fredag 21. desember 2007

Julefred

Den er i ferd med å senke seg også hos Programsekretariatet. Med mindre tilgang på ribbe og andre av bordets gleder rasjonaliseres og bidrar til abstinenser, kommer også Programbloggen til å bli gjenstand for fred og ro. Oppdateringer kan forekomme, men kanskje ikke før til neste år. Og vi varsler ingen spesielle nyheter i høytiden som kommer :-D

Herved ønskes alle en Gledelig Jul og Godt Nytt År.

Mer frihet i Europa

I natt ble 9 nye land med i Schengen. Dermed er det mulig å reise fritt mellom enda flere land i Europa. Dette gjelder også Norge som er med i den avtalen.

Denne utvidelsen kan gi utfordringer ettersom det blir lettere også for kriminielle å bevege seg over landegrensene. På den andre siden innebærer det også tettere politisamarbeid mellom alle landene, noe som bidrar i motsatt retning.

Akkurat nå synes jeg i grunnen det som er vesentlig er at den jevne borger i disse landene i realiteten har fått økt frihet til å bevege seg. Og det må vel være fint, eller hva?

torsdag 20. desember 2007

Skatter og avgifter

Det er en litt underlig debatt som går synes jeg, om skatt. På venstresiden ønsker de å øke skattene, eller for å være presis: Noen vil vurdere det ifm arbeid med nytt stortingsvalgprogram. Det synes jeg faktisk er realt. Så har vi V og Krf som nå sier at: Det blir ikke snakk om å gå inn for skatteletter i neste periode. Dette sier de uten referanse til arbeid med nytt program. De binder altså eget parti utover den perioden dagens program gjelder.

Opp i alt dette er det grunn til å etterlyse tenkning rundt skatt: Prinsippene. Hvorfor skal vi betale skatt (og ulike avgifter).

Høyre har noen formuleringer i utkastet til prinsipprogram, som ev. vil legge føringer for arbeidet med stortingsvalgprogrammet. Og utgangspunktet er at skatt skal betales for å finansiere "felles tiltak for samfunnet" samt bidra til inntektsutjevning. Den andre siden av debatten er imidlertid også viktig: Det skal lønne seg å jobbe, og folk skal kunne leve (høste) av egen innsats. Når det gjelder avgifter er vurderinger knyttet opp til miljøhensyn, holdningsarbeid etc.

Ja, forresten liberalisme. Jeg har forstått på kommentarer i denne bloggen at liberalister (venstrefolk?) setter individet høyt. Det burde bety at de også er opptatt av at indivdet i størst mulig grad skal kunne høste av egen innsats. Er det ikke da litt rart at partilederen er så bombastisk i sine uttalelser?

Hva tenker du om alt dette?

onsdag 19. desember 2007

Ytringsflause?

Hottentott-flause meldes det fra TV2: På God Morgen Norge har Vår Staude sagt "....og der bor hottentotter"...Hvorpå reaksjon ble "det har jeg kanskje ikke lov til å si?"

Der går altså grensen for ytringsfriheten?

tirsdag 18. desember 2007

Ny finansminster eller partileder om 2 uker?

Ja, dersom man kunne forvente at SV holdt ett av løftene sine, så skal altså Halvorsen gå av ved årsskifte. Jeg er bare ikke sikker på om hun har lovet å gå av som statsråd eller *bare* som partileder.

Det er dessverre ikke full barnehagedekning. Med økende barnetall og lavere priser stiger etterspørselen. Samtidig flytter folk; særlig inn til de store byene. Og der er det etterhvert knapphet på tomter og krevende å få bygget nye barnehager. Samtidig har det aldri vært bygget så mange barnehager som nå, og i fremste rekke står da også de store byene med Oslo og Bergen i spissen.

Dette er realitetene på godt og vondt. Man bør være varsom med å påstå at kommunestyrerepresentanter i store deler av landet motarbeidet målet om full barnehagedekning. Det tviler jeg på at det finnes belegge for. Uansett om det gjelder røde eller blå kommuner. For tenk, utfordringen er tilstede også i røde kommuner.

Hva tenker du om dette? Tror du Halvorsen bryr seg om å holde løftet om å gå av?

mandag 17. desember 2007

Forskningsmål langt unna

Regjeringen har offisielt skrotet målet om at norsk forskning skal utgjøre 3% av BNP, skal vi ta den nye forskningsstatsråden på alvor. Oppgaven hun fikk etter Djupedal var ikke lett, så det er forståelig. I tillegg har hun et interessant poeng: Statens inntekter øker og øker og dermed er 3% et bevegelig mål; som er vanskelig å nås. Underforstått: Da er det greit at målet ikke nås.

