fredag 22. desember 2006

Sosial dumping

Regjeringen varlser nå nye tiltak for å bekjempe sosial dumping. Det politisk korrekte er selvsagt å støtte det, neste uten å reflektere over alle problemstillingene.

I Norge har vi ikke minstelønn, det støttes av fagbevegelsen selv. Den er nemlig opptatt av at forhandlinger om lønn og andre vilkår, skal skje mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ha samtidig følgende i bakhodet: Også fagbevegelsen støtter prinsippet om frihet til å organisere seg. Det betyr nødvendigvis at man også må støtte prinsippet om frihet til å ikke organisere seg. Organisasjonsgraden i Norge er relativt stabil, men har vist synkende tendens i noen år, hvilket betyr at fagorganisasjonene har behov for å øke medlemstallet sitt.

Et viktig poeng for mange til å organisere seg, er blant annet å få uttelling i lønnsforhandlinger. Det må derfor antas å være et viktig salgsargument for medlemskap. Dermed blir det litt underlig at deler av fagbevegelsen kjemper for å undergrave sin beste forhandlingskort. Når man krever allmenngjøring av tariffavtaler betyr jo det at alle får den samme (høye) lønna, uavhengig om man er medlem eller ikke. Er det ikke rart?

Ingen kommentarer: