fredag 12. desember 2008

Pelsdyroppdrett og dyrevern

Programsekretariatet har vært på reise noen dager, derfor er ikke bloggen oppdatert. Vi mottar likevel nå fortløpende forslag i forbindelse med høringen på programutkastet. Et av forslagene er at Høyre må ha en formulering om henholdsvis pelsdyroppdrett og dyrevern. I utkastet er det formulering både om føre-var og biologisk mangfold, men det er kanskje ikke godt nok? Hva synes du?

Ingen kommentarer: