fredag 18. juli 2008

Minstefradrag for næringsdrivende

Programkomiteen har nå i sommer mottatt et forslag knyttet til selvstendige næringsdrivende. Det påpekes at det ordinære minstefradraget opprinnelig var ment som et alterntiv ti fradrag for faktiske utgifter ifm arbeid, men har utviklet seg til å bli et generelt bunnfradrag. Og mens vanlige lønnsmottakere nyter godt av at dette fradraget har økt de siste årene, gjør ikke selvstendig næringsdrivende det.

Forslaget er derfor:
Å innføre at selvstendig næringsdrivende kan få nyte av minstefradraget i lys av den rollen fradraget har fått.
Hva synes du om det?

torsdag 17. juli 2008

Månelandingen er godkjent

Nyheten er landet. ESA godtar Norges månelanding. Juhu - dette er jo fantastisk, eller hva? Er det dette som er regjeringens store ambisjon: å iverksette bruk av teknologi som finnes, som er i ferd med også å bli tatt i bruk i andre land?

Jeg skal ikke harselere over innsatsen i seg selv, den synes jeg er bra. Men det å sammenlikne dette med det som ble gjort over flere år på 60-tallet, hvor man satt seg som mål å klare det uoppnåelige...

Så kan man sitte og undre seg over hva som ville være en skikkelig månelanding i dag. Dersom vi virkelig hadde noen drømmer vi ønsket å realisere - hva kunne det være?

onsdag 16. juli 2008

Landrapport om klima?

Som kjent har OECD landrapporter om økonomi. Det samme har tildels IMF - spesielt for land under utvikling. Det betyr at disse organisasjonene kan komme med forslag knyttet til politikk, for at den økonomiske situasjonen i et aktuelt land skal bedres. Det er også mulig for organisasjonen å stille betingelser knyttet til eventuell utbetaling av støtte.

Er dette er virkemiddel som kan brukes i klima-sammenheng? Kunne f.eks. IEA eller andre organisasjoner ha som oppdrag blant annet å utføre klimaregnskap for forskjellige land - og deretter komme med anbefalinger?

Hva tror du?

tirsdag 15. juli 2008

Energieffektivitet

Dette er et av flere stikkord ifm klimaarbeid - et annet er energigjerrig. Kan hus (boliger, kontorbygg) bli mer klimavennlige? Kan det stilles krav om dette for nye og gamle bygg? Hva da med kostnadene spesielt for ombygging av gamle bygg?

Poenget er blant annet reduksjon i energiforbruk knyttet til oppvarming. Hva tenker du om dette; omtale i kommende stortingsvalgprogram?

fredag 11. juli 2008

Ulv ulv ulv

I en arbeidstekst har vi foreløpig skrevet noe sånt som "Høyre vil revidere rovdyrpolitikken". Dette er blant annet basert på et dokument-8 forslag fra noen av Høyres stortingsrepresentanter. (Programkomiteen har foreløpig ikke tatt stilling til akkurat dette).

Ulvungene som er fotografert i Rendalen har jo uløst sommerens rovdyrdebatt, og det er delte meninger også i Høyre om dette. Setningen over åpner i grunnen opp både for økt felling eller økt beskyttelse av ulv. Hensikten er i første omgang å få tatt en skikkelig ny gjennomgang av dagens politikk.

Bør vi formulere dette på andre måter, eventuelt legge saken til side?

torsdag 10. juli 2008

Flere trygge veier

Den siste tiden har det vært flere ulykker på veiene. Som flere har påpekt: bilene blir bedre, kjøreopplæringen også, mens veiene.....

Dette alene er vel god nok grunn til å intensivere arbeidet med å gjøre veiene våre bedre og tryggere. Og er noe av temaet som blant annet Erna Solberg tar opp i sin blogg på NA24.

En løsning som viser seg å fungere er offentlig-privat-samarbeid (OPS). La private krefter delta i utbyggingen av veiene i landet. Dette er de røde partiene skeptiske til, og jeg er litt usikker på hvorfor. Er målet å få en god infrastruktur raskt og rimelig; eller først og fremst at det offentlige skal gjøre jobben.

Kan noen forklare motstanden mot OPS?

onsdag 9. juli 2008

Gjengroing av kulturlandskap

Sommeren er en tid som mange sikker benytter til å reise rundt i landet og glede seg over norsk natur. Programkomiteen har nylig mottatt innspill knyttet til reiseliv, som er et aktuelt tema nettopp i disse tider. Et av forslagene lyder:
Gjengroing av kulturlandskapet må stanses.
Må det virkelig det? Er ikke dette en helt *naturlig* utvikling? Gitt at man altså mener denne gjengroingen skal stoppe, er det da en offentlig oppgave å gjøre det?

Et annet forslag lyder:
Økt kommersielle bruk av offentlige og private eide kulturminner må initieres og tilrettelegges gjennom virkemiddelapparatet sentralt, regionalt og lokalt.
Dette er jo et spennende forslag - ikke ofte at det tas til orde for kommersialisering av kulturminner.

Hva tenker du?