mandag 22. desember 2008

Julehandel og euro

Eh....joda er i julemodus, men klarte likevel ikke ligge helt vekk fra bloggen:-)

Mens julehandelen nærmer seg siste innspurt, kommer valutameldingen som noen sliter med og andre er litt mer heldig med: Euroen står nå i 10 kroner. Det spekuleres også i om den vil bli enda dyrere. Jaha, det vil få konsekvenser for norsk økonomi. Fortsatt går det meste av Norges eksport/import til/fra euro-sonen. Spiller det særlig stor rolle? Det er ikke første gang valutaer endrer seg, men det er første gang euroen er så dyr som nå.

Vi har tidligere blogget om oljehandel i euro, isteden for dollar. Ikke at det er en problemstilling som er aktuell i nær fremtid, men på sikt - kan det være aktuelt?

Hm...kanskje jeg skal la være å bry hodet mitt med slike tanker nå. Innspurten i julehandelen er vel viktigere for folk flest. Men du, romjulssalg og januarsalg - hvor i all verden lønner det seg å gjøre den handelen?

Fortsatt god jul :-)

fredag 19. desember 2008

God Jul

Programsekretariatet er i ferd med å ta juleferie. Det kan komme noen drypp også de neste dagene, men i utgangspunktet samles kreftene til innsats fom 5. januar.Alle ønskes
Gledelig Jul og Godt Nytt År.

Høyre fortsetter fremgangen - over 19%

Det er ANB/Dagsavisen som i dag kan legge frem en måling hvor Høyre er over 19%. Dette kommer etter jevnt sig i flere måneder, og med hyggelige tall forrige helg også.

Begrunnelsen til forståsegpåere er finanskrisen. Det vil si Høyres håndtering av den. Etterhvert som alvoret i situasjonen går opp for folk, søker de seg til trygge og stødig politiske løsninger. Politikken avgjør med andre ord, skal vi tro synserne. Og det er jo bra. At politikken - innholdet - blir viktig for folk. Ikke sant? :-)

torsdag 18. desember 2008

Storebror ser deg!

NRK kan i dag fortelle (dvs sitere fra Klassekampen) om en studie som avdekker at over tusen overvåkingskameraer i Oslo filmer deg. Ifølge en studie mangler over halvparten lovlig merking.
Man kan knapt bevege seg i byen uten å bli registrert av kameraer. Jeg synes det er viktig å vekke bevissthet om hvor omfattende dette fenomenet er, sier førsteamanuensis ved UMB, Hans Ekkehard Plesser.
Dette er ugreit synes jeg, mens andre tenker at "har du ikke noe å skjule, så er det jo ikke så farlig med overvåking". En begrunnelse for dette er visstnok at det skal forhindre kriminalitet. Gjør det virkelig det, eller skaper det bare falsk trygghet? Det stedet i landet med mest overvåking antagelig, er Karl Johans gt mot Sentralstasjonen. Er det noen som tør påstå at det ikke forekommer kriminalitet i dette området? Til tross for alle de *flotte* overvåkingskameraene.

Er det virkelig greit at storebror og storesøster i tide og utide og ikke minst uten din viten og vilje, hele tiden skal kikke deg over skulderen?

onsdag 17. desember 2008

Bloggtreff 5 januar - Blått nytt år!

Høyres Hovedorganisasjon inviterer aktive bloggere til en "Blått Nytt År!"-samling, mandag 5. januar, kl. 17.00 - 21.00. Arrangementet finner sted i Lille Sal, 6. etg i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.

Det blir mat og godt drikke. Høyres Hovedorganisasjon vil presentere en del av tenkningen og planene fremover, og også avsløre litt om nettbruk og sosiale medier. Mer om det faglige opplegget sendes dem som melder seg på, etterhvert som brikkene faller på plass. For de som kommer langveisfra er det hjelp å få med reise- og hotellkostnader.

Når Høyre inviterer er det fordi vi ønsker aktiv kontakt med bloggere som følger norsk politikk og Høyre, uansett partimedlemsskap eller ikke. Det kreves ingen sympatierklæring eller binding noen vei. Derimot verdsetter vi bloggerne som en viktig del av norsk politisk offentlighet. Derfor er vi ikke likegyldige til blogging og bloggere.

Er dette av interesse? Meld deg på raskt, enten i en kommentar her, eller på e-post: program@hoyre.no

Sterkt Høyre = ny regjering

De siste par dagene har Krfs og Venstres ledere langt på vei sagt at Erna Solberg også er deres statsministerkandidat. Men da må Høyre velge side, er kravet.

Statsministeren kaster seg ikke uventet inn i dansen og krever det samme - Høyre må velge side. At Stoltenberg kommer med en slik kommentar er ikke uventet. Mannen sliter med å få vekk oppmerksomhet fra egen regjering. Du vet, den som skulle skape ro og orden. Du vet, uten demonstrasjoner på gresset utenfor stortinget, dissenser og strid om både den ene og den andre beslutningen.

