tirsdag 31. juli 2007

Borettslag selveier dokumentavgift fortrinnsrett

Det har vært forslag om at regjeringen burde innføre dokumentavgift også for omsetning av borettslagsleiligheter. For at det skulle bli mer likhet mellom kjøp av borettslags- og selveierleiligheter. Forleden kom meldingen om at det neppe blir utvidelse av dokumentavgiften. Dessverre er det ingen ting som tyder på at hele dokumentavgiften fjernes - i beste fall reduseres til kun å dekke kostandene ifm registrering av omsetning av selveierleiligheter.

Hva f... er hensikten med den avgiften?

Når man ser på ulike eierformer er det en del ting som skiller. Når det gjelder borettslag er medlemskap viktig. Det gir et medlem fortrinnsrett til å kjøpe leilighet foran andre som ikke er medlemmer - og faktisk til å overkjøre hele budrunden. Slik kupper man markedet, og skaper først og fremst problemer for førstegangsetablerere. Er dette greit?

De fleste i Norge eier egen leilighet. Det er ingen luksusgode for de rikeste. Men slik både avgifter og andre rettigheter mht medlemskap er innrettet, er det jommen ikke lett å komme seg inn på dette markedet. I år er det kommunevalg. Utfallet kan avgjøre om det skal bli enda dyrere. Den rødgrønne regjeringen har åpnet opp for eiendomsskatt (og hytteskatt), men kommunene står selv fritt til å innføre det.

Hva er poenget?

Bistandsturisme for Noradansatte?

Norad administrerer norsk bistandspoitikk. Fint. Fra tid til annen er det noen kritiske blikk på hvordan politikken utøves. Bra. Heldigvis ser det ut til at norsk bistandsarbeid blir stadig bedre. Fortsatt er det grunn til å stille spørsmål.

Bistand skal også brukes til å støtte opp om utviklingen av "sivile samfunn". Med solide institusjoner og mangfold av organisasjoner, som sammen vil være et korrektiv til diktatorsiske tendenser. Og i Norge er det mange organisasjoner som yter verdifull innsats. Men hvordan jobber Norad? Hvor enestående er kompetansen de besitter? Hvor ufeilbarlig er organisasjonen?

Støtte ytes for 1 år om gangen, men tilsagn og utbetaling kommer gjerne et stykke ut i året. Mottakerne avkreves likevel å fullføre prosjekter og levere regnskap innen utgangen av året. Et bistandsår er altså ikke mer enn 9-10 måneder? Midlene skal i hovedsak brukes hos bistandslandet, og ikke av den norske organisasjonen. Fornuftig. Men jommmen krever ikke Norad fra tid til annen å få være med på aktiviteteter. For å sjekke. Greit nok. Men hvorfor skal det måtte innpasses til Noradansattes egne kalender? Eier ikke Norad noe form for ydmykhet?

Argh. Historien er sann, og episodene flere. Heldigvis involverer dette ikke partipolitikken. Men likevel. Høres dette litt for dumt ut, eller fortjener Norad mer overbærenhet? Vi snakker om dine og mine skattepenger....

mandag 30. juli 2007

For mye grønt?

I helgen og i dag har det vært nyhetsoppslag noen steder om at Norge kan stå i fare for å miste Unesco-status noen steder. Rett og slett fordi landet gror igjen. Det blir visstnok stadig mindre kulturlandskap. Huff.

Er ikke dette litt pussig? Det ene øyeblikket hører vi hvor store miljøutfordringer vi har, det er behov for flere vernede nasjonalparker osv, i neste øyeblikk er det for mye natur rundt oss.

Ikke misforstå meg. Jeg mener absolutt at vi skal ta klimautfordringer på alvor. Men nettopp derfor blir jeg litt usikker på om dette virkelig er et problem. At naturen vokser og gror altså.

Hva mener du?

fredag 27. juli 2007

Jeg tror på Gud

Dersom hun hadde sagt det, ville det da blitt noen særlige reaksjoner? Neppe. Over 90% av det norske folk er medlemmer av statskirken. Som bygger på Bibelen. Og de 3 hellige bautaene: Vår herre, Jesus og den hellige ånd.

