkrisen i byen. Hm sprudlevann er vel tryggest nå...)

Hundretusener uten rent vann

Det er ugreit om dagen for dem som bor i hovedstaden. Vannet er infisert og må kokes. Eller man kan kjøpe flaskevann i butikken. Plunder og heft og en god porsjon irritasjon. Tenke seg til - i et av verdens rikeste land er det trøbbel med å få rent vann fra springen!

Selvsagt er dette ugreit. Men det gir unektelig grunn til ettertanke. Andre steder i verden har de ikke vann - i det hele tatt. Eller de har vann, men overhode ikke noen former for renseanlegg. Vannforbruket i Norge er dessuten skyhøyt. Undres på om vannkrisen i hovedstaden får folk til å endre vanene sine? Lurer på om dette fører til refleksjon over vanntilgang andre steder.

Så kan vi jo dra dette over i politikken her hjemme. Jeg er enig i at tilgang til vann er et grunnleggende gode. Men det er fristende å spørre om det fortsatt må være forvaltet av offentlige organer - som i dag. Parasittene ble oppdaget av et privat selskap, og ikke kommunen. Er tiden inne for å sette driften ut på anbud - med krav om kvalitet i forvaltningen av vann og infrastruktur?

onsdag 17. oktober 2007

Eiendomsrett

Høyres programråd hadde møte på mandag, hvor tema var skisse til nytt prinsipprogram. Vi begynner så smått å nærme oss et utkast som vil bli sendt på høring.

En sak det ønskes tydeligere omtale av, er eiendomsrett - respekten for den. Har du forslag til hvordan en prinsippiell formulering av eiendomsretten kan være?

tirsdag 16. oktober 2007

Hos fagbevegelsen

Årets YS-konferanse går av stabelen i dag og i morgen og Høyres programsekretariat har tenkt til å være publikummer. En lærdom er at YS i år kan feire 30 år. Og dermed er landets eldste partipolitisk uavhengige hovedorganisasjon. Noen av forbundene har røtter helt tilbake til midten av 1800-tallet. YS er dermed ingen novise, men en hovedorganisasjon som lenge har jobbet målrettet - og konstruktivt overfor alle partier.

Riktignok er ikke organisasjonen den største, så har det heller aldri vært kollektiv innmelding der. Men nye medlememmer fortsetter å sildre inn og man er åpenbart tilfreds.

Hva tenker du om det? Partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon mener jeg? (Og om noen skulle lure: Synspunktet herfra er at samarbeid med alle arbeidslivets parter, både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden, er bra).

fredag 12. oktober 2007

Tvangsoppløsning

De siste dagene har vært interessante i et likestillingsperspektiv. I Asker ble SVs kvinnelige førstekandidat skviset ut av formannskapet. (Dvs hun ble ikke skviset ut - hun fikk bare ikke plass). Pga krav til kjønnsbalanse. Der er det nemlig "for mange" kvinnelige toppkandidater.

I dag varsler likestillingsministeren at ASA selskaper som ikke klarer å oppfylle kravet om kjønnsbalanse i styrene sine når fristen snart går ut, skal oppløses.

Greit nok. Eller?

Jeg vet godt hvor lovene er kommet fra, og intensjonene bak dem. La det likevel være tillatt å invitere til debatt. Og for å prøve å sette et utgangspunkt: Er likestillingen kommet langt nok (ref Asker)? Eller viser utviklingen mht styrer i ASA-selskaper, at dette ikke tas alvorlig nok; derfor man sette hardt mot hardt?

torsdag 11. oktober 2007

Økt skatt?

De siste dagene har vi kunnet lese om rødgrønne politikere som vil ha skatteøkning etter neste stortingsvalg. Begrunnelsen er visstnok å få mer penger til staten. Dette skjer i et tid da staten aldri har hatt så store inntekter som nå, og landet flommer over av velstand.

Samtidig er det folk som sliter og arbeidslinja er fortsatt førende politikk. Da må det være lov å reise spørsmålet om hva som er det prinsippielle grunnlaget for skatteleggingen. De fleste av oss jobber og får inntekt fra egen arbeidsinnsats. Det er dette vi lever av. "Påskjønnelsen" for arbeidet er lønn. Dette prøver vi å formulere i det nye prinsipprogrammet:
Det skal alltid lønne seg å jobbe. Folk som satser og skaper muligheter for seg selv og andre gjennom kreativitet og innsatsvilje, må oppmuntres og få høste belønningen av sitt arbeid. Sammenhengen mellom verdiskaping og arbeidsinnsats er opplagt. Den som yter innsats i hverdagen fortjener også å bære hoveddelen av fruktene av arbeidet. Ingen vet imidlertid hvem som fødes med evner og anlegg for arbeidsinnsats, og ingen kan føle seg beskyttet mot senere sykdom eller skader.

Så vel nestekjærlighet som solidaritet og ren egeninteresse taler derfor for å ha et samfunn hvor midler omfordeles fra dem som evner å jobbe, til dem som i kortere eller lengre tid ikke kan klare seg på egen hånd. Dette er grunnleggende også for å sikre trygghet og stabilitet i samfunnet som helhet. Høyre er derfor tilhenger av å skattelegge arbeidsinnsats, men mener dagens skattepolitikk i altfor stor grad forsøkes rettferdiggjort av omfordelingshensyn som ikke kan forklares på et slikt grunnlag.

Høyre vil ha et skattesystem som er forståelig og har legitimitet hos borgerne. Skatte- og velferdspolitikk styres i altfor stor grad av et politisk ønske om å påvirke og styre den enkeltes verdi- og veivalg i livet, og den søker i utstrakt grad å favne alle uavhengig av om man kunne stått på egne bein eller ikke. Dette svekker sakte, men sikkert menneskers tro på egne evner. Dermed skapes det også en unaturlig følelse av å være avhengig av samfunnets godvilje og de beslutninger som fattes i politiske fora og i byråkratiet.
Hva synes du?

Kuriositet:
DN (NTB) kan melde om opprør blant UD-ansatte. I statsbudsjettet foreslår regjeringen at de som tjenestegjør i utlandet må betale skatt av tjenesteboligen.

Oppdatert:
Og fasiten for 2006 er klar. Vi betaler 13,5 milliarder mer i skatt enn året før. Og fortsatt er det ikke nok for de rødgrønne! puh.

onsdag 10. oktober 2007

Sterk, men begrenset stat

For et konservativt parti er individet viktig. I motsetning til hva mange synes å tro, er sosialt ansvar også en grunnleggende konservativ verdi. Med dette som innfallsvinkel, forsøker vi oss på følgende formulering til prinsipprogrammet:
Høyre er et konservativt parti som legger til grunn at samfunnet er til for å styrke det enkelte mennesket, ikke motsatt. Derfor ønsker Høyre en sterk, men begrenset stat som gir rom for mangfold og som setter grenser for hva som skal være politikk. Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle og frihet til å velge.

I et varmt og inkluderende samfunn er omsorg for den som trenger det, en viktig oppgave. Et slikt samfunn springer ut av samspillet mellom frivillige fellesskap, personlig innsats og offentlig medvirkning.

Det er Høyres mål å legge til rette for offentlig og privat velferd som gir trygghet og flere muligheter for et aktivt liv. Det at mennesker velger forskjellig må imidlertid verdsettes og ses på som et gode for samfunnet.
Hva synes du om dette?

tirsdag 9. oktober 2007

Arrogant og selvgod?

De kaller seg SOSIAL og LIBERAL. Så går de hen og fatter vedtak om hvem de ikke liker og ikke vil samarbeide med. Og står der etterpå - stolte av seg selv.

Noen andre får ta seg av toleranse, mangfold og ansvar.

NATO ut av Norge?

Joda, en litt spissformulert overskrift, men med et snev av bekymring. Den siste tiden har vi i Norge merket økt militær aktivitet i Russland. For første gang på lenge har norske jagerfly måttet opp for å kontrollere norsk luft-territorium mot russisk overflygning. I NATOs hovedkvarter er man ikke så bekymret over russerne. Kanskje med rette.

Samtidig har vi en regjering hvor det jevnlig uttrykkes misnøye med NATO, og som legger begrensninger på styrker vi sender til NATO. Andre alliansepartnere må ta større ansvar, blir jo konsekvense. Og det merker de seg i NATO.