Tilbake til utgangspunktet - svaret er gitt for lengst. Høyre har valgt side. Høyre har valgt borgerlig regjering. Et borgerlig flertall må gi en borgerlig regjering. Det som er oppsiktsvekkende er jo at Høyre er det eneste partiet som sier dette høyt og tydelig. Spørsmålet om alternativer må derfor rettes til andre. Heldigvis har alle ikke-sosialistiske partier sagt at de vil være med Høyre på å gi landet en ny borgerlig regjering. Et sterkt Høyre er garantien for at dette vil skje. Så enkelt er det.

tirsdag 16. desember 2008

Energi og skatt

Programkomiteen har mottatt en del innspill til høringsutkastet til stortingsvalgprogram på kapitlene om klima og energi. Et av forslagene lyder:
Det må innføres en lokal naturressursskatt for vindkraftutbygginger, der skatteinntektene fra utbygger vris fra stat til kommune.
Hva synes du om det?

mandag 15. desember 2008

Fradrag for støtte til kommunene

I forbindelse med høringen på utkastet til stortingsvalgprogram tikker det inn innspill. Det siste som er kommet er kanskje også et uttrykk for frustrasjone over hvor tøft kommunene har det under den rødgrønne regjeringen. Forslaget lyder:
Høyre vil gå inn for å utvide ordningen med skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner, til også å gjelde gaver til kommunene. Kommunene gis anledning til å opprette spesielle prosjekter, som ved realisering, vil skape varige og konkrete verdier for et lokalsamfunn. Gaven skal være et supplement til årlige overføringer og investeringen bør ha en tidslinje på mer enn tyve år. Eksempler på prosjekter kan være nye bygninger til utdanning eller pleie, nye gang og sykkelstier eller oppgradering av offentlig plass/park , etc. Hensikten er at prosjektet har lokal tilhørighet. Denne ordningen skal komme i tillegg til etablert ordning, slik at den samlede sum for gaver blir maksimalt 24 000 kroner.
Hva synes du om dette?

fredag 12. desember 2008

Opposisjonspolitikk i Tanzania

Høyre samarbeider med søsterpartier i noen land rundt omkring i verden. Hensikten er å kunne dele erfaringer. I den forbindelse lærer vi også noen om utfordringene som finnes i disse landene. I Tanzania har det regjerende sosialistpartiet - CCM, styrt landet i 10-talls år (siden Julius Nyere kom til makten). Høyres søsterparti - Chadema er det største opposisjonspartiet - og ble etablert tidlig på 90-tallet da det ble tillatt med andre partier enn sosialistpartiet (!).

Et partimedlem i Chadema har kunnet fortelle at han har drevet politisk kampanje på universitetet der han studerer: For Chadema - mot regjeringspartiet. Resultatet av kampanjen har vært at han er blitt utvist hele tre ganger. Fordi han er kritisk til den sittende regjeringen. Vi snakker ikke om kuler og krutt, men ord og argumenter. Regjeringspartiet er beryktet for korrupsjon, noe Chadema kraftig bekjemper. Dette har blant annet resultert i at 4 ministre er blitt avsatt. Dette er blant kritikken dette studentmedlemmet har fremførr. Derfor er han blitt utvist.

Dette er kun et lite bilde av hva som skjer i landet. Når det gjelder politisk og demokratisk utvikling er det fremgang, men situasjonen er ikke helt etter norsk standard. Ennå.

Pelsdyroppdrett og dyrevern

Programsekretariatet har vært på reise noen dager, derfor er ikke bloggen oppdatert. Vi mottar likevel nå fortløpende forslag i forbindelse med høringen på programutkastet. Et av forslagene er at Høyre må ha en formulering om henholdsvis pelsdyroppdrett og dyrevern. I utkastet er det formulering både om føre-var og biologisk mangfold, men det er kanskje ikke godt nok? Hva synes du?

onsdag 3. desember 2008

Ny valgordning

I utkastet til stortingsvalgprogram står følgende:
Valgordningen skal bidra til å sikre et reelt og legitimt folkestyre på samfunnets ulike politiske styringsnivåer. En god valgordning som sikrer at velgerne får gjennomslag for sine preferanser hva gjelder både politikk og personer, er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Vi ønsker derfor at hver stemme skal telle likere. Den geografiske mandattildelingen må endres og velgerne må få større innflytelse over hvem som velges.

Høyre vil:
· Gjeninnføre ordningen med strykning av listekandidater både ved kommune- og stortingsvalg.
· Ha en ny valgreform, hvor hver stemme teller likere.
· Innføre et personvalgstillegg i listevalget til Stortinget.
Hva synes du om dette?

tirsdag 2. desember 2008

Tiltak for studenter

I utkastet til stortingsvalgprogram er det et kapittel som omhandler tiltak for å legge til rette for at studenter skal klare å fullføre på normert tid. Blant annet foreslås følgende:
·Ha en studiefinansiering som sikrer alle med evner og interesser muligheten til å ta en høyere utdanning. Inntektstaket for studenter bør heves slik at det minst er det dobbelte av folketrygdens grunnbeløp.
·Gi studenter bedre forutsetninger for å fullføre på normert tid ved å øke stipendandelen av studiestøtten i slutten av studiet.
·Innføre studiestøtte til førsteåret av bachelor-studier i ikke-vestlige land og til freshman-året av studier i USA.
·Fjerne kostnadsrammen for bygging av studentboliger og prioritere studentboligbygging i pressområder.
Hva synes du om dette, er det bra eller bør vi endre noen av formuleringene?

mandag 1. desember 2008

Klimatrøbbel

Regjeringen, som er kjent for å bryte løfter, sliter nå med å oppfylle et av de store løftene som er gitt: målet om klimatiltak - ved å kjøpe kvoter. Regjeringen planla å kjøpe FN-godkjente kvoter, men den norske kvotetildelingsplanen er ennå ikke godkjent av ESA, og dermed er norske bedrifter utestengt fra dette markedet. Dermed blir det 0 i kvotekjøp fra regjeringen, i steden for 2 milliarder.

Nå skal vel ikke regjeringen lastes for arbeidet i ESA, men regjeringen må uansett stå til ansvar for de løfter som gis. Så kan man reflektere over om det er for mange urealistiske løfter som gis, eller om innsatsen er for dårlig. Hva med kvotekjøp - fungerer det egentlig etter intensjonen, eller blir det bare betaling av avlat?

Synspunkter på kvotehandel?