fredag 27. februar 2009

Mer liveblogging

Dersom alt går som det skal, blir det liveblogging fra en work-shop om sosiale medier, på mandag. Avhengig av at øvrig infrastruktur er på plass vel å merke...

Liveblogging

Uæhhh..prøver å lære noe nytt: testing:

Hva er viktig for utenrikspolitikken?

Programkomiteen mener følgende:
Den fremste oppgaven for utenrikspolitikken er å fremme norske interesser og verdier. Høyre mener dette best ivaretas ved at Norge bidrar til en åpen og fri handel mellom land og støtter opp om internasjonalt samarbeid. Respekt for menneskerettigheter, demokrati, rettsstat og ytringsfrihet skal ligge til grunn for norsk politikk. Norge bør stille opp når vår innsats behøves og vi har forutsetninger for å bidra, enten det er gjennom bidrag til internasjonale operasjoner, bistand eller i miljø- og klimaarbeidet.
Synspunkter?

Kaste nordmenn ut av Spania?

En post litt på siden av programarbeidet.

Innvandrere skal ut. Vi vil ikke ha dem her. De skal ikke få egne skoler. De skal lære seg språket vårt. De skal ikke få med seg "rettigheter" ut av Norge.

Mange nordmenn bor i Spania. Uten å kunne spansk. De går på norske skoler, puber og butikker. Og tar med seg sine rettigheter ut av Norge. De utvikler gettoer der de bor. De må kastes ut; av Spania. Eller hva?

torsdag 26. februar 2009

Kulturarv og tilgjengelighet

Det er noen forslag som i utgangspunktet kan synes å være litt *selvfølgelige* men som det viser seg likevel utløser debatt. For å sikre kulturarven forslår programkomiteen blant annet følgende:
Høyre vil
- At boklån fortsatt skal være gratis.
- Stimulere til flere søndagsåpne bibliotek.
Til høyre for oss er det noen som har tatt til orde for at det skal koste penger å låne bøker. Man skal betale for bruk (hvorfor ikke like prinsippfast når det gjelder bruk av f.eks vei..?). Til venstre for oss er man opptatt av at hvilkedagen skal holdes hellig. Er det syndig å lese?

Synspunkter?

onsdag 25. februar 2009

Desperat løgn om Sharia

FrP har publisert en sak på sin nettside hvor de hevder at Erna Solberg ville innføre shariaråd i Norge da hun var kommunalminister. Dette er løgn.

Erna Solberg er i dag på reise i Midtøsten, men har gitt følgende uttalelse:
Det har aldri vært på tale å ha noe juridisk Shariaråd i Norge. Norsk lov skal alltid gjelde i Norge. Men det ble i min tid som kommunalminister reist en diskusjon om hvordan vi får en norsk skilsmisse til å bli reelt akseptert i hjemlandet for muslimske kvinner. Derfor var det en diskusjon om et muslimsk meglingsorgan kunne hjelpe de kvinnene som opplevde problemer med å få skilsmisse i opprinnelsesland. Denne ideen la jeg imidlertid død, og forslaget ble aldri fremmet, sier Høyres leder Erna Solberg.
Hvorfor spre slike usannheter; er det desperasjon vi er vitne til?

tirsdag 24. februar 2009

Gapestokken

Jeg trodde vi bodde i en rettsstat. Hvor vi er uskyldig inntil vi blir dømt. Og hvor det er den dømmende makt som skal ha myndighet til å illegge straff. På området etter område vannes dette ut. Pressen skal ha *rett* ikke bare til innsyn (men selv hemmeligholde det de finner for godt når det gjelder egne arbeidsmetoder - aka kildvern), men nå skal pressen jommen få utstrakt rett til å henge ut folk som har begått regelbrudd. Dette blir i allefall resultatet dersom regjeringen støtter forslaget som er kommet ifm utredning mot skatteundragelse.At finansminsteren synes dette er et gledelig forslag overrasker ikke.

Gapestokken kan jo plasseres et egnet sted mellom Statsministerens kontor, Finansdepartementet og VG-huset; i synsavstand til Høyesterett som neppe trenger å bry seg om dette.

Personvern. Det mistes den dagen lov/regebruddet skjer. Blir det borte for evig og alltid mon tro.

Dyrevelferd

Det er ikke mange, men det har vært noen som i ganske sterke ordelag har etterlyste formuleringer om dyrevelferd. Det ligger i dette blant annet motstand mot pelsdyroppdrett, at dyr i størst mulig grad skal kunne gå fritt i naturen (kuer, griser, sauer etc), osv. Programkomiteen er i ferd med å finne frem en formulering som for øyeblikket lyder:
Høyre vil sikre god og anstendig dyrevelferd.
Dette er ikke en veldig slagkraftig formulering; kan være enig i det. Hva (annet) mener du bør sies om temaet?

mandag 23. februar 2009

Pressestøtten

I høringsutkastet til stortingsvalgprogram sto det ingen ting spesielt om pressestøtten. I høringsrunden er det kommet forslag som lyder:
Høyre vil legge om og redusere pressestøtten.
Programkomiteen vurdere om dette skal tas inn. Hva synes du?

fredag 20. februar 2009

Ja til EU

Høyre er Norges eneste klare ja-parti. I utkast til stortingsvalgprogram står nok en gang følgende formulering:
Høyre vil arbeide for at Norge skal bli medlem av EU så raskt som mulig.
EU-medlemskap er viktig for næringslivet, studenter, arbeidstakere rett og slett for mange velgere. Det som er kjipt er jo at andre partier fortsatt skyver spørsmålet foran seg. Kommer FrP noen gang til å mene noe om det? Og hvorfor slipper de unna. For ikke å si Venstre. Gang på gang kan hører vi at jo, nå kommer venstre til å bli ja-parti. Så kommer landsmøte og resultatet...nei.. Kan hende de snur i år. Who knows.

onsdag 18. februar 2009

Mer konkurranseutsetting av NSB

Et av forslagene som er kommet inn fra høringen, og som komiteen i en litt justert form nå vurderer å ta inn i det endelige programforslaget er:
Høyre vil i tråd med positive erfaringer fra Gjøvikbanen, konkurranseutsette flere av NSBs strekninger
Bare så ingen skal misforstå. Det betyr ikke å privatisere. Synspunkter?

tirsdag 17. februar 2009

Ytringsfrihet, men ikke for Kirken?

Det er nesten ikke måte på hvordan grensen for ytringsfriheten dras i alle retninger nå i vinter. Dagens forsøk på knebling kommer fra LO og FRP som raser over at Kirken advarer mot oljeboring i nord. Man kan svært gjerne være uenig i Kirkens standpunkt, men å nekte dem å innta et standpunkt i saken er vel litt dumt?

Ved ettertanke er det kanskje mulig å forstå at Kirken faktisk med god grunn kan uttale seg om dette. Det handler jo om å forvalte "Guds skaperverk".

Programsekretariatet (og Programkomiteen) er forøvrig ikke enig med Kirken i denne saken. Men synes altså at Kirken skal få lov til å ytre seg :-)

Færre tilsyn?

Mon tro om det blir resultatet (og om det bør være målet)? I kapitlet om "En moderne offentlig sektor" foreslår programkomiteen følgende:
Høyre vil gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger og vurdere på hvilke områder tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig.
Synspunkter?

mandag 16. februar 2009

Eiendomsskatt vs hytteskatt

Følgende formulering er til vurdering i programkomiteen:
Høyre vil fjerne eiendomsskatt på hytter og fritidsboliger og sikre innbyggerne mot urimelig økning i eiendomsskatten.
Noen mener det er greit at "bolig nr 2" er et skatteobjekt. Hva synes du?

fredag 13. februar 2009

Ekteskap

Høyre har programfestet å skille Kirke og stat (men fortsatt la Den norsk kirke beholde en særstilling). I forlengelsen av dette har programkomiteen foreslått at inngåelse av ekteskap skal være en "obligatorisk" verdslig handling, mens selve ekteskapet som i dag, kan velsignes i Kirken eller andre trossamfunn. Det har vært litt ulike formuleringer, men et av forslagene som er kommet inn hever nok presisjonsnivået. Det lyder:
Ekteskapet er en samfunnsordning som gir rettigheter og plikter i samsvar med norsk lov. Selve inngåelsen av ekteskapet kan skje i en borgerlig eller en religiøs ramme. Høyre vil vurdere å foreslå at alle ekteskap skal inngås borgerlig. De som ønsker det, kan i tillegg få en kirkelig eller religiøs velsignelse av ekteskapet i Den norske kirke eller et annet trossamfunn.
Vi er nok ikke helt i mål med den endelige formuleringen, men intensjonen skulle være klar. Synspunkter?

torsdag 12. februar 2009

Folket vil fortsatt ha blå regjering

I flere aviser og medier i dag vises det til en ny meningsmåling fra NRK som gir rød-grønt flertall. Tilsynelatende. Tallknusere som går inn i materialet kan avløre at NRK-målingen gir de rødgrønne bare 47,7 prosent av velgerne, mens de fire ikke-sosialistiske får 49,2. Dette har rett og slett å gjøre med styringstillegg, effekt av utjevning etc.

Det kan være greit å minne om at "i folket" er det fortsatt blått flertall.