Tilgang til energi har historisk vært en medvirkende årsak til krigshandlinger. I nord merker vi hvordan den russiske bjørnen også er opptatt av tilgang på ressurser. Det er ikke lenge siden flagget ble plantet i havbunnen under Nordpolen. I seg selv kan det betraktes som et morsomt PR-stunt. I en større sammenheng kan man gjøre seg andre vurderinger. Forsatt er man i NATO ikke så bekymret for russerne.

Regjeringen er ikke bare skeptisk til NATO, den bygger også ned forsvaret. Nylig ble en større NATO-øvelse som skulle finne sted i Norge avlyst. Av budsjettårsaker. Hm.. det er kanskje ikke rart om NATO etterhvert bryr seg mindre om Norge. Som en konsekvens av regjeringens handlinger.

Er det grunn til ettertanke; og bekymring?

mandag 8. oktober 2007

Ord og handling for miljøet

Miljøpolitikk er på dagsordenen med varierende oppmerksomhet. Høyre har oppfordret til bredt klimaforlik på Stortinget. Fordi saken er viktig. Derfor kan det være lurt med så stor og bred - tverrpolitisk - innsats som mulig.

Noen påberoper seg å være miljøengasjert; særlig i valgkampen. Deretter daler visst engasjementet noe. Nettavisen kan i dag avsløre hvor viktig el-bilen var; før valget. Etterpå ble den levert tilbake.

Ord og handling? Troverdighet?

onsdag 3. oktober 2007

Pause

Programbloggen vil trolig ikke bli oppdatert resten av uka. Stikkordet er seminar om NATO/forsvarspolitikk. Ikke dumt å fylle på med kunnskap. Så får vi se om tiden likevel skulle strekke til for litt oppdatering.

Frie tanker

I utkast til prinsipprogram jobbes det med følgende formulering:
Mennesket er politikkens mål. Det kan derfor ikke være en politisk hovedoppgave å kontrollere, styre eller aktivt å endre holdninger og idealer som ulike mennesker legger til grunn for sin tilværelse. Høyre foretrekker at politikkens styrke vises gjennom eksempelets makt, ikke gjennom forsøk på å regulere menneskers holdninger og veivalg.
Dette er prinsipiell tenkning. Hva kan så være konsekvensen for realpolitikken? Kan dette f.eks. innebære mer restriktiv holdning til ulike ombud - hvilken *selvfølgelig* rett er det i alt ethvert av våre ombud sier? Kan det bety mer restriktiv holdning mht bruk av regler om hva som er *lov og ikke lov*?

Hva synes du om formuleringen og hva tenker du om konsekvensene av den?

tirsdag 2. oktober 2007

Et lite skritt fremover

Reuters kan melde at Sør-Koreas president Roh Moo-Hyun, i natt gikk til fots over grensen til Nord-Korea. Han var på vei til et toppmøte med Nord-Koreas leder Kim Jong Il. Dette var det andre møtet mellom landenes statsledere siden Korea-krigen fra 1950-53, som formelt aldri er avsluttet.

Man kan jo tro og håpe at dette er et synlig tegn på bedring i forholdet mellom de to landene. Og at det vil bidra til mer demokrati i Nord-Korea. Og redusert trussel om bruk av atomvåpen. Et lite skritt mot litt mer stabile forhold på kloden. Mens vi venter på Burma. Og andre konfliktområder.

Tanker og refleksjoner?

mandag 1. oktober 2007

Flytte

Neida, hverken Programbloggen eller -sekretariatet skal flytte. Men det er det andre som gjør, og som støter på byråkrati. Til tross for kunnskap om at flyttingen vil skje presis om noen måneder, nekter folkeregisteret å ta i mot beskjeden.

Hvorfor? Hvorfor skal det ALLTID være så tungvint å kommunisere med offentlige etater? Kunne de ikke fiksa en hjemmeside, rett og slett videreutviklet Min Side, sånn at man der kan legge inn slike "handlinger".

Og mens jeg er inn på denne offentlige sørrvisen. Skattekort. En kjenning ble permittert og måtte motta dagpenger. Dermed måtte skattekortet innleveres til et offentlig kontor. Greit nok. Vedkommende fikk seg raskt jobb igjen. Men skattekortet..! Fortsatt etter snart 4 måneder, diverse telefonsamtaler, e-post og personlig oppmøte på kontoret, har det vært klin umulig å få tilbake skattekortet. Så da var det bare å søke om å få et nytt. For skatten vil jo myndighetene ha.

Grrrrrrrrrr.

Borgerlig regjering

Pressen er søt, vel bittersøt er kanskje mer beskrivende. Lenge før kommunevalget hadde de bestemt seg for at det skulle handle om rikspolitikk og Siv og Jens. Høyre gadd de knapt omtale, annet enn med et ganske stort minustegn foran. Dermed ble det nok en overraskelse for flere at Høyre gjorde et godt valg, fikk fremgang og er markert det største partiet på borgerlig side. Dessuten handlet kommunevalget de aller fleste steder om lokalpolitiske saker. Unntatt i redaksjonene da.

Hva skjer nå? Joda, spekulasjonen fortsetter om samarbeidsproblemer på borgerlig side. Og jeg forstår dem jo. De klarer jo å få Venstre til å låse seg. Gang på gang. To år er lang tid og selv om pressen ikke liker det, kan det godt være at vi aner begynnelsen på en ny Høyrevind. Aftenspostens artikkel i helgen, som analyserte hvordan velgerne stemte, er interessant. Nå stemmer flere (unge) kvinner borgerlig.

Det er mange konstellasjoner som er mulig fra 2009. Dagens regjering har jo vist at den roter, gang på gang bryter egne løfter og sliter i egne rekker. Til tross for at det er en flertallsregjering.

Mon tro om det beste for politikken er å ha en mindretallsregjering?

fredag 28. september 2007

Frihet OG ansvar

Høyres politikk bygger på respekt for og tro på enkeltmennesket, og dets rett til å bestemme mest mulig over eget liv - og til å velge. Samtidig tror vi på vårt felles sosiale ansvar - for medmennesker. Dette prøver vi å formulere:
Høyre mener at alle mennesker må bære hovedansvaret for sitt eget liv og sine personlige valg. Det personlige ansvaret finner sin naturlige forlengelse i det sosiale ansvaret vi alle har for våre nærmeste, familie, venner og lokalsamfunn, og for alle dem som behøver ekstra hjelp og støtte i hverdagen. Mennesker som har tillit og frihet utvikler en større evne til å ta ansvar. Derfor er større personlig frihet en forutsetning for et sterkt personlig og sosialt ansvar, og for et varmere og mer solidarisk samfunn.
Hva synes du om dette?

torsdag 27. september 2007

Tiggerskålen er snudd

Nyhetene kommer til vesten, til tross for sterk sensur. Det PROTESTERES i Burma. Med fredelige midler. Og det er munkene som leder an. Den sterkeste motstanden de yter, er å snu tiggerskålen opp/ned. Dermed nekter de å ta i mot almisser fra de militære - og hindrer dem i å være gode buddister.

I natt har regjeringen raidet klostre og pågrepet flere hundre munker, kan vi lese i Aftenposten. Dette er ille.

Jeg vet ikke om det er riktig å sammenlikne med pasifistiske aksjoner som i sin tid var i India. Eller protestene i Sør-Afrika. Eller andre steder. For dem som tror på demokrati og at folket skal få velge sine ledere - og ikke militær makt, så er dette ugreit. Vi kan krysse fingene og håpe at mange nok tør å stille seg bak munkene, og si at nok er nok. Men de trenger hjelp og støtte utenfra.

Handelsboikott og økonomiske sanksjoner er innført av flere land, men tydeligvis litt halvhjertet. Og i bakgrunnen lurer dragen. Hvilken agenda har Kina - som neppe mange vil kalle demokratisk forbilde...

Jeg protesterer! Men det er ikke nok. Hva kan vi gjøre?