Hm...sier de det samme f.eks. om bistandsbudsjettet - 1% av BNP?

Nok om det. Med hvilkeskjær og kutt i forskningsinnsatsen blir det stadig mer krevende å nå målet. Så hva mener du: Bør dette målet fortsatt stå ved lag etter neste stortingsvalg? Hvordan bør programformuleringen være?

fredag 14. desember 2007

Åpningstider

Julestria er vel nå omtrent på sitt mest hektiske, dvs før den siste krampetrekningen setter inn på selve julaften-dagen. Jeg synes denne tiden stort sett har sin sjarme; med passelig småmas her og der.

Så har vi søndagsåpne butikker. En ting er vel at det letter hverdagen for mange sånn rett før jul, men hvorfor skal vi på død og liv ha søndagsstengt ellers i året? Det er lenge siden bondesamfunnet og industrisamfunnet. Hvorfor skal vi da ha et samfunn som regulerer aktivteten slik den gjorde den gangen?

Andre land i verden klarer å ha åpnet når det passer, og når folk vil. Det er mange som liker tanken på at baker'n på hjørnet har åpent hele uka. I allefall på søndager så man kan handle inn ferske varer til frokost. Men hvorfor skal ikke enhver virksomhet selv få bestemme åpningstider? Motargumentene er mange, men er de gode nok?

Hva mener du; mer liberalisering (avskaffelse) av åpningstidsloven?

torsdag 13. desember 2007

Sviker realfag

Avisene og senest i dag Nettavisen, kan fortelle at universitetet vuderer å legge ned Solobservatoriet. Som følge av reduserte bevilgninger fra regjeringen. Den satser som kjent ikke på FoU.

Dersom solobservatoriet legges ned, er en av de som kanskje må sies opp daglig leder Knut Jørgen Røed Ødegaard: Mannen som virkelig har fått det norske folk til å løfte blikket. Som bidrar til å skape entusiasme for realfag, forskning og "det der ute".

Hm..norske mydigheter setter liten pris på dette engasjement kan det virke som. Så da er det kanskje bedre for Ødegaard å bli headhuntet av private eller utenlandske bedrifter.

*Houston we have a ...eh..person available".

onsdag 12. desember 2007

Oppheve odelsretten?

Bør Odelsretten (grunnlovens § 107) oppheves? Dette har det jevnlig vært debatt om i Høyre. I programmet for inneværende periode står det at Høyre vil bevare odelsretten. Diskusjonen har vært der med jevne mellomrom de siste årene, og kommer igjen ifm arbeidet med stortingsvalgprogrammet for neste periode.

Såp hva synes du. Bør odelsretten fortsatt bestå eller avskaffes?

tirsdag 11. desember 2007

Frikjøpte nordmenn

Regjeringen har lagt på bordet milliarder av kroner for å kjøpe regnskog. Dvs betale for at regnskog ikke hogges. Dette bidrar direkte til å redusere CO2 utslippene på global basis - og Norge overoppfyller sine Kyotoforpliktelser. Riktignok sier finansminsteren at det ikke er sikkert vi kommer til å bruke de 3 milliardene vi skal i løpet av neste år. Og bruken av midlene påfølgende år er kanskje også usikre.

Men poenget nå er som følger: Med et enkelt grep har Norge betalt og gjort opp for egne utslipp. Så da trenger vi ikke gjøre noe mer med eget forbruk i eget land, men kan ture frem som før? Ja, vi kan kanskje også øke forbruket noe og fortsatt holde oss innenfor våre Kyoto-forpliktelser.

Slett ikke dumt, eller hva?

mandag 10. desember 2007

Finansiere rømlinger

Til tider utfordres pressen utfordres på noen grunnleggende forhold: Krav til åpenhet og innsyn overalt og hos alle; som møtes med det motsatte overfor egen redaksjon. Kildevernet er hellig.

Denne problemstillingen har fått en ny variant. Brennpunkts avsløringer om TV2 og Se og Hør sin betaling til Ole Kr Back mens han var på rømmen, har avstedkommet reaksjoner. Myndighetene skal nå se på om dette er lovlig. På nyhetene i går ble redaktør Nelvik konfrontert med problemstillingen.
Dette vil jeg ikke kommentere fordi det berører kildevernet (omtrentlig sitat).
Er virkelig pressen så suveren, at den (kildevern, betalinger etc) står over norsk lov?

fredag 7. desember 2007

Forebygging og rehabilitering

Programkomiteen er så smått i ferd med å starte arbeidet med stortingsvalgprogrammet for 2009. I den forbindelse har det vært arrangert en helsekonferanse for å gå i dybden på helsepolitikken. Den neste store konferansen ser ut til å bli om justispolitikk (i april). Trolig blir det også arrangert et par mindre konferanser/seminarer om familiepolitikk og forsvarspolitikk.

