fredag 27. juni 2008

Sommerferie

Fra og med neste uke vil bloggen bli sporadisk oppdatert de neste ukene. Sommerferie heter det visst..mmmm. Med noen påbrekk i ny og ne - så følg med, følg med.

Avvikling av tomtefeste?

Programkomiteen har mottatt innspill om tomtefesteloven:
- Tomtefelsteloven bør tilpasses slik at den tar rimelig hensyn til både fester og bortfester.
- Det skal ikke gis adgang til å opprettet nye festekontrakter.
- På sikt må festeinstituttet avvikles.
Synspunkter?

Lokalt selvstyre - alltid?

Høyre er for lokalt selvstyre. Det er én av begrunnelsene for sterke kommuner og avvikling fylkene. Men først og fremst bygger det på målet om at *beslutninger skal fattes nærmest de som påvirkes av dem.* Når det er sagt, er det likevel områder hvor vi må tillate at lokaldemokratiet settes til side; av hensyn til nasjonen?

Jeg tenker f.eks på utbygging av veier, vindkraftverk (vannnkraft for den saks skyld), og liknende situasjoner. Mange vil vel mene det er grei at dette skjer, men at det bør skje i dialog med lokale myndigheter. Hva da for eksempel med rovdyr? I det hele tatt, er dette egentlig lett?

Eller for å snu på det, er det virkelig greit at storsamfunnet overkjører lokalsamfunn? Det dreier seg jo gjerne om saker som virkelig griper inn i hverdagen og omgivelsene til dem som blir direkte berørt.

torsdag 26. juni 2008

Hvem velger hva?

Med jevne mellomrom og i økende grad, krever Stoltenberg at Høyre må fortelle hva partiet går til valg på. Og da tenker han på samarbeid med de andre partiene.

Jøss, går det an å være så tungnem? Høyre har for lengst avklart hva partiet går til valg på: En ny og borgerlig regjering. Når det blir borgerlig flertall etter valget i 2009, forplikter det å få til en borgerlig regjering. Høyre er villig til å samarbeid med alle andre borgerlige partier om en-eller-annen løsning. Dermed er det svaret gitt. At andre partier ikke er like glade for å samarbeide med hverandre, understreker hvor viktige det er å få et sterkt Høyre. Det er den beste garantien for en ny regjering.

Forøvrig er det velgerne som skal avgjøre stortingets sammensetning, og dermed grunnlaget for den nye regjeringen.

Har du fortsatt problemer med å forstå Jens, eller er du bare furten for at Høyre har valgt riktig oppskrift?

onsdag 25. juni 2008

Bilskilt

Dette er ingen stor sak og havner neppe som et av handlingspunktene i det kommende stortingsvalgprogrammet, men det er morsomt nok til en bloggpost. I Finansavisen kan man i dag lese om mulighet for å kunne kjøpe seg eksklusive bilskilt.
I fjor ble det kjent at Vegdirektoratet hadde startet arbeidet med å tilrettelegge for at norske bilentusiaster kan kjøpe eksklusive skilt til bilene sine. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) synes imidlertid at slike bilskilt er jåleri og har ifølge DN bedt Vegdirektoratet stoppe utviklingen av et system som åpner for dette.
Man må gjerne mene at dette er jåleri, eller kult - hva som helst. I andre land er dette mulig. Når Vegdirektoratet ikke har avvist saken, er det tydeligvis ingen større problemer knyttet til dette.

Hvorfor skal da staten bestemme at man ikke skal kunne gjøre som man har lyst? Hvorfor skal én statsråd bestemme at enhver norsk bileier har å innrette seg som alle andre? Ikke fordi det er faglig lurt, men fordi man ikke liker "jåleri"? Dette er en bagatell, men er det ikke også et godt eksempel på hvordan regjeringen ønsker å detaljstyre livene til folk?

tirsdag 24. juni 2008

Meningsmålinger

Til en viss grad kan vi vel si at markedet har slått gjennom når det gjelder meningsmålinger og -institutter. Dvs i den forstand at det er blitt flere av dem. Så kan man lure på om markedsutviklingen er kommet helt i boks, all den tid det er tildels store variasjoner mellom målingene.

Forleden dag kom en måling som viste flertall for Høyre og Frp. Det skapte STORE overskrifter. I dag kommer en måling (MMI/Synovat/Dagbladet - papir) som viser et annet bilde, men hvor utviklingstendensen for Høyre fortsatt er stabil og voksende - nå 19,7%. Den målingen får også stor overskrift, men på en annen måte. Oppmerksomheten rettes mot hvor mange velgere som løper fra de rødgrønne.

Går man bak disse og andre meningsmålingstall, er det grunn til å spørre seg hvilken måling som faktisk viser en korrekt utvikling. De siste to valgene har avdekket tildels store forskjeller mellom målinger og valgresultater - i allefall fra noen av instituttene.

Dette er kanskje for de mer interessert, men hvorfor går ikke pressen litt mer i dybden på dette? All den tid de tross alt bruker både penger og trykksverte på å få frem disse tallene.

...(også) i dag tror jeg på MMI Synovate :-)

Energimangel - atomkraft

Programkomiteen har hatt diskusjoner om voksende behov for energi - til en rekke formål. Om dette ikke akkurat blir det hotteste valgkamptemaet neste år, er det en problemstilling som blir stadig viktigere. Norge har god tilgang både på fossil energi og vannkraft. Men har vi nok? Ikke minst er den ren nok?

I dagens Aftenposten kan vi lese at Atomkraft er på vei tilbake i mange land rundt om i verden. Blant annet fordi dette er ganske ren energi (så lenge vi unngår utslipp..). Det er neppe en politisk vinnersak i Norge å ta til orde for atomkraft. (Det eneste Programkomiteen har mottatt av tilsvarende forslag, er spørsmålet om Thoriumkraft.)

Men om vi skal tenke noen 10-år fremover; er dette overhode en problemstilling? Bør man i det hele tatt vurdere dette?

mandag 23. juni 2008

Sprøyterom

Innlegget om Kokain utløste litt kraftigere debatt enn ventet; men det kom flere gode poenger. En av de siste kommentarene berører dette med frisoner, som heller ikke er lov (selv om det langt på vei eksisterer). Nok om det; i forlengelsen av den debatten kan vi ta turen innom noe som er lov, men sterkt debattert: Sprøyterom.

Formålet med sprøyterom er å motvirke overdosedødsfall, sikre tilgang på rask hjelp, bidra med hygiene (rene sprøyter). Tlbudet er fullt av dilemmaer: Røykeloven gjelder så ingen kan røyke der inne. Narkotika er forbudt, men der kan man altså lovelig sette skudd.

Dersom tiltaket fungerer og bidrar til å reduserer overdosedødsfall, er det vel bra. Men skjer det faktisk - har tiltaket gitt dokumenterbar effekt? Er prinsippene eventuelt så viktige (narkotikamisbruk er ulovlig) er det galt å "legalisere" misbruket slike steder?

fredag 20. juni 2008

Barnetrygd for alle?

Jeg er usikker på om dette vil bli et stort tema ifm programarbeidet, men har lyst til å ta debatten i allefall her. Flere har tidligere tatt til orde for at heller ikke barnetrygden bør være universell, men målrettes til dem som trenger det. Blant motargumentene er "stigmatisering" - at de som tar eventuelt blir mottakere vil fremstå som fattigfolk.

Synspunkter: Hvorfor bør/bør ikke barnetrygden fortsatt være universell?

torsdag 19. juni 2008

Bokmål og nynorsk

Det slår meg at den debatten har vi ikke hatt på bloggen ennå. Forleden dag var det en velger som ringte og tok kraftig til orde for at "nå måtte det bli slutt på den tullete språkpolitikken". Han mente at vi burde klare oss med ett språk i dette landet.

Vel. I prinsipprogrammet som nylig ble vedtatt har Høyre tatt sitt standpunkt:
Høyre vil beholde og videreutvikle skriftspråkene i Norge.
Altså ikke avvikle noen av språkene. Der diskusjonen imidlertid ofte går, er sidemål og hovedmål. Og tvungen eller frivillig opplæring.