Oppdatert:
Skriv under her og vis din støtte til folket i Burma. Gjør det NÅ - og legg ut oppfordringen på egen blogg og videresend til venner.

onsdag 26. september 2007

Midlertidige ansettelser

Programsekretariatet er er blitt oppfordret til å skrive en post om midlertidige ansettelser. Det gjør vi gjerne, og da med utgangspunkt i e-posten som kom. Litt omskrevet:
Det er mange fordeler med deltidsarbeid, og enkelte kan ikke tenke seg å jobbe mer, men det bør vel finnes en grense for hvor lenge man kan jobbe for samme arbeidsgiver før man får tilbud om fast stilling. Hva med f.eks. 2-3 år?

Det er mange, som har jobbet for rekrutteringsbyrå (adecco, kelly osv.) i svært mange år. Oppdragsgiveren har vært den samme over flere år, uten at den ansatte har blitt tilbudt fast jobb før det har gått 14 år!"
Nå er det grenser i arbeidslmiljøloven (AML) for hvor lenge man kan ha folk ansatt i midlertidige jobber, og 14 år er langt utenfor lovens ramme. Denne problemstillingen var høyt oppe på dagsorden i forrige stortingsperiode da AML ble endret; og var en av de første tingene den nye regjeringen reverserte. I tråd med kravene fra en samlet fagbevegelse.

Vi tar gjerne debatten på nytt: Hva mener du om midlertidig ansettelse, både fra arbeidstaker og arbeidsgiverståsted? Hva er positivt og hva er negativt?

tirsdag 25. september 2007

Elsker regjeringen privatskoler

...bare de ikke er i Norge?

I Norge gjør regjeringen sitt beste for at kun de rikeste skal kunne velge. Med pomp og prakt stoppet statsråd Djupedal friskoleloven. Det var dumt. Den gjorde det nemlig mulig å gi statsstøtte til friskoler ("alternative skoler") slik at alle ville ha råd til å gå på skolene. Nå er støtten borte, og kun de rikeste har råd til å gå der.

ABC Nyheter kan vi i dag lese om hvor konsekvent og logisk regjeringens politikk er: UD gir pengestøtte til 118 omstridte koranskoler i Pakistan, men stiller ingen krav til innholdet i undervisningen.

...vi snakker faktisk om privatskoler...


Takk for tipset.

Alker i hovedstaden

I går fortalte de på nyhetene at tusenvis av alker er på avveie i Oslo. Nyheten kom mandag morgen...fulle alker etter helgens strabaser mon tro? Ikke rart de havnet på avveie. Forresten er det bare alker på 2 vinger eller 2 bein det ble referert til..

Krig og prinsipper

Nasjonal suverenitet er i utgangspunktet ukrenkelig, med mindre det foreligger brudd på folkeretten, eller er grunnlag for humanitær intervensjon. Høyre legger avgjørende vekt på beslutninger vedtatt i FNs sikkerhetsråd, og vil gjennom andre internasjonale organisasjoner som blant annet OSSE, FN og NATO delta i arbeid for å fremme demokrati og sikkerhet; også gjennom militære operasjoner.
Dette er en tekst som det jobbes med (altså ikke vedtatt). Hva synes du om den?

mandag 24. september 2007

Valgets kvaler

Årets fylkesting- og kommunevalg er over og et par kjedelige episoder er avslørt; det er tydeligvis ikke bare i Drammen man har forsøkt å kjøpe stemmer. Og nå ser det ut til at debatten kommer mer og mer.

Skal det være mer kontroll mht å stemme, for å sikre at ingen kan påvirke? Dette står i kontrast til forslaget om å åpne for elektronisk avstemming: da er det nemlig vanskelig å kontrollere at avstemmingen skjer upåvirket av familie/venner som står og ser på.

Forslaget er kommet opp som et innspill på å øke valgdeltakelsen. I den sammenheng dukker også, igjen, forslaget opp om å slå sammen alle valgene våre og ha valg hvert 4. år: Til Storting, fylke og kommune.

Hva tenker du om alt dette?

fredag 21. september 2007

Kristen og humanistisk

Vi begynner så smått å nærme oss utkast til Høyres nye prinsipprogram. Det som ikke er til debatt er Høyres formålsparagraf. Den lyder som følger:
Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Men i prinsipprogrammet vil vi prøve oss med følgende formulering under et av kapitlene:
Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturarv, men tro er et personlig anliggende. Det er unaturlig at staten har en religion. Derfor vil Høyre endre forholdet mellom kirke og stat, gjennom å løse opp kirkens grunnlovsstilknytning. Den norske kirke skal likevel ha en særstilling i det norske samfunn.
Noe av poenget er å anerkjenne den arven kirken har hatt/gitt det norske samfunn. Hvoromallting er: Hva synes du om dette?

torsdag 20. september 2007

Ny økonomisk verdensorden?

Det var vel flere som forrige dagen lurte på om også Kolberg har svømt rundt i Møllers-tran flaska til Finansministeren. Halvorlig talt har oppfordret til en bloggposten om den APs politiske nytekning. Kolberg har nemlig uttalt:
Vi må tørre å tenke store tanker. Klimasaken handler om grunnleggende spørsmål om vær og vind. Vi er nødt til å tenke helt nytt, sier Kolberg.
Jeg kan være enig i at politikk handler om å tenke nytt og stort. I denne sammenhengen lurer jeg på hva Kolberg *egentlig* er ute etter? Legge flere hindre i veien for Bjørnøy? Forresten, har han husket på å konferere med LO om dette? Kan jo hende noen industriarbeidsplasser må...vel...legge om driften litt?

Hva mener du?

onsdag 19. september 2007

Judaspenger

VG kan i dag avsløre at noen i Drammen AP prøvde å betale rusmisbrukere 50 kroner for å stemme på partiet.

Jeg tror IKKE at dette er en kampanje som noen i AP sentralt eller lokalt har stått bak. Jeg håper det vil vise seg at det er en enkeltperson som har gjort dette. Uansett må vi finne ut av det. I Norge skal vi ikke akseptere at stemmer kjøpes. Det er demokratiet uverdig!


Rettelse:
Drammens Tidende avslørte saken, som er behørig omtalt i VG.

AFP - en tikkende bombe?

Det er liten tvil om at hovedoppgjøret neste år, lønnsforhandlingene, i stor grad vil dreie seg om avtalefestet pensjon (AFP). Og kampen for å beholde den kan være et av flere bidrag til at regjeringen taper valget i 2009 :-)

Men for å være saklig: Ordningen ble i sin tid innført for å "gi sliterne en verdig avgang fra arbeidslivet". Noen yrker er langt mer krevende og tunge og man sliter mer, derfor var man enige om at arbeidstakerne der burde kunne trekke seg tilbake litt før andre. Etterhvert er ordningen blitt utvidet til nye grupper, og er i staten snart blitt en gjengs ordning. Og det koster.

I forrige stortingsperiode ble det vedtatt ny pensjonsordning. Flertallet har innsett at dagens system ville bryte sammen økonomisk om man ikke tok hensyn til at folk studerer lengre, folk lever lengre, og færre er yrkesaktive. Dette er bildet som gjør at man tar til orde for å stramme inn på afp-ordningen. Ved siden av dette har vi andre forslag, blant annet om 6-timers dag eller 35 timers uke.

Opp i alt dette kan jeg ikke slutte å tenke på at at de aller fleste er opptatt av "arbeid til alle". Men så gjør noen sitt beste for å redusere nettopp arbeidsinnsatsen. Mens næringsliv skriker etter arbeidskraft.

Hva mener du om denne/disse problemstillingen(e)?

tirsdag 18. september 2007

Grenser for aviser

Dette blir kanskje litt på siden, men likevel. Leser-og opplagstall for avisene er nylig lagt frem og det ser ut til at de store avisene taper lesere, mens regionsavisene får flere. Samlet sett blir det imidlertid færre leser.

På et tidspunkt var det noen som spådde avisenes død. Jeg tror ikke det vil skje, men det er interessant å registrere utviklingen av aviser på nett og ikke minst blogging. Nå vil jeg ikke sammenlinke dette, selv om jeg med stor interesser leser mange gode blogger. Nyheter er nyheter - og vi er nyhetssøkende de fleste av oss. (Noen vil kanskje kalle det nysgjerrig...).

Men i alle fall; hvor går denne utviklingen? Og for å kaste inn en politisk problemstilling: Bør utviklingen ev. få konsekvenser for pressestøtten? Hvorfor skal man støtte avisene? Burde også f.eks Nettavisen og ABC Nyheter få pressestøtte? Eller - bør man kutte ut all støtte nå som nyheter i stort monn er tilgjengelig på nett?