Tilbake til justispolitisk konferanse. Den vil dreie seg om kriminalitet og justispolitiske utfordringer - Hva er de store utfordringene - trusselbildet, terror, økonomiske kriminalitet, strafferammer etc.

Men en vel så viktig sekvens av programmet vil være om forebygging og rehabilitering. Om dette er det mange tanker, hva er dine?

torsdag 6. desember 2007

Nybilavgifter - en miljøtrussel

Programsekretariatet har mottatt en mail med forslag til tema for en bloggpost - og en tekst også. Det benyttes gladelig, i en litt redigert versjon:

Nybilavgifter virker idag svært bremsende på å få forbedret utslippssituasjonen fra den norske vognparken. Det at innkjøp av nye biler beskattes på en måte som gjør at den vanlige borger sjelden ser seg råd til å kjøpe ny bil, har medført at gjennomsnittsalderen på den norske vognparken er blant de høyeste i Vesteuropa.

Som kjent forurenser eldre biler langt mer enn nyere. For å få en endring på dette må noe gjøres med nybilavgiftene. Samtidig kan vi ikke skjære bort den inntekten disse avgiftene betyr for staten, uten at det får konsekvenser. I tillegg ville ikke samfunnsøkonomien tåle den belastningen det ville bli hvis folk plutselig fikk det ekstra beløp til rådighet, som ellers ville ha gått til bilavgifter. Det ville sette igang en inflasjonsspiral. Avgiftene må derfor legges om, ikke fjernes.

Dagens forsøk fra den rød-grønne regjeringen på å gjøre bilavgiftene mer miljøvennlige tar ingen hensyn til hvor mange personer en bil kan transportere. Derfor er CO2-avgiften for en minibuss større enn for den tosetede sportsbilen, selv om miljøbelastningen per personkilometer er langt større for toseteren.

Forslag:
Først: Opprettholde årsavgiften for jeg biler som allerede er importert/solgt
i Norge.

For nye biler foreslås f.eks. innført fra 1.1.2009:
I stedet for avgift ved salg av nye biler, bør denne avgiften fjernes helt, og erstattes av avgift for bruk av bilen. Dette vil oppmuntre utbytting av eldre biler mot nyere, mer miljøvennlige biler.

For personbiler: Bruksavgiften baseres på utslipp av CO2 per km per person.

For lastebiler: Bruksavgiften baseres på CO2 per km per tonn nyttelast. Dette for også å motivere transportindustrien til å tenke miljø (dette må evt koordineres på EU-nivå for ikke å skape en negativ konkurransesituasjon for transportnæringen).

For biler som idag kvalificerer for grønne skilter: Bruksavgiften beregnes som for lastebiler ut fra CO2 per km per tonn nyttelast.

Tanken er at bruksavgiften kan beregnes slik at den tilsvarer 1/10 av nybilavgiften idag. Slik vil staten få inn de nødvendige inntektene over tid. Samtidig vil det bli ulønnsomt å kjøre i gamle biler som forurenser mye, i steden for å kjøpe nyere og mer miljøvennlige biler.

Synspunkter?

onsdag 5. desember 2007

Gjeninnføre mulighet til å stryke

Et ideal ved valg er at folket i størst mulig grad også skal kunne påvirke hvilke personer som til slutt får sete i folkevalgte forsamlinger. Tidligere var det mulig både å stryke og kummulere ifm kommunevalg, men dette ble endret. Ved valget i år kunne man derfor bare kumulere og ikke stryke.

Det er ulike begrunnelser begge veier, men tidligere i høst fremmet Høyre et dokument-8 forslag (DOKUMENT NR. 8:15 (2007-2008)) på Stortinget om å gjeninnføre mulighet for å stryke ved kommunevalg. Forslaget er til behandling, så får vi se hva utfallet blir. Teksten i forslaget lyder:
Stortinget ber Regjeringen utrede muligheten for å gjeninnføre en ordning med strykning av listekandidater ved kommunestyrevalg. En adgang til å stryke må vurderes i sammenheng med en justering av stemmetillegget for partienes forhåndskumulerte kandidater.
Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslaget for Stortinget, med sikte på at en slik ordning kan gjelde fra kommunestyrevalget i 2011.
Hva tenker du om det?