mandag 24. september 2007

Valgets kvaler

Årets fylkesting- og kommunevalg er over og et par kjedelige episoder er avslørt; det er tydeligvis ikke bare i Drammen man har forsøkt å kjøpe stemmer. Og nå ser det ut til at debatten kommer mer og mer.

Skal det være mer kontroll mht å stemme, for å sikre at ingen kan påvirke? Dette står i kontrast til forslaget om å åpne for elektronisk avstemming: da er det nemlig vanskelig å kontrollere at avstemmingen skjer upåvirket av familie/venner som står og ser på.

Forslaget er kommet opp som et innspill på å øke valgdeltakelsen. I den sammenheng dukker også, igjen, forslaget opp om å slå sammen alle valgene våre og ha valg hvert 4. år: Til Storting, fylke og kommune.

Hva tenker du om alt dette?

6 kommentarer:

Carl Christian sa...

å slå sammen valgene vil først og fremst styrke de store partiene som har ressurser til store og samkjørte kampanjer (med de fordeler og ulemper det medfører - jmf K. Willochs debatt om færre partier). Det vil sannsynligvis øke valdeltagelsen noe. men er grad av valgdeltagelse det eneste mål på et velfungerende demokrati? Jeg tror ikke det vil styrke lokaldemokratiet, snarer tvert om. Rikspolitikere blander seg allerede mer enn godt er inn i lokalvalgene. Etter min mening vil det beste for lokaldemokratiet være å ha valg til ulik tid i de forskjellige landsdelene. Da kan man skape et virkelig fokus på innhold for å få opp valgdeltagelsen, hvilket er mye viktigere.
(dette ble litt kort og ufulstendig; kommer muligens med flere tanker rundt dette i løpet av dagen...)

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Deler et stykke på vei oppfatningen din. Når det gjelder lokalvalg til forskjellig tid i landet, er jeg litt usikker på om det er hensiktsmessig.

Poenget med rikspolitikeres *innblanding* i lokalvalgkamp er vel ganske åpenbar; og bidrar til å forsvare skille mellom riks og lokalvalg. Men atså å at det skal være spredte valgtide for kommunene, det er jeg ikke sikker på.

Når det gjelder fylkesting, så lenge de eksisterer. Hvor mener du eventuelt at det valget bør ligge? som i dag: samtidig med kommunevalget, eller kan det kanskje slås sammen med stortingsvalget? Og hva hvis vi får regioner?

Anonym sa...

En viktig debatt. Jeg viser til mitt innlegg i Aftenposten 15. september:

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1995635.ece

Jeg ser i dagens avis at arbeiderpartiets sekretær har tatt opp hansken og foreslår at felles valgdag nå bør vurderes.

Når det gjelder gjennomføringen av valget og valglovens prinsipper om "hemmelg valg" er det min erfaring som stemmestyreleder at dagens system ikke i stor nok grad forebygger eller skjermer mot uønsket påvirkning.

Mitt forslag går ut på at listene erstattes med elektroniske valgsystemer i selve avlukkene etter at identitet er fastslått og at vedkommende er avkrysset.(i et online system)

Som en mellomløsning kan det ordnes slik (med en eller annen form for merking) at man kun kan bruke stemmesedler fra vedkommende stemmelokale. Dermed vil vi unngå problemet med forhåndskumulerte lister som er delt ut på forhånd.

Anonym sa...

Det ble en feil ved URL-adressen ovenfor. Riktig adresse er;

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1995635.ece

Anonym sa...

Her er innlegget:

Felles valgdag bør vurderes
Først publisert: 15.09.07 |

Vi har opplevd nok et kommunevalg med lav valgdeltagelse. Årsaken er nok sammensatt, men en sterk aktivitet fra de politiske partiene sentralt har nok bidratt til å fjerne oppmerksomheten fra de lokale sakene. Debatten i riksmediene har vært dominert av sentrale politikere.

Hvorfor ikke slå sammen kommune- og stortingsvalget? Erfaringen fra Sverige, som innførte felles valgdag i 1970, er at valgdeltagelsen har holdt seg på et stabilt høyere nivå. En evaluering i 2001 konkluderte med at en tilbakegang til gammel ordning ville ha redusert deltagelsen i kommunevalget med mellom 10 og 20 %. Det klassiske argumentet for den svenske felles valgdagen var for øvrig at helhetsperspektivet på politikken skulle komme tydeligere frem.

Johnsen-utvalget vurderte også felles valgdag, men flertallet falt ned på nåværende ordning, vel å merke delvis på grunn av forholdet til fylkestingsvalget.

Utvalgets mindretall, Martin Kolberg, gikk imidlertid inn for felles valgdag og mente at dette ville få frem den klare sammenhengen mellom nasjonale og lokale prioriteringer. Kolbergs mindretallsvotum har mye for seg og bør vurderes på nytt i forbindelse med nedleggelse av fylkeskommunen i sin nåværende form.

Arve Edvardsen, Oslo

Programsekretariatet sa...

arve edvardsen:

Du skriver:"..dagens system ikke i stor nok grad forebygger eller skjermer mot uønsket påvirkning." Og det er vel i grunnen kjernen i problemstillingen. Og også et argument mot elektronisk avstemming andre steder enn valglokalet (som du påpeker).

Når det gjelder å slå sammen lokal og riksvalg, og begrunnelsen om at det vil lettere vise sammenhengen; vel - ved årets kommunevalg har igjen mange klaget over rikspolitikernes dominans. Dersom vi i tillegg skulle hatt stortingsvalg i år, tviler jeg på om oppmerksomheten i større grad ville vært rettet mot lokalpolitikken. Snarere det motsatte.