Hva mener du?

mandag 17. september 2007

Lov til å jobbe hvor man vil?

Forrige uke varslet statsråd Brustad at helsepersonell fra fattige land ikke skal få arbeidstillatelse i Norge. Begrunnelsen er redelig nok synes jeg; hun ønsker å motvirke "brain-drain" - at velutdannet personell flytter vekk fra de fattige landene som faktisk trenger kunnskapen og kompetansen mer enn oss.

Jeg sitter likevel og lurer: Er dette riktig politikk? Kan det tenkes at disse arbeidstakerne ved å komme til Norge, vil kunne opparbeide seg ytterligere kompetanse og erfaring som de kunne ta tilbake til eget land? Noen av dem flytter jo tilbake. Dessuten, de som får jobb her vil tjene gode penger som de også kan sende hjem - noe som vil stimulere økonomien i eget land.

Grunnleggende prinsipielt: Er det virkelig greit å nekte noen innreise til Norge og ta jobb her; rett og slett fordi landet de kommer fra er for fattig?

torsdag 13. september 2007

Kunstig befruktning - betalt av?

Å bli forelder er spesielt. Det finnes endel som inderlig ønsker seg barn, men ikke klarer å få det til. Slik er kroppen noen ganger. Den teknologiske utviklingen har for lengst kommet så langt, at mange barnløse likevel lykkes med å få egne biologiske barn - gjennom kunstig befruktning. Dette er imidlertid kostbart.

Dette er krevende, men la meg likevel stille et åpent spørsmål. Skal/bør man kunne kreve at det offentlige skal finansiere kunstig befruktning? Å bli forelder er tross alt ingen menneskerett. Er det andre problemstillinger rundt dette som er vanskelige?

Hva mener du?

onsdag 12. september 2007

Helse i hver krone

Omsorg har vært et av årets valgkamptema. Den sektoren flommer over av penger, og man skulle tro at det var velstand. Dessverre er utfordringene store ikke bare i eldreomsorgen, men helsenorge i sin helhet; i allefall hva gjelder økonomi. Helseforekakene ble opprettet for å få bedre styr på økonomien, men går i stadige underskudd.

Så er det lett å si vi ikke kan spare penger på "liv og død". Mulig det. Men det kan vel tenkes at økonomisk kontroll kan bidra til å gi et bedre og mer forutsigbart tilbud?

Dette er store utfordringer - hva mener du er viktig å ta ta tak i?

tirsdag 11. september 2007

Godt valg

Programsekretariatet er på jobb til normal tid og faktisk i ganske normal form:-) Likevel er det ikke til å unnslå at hodet baler med litt andre tanker en Det lange programarbeidet. Gårsdagen var rett og slett hyggelig. Gode resultater mange steder i landet, ikke minst i flere av de store byene.

Så i dag skal vi prøve å være litt konstruktive etterhvert, men først skal vi bruke tid på å glede oss over gjennomslag for: kvalitet i omsorgen, bedre skole og trygge lokalsamfunn.

fredag 7. september 2007

Trygge lokalsamfunn

Politiet har 400-500 tomme politiuniformer hengende rundt på landets politistasjoner. Høyre krever at de tas i bruk, og at de ledige politistillingene fylles. Skal vi skape trygge lokalsamfunn må vi ha nok synlig politi som kan forebygge og løse kriminalitet. Folk skal og må ha tillit til at politiet griper kontant inn når kriminalitet begås.

I Oslo har Høyre foreslått å få kommunalt politi,fordi da kan man prioritere økt midler til politiet - siden regjeringen ikke gjør det.

Hva tror du om det, kommunalisering av politiet?

Den røde kommune

Vil du ha litt humor i valgkampen, sjekk ut disse 6 snuttene: om eiendomsskatt, valgfrihet, skole, osv.

Synspunkter :-)

torsdag 6. september 2007

Rushtidsavgift

Det er interessant å se hvordan *avgiftspolitikken* endrer seg i valgkampen. Fra krystallklare JA/NEI til eiendomsskatt, har vi fått JA/NEI til rushtidsavgift.

Det er argumenter for avgiften, og det er argumenter mot. Men det må vel erkjennes at den representerer *pisk-politikken* og ikke *gulrot-politikken*. I denne sammenheng savner jeg litt mer ambisjoner mht satsing på og bruk av teknologiske løsninger; både for å få mer miljøvennlige biler, og samtidig bygge ut kollektivtrafikk.

Men hva synes du om avgiften - prinsippet om den? JA/NEI?

onsdag 5. september 2007

Ressurser på Nordpolen

Nesten som Jules Vernes Neptilus, klasket russerne til med en ubåttur under arktis forleden og "annekterte" havbunnen. På en måte var det en imponerende ting å gjøre - ikke misforstå: men de fikk satt området virkelig på kartet, og samtidig skapt internasjonal oppmerksomhet om ressursene som kanskje blir enda lettere tilgjengelig i takt med nedsmelting av isen.

Dette gir grunnlag for flere spørsmål, men det viktigste er vel egentlig hvordan skal det internasjonale samfunn forholde seg til området? Vil Norge kunne klare å få kloa i noen ressurser eventuelt, og er vi i såfall interessert i det? Eller bør vi jobbe for at området i størst mulig grad er uberørt - av hensyn til miljøet forøvrig - både fisk og fugler.

Dette er egentlig en ganske stor og viktig problemstilling. Hva mener du om den?

tirsdag 4. september 2007

Rettferdig handel

Innkjøp av rettferdige produkter er blitt populært, fordi det skal bidra til at produsenter i fattige land får større inntekt av det som selges. Det er bra. Men hvordan vet vi at de merkene som lykkes med å få omtale virkelig er så rettferdige som lovet? Hvordan vet vi at penger ikke *forsvinner* i administrasjon og andre drifstkostnader, før en liten sum havner hos bonden i Guatamala og andre steder?

Det er ingen grunn til å si noe på engasjementet om å yte bistand, men det kan jo være greit å se dette i sammenheng med handelspolitikken i sin alminnelighet. Dersom det er greit at fattige bønder får solgt produkter for å øke levestandarden, da er det vel greit å bygge ned tollbarierer og andre handelshindre i verdenshandelen?

Hva tenker du om dette?

mandag 3. september 2007

Grenser for valgbarhet?

I USA kan en presiden kun gjenvelges en gang. Dermed har man et system som sikrer fornyelse av ledelsen og at ingen kan sitte til evig tid. Andre steder kan man sitte ubegrenset. Og det er kanskje demokratisk riktig - når folket får anledning til å velge.

Hva med her hjemme. Noen stortingsrepresentanter har sittet i både 20 og 30 år, og det samme har noen ordførere rundt om i landet. Er dette greit? Vi anser jo Norge som et godt demokrati, så da vet vi vel at det ligger reelt valg bak disse tallene.

Men likevel, hadde det vært lurt å innføre begrensninger på hvor lenge man kan sitte i visse posisjoner - eventuelt at det kreves et avbrekk før man kan gå på en ny runde? 3 perioder på stortinget som maksramme - hadde det vært noe?

Hva mener du om dette?

fredag 31. august 2007

Appelsiner og jagerfly

"Valg av jagerfly ikke viktig del av forsvarspolitikken" sier Kristin Halvorsen til Dagbladet, og bagatelliserer at hennes nærmeste rådgiver samtaler med svenske våpenprodusenter. Vel, saken er kanskje blåst ut av proporsjoner og kanskje ikke.

Det jeg lurer på er om SV anser kjøp av jagerfly som uviktig, i motsetning til appelsiner. Det var jo nemlig kjempeviktig en gang i tiden mente (mener fortsatt?) SV - dvs boikott av appelsiner fra Israel.

Hm....det er kanskje appelsiner som er farlig?

For fulle mugger

Selv for den mest iherdige av oss, nærmer sommeren seg slutten. Så da er kanskje tiden moden for litt ettertanke om båtlivet til sjøs. Det har *alltid* vært forbundet med en god posjon frihet å kunne ferdes til sjøs, uten for mye rigide regler å forholde seg til. Men ettersom befolkningen øker, flere får god råd og antall båter på sjøen stiger, ser det ut til å bli behov for litt strammere tøler:

- obligatorisk båtførerprøve
- strengere alkoholbestemmelser

Hva mener du om dette?

torsdag 30. august 2007

Det gikk alltid et tog

men nå ser det ut til at togene stopper opp. Visstnok fordi det er for få lok-førere. Og det ble ledelsen *plutselig* klare over?

Er det andre grunner til at vi har mye trøbbel med togene i dette landet?

Mon tro om dette gir grunnlag for prinsippielle refleksjoner. Hittil har man ment at det offentlige skal ha ansvar for å finansiere og drifte infrastruktur i landet. Når det gjelder telefonselskaper og strøm, er det åpnet opp for kommersielle aktører. De fleste opplever at tilbydet dermed utvides og blir billigere.

Er det noen god grunn til at staten skal drifte jernbanen, eller kan vi innføre mer konkurranse? Flytoget er jo faktisk er kommersielt selskap; som tjener penger, går presist og hyppig, og er rene. I tillegg er det konduktører og servicepersonell.

Er dette svaret - mer konkurranse i jernbanen?

Oppdatert:
Forslaget er nå lansert, se VG. Der kan du også stemme ja/nei til konkurranseutsetting i jernbanen.

Ikke mobb kameraten min

Jevnlig dras det i gang anti-mobbe kampanjer. Det er jo bra. Det som er synd er at det er nødvendig. Sist ut i rekken nå, er lærere, som det nå avdekkes mobbes mye av elevene. Det er faktisk litt værre enn som så - de blir drapstruet på Facebook. Ikke greit. Og det er ikke lenge siden ambulansesjåfører rundt om i landet ble trakassert og hindret i å gjøre jobben sin fordi mange var rasende på de to som var i Sofienbergparken.

Er det i det hele tatt mulig å bli kvitt mobbing? Hva skal vi gjøre, og er dette noe som politikere må ta ansvar for? Eller ligger ansvaret andre steder?

Hva mener du?

onsdag 29. august 2007

Bløff om eldreomsorgen

Høyre er opptatt av kvalitet i omsorg, og mener at det er viktigst at jobben blir gjort best mulig enn hvem som gjør jobben. Dette har hittil vært et ideologisk skille mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Er dette nå i ferd med å endres, og vil AP nå støtte H i at det er greit å kunne benytte andre omsorgsalternativer enn den kommunale?

Høyer mener det finnes mange gode supplement til den offentlige eldreomsorgen, som bidrar til en bedre omsorg for de eldre. Nå er det imidlertid full forvirring om hva Ap mener. Statsministeren går til kamp mot private omsorgsløsninger, mens lokale arbeiderpartikandidatene gjør det motsatte. Blant dem er Oslos byrådkandidat Rune Gerhadsen. Han lover nå at ikke en eneste privat arbeidsplass innenfor den private omsorgen vil bli fjernet om han kommer til makten.

Hva tenker du om dette? Hvorfor er det bra/galt å være opptatt av mer kvalitet i omsorgen uavhengig av hvem som gjør jobben?

Hva menes med heldagsskole

Tema er på dagsordenen, men det er ulike meninger om innholdet. Er det viktigste at barn har et sted å være, fordi mor og far er på jobb? Er det viktig at ungene lærer noe hele tiden: pedagogisk innhold? Er poenget nå å smelte sammen SFO med skolehverdagen - så kan man blant annet gjøre lekser under pedagogiske forhold?

Hva med ungers rett(?) og mulighet til å være barn i fri utfoldelse? Er det galt å boltre seg med egen fantasi i skog og mark, eller byjungelen for den saks skyld? Hvordan vil vi ha oppvekst til våre barn? Skal de ha en "pedagogisk riktig" ramme rundt hele oppveksten sin?

Hva mener du?

tirsdag 28. august 2007

Lyver bare litt

I nettdebatt på Dagbladet avslører Rune Gerhardsen deler av sitt sanne jeg.: "Jeg juger bare litt", refererer Dagbladet i overskriften.

Hm...han juger bare litt om eiendomsskatt, valgfrihet i skolen, private leverandører i eldreomsorgen, lovlig omsetning av narkotika.?

Jeg undres, hva snakker han (bare litt) sant om?

Kan ikke noe om politikk

Jeg leste en interessant post forrige dagen, om hvorfor politikere ikke svarer. God post og gode poeng, også fra mange av kommentatorene.

Jeg har lyst til å snu problemstillingen. Hvorfor er det så mange som sier "jeg kan ikke noe om politikk, det interesserer meg ikke, det bryr meg ikke". Og med det som begrunnelse avstår man fra å stemme og valgdeltakelsen går ned. Og for å skikkelig kline til med et superargument "alle politikere er dumme".

Vel, det å skjære alle over en kam er dumt, og jeg skal passe meg for det selv. Men altså: Kan ikke, bryr meg ikke? Tull tøys. Hverdagen er full av politikk og politiske beslutninger. Hverdagen er i tillegg også full av politisk debatt og samfunnsengasjement. Men det settes andre ord på det:
Trikken må bli billigere, bensien er for dyr. Taggingen på huset er stygt, den nye operaen ble jo pen. Vi må ha barnehageplass, sykehjemsplass.
Og jeg kan fortsette. I det uendelige tror jeg.

Men spørsmålet mitt står ubesvart. Hvorfor er det så mange som sier de ikke kan noe eller vet noe om politikk? Er det for å slippe å egentlig måtte ta ansvar - som velger? Eller er det andre grunner?

mandag 27. august 2007

Møllers tran og fargeblindhet

Noen slipper jommen lett unna med alt de sier.

Jeg tok for mye møllers tran. Jeg var visst fargeblind. 20 milliarder rett i lomma til de rederne...eh skattelette??

Noen som bryr seg..??

Valgets 10 løfter

Høyres 10 løfter

* Høyre vil sikre god økonomistyring gjennom effektiv bruk av ressursene i kommunen. Det sikrer både gode tjenester og et lavest mulig nivå på de kommunale avgiftene. Høyre vil dessuten arbeide imot innføring av kommunal eiendomsskatt, og at den skal trappes ned og helst avvikles i kommuner som i dag krever den inn.

* Lærerne skal få merkbar økning i tilbudet om etter- og videreutdanning.

* Foreldrene skal få innsyn i skolens resultater og utvikling.

* Leksehjelp og sommerskole skal styrke læring og kunnskap, gjerne i samarbeid med frivillige.

* Økt kvalitet i omsorgen gjennom et faglig løft for ansatte, samt tiltak for økt rekruttering.

* Økt makt til den enkelte bruker innen omsorgen. Der det er mulig, vil Høyre sikre den enkelte en til å velge hjelp fra andre enn kommunens egen tjeneste, men fortsatt på kommunens regning.

* Bruke de kommunale politivedtektene til å sikre at gater, torg og parker blir trygge fellesområder.

* Større satsing på kultur, viktig for å skape trygge, trivelige og levende lokalsamfunn. Styrke frivillighetssentralene.

* Utvikle flere «Ny sjanse»-prosjekter for unge som faller utenfor både på skolen og i arbeidslivet.

* Aktiv miljøpolitikk i kommunene. Styrket kollektivtrafikk, strengere utslippskrav til busser, offentlige bygg og den kommunale bilparken. Kommunene skal bruke elbiler, hybridbiler eller flexifuelbiler.

Synspunkter:

Skattelett til de rikeste fra Stoltenberg

Så har vi igjen fått bekreftelsen på de rødgrønnes omvendte Robind Hood politikk. Forleden år ga regjeringen tidenes skattelette til de aller aller rikeste - til kraftig kritikk fra LO. "Skattereformen skulle fullføres", var unnskyldningen. Jaha. Nå kommer fortsettelsen. AP vil nå gi 20 milliarder i lette til rederne.

Og inndekningen? Joda, eiendomsskatt - den rammer som kjent store som små, men de som merker den meste er de som sliter med å få økonomien til å gå rundt.

Dobbeltmoral?

Ønsket deltid

I helsevesenet er det mye deltid. Og i læreryrket er det mye bruk av midlertidige stillinger. Hvorfor??

Noen hevde at all deltid er fælt, mens andre bl.a. YS påpeker at det er en del sykepleiere som faktisk ønsker begrenset arbeidstid. Det har kanskje å gjøre med at arbeidstiden kan være litt "unormal" - natt, kveld, helg.

Når det gjelder lærerer sliter jeg med å forstå hvorfor det skal være så fryktelig vanskelig å få fast jobb. År etter år går mange på midlertidige kontrakter. Og må få seg jobb på nye skoler.

Hvorfor er det slik i disse bransjene? Er de for regulerte? Hva kan gjøres?

fredag 24. august 2007

Vinn tur til Cannes

Send inn en videosnutt som tar for seg konseptet 18-81! De beste snuttene premieres med en tur til reklamefilmfestivalen i Cannes eller en tur med en av Høyres internasjonale prosjekter.

Send inn din filmsnutt til politikk@hoyre.no

Får vite ALT om deg

I papirutgaven i dagens VG er det en artikke om hvordan USA krever tilgang til private data om flyreisende. Terrorfrykten gir stadig større adgang for storebror ser deg - i dette tilfellet Onkel Sam.

VG skriver:
En uskyldig flytur og vips: Amerikanske myndigheter vet alt om deg. Tilogmed sex-livet ditt. Hvem du delte seng med sist du sjekket inn på hotell? Var det den samme som på din forrige reise? Hvor ofte bytter du partner? Var det en dame eller mann denne gangen?
Svarene på dette skal tikke inn i databaser og lagres i 15 år. Dette er et resultat av avtale mellom USA og EU, som trer i kraft denne måneden.

Programbloggen har skrevet om personvern tidligere, og gjør det igjen. Dette går etter vår mening langt inn i den private sfæren - og er en utvikling vi er SVÆRT skeptisk til.

Er det virkelig helt i orden å skulle blottlegge hele sitt privatliv på denne måten? Uten å kunne kontrollere en gang hvordan personlige opplysninger brukes? Er dette den eneste måten å håndtere terror på?

Aaaaaaarg! Hva synes du?

torsdag 23. august 2007

Forskjellen i skolepolitikken

Ja, hvor er den? Valgfrihet og kampen for kunnskap i skolen er viktige skiller mellom Høyre, Ap og SV.

Om du skulle lure, vil Høyre ha frihet til å velge skole. Og økt satsing på kunnskap. Derfor vil Høyre også bruke penger på kunnskapsløft også for lærere - helt konkret en milliard kroner mer til etter- og videreutdanning over fire år. I tillegg foreslår Høyre dessuten 20.000 i avskriving på studielånnet for studenter som satser på lærerutdanningen.

Hva synes du om det?

eh..KOMMUNEvalg

Jeg lurer litt, hadde det vært en ide kanskje å starte en aksjon for kommunevalg?

Vi kan høre og leser om stadig flere som er oppgitt over hvor mye spalteplass som gis til rikspolitikere. Samtidig er det så mye spennende som skjer over hele landet - og hvor velgerne nå skal bestemme seg for hvordan lokalsamfunnet skal styres de neste 4 årene. For ikke å snakke om sakene: barnehager, eldreomsorg - er noe man avgjør lokalt. Men barnetrygd, størrelsen på pensjoner osv er det stortinget som bestemmer. Og de skal fortsatt sitte 2 år til.

Vel. Det er vel ikke annet å vente. Det er selvsagt vanskelig å lage store oppslag i avisene om lokale saker. Eller?

onsdag 22. august 2007

Snoking i mail

Hva mener vi om at sjefer snoker i ansattes e-post? Joda, svaret er vel umiddelbart opplagt, men jeg lurer på om det kan problematiseres. Som arbeidstakere er vi lønnet i arbeidstiden for å gjøre jobben vår. Og skal vel strengt tatt ikke drive med andre ting. Nå ligger det an til at noen firmaer vil stenge tilgang til f.eks Facebook i arbeidstiden - fordi mye av tid går til nettopp helt andre ting enn jobb.

Vel, tanken som egentlig er i hodet mitt, er: Vi har mange elektroniske hjelpemidler etterhvert og god anledning for mange til å benytte seg av dette til litt adspredelse i løpet av en arbeidsdag. Jeg tror strengt tatt det er greit (nødvendig) å kunne koble av litt i løpet av dagen. Man trenger litt avbrekk. Men når det gjelder e-post og internettaktivitet flyr tiden fort... Er det greit at arbeidsgiver prøver å begrense sånn aktivitet? Er dette i det hele tatt en problemstilling? Det blir fort et spørsmål om brudd på personvern og ytringsfrihet. Når sakene som mailes og skrives går fra å være et uskyldig *hei* til å bli nedrakking på kolleger eller sjefer eller spredning av fortrolig informasjon, blir situasjonen mer alvorlig.

Hva synes du?

tirsdag 21. august 2007

Omsorgsrevolusjon?

Servicebedriftenes landsforening har foretatt en undersøkelse knyttet til utvikling av omsorgstjenester, og sammenliknet Norge med andre land i Norden.

Konklusjonene er blant annet at: Norge inntar en klar jumboplass i Skandinavia når det gjelder grad av valgfrihet i omsorgssektoren.
Bare 2,1 prosent av landets kommuner har innført friere brukervalg i hjemmetjenestene. I Sverige er tilsvarende tall 9,3 prosent, altså mer enn det firedobbelte. I Danmark kan hele 74 prosent av kommunene tilby valgfrihet mellom minst en offentlig og en privat leverandør av hjemmehjelpstjenester.
Erfaringer:
I Danmark gjennomførte man i 2003 en stor brukervalgsreform. I dag er det knapt noen diskusjon i danske kommuner om å reversere frittvalg-reformen. For danskene har valgfrihet i omsorgssektoren langt på vei blitt en selvfølge.

I Sverige har mange kommuner gått langt i å innføre valgfrihetsmodeller i omsorgssektoren. Denne utviklingen startet med den borgerlige Bildt-regjeringens initiativer på begynnelsen av 1990-tallet, men har fortsatt også med sosialdemokratiske regjeringer. Også sosialdemokratisk styrte kommuner som Karlstad og Umeå har innført fritt brukervalg, med gode resultater.

Dette dreier seg om kvalitet i omsorgen. Og valgfrihet. Du kan lese mer om rapporten på her.

Hva mener du om dette?

Forelska i lærer'n

Ingen enkelt person er viktigere for våre barns læringslyst og utvikling enn læreren. Det finnes tusenvis av fantastiske lærere der ute, som står på hver eneste dag - til tross for at både lønn og arbeidsforhold kunne vært bedre.

Høyre vil:
-Utvide satsingen på lærerne med over én milliard kroner.
- Gjøre mer for å holde på den verdifulle kompetansen dagens reallærerne har. Vi må sørge for at det lønner seg å stå i arbeid generelt, men for realfagslærere spesielt. Vi kommer til å miste 1500 realfagslærere i den videregående skolen de nærmeste årene.
- Ha flere lærere og vi må gjøre mer for å holde på dem vi allerede har. Derfor har Høyre foreslått at lærerstudenter som fullfører utdanningen skal få ettergitt 20.000 kroner av studielånet sitt.
Hva synes du?

Bedre veier?

10 000 km med riksveier klassifiseres som dårlige eller svært dårlige i Norge. Erna Solberg ønsker en minstestandard på asfalt på alle norske veier.

Statens Vegvesen opplyser at 10 000 kilometer med riksveier klassifiseres som dårlige eller svært dårlige i Norge. På toppen av dette kommer tusenvis av kilometere som ligger innunder kommunenes og fylkeskommunes ansvar.

Et av problemene er at det bevilges for lite til vedlikehold.


Hva mener du?

mandag 20. august 2007

AP vil ha eiendomsskatt også i Oslo

En av få skatter som lokalpolitikere har myndighet over, er eiendomsskatten. Noen kommuner har dårlig råd, og bruker dette som inntektskilde til fellesskapet. Greit nok i og for seg, når det er åpent og ærlig at skatten innføres. Andre steder er noen opptatt av at det er dyrt å leve og bo, og derfor prøver man å gjøre boutgiftene så lave som mulig for vanlige folk. Det er tross alt de som hardest merker ekstraskatt på tusenvis av kroner i året.

