onsdag 3. desember 2008

Ny valgordning

I utkastet til stortingsvalgprogram står følgende:
Valgordningen skal bidra til å sikre et reelt og legitimt folkestyre på samfunnets ulike politiske styringsnivåer. En god valgordning som sikrer at velgerne får gjennomslag for sine preferanser hva gjelder både politikk og personer, er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Vi ønsker derfor at hver stemme skal telle likere. Den geografiske mandattildelingen må endres og velgerne må få større innflytelse over hvem som velges.

Høyre vil:
· Gjeninnføre ordningen med strykning av listekandidater både ved kommune- og stortingsvalg.
· Ha en ny valgreform, hvor hver stemme teller likere.
· Innføre et personvalgstillegg i listevalget til Stortinget.
Hva synes du om dette?

6 kommentarer:

Knut Johannessen sa...

Punkt 1 om strykning støtter jeg, de to andre punktene synes det er er vanskelig å ha en mening om uten å ha sett detaljer i hvordan de er tenkt gjennomført.

Jeg er litt usikker på om den siste valgordningen vi innførte er så veldig dårlig. Men er åpen for forandring om noen overbeviser meg om et bedre alternativ. Selv i Høyre er det vel ikke flertall for at hver stemme skal telle likt?

Programsekretariatet sa...

vox:
Du har helt rett, det er delte meninger også i Høyre mht om hver stemme skal telle likt. Litt derav formuleringen "likere".

Det blir uansett interessant å se hva som kommer av endringsforslag på dette punktet.

Anonym sa...

Jeg har selv hørt folk som er eitrendes sinna fordi det ikke lenger er lov til å stryke. Men...

Jeg tror du vil gå glipp av mange dyktige mennesker som følge av å kutte strykingen. Det er per i dag alt for få som velger å engasjere seg i lokalpolitikken, og de få som gjør det er allerede en utskjelt gruppe. Jeg tror mange mulige kandidater vil tenke seg ekstra godt om før de velger å stille til lokalvalg, fordi det er ingen som liker å få den tilbakemeldingen et stryk faktisk er.

Kommunevalgslistene bør være en blanding av gamle travere, nye fjes og folk som har lyst til å gjøre en endring i lokalsamfunnet sitt. Når vi vet hvor mange som faktisk lever i mindre kommuner, der "alle kjenner alle", vil neppe en strykningsordning være stimulerende.

Forøvrig er jeg selvfølgelig for å innføre strykning av folk på stortingslisten. Det skulle da bare mangle at de som skal inn på tinget, og som søker etter en jobb med mange hundre tusen i lønn får den formen for tilbakemelding.

Programsekretariatet sa...

sebastian:
Du påpeker selv fordeler og ulemper ved strykning, ikke minst ifm kommunevalg. Der er det som kjent lettere å påvirke resultatet og folk er litt nærmere dem som velges.

Så var det avviningen mot det prinsippielle - at det faktisk skal være mulig å markere hvem man ikke vil skal representere seg..

Anonym sa...

Det er et demokratisk problem at stemmer i valg ikke teller likt.

Jeg foreslår derfor at 2. strekpunkt forsterkes noe i retning av:

"Ha en ny valgreform, hvor hver stemme teller tilnærmet likt."

Programsekretariatet sa...

arve:
noterer innspillet - send det gjerne også "offisielt", til program@hoyre.no