Ja nettopp, den hellige ånd. Den kan de fleste av landets befolkning bekjenne seg til, men så skal det ikke være lov til å tro på engler? Ja, hva med jomfrufødsel for eksempel - hadde de kanskje kunstig befruktning på den tiden?

Ikke bare har vi en statskirke i dette landet, grunnloven vår krever at halvparten av regjeringens medlemmer er medlem der. Og således tror på Gud, Jesus og Den hellige ånd.

Å du, i bibelen, var det ikke noen historier der om hærskaren i himmelen...for ikke å snakke om Gabriel m.fl.

Hva er egentlig problemet? Kan noen forklare det til en troløs?

torsdag 26. juli 2007

Kamp mot det nye klasseskillet

I går lanserte Høyre en rapport med forslag til tiltak for bekjempe det nye klasseskillet: Fra forsørgelse til deltagelse. Høyre foreslår en rekke tiltak som vil koble trygd og sosialhjelp sterkere til krav og tilbud om aktivitet som gjør det lettere å komme inn i arbeidslivet.

7-800 000 i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, og antallet vokser stadig.
Med så mange som er avhengige av trygd og andre sosiale ytelser, er vi i ferd med å skape nye klasseskiller. For Høyre er det umulig å godta at velferdsstaten er i ferd med å utvikle seg til en forsørgerstat, sa Erna Solberg på pressekonferansen i går.
Hva synes du om dette?

onsdag 25. juli 2007

SV dårligst på barnehager

Dagbladet kan i dag avsløre at det er flest SV-styrte kommuner som ikke klarer å få til full barnehagedekning. Avisen kan også avsløre at departementet til Djupedal regner de 15 bydelen i Oslo som 15 kommuner..... Som svar på spørsmål fra Dagbladet sier departementet at "vi må være varsom med å gjøre dette til partipolitikk".

Jasså! Regjeringens strategi er å gjøre alt til partipolitikk - og i månedsvis har regjeringen refset Høyre-kommuner, blant annet Oslo, for at det ikke blir full barnehagedekning i 2007.

Jeg undres. Er det så at de SV-styrte kommunene unnlater å oppfylle regjeringens løfte om full barnehagedekning i år, fordi de vil at SV-lederen skal gå av?

Kan vi nå håpe på noe mer sannferdig debatt fra regjeringen?

Sunny beach - hvem har ansvar

Jeg er bare nødt til å ta et skritt til siden, og reflektere litt over all volden på Sunny Beach i Bulgaria. Dette er ikke nytt, men stedet er et annet. Lenge har ungdom reist på ferie til syden - for å "more" seg.

Vold finner sted og hva skjer. Reiseselskapene stilles til ansvar, og man krever at bulgarsk politi må lære seg engelsk (hvem blir den første til å kreve at de skal lære seg norsk?).

Talsmann for reiselivsnæringen tar til motmæle: Foreldre og foresatte har ansvar for sine barn inntil de er blitt myndige. Det ansvaret kan de ikke fraskrive seg. Nei nettopp.

Og at bulgarere skal lære seg engelsk? Hva slags krav er det.

Jeg er veldig enig i at vold og ulovligheter skal slås ned på og etterforskes alle steder. Men oppriktig talt - skal man være fullstendig blottet for å måtte ta ansvar for egne handlinger? Ryktene er ikke nye, hvor forbannet blåøyd er det lov til å være?

tirsdag 24. juli 2007

Verdens (nest) beste skole?

Kvalitet og valgfrihet i skolen. Karakterer og krav. Tilpasset undervisning - etter evne. Individuell opplæring.
Jeg tror ikke statsministeren tenkte på noe av dette da han forleden dag utbasunerte at vi skal ha verdens beste skole i Norge.

Skolepolitikken til AP og SV skal visstnok være politisk korrekt. Alle SKAL bli like. Alle SKAL ha samme opplæring. Alle SKAL ta til takke med den skolen de får tildelt - fritt skolevalg er en uting. Og ingen SKAL få vite noe om skolen - hvorvidt den er god eller dårlig. Åpenhet er skummelt. Det kan jo føre til økte krav.