Blant annet i Oslo er dette et tema. Lobby- og kommunikasjonsekspert Gerhardsen har fått med seg Oslo AP på å programfeste at de ikke vil foreslå selv å innføre skatten. Men de er ikke i mot den, det har de bekreftet ved alle budsjettforhandlinger de siste 12 årene. Dersom det blir rødgrønt flertall i Oslo, må AP samarbeide med SV. Og SV har programfestet at de vil innføre eiendomsskatten. Dermed kan AP for en gangs skyld holde løftet sitt. De foreslår ikke skatteøkningen selv, men tar med glede i mot og støtter SVs forslag.

Blir det rødt flertall i Oslo blir eiendomsskatten gjenninført, og det blir dyrere for folk flest i byen. Det er jo en snedig måte å gjennomføre politikken sin på. Hva syns du

Uro i skolen

Ulike undersøkelser avdekker at det er mye uro i skolen, som går på bekostning av undervisningstid til elevene. Dette kjenner vel i grunnen de fleste seg igjen i, men det kan virke som om dette er blitt et større problem. Nesten en hel skoledag i uka, forsvinner ti uro og tid på å falle til ro. Denne virkeligheten bekrefter også lederen av Norsk Lektorlag.

Høyre vil ha kunnskap i skolen. Elevene skal lære. Lederen av Lektorlaget mener det er viktig å at lærere har nok kompetanse - faglig autoritet gir ledelsesautoritet.

Høyre vil derfor satse mer på etterutdanning av lærere, og fortsatt økning av basisfagene. Hva mer tror/mener du bør gjøres?

Det er vel ikke greit at skoleuka i realiteten er 4 dager, mens den 5. dag brukes til å bråke?

fredag 17. august 2007

kollektivt drap?

Overskriften er i overkant dramatisk, ja, men les oppslag i vg.no om den sjikane som ambulansepersonell nå utsettes for. Dvs det er ikke bare snakk om sjikane, men regelrett obstruksjon av jobben de gjør. Ved utrykning teller ofte hvert sekund, dersom en pasient skal overleve eller ikke.

Nå er vi altså kommet i den situasjonen at mange, som sikkert ikke engang var tilstede i Sofienbergparken, er rasende på ambulansefolk og legevakta i sin alminnelighet. Så setter man seg til doms over tjenestefolk som ikke engang var tilstede. Resultat: Igjen går det ut over tredje person, og det kan stå om liv.

Er det grunn til mane til ettertanke? Er det virkelig så lett å løpe rasende etter en yrkesgruppe som du og jeg i neste øyeblikk kan være avhengig av for å overleve? Og kom ikke å fortell meg at den feilen de som var tilstede i Sofienbergparken gjorde, skal hefte ved resten av yrkesgruppen.

Satse på utdanning

Kunnskap i skolen.
Vi må satse på utdanning. Det er ikke godt nok *bare* å sende flest mulig elever og studenter inn i utdanningssystemet. Resultatene har vi sett over m a n g e år. Vi putter masse penger i systemet, men resultatene har ikke vært tilsvarende.

Skal vi trygge velferdssamfunnet fremover, må vi være best og utdanning. Det betyr en kunnskapssatsing som er mer enn den sosialistiske ”kumba - Ya skolen” - hvor lek og sosialt samvær står i sentrum. Den forrige regjeringen gjennomførte et kunnskapsløft i skolesystemet som fokuserte på innhold og krav som skal bedre læringsresultatene.

Det første den nye utdanningsministeren gjorde var å skifte navn til kunnskapsminister. Det neste han gjorde var å ta over ansvaret for barnehagene….. Det neste han gjorde var å fjerne kravet om annet fremmedspråk i grunnskolen, og det tredje var å fjerne minstekrav for å komme inn på lærerhøyskolene. Det må kunne kalles en flying start for en kunnskapsminister!

Høyre vil ha kunnskap i skolen, hva vil du?

Kommunalt selvstyre

Hvor mye selvbestemmelse vil vi egentlig ha? Det er jo et høyst relevant spørsmål nå som vi står foran kommune- og fylkestingsvalget.

Det lett å enes om at staten må ta seg av de "store tingene": Forsvar, utenrikspolitikk, riksveier, osv. Og at staten må ta ansvar for å få på plass felles rammebetingelser, lover og forskrifter.

Men vi foretrekker vel å kunne påvirke hverdagen vår mest mulig selv. Skole er en lovfestet rett, men kommunene har ansvar for å drifte. Hva med helsetilbudet? Sykehus og sykehjem? Det finnes nasjonal regler, men også dette driftes av kommunene. Dermed blir kommunene og du som velger, i stand til å prioritere mellom de ulike behovene som tross alt er forskjellig fra kommune til kommune. forskjellig i den forstand at befolkningen ikke er lik i alle kommuner.

I denne debatten er det også relevant å reise spørsmålet om kommunene er store nok til å håndtere de oppgavene de er pålagt, men den debatten lar jeg ligge nå.

Hva mener du bør bestemmes over/drives lokalt?

torsdag 16. august 2007

ja eller nei til eiendomsskatt

http://www.neitileiendomsskatt.no/

Hva mener du??

Wag the dog - Støre

Husker du filmen "wag the dog"? Om presidentvalgkampen i USA hvor den sittende presidenten sliter med oppsluningen og må skape kriser og få oppmerksomheten vekk fra innenrikspolitikken. Filmen fascinerte.

Jeg velger å ikke tro denne regjeringen gjør det samme, men likevel.... Regjeringens dyktigste statsråd - utenriksministeren - er flink til å få oppmerksomhet om utvalgte saker. Nå er Kina-strategien lansert med brask og bram. Midt i en kommunevalgkamp. Dem om det. (I bunn og grunn et spennende prosjekt!)

Det får meg til å tenke på forleden år. Da ble "Nordområdestrategien" lansert med enda mere pomp og prakt. Ambisjonene for nordområdene deler jeg langt på vei. Derfor sitter jeg nå og undrer meg over hvor stille det er på den fronten? Jeg tror ikke de har kastet strategien på båten, men det må være lov til å undres.

Utenrikspolitikk er spennende, selv om det ikke er aktuelt i tilknytning til årets valg. Men hvor er egentlig visjonene til regjeringa? Bortsett fra Solheims ambisjoner for å støtte sosialister i Sør-Amerika? Vi vet hva stortingspresidenten mener, og han tør å tenke stort. Dessverre gjør ikke partilederen eller andre i regjeringen det i samme grad.

hm...kanskje det er noe i det...wag the dog??

onsdag 15. august 2007

Nytt rødgrønt løftebrudd

Renta skulle ikke gå opp lovet de rødgrønne. Og hva har skjedd siden? Den har gått opp. Gang på gang. Og jommen økte den ikke igjen i dag: For to dager siden avslørte VGfølgende: Både under Stoltenbergs første regjering fra 2000-2001 og mens han er statsminister for de rødgrønne har Norges Bank bare gjort én ting med renten: Satt den opp.

Sukk. Dette er sørgelige greier.

Er økonomien ute av kontroll? Er det derfor sentralbanksjefen må rydde opp fordi Kristin og Jens ikke gjør jobben sin?

Dette er jo ikke bra: Høy rente er det mest usosiale som fins. Nå tar regjeringen penger fra unge med lån og gir til dem som har mest fra før. Dette rammer også velferden i de mange kommuner, fordi mange av dem har gjeld.

Er dette virkelig uproblematisk? Hva mener du?

Regjeringen lover ny avgift....eller?

I går var samferdselsminister Navarsete i alle debattkanaler hvor tema var rushtidsavgift. Det var ingen av lytterne som var i tvil om at samferdselsministeren ønsker å innføre en rushtidsavgift.

Dagen før var finansminister Kristin Halvorsen i alle Trondheims medier. Der fortalte hun henrykt at hun var for en innføring av rushtidsavgift i Trondheim.

I dag på partilederutspørringen av Jens Stoltenberg på NRK P2, uttalte derimot Stoltenberg at det ikke er fattet vedtak i regjeringen om innføring av en rushtidsavgift.

Hm..regjeringen har nok en gang skapt full forvirring om hva de mener om en sak. Velgerne har krav på et klart svar; ønsker statsministeren en rushtidsavgift eller ikke?

Hva mener du?