En mann/kvinne en stemme

I utkastet til stortingsvalgprogram har programkomiteen lagt inn et avsnitt om valgordningen, og foreslått blant annet følgende:
Høyre vil ha en ny valgreform, hvor hver stemme teller likere.
Dette har det naturlig nok vært reaksjoner på i høringsrunden. Et forslag som noen stiller seg bak er å si at "hver stemme skal telle likt". Det andre ytterpunktet er å stryke hele avsnittet. Begrunnelsen for det siste er at valgordningen ble revidert i forrige stortingsperiode, mao for ikke så lenge siden. Programkomiteen har ikke konkludert på dette punktet ennå. Hva tenker du?

onsdag 11. februar 2009

Bostedsløshet

Et av forslagene i programutkastet lød: Høyre vil styrke arbeidet mot bostedsløshet.” Det er kommet et endringsforsag til det punktet som vel hever presisjonsnivået ytterligere:
Høyre vil styrke innsatsen for å sikre at alle har en egnet bolig og ingen er bostedsløse.
Dette er et viktig punkt å ta tak i. Ikke minst nå med vinter og kulde. Synspunkter?

tirsdag 10. februar 2009

Omsorg for kommunen

Nei, jeg tenker ikke på kommunal omsorg, men rett og slett skattebetalernes omsorg for kommunen. Et av forslagene som er kommet inn til stortingsvalgprogrammet lyder nemlig:
Høyre vil gå inn for å utvide ordningen med skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner, til også å gjelde gaver til kommunene.
Jeg lurer på om vi ikke skal føye på en ørliten delsetning: ...gaver til kommunene og til Programsekretariatet.. :-)

mandag 9. februar 2009

Statsborgerskap

Det er kommet inn forslag ifm utkast til stortingsvalgprogrammet, om krav mht statsborgerskap:
Det må stilles krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap.
Hva synes du om det?

fredag 6. februar 2009

Studiestøtte ved offentlig godkjente private institusjoner

Et av forslagene som er kommet inn, som det kan bli gehør for er:
Høyre vil at studiestøttesystemer for studenter ved offentlige godkjente private institusjoner vurderes å endres slik at deler av tilleggslånet som gis til studieavgifter kan gjøres om til stipend dersom eksamen er bestått og det skjer innen normert tid.
Synspunkter?

torsdag 5. februar 2009

Varme hender i omsorgssektoren

De som klarer å huske så lang tilbake som for snart 4 år siden, husker at det ble gitt løfter om varm mat i skolen og varme hender i omsorgssektoren. Sågar var det en partileder som skulle gå av i 2007 dersom det da ikke var full barnehagedekning.
- Partilderen sitter: Men det er ikke blitt full barnehagedekning.
- Det er ikke blitt varm mat i skolen: Nå loves brødskiver.
- Lurer du på hvor de varme hendene er blitt av: Her er de.
De har bare ikke snakke høyt om det ennå. Dette er jo tross alt et privat tilbud, og det er som kjent heller ikke bra.

onsdag 4. februar 2009

Kampanje-samling

Fra fredag til lørdag kommende helg samles nesten 500 Høyre-tillitsvalgte: gruppeledere og kampanjeledere. Mye står på dagsordenen ikke minst kampanje. Høyre vil videreføre suksessen fra valgkampen i 2007 også på nett, blant annet med ulike tilbud til bloggere - det har vi omtalt tidligere.

Er du på samlingen 6.-8. februar, eller uansett, er du interessert i å delta i mer bloggaktivitet med Høyre? Legg igjen en kommentar her, eller sende en e-post til program@hoyre.no

Seniorpolitikk

Følgende forslag er mottatt ifm programarbeidet - og vil bli lagt frem for programkomiteen:
Eldrebølgen vil føre til at landet får en økende andel med eldre. Høyre betrakter ikke disse bare som et omsorgsspørsmål, men like mye som en positiv ressurs. Høyre vil derfor legge til rette for at denne gruppen blir gitt mulighet for aktiv medvirkning i arbeids- og samfunnsliv
Hva synes du om det?

(Nå lurer jeg på om det er noen der ute i "Internettet" som bryr seg om seniorpolitikk - eller om det må diskuteres IRL..)

tirsdag 3. februar 2009

Libya inn i varmen

I en NTB-melding (finner den ikke på nett) meldes det om at Libyas president Muammer al-Gadafi er blitt valgt til leder for AU (Den afrikanske union). Ikke dårlig av en mann mange (tidligere) har ansett som lite representativ for demokratisk styring - og bekjempelse av terror...

Det er andre afrikanske ledere som tidligere ikke er blitt valgt til å lede AU. Men nå er altså Gadafi den fremste blant likemenn.

Hm..

Jernbane i nord

I høringsutkastet til stortingsvalgprogram ligger det formuleringer både når det gjelder satsing på lokalbaner i befolkningstette områder, satsing på intercity-strekninger mellom storbyene, og utredning av Høyhastighetsbane. Et av høringsforslagene kommer med en litt annen variant:
Utvide jernbanenettet til Tromsø.
Synpsunkter?

mandag 2. februar 2009

Abort

Programkomiteen tar ikke omkamp om spørsmålet om debatt. Der videreføres standpunktet fra tidligere. Men på ett punkt er det en dissens, som kanskje blir stående helt til landsmøtet:
- Fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium.
Hva tenker du om dette?