Ønsker vi det beste for den oppvoksende slekt. Skal hver og en få de beste muligheter basert på evner man har?

mandag 23. juli 2007

Kultur

Kultur har en egenverdi i seg selv. Trenger vi å utdype dette mer i et prinsipprogram? Vi snakker jo allerede om mangfold, kreativitet, frivillighet og valgfrihet til å leve egne liv. Ikke minst sier vi "respekt for enhver kultur".

Men *kultur* - bør vi mene noe prinsipielt om det?

fredag 20. juli 2007

Den frie nordmann

Er det ikke det vi er så glad i da? Uavhengig og selvstendige norske menn og kvinner. Vi liker ikke leilendinger eller husmenn - dvs vi liker ikke at noen skal måtte være avhengig av andre "som slaver" for å tjene til livets opphold.

La meg være litt frekk; spørsmålet er om ikke dagens bønder er i den kategorien. Hvor mange bønder har vi som virkelig rakrygget kan stå frem å påberope seg uavhengighet? Fra staten.

Det har aldri vært så få bønder i dette landet som nå, og overføringene til landbruk inklusive egene skatte- og subsidierordninger har aldri vært så omfattende. Likefullt klager bøndene. De tjener knapt til livets opphold. De trenger mer - er avhengig av mer - støtte fra staten.

Er det et problem at bøndene er prisgitt staten? Skyldes det tilløpet til monopolismen som har fått råde? Samvirket. Kvotene. Tine. Eller er dette helt i orden?

Er det bare en romantisk drøm å ønske seg den frie og økonomisk uavhengige og selvstendige bonde?

torsdag 19. juli 2007

Personvern på nett

Personvern er en interessant sak, og man kan gjøre seg refleksjoner om det også når det gjelder Internett og blogging. Med interesse registrerer jeg jevnlig diskusjoner om hvorvidt det er greit at en blogger er anonym eller ikke. I visse tilfeller forsøker noen seg sågar på "outing" av bloggere.

Fortsatt oppfatter jeg at retten til å være anonym i bloggverden respekteres; med ulik begrunnelse.

Denne problemstillingen er interessant også i sammenheng med utarbeidelsen av Høyres nye prinsipprogram. Personvern er en viktig verdi for Høyre. Samtidig er det under stadig press, ikke minst pga ny teknologi.

Et forslag til formulering om dette er:
For å bevare en grunnleggende trygghet må retten til å være en del av fellesskapet ledsages av retten til å være anonym. Globalisering og ny teknologi gir stadig nye muligheter for overvåking, systematisering og sammenstilling av personlige opplysninger som det offentlige er i besittelse av. Høyre vil ha en streng forvaltning av personvernet, og begrense adgangen til å kunne koble sammen og offentliggjøre personlige opplysninger. I utgangspunktet skal ingen overvåkes på noen måte, uten at det foreligger begrunnet mistanke om brudd på rettsstatens regler. Bevisbyrden i personvernsaker skal legges på dem som ønsker å begrense personvernet.
Det er kanskje litt langt og omstendig, men så er saken også viktig. Hva synes du?

onsdag 18. juli 2007

Petro euro

Flere steder kan vi i dag lese at dollaren ikke har stått så svakt som nå, på over 20 år. Og euro-en bare styrker seg, og er for lengst etablert som en solid valuta.

En viktig inntektskilde for landet er nettopp oljen, som i hovedsak omsettes/forhandles i "dollar pr fat".

Er det andre som også undrer seg over om det på et tidspunkt kunne være fornuftig å begynne å forhandle olje i euro?

Muligheter for alle

Vi vil ha et samfunn som gir muligheter for alle. Vi vil bygge på tillit til enkeltmennesker, og gi hver enkelt størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid, basert på respekt for fellesskapet.


Hva synes du om dette som prinsipp?

tirsdag 17. juli 2007

Stemmerett

Nå vil også barneombudet at 16 åringer skal få stemmerett. Fordi han vil øke den politiske bevisstheten; fordi kompetansen trengs i lokalpolitikken og fordi de som er gamle ikke huske hvordan det var å være ung. Visstnok.