Oppdatert
SV-statsråd oppfordrer velgere til ikke å stemme AP - for å få innført avgiften. Sprekk blant de rødgrønne...?

Sykehjemkø

På nyhetene kan vi høre og lese at regjeringen ikke har oversikt over antall sykehjemsplasser i landet. Det er jo ikke bra.

Det de sikkert lett får tak i er nummeret på alle plassene de har lagt ned; i private institusjoner. Det har de nemlig gjort - helt i tråd med løftet sitt om at mest mulig skal bli offentlig i denne sektoren. Det er liksom ikke så nøye hva som blir gjort, men hvem som gjør det.

Jeg skal komme regjeringen litt i forsvar. Mange steder gjør kommuner om dobbeltrom til enkeltrom - det gir bedre livskvalitet for brukerne. Men det betyr at behov faktisk øker, hvilket vi nå ser: sykehuskøene stiger. Da hadde det vel vært lurt også å benytte seg av tilbudet fra private og ideelle (som jo i grunnen er private) organisasjoner - for at folk skal få det tilbudet de trenger. Det viktigste er vel at tilbudet finnes og at de som trenger hjelp får det? Og at det offentlige har ansvar for å finansiere tilbudet - om det så er en privat, ideell eller offentlig institusjon som utfører jobben?

Hva mener du? Er det viktigere hvem som gjør jobben, enn at den blir gjort?

tirsdag 14. august 2007

Solveig R + Erna S

Aftenposten Solveig Ruud koser seg med Erna Solbergs nettside. Dvs hun harselerer. Det er jo slikt de gjør. Kritisk journalistikk heter det visst.

Og det skal hun ha, hun har brukt tid og krefter på siden. I grunnen hyggelig med slik interesse. Noen gode poenger har hun også. Men hovedpoenget hennes er litt pussig. Det at høyrelederen har mottatt råd fra høyrefolk, nei det er visst teit.

I alle dager? Det er som på denne bloggen. Her detter det inn kommentarer fra alle kanter, men mange fra blåbloggere. Og det synes jeg ikke er rart. Og i en tid hvor alle sitter foran PC, er det jo mye kjappere å sende noen innspill på en nettside, enn de fleste andre måter. Mener Solveig at vi kanskje burde bruke snail-mail? Litt for å støtte opp om posten kanskje?

Vel. Solveig skal ha takk for omtalen. Flere kjenner nå til siden :-) Og neida, slapp av. Hun har ikke fått betalt - i allefall ikke av oss.

Noen barn er gule

For en stund siden ville kunnskapsministeren forby enkelte sanger i barneskolen. De var jo politisk ukorrekte - litt sånn kristent budskap nesten. Er det andre sanger som er like ukorrekte? Du husker den gamle (jeg sliter litt med å huske alle ordene):
Noen barn er gule, noen barn er......, men inni er vi like
Dette er ille, eller hva? Ja, for det blir vel nesten litt sånn rasistisk (litt som Tobjørn Egners sanger/historier): Gule, brune osv. Vi kan vel ikke si det om folk?

Skal jeg være helt ærlig så plager ikke det meg så mye. Vi er forskjellig og det kan vel ikke være galt å si. Men det er en strofe jeg lurer litt på: "inni er vi like". Det er jo litt sånn sosialistisk schvung over det. Da tenker jeg ikke på hjerte, nyrer og kroppens oppbygging, men det som er inni hodene. Meninger og standpunkter. Vi er individer. Vi er selvstendige. Og vi er ikke like. Det er jo det som skaper mangfoldet vi lever i.

Vel. Jeg har ikke tenkt til å foreslå at sangen skal forbys. Også den en del av kulturarven vår.

Hva tenker du?

mandag 13. august 2007

Færre realfagslærere

Mandag Morgen skriver i dag om realfagskrisen i Norge. 40% av skolene mangler en plan for å styrke realfagskompetansen. Lenger ut i artikkelen kan vi lese: "
Flertallet at skolelederne mener de kan nå målene i regjeringens realfagssatsing på sin skole"...
Det er jo fristende å undre seg høylytt over at det faktisk er krise i realfagsrekrutteringen samtidig som skolen mener man når regjeringens mål. eh. På den annen side; dette er vel egentlig litt for viktig til å bare tulle med.

Vil vi ha kunnskap i skolen, er det viktig å satse på basisfagene. Men det forutsetter uansett at vi har gode nok lærere. I alle disipliner.

Høyre ønsker blant annet å satse mer på etter- og videreutdanning av lærere og styrke basisfag som norsk og mattematikk. Og under kunskapsløftet ble det igangsatt prosjekter for å øke interessen for realfag.

Hva bør man gjøre?

Tillitsmann

Når du velges i et lag, en forening, i et parti el. da er du tillitsmann/kvinne. Mye av dette dreier seg om frivillig innsats, og den fortjener respekt.

Det er åpenbart at sosialismen er i ferd med å få solid fotfeste i AP. Staten skal eie mer. Og dessuten skal ledere i staten betrakte seg som tillitsmenn.

Hva er det for noe? Er det ikke kraftig undervurdering av vanlige tillitsmenn og kvinner i det frivillige Norge? Det kan virke som om Stoltenberg ikke lenger mener at selskaper hvor staten er eier, skal driver bedriftsøkonomisk.

Jeg trodde den viktigste oppgaven for enhver bedrift var å drive fornuftig. For å sikre trygge og stabile arbeidsplasser, og derigjennom også skatteinntekter til landet. Men slik skal det visst ikke være.

Forøvrig registrerer jeg at næringsministeren foreløpig ikke mener noe om dette. Rødgrønn aktiv næringspolitikk = sosialisme?

Fjern sladden

Kunnskap er makt, heter det. Og vi skal jo være så opptatt av åpenhet om det meste i dette samfunnet. Bortsett fra de rødgrønne som vil hemmeligholde kunnskap om skolen. VG kan i dag avsløre at Høyre i Oslo og i andre kommuner gått i bresjen for å lage en egen informasjonsside om skoler.

Hensikten er ikke å skulle identifisere elver - selv om noen bruker det som skremseslargument. Alle opplysninger er anonyme. Hensikten er å få kunnskap om hvor gode skolene er, utfra en haug med kriterier. Så kan elevene velge seg til den beste skolen, samtidig som alle skolene kan konkurrere om å bli bedre.

Det er mulig man ikke liker konkurranse. Men det må vel være viktig å få en beste mulig skole for alle elver? Å hemmeligholde informasjon om skolers gode og dårlige sider - hvor lurt er det?

fredag 10. august 2007

Ikke lenger medlem

Ukeavisen ledelse kan fortelle at Eivind Reiten etter 30 år ikke lenger er medlem i SP.

Hm. Trenger vi å lure på hvorfor??

Valgfrihet i hjemmet

Alle er enig i at du selv skal få bestemme hvem du vil ha på besøk. Det skulle bare mangle vil du vel si.

Men hvorfor skal ikke dette gjelde de mest personlige ting også? Hjelp til intimvask. Hjelp til å rydde i skuffer og skap. Hjelp til å holde huset rent. Hjelp til å gjøre innkjøp.

Hvordan i all verden kan man være motstander av at folk bestemmer selv hvem som skal være hjemmehjelp og hjemmesykepleier?

Why?

torsdag 9. august 2007

18-81 kampanjen

Høyre har tillit til den enkelte persons evne til selv å ta ansvar og selv å ta valg. Derfor er 18-81 kampanjen lansert.

Den tar til motmæle mot dem som aksepterer at 18-åringer er myndige, men samtidig vil umyndiggjøre 81-åringer som vil ha frihet til å velge hvilke omsorgspersoner de vil ha i eget hus!

Dette er en kampanje som går i rette med dem som mener at 16-åringer ikke bør ha rett til fritt skolevalg. Det er en kampanje som skal forsvare foreldres rett til å velge omsorgsløsning for egne barn, enten dette er gjennom barnehage, eller gjennom nedsatt arbeidstid og hjelp fra besteforeldre og bruk av kontantstøtte.
Det er en kampanje for enkeltmennesket, den enkelte borger, den enkelte skoleelev, den enkelte forelder. Og det en kampanje mot dem som vil umyndiggjøre mennesker og innskrenke deres råderett og valgfrihet.