Høyre er jo for valgfrihet, så da er dette kanskje ingen stor sak? Å programfeste valgfritt sidemål i skolen mener jeg. Eller hva?

onsdag 18. juni 2008

Pelsdyroppdrett

Programkomiteen har nettopp mottatt følgende innspill:
Jeg vil på det sterkeste be dere om å tildele pelsdyroppdrett plass i partiprogrammet og forby dette.Holder du en hund varig innesperret i et lite bur risikerer du fengselsstraff. Men om du gjør det samme med en rev mottar du statssubsidier. Ca 300 000 rev og 500 000 mink lider pga dette i Norge i dag.
Synspunkter?

Barnslig ombudsprosess

Man skulle tro at regjeringen hadde lært, men farsen rundt ansettelsen av nytt barneombud fortsetter. Dessverre - og mest for ombudets del. Konstituert ombud har nok rett når han frykter for svekket troverdighet og tillit til ombudet.

Så er vel løsningen at ombudet utpekes av Stortinget. Og det bør kanskje formuleres i tilknytning til den delen av programmet som omhandler forvaltning/modernisering. Er det andre *organer* du mener bør utpekes på tilsvarende måte; dvs som er det behov for å styrke uavhengigheten til?

tirsdag 17. juni 2008

Heltid, deltid - sekstimers dag

SSB utreder på oppdrag fra departementet kostnader ved innføring av sekstimers dag. I dag kan vi lese i Finansavisen at det blir dyrt. Noen tror likevel utviklingen går i retning av sekstimers dag....men at regningen også må følge med. Med andre ord: Lavere lønn.

Det er og blir litt pussig, synes jeg, at man på den ene siden gnåler om å få heltidsstillinger, flere i arbeid og erfarne medarbeidere til å stå lenger i jobb. Samtidig vil man altså ha kortere arbeidsdager. Og på toppen av det hele: samtidig som næringslivet skriker etter arbeidskraft.

Tror venstresiden at man kan vedta verdiskapning? Skjønner dem ikke at noen må jobbe? Bunner dette egentlig i litt dårlig arbeidsmoral? Arbeid adler?

Mer kvalitet i utdanningen

Nå må vi lytte: Det skrytes nå av Høyres skolepolitikk og etter tre års hvilkeskjær ser regjeringen ut til å begynne å gjennomføre Kunnskapsløftet. Skjer dette fordi man prøver å unngå at skolen nok en gang blir et hovedtema i neste års valg, eller er det oppriktig fordi de nå mener at kunnskap og læring er det viktigste i skolen?

Programkomiteen jobber uavhengig av dette, med å utvikle Høyres skolepolitikk - også etter kunnskapsløftet. Og det kommer gode innspill fra ulike miljøer. Blant annet følgende konkrete tiltak:
- Heve kravene til faglig fordypning i lærerutdanningen
- Premiering av lærere som tar faglig fordypning i realfag
- Opprette et nasjonalt videreutdanningsprogram for lærere og innføring av kompetansehalvår for realfaglærere
- Innføring av lektor II ordning
- En politikk for verdensledende forskningsmiljøer: En langsiktig og planmessig satsing på forskning er en forutsetning for å bygge opp sterke forskningsmiljøer som er internasjonalt konkurransedyktige.
Synspunkter?

mandag 16. juni 2008

Trenger vi bibliotekene?

Jeg tror fortsatt det. Spørsmålet er hvordan de skal se ut i fremtiden. Det er bebudet at stortinget på et tidspunkt skal få en melding om bibliotek og en om digitalisering av kulturarven. To forskjellige ting som kanskje hører sammen?

Det er blitt spådd at aviser, bøker og annet trykket materiell ville forsvinne når datateknologien spredde om seg. Nettavisene er etablert og vi har fått e-bøker. Bokbransjeavtalen har ført til at prisene på nye bøker er kraftig redusert, dermed er det lettere for folk å kjøpe egne bøker.

Prograkomiteen har nylig fått innspill om følgende formuleringer:
- Arbeide for å sikre gratisprinsippet, uavhengig av teknologiske og samfunnsmessige endringer, slik at publikum har gratis adgang til informasjon i enhvert form gjennom bibliotekene.
- Arbeide for en nasjonal bibliotekpolitikk som sikrer effektivitet, samhandling og utvikling i sektoren.
- Arbeide for et kompetanseutviklingsprogram i biblioteksektoren.
Med dette som utgangspunkt: Hva tenker du om utviklingen av bibliotekene?

fredag 13. juni 2008

Hvorfor skinner ikke helsevesenet?

Dagens Aftenposten avslører at helsekøene stiger og ventetiden øker. Dette skjer i kontrast til hva som skjedde under den forrige regjeringen - hvor køer og ventetider gikk ned.

I forbindelse med programarbeidet vies helsepolitikken stor oppmerksomhet. Et viktig poeng er søkelys på individet. Det Høyre mener er viktig er staten skal ha ansvar for å sikre helsetjenester til befolkningen. Hvem som utfører tjenestene derimot, er underordnet det første målet. Derfor har Høyre hele tiden ment at det er fornuftig å slippe til private aktører som bidragsytere i denne sektoren: Som Frelsesarmeen, Bymisjonen og andre.

Regjeringen har aversjon mot privat løsninger. Derfor stenger de ute tilbud som ville gitt folk raskere behandling.

Kan noen forklare hvorfor det er viktig at staten skal gjøre alt (noen den ikke klarer), fremfor at alle skal få den hjelpen de trenger uten å måtte stå ukesvis i kø? Skinne var løftet. Falmet er svaret på dagens politikk og regjering.

torsdag 12. juni 2008

Kokain

På miniseminaret som Programkomiteen hadde forrige uke, var også rus et tema. En av innlederne poengterte da at kokain er en stor utfordring:
- Det er det 3. største rusmiddelet.
- Det er ikke på den ruspolitiske dagsordenen.
- Det er ingen nasjonal overvåking eller beredskap.
- Det kreves nye grep for forebygging, tidlig intervensjon og behandling.
Parallellt med dette kunne vi lese et innlegg i Aftenposten for noen dager siden, hvor en tidligere ordførerkandidat tar til orde for frisoner for narkotika. Høyre har nulltoleranse for narkotika. Det vil antagelig bli linjen også i neste stortingsvalgprogram. Bekjempelse av rus er viktig. Noen av tiltakene som har vært brukt i en årrekke fungerer ikke, mens andre tiltak er uprøvd.

Hva tenker du om ruspolitikken; hvilke tiltak mener/tror du er fornuftig? Hvordan bør vi formulere denne politikken?

onsdag 11. juni 2008

Bekjempelse av fattigdom

..er ikke lett. Statstikk fra SSB viser dessuten at antall fattige i Norge har økt de siste årene. Programkomiteen ønsker å ta tak i utfordringen, og har nettopp hatt et miniseminar om temaet. Fra en av innlederne som var invitert ble følgende sagt:
Fattigdom er mer en fravær av materiell velferd. Fattigdom innebærer mangelden valgmuligheter og mangel på anstendig levestandard. Fattigdom begrenser mennesker mulighet til å ha innflytelse over egen livssituasjon, og begrenser den enkeltes valgmulighet.
Hva tenker du om dette, og ikke minst, hva tenker du om hva som kan/må/bør gjøres for å redusere fattigdommen?

tirsdag 10. juni 2008

Krav til gode lærere?

Programkomiteen har mottatt innspill fra en lokalforening. Den synes det er vel og bra med oppmerksomhet om kunnskap, kvalitet og kompetanse i skolen. Likeledes at det er bra å satse på å styrke faglig påfyll/etterutdanning hos lærerne. Derimot savnes det mer oppmerksomhet om krav til lærernes evne til å formidle kunnskap - kommunikasjonsevnen. At det er viktig, hersker det neppe stor uenighet om, men hvordan stille krav? Ikke minst, hvordan utvikle den kompetansen?

Noen som har forslag?

mandag 9. juni 2008

Radikal endring av bistandspolitikken

Målet på norsk bistandspolitikk i dag er ganske enkelt: Det skal utgjøre 1% av BNP. I regi av Høyres programkomité har et eget utvalg jobbet med å se på om bistandspolitikken bør endres. Hovedpoenget er rett og slett å stille større krav til resultater, fremfor en ukritisk utbetaling av penger. Dette har fått omtale i nyhetene, blant annet NRK.

Rapporten fra utvalget vil bli sendt på høring i hele partiet, og om kort tid også bli gjort tilgjengelig på nett.

I mange 10-år er milliarder av kroner sprøytet inn i fattige land rundt om i verden, men resultatene lar seg ikke måle. Snillisme? Hva tenker du om norsk bistandspolitikk?