fredag 22. desember 2006

Sosial dumping

Regjeringen varlser nå nye tiltak for å bekjempe sosial dumping. Det politisk korrekte er selvsagt å støtte det, neste uten å reflektere over alle problemstillingene.

I Norge har vi ikke minstelønn, det støttes av fagbevegelsen selv. Den er nemlig opptatt av at forhandlinger om lønn og andre vilkår, skal skje mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ha samtidig følgende i bakhodet: Også fagbevegelsen støtter prinsippet om frihet til å organisere seg. Det betyr nødvendigvis at man også må støtte prinsippet om frihet til å ikke organisere seg. Organisasjonsgraden i Norge er relativt stabil, men har vist synkende tendens i noen år, hvilket betyr at fagorganisasjonene har behov for å øke medlemstallet sitt.

Et viktig poeng for mange til å organisere seg, er blant annet å få uttelling i lønnsforhandlinger. Det må derfor antas å være et viktig salgsargument for medlemskap. Dermed blir det litt underlig at deler av fagbevegelsen kjemper for å undergrave sin beste forhandlingskort. Når man krever allmenngjøring av tariffavtaler betyr jo det at alle får den samme (høye) lønna, uavhengig om man er medlem eller ikke. Er det ikke rart?

torsdag 21. desember 2006

Skatt på sykdom

Sykefraværet i landet er høyt - bortimot 800.000 arbeidstakere! Målet om å få flere i arbeid er de fleste enige om. Hvilke virkemidler som kan bruker skaper derimot litt debatt. Noen bedrifter har nemlig for egen regning betalt sykehusopphold for sine ansatte. Dermed blir de raksere friske, kommer raskere tilbake og bidrar med inntekt til samfunnet istedenfor økte sykepengeutbetalinger. Dette må beskattes sier regjeringen. Dette er en fordel.

Det er bred enighet om at vi skal betale skatt: For å finansiere samfunnsgoder og bidra til inntektsutjevning. Å skulle betale skatt fordi man blir frisk nok til å gå på jobb, høres ut som en pussig fordel. Fordelsbeskatning er vel først og fremst ment å sørge for at man beskatter goder ved siden av lønn. I og for seg greit nok. Men å si at det å bli frisk og arbeidsfør er et lønnsgode er vel å trekke dette litt langt.

onsdag 20. desember 2006

Grønn vinter og strandsonen

Fordelen med at snøen faller ferdig-måket er åpenbar for noen. De av oss som liker å gå på ski, sliter litt. Det er liksom ikke helt det samme å spenne på seg rulleski enten det er bortover eller nedover turen skulle ha gått.

Så kan vi kanskje heller ta turen til sjøen og håpe på enda varmere vær. Det hadde vært kult å ligge på stranda her i Norge i slutten av desember, i god solstek. Da kunne vi benyttet anledning til å tenke gjennom forvaltningen av strandsonen. Er vi for privat eiendomsrett, selv om den grenser til sjøen? Er vi i det minste for lokalt selvstyre i slike spørsmål, sånn at befolkningen gjennom kommunevalg kan være med å avgjøre forvaltningen?

Den første saken de rødgrønne prioriterte etter valget, var å svi av 30 millioner kroner for å kjøpe noen meter strandlinje i hovedstaden. "Alle skal ha rett til plass ved sjøen" var visst parolen. Jaha, hvor er strandlinja i Askim, på Hardangervidda, i Vinje og Rørøs? Er dette blitt en ny rettighet som du og jeg kan kreve? I såfall vet jeg hvor min strand skal være. Håper bare Jens gir meg pengene jeg trenger - det har jeg jo krav på.

tirsdag 19. desember 2006

Min side

Etter stadige utsettelser, ble omsider "MinSide" lansert i går av fny-ministeren. Det var kanskje greit at nyheten druknet i oppmerksomheten rundt Hydro-Statoil fusjonen, for dette har tatt pinlig lang tid. Men, flott at den omsider er her. Idenne tjenesten, som ble unnfanget av Mod-minister Meyer, kan man blant annet logge seg inn på en oversikt over informasjon som er registrert om seg selvi ulike offentlige registre. Det vil kanskje kunne stimulere til økt personverndebatt.

Høyre har god tradisjon for å verne om individets frihet - også til ikke å være overvåket. Skal dette fortsatt være rettesnoren, eller er det i grunnen greit å bli filmet her, legge igjen cockies der og akseptere at personlige opplysninger lagres forskjellige steder. De fleste har jo ikke gjort noe galt, så da har vi ingen ting å skjule. Derfor er det jo helt i orden å brette ut privatlivet også uten å ha blitt spurt. Eller?

fredag 8. desember 2006

Eierskapsmeldingen

Mageplask fra 10-meter'n. Det må jo gjøre vondt.

onsdag 6. desember 2006

Det lange programarbeidet

Politikkutviklingen er i gang. Høyre har startet arbeidet med nytt prinsipprogram som skal vedtas i 2008, og stortingsvalgprogram som skal vedtas i 2009. Det er jo nødvendig når vi har en regjeringen som er mer opptatt av hvileskjær og gårsdagens løsninger, fremfor å ta på alvor ny utfordringer som kommer.