Barneombudet kobler ikke utspillet sitt opp til myndighetsalder og sier ingen ting om den også bør senkes.

Hm. Jeg lurer på om barneombudet har noen andre gode forslag til hvordan det politiske engasjementet kan øke ellers blant folk, tatt i betraktning stadig lav valgdeltakelse. Jeg lurer på om barneombudet synes det er fint å ha partier som tenker helhetlig på alle aldersgrupper?

Hva synes du?

torsdag 5. juli 2007

12 eller 13?

I forbindelse med 6-årsreformen ble skoleløpet forlenget til 13 år, uten at pensum av den grunn ble nevneverdig større. Høyre var den gang motstandere av en utvidelse av skoleløpet, og mente at å begynne ett år før burde medføre å slutte ett år før.

Det er mange gode grunner til å stå fast på det standpunktet:

-Det er ingenting som tilsier at ikke det er mulig å lære det samme på 12 som på 13 år. Elever i dag er ikke dummere enn de var før i tiden.

-Det kan være en fordel å lære så mye som mulig tidlig - når elevene er læringsevnen og -viljen er størst.

-Vi mangler arbeidskraft i Norge. Å få elevene tidligere i gang med militærtjeneste, studier og jobb er en fordel for landet og elevene selv.

-I mange andre land er man ferdig det året man fyller 18. Det ser ut til å fungere bra der det er forsøkt.

Motargumenter:
-tja..det måtte være at det er uheldig å ta omkamp om en reform som trenger mer tid til å sette seg. Skolen har vært gjenstand for mange reformer de siste årene. Vi trenger neppe enda flere.

Spørsmålet er: Bør Høyres standpunkt i programmet være å korte ned skoleløpet med ett år? Eller er det en brutalisering av skolehverdagen...?

mandag 2. juli 2007

Omskjæring

Debatten om hva vi skal gjøre for å forhindre omskjæring raser. Forslagene er mange, men det virker som det er langt mellom de gode svarene.

Omskjæring er et brutalt inngrep med livslange konsekvenser og en krenkelse av jenters frihet og rett til å bestemme over sin egen kropp. Det må bekjempes.

I Norge er det særlig befolkningsgrupper fra deler av Afrika som praktiserer omskjæring. Hvordan kan vi hindre at unge jenter sendes ut av landet for å komme omskårne hjem igjen?

Noen mener obligatorisk helsesjekk er veien å gå. Det vil si at enten alle jenter eller jenter i risikogruppen kalles inn til obligatorisk underlivssjekk. I dag er det bare gutter som sjekkes på denne måten.

Til det forslaget kan det innvendes at underlivssjekk i seg selv ikke hindrer omdskjæring. Det kan selvsagt avdekke omskjæring, og kan dermed føre til at foreldrene straffes. På den måten virker det kanskje preventivt.

På den annen side så er det ingenting i veien for å utsette inngrepet til etter fireårskontrollen. I Norge er det angivelig mest vanlig å gjøre dette inngrepet når barna er litt større. Hvis kontroller skal fungere må de derfor gjennomføres regelmessig, i intervaller, frem til barna er myndige. Det er en omfattende prosess, men kanskje er det det som skal til.

Det er ca. 1 prosent av unge jenter som er i risikogruppen for dette inngrepet i Norge. Underlivskontroller i et så stort omfang kan derfor vanskelig gjøres obligatorisk for alle. Når det er sagt, så vil det kanskje bli oppfattet som krenkende å utføre underlivssjekk bare for noen få.

Enkelte politikere har foreslått samtaler med foreldre i risikogruppen og obligatorisk meldeplikt for leger. Spørsmålet er om det er nok. Noen foreldre kan kanskje handle ut fra uvitenhet om norsk lov på dette området, men det er sannsynligvis et knøttlite mindretall. Melde plikt for leger kan føre til at omskårne jenter unngår å gå til legen med alvorlige plager. Det er svært uheldig for folkehelsen til omskårne jenter.

Omskjæring er et vanskelig politisk problem, fordi alle løsninger har en bakside. Så hva skal man gjøre?