tirsdag 31. mars 2009

Ny og forenklet selvangivelse


Trenger vel ikke si så mye..

mandag 30. mars 2009

Avisdød og pressestøtten

I innstillingen til program står det at Høyre vil legge om og avvikle pressestøtten. I mediebransjen er det flere som peker på at pressestøtten er en konkurransevridende subsidie. Den går bare til trykt presse, men ikke til nettpresse eller andre medier. Ettersom stadig flere nyhter blir digitale, er forøvrig medimangfoldet fortsatt stort. Er det da noen god grunn egentlig til å beholde pressestøtten?

De som har den vil selvsagt beholde den. I følge Nettavisen er papir-journalister tross alt dyrere enn nett-journalister - så da fortjener de ekstra subsidier? I disse dager kan vi lure på om ikke finanskrisen likevel hjelper oss et godt stykke på vei. Ulønnsomme aviser - dvs aviser som det ikke finnes markedsgrunnlag for = kundene vil ikke ha avisen - går konkurs. Så blir det færre å fordele støtten på.

fredag 27. mars 2009

Verdens beste skole!

At Høyre har den beste skolepolitikken som gir resultater vil det store flertall skrive under på. Innstillingen til nytt program som er offentliggjort vil sørge for at 4 års hvileskjær omsider blir gjort om til målrettet arbeid for økt kunnskap og læring. For ikke å si forskning.

Også Erna Solberg er krysstallklar på politikken i dagens Aftenposten. Valget er enkelt.

torsdag 26. mars 2009

Gamle håndverksfag

Aftenposten har i dag en større artikkel om behovet for å oppdateres i gamle fag: Flere fagfolk må lære gamle håndverksteknikker skal de få glede av millionene som nå er avsatt til arbeid innen kulturminnevern. Problemstillingen er ivaretatt i Høyres program, hvor det blant annet heter:
Vern av historiske minnesmerker og kulturområder og ivaretakelse av gamle håndverksfag, folkemusikk og folkedans er viktig for å forstå norsk kultur og historie. Høyre vil:
· styrke ordningen og øke lærlingtilskuddet øremerket små og verneverdige håndverksfag.
· innføre en ordning med stipendiater og etter- og videreutdanning i verneverdige håndverksfag.
Synspunkter?

onsdag 25. mars 2009

Det nye arbeidSpartiet

Partiet som er opptatt av arbeidsplasser og å få Norge styrket ut av finanskrisen. Skape trygghet og optimisme gjennom målrettede tiltak for næringsliv og arbeidstakere.

Partiet har politikken også på andre områder:
- når du er syk trenger du omsorg, ikke en kølapp.
- alle som går ut av ungdomstrinnet skal kunne stave videregående skole
- ord som skal kjennes trygge: Nattkino, nattbuss og kveldstur
- det skal føles trygt å ta en matbit på Karl Johans gate kl 0400 om natten.

Dagens sitat

Dagsavisen har en morsom spalte - Navn i nyhetene. I dag med SVs nye generalsekretær. På spørsmål om "hva er det mest unødvendige du eier", er svaret:
Jeg er en utrolig dårlig shopper, men samtidig veldig flink til å kaste ting jeg ikke har bruk for.
Jaha, kjøp og kast! Hvorfor ikke resirkulere - ev avstå fra å kjøpe det hun ikke har bruk for? Litt urettferdig av meg kanskje å påpeke dette, men jeg synes det vitner om stor avstand mellom liv og lære. Gitt at man skal stole på at SV mener det partiet sier...

tirsdag 24. mars 2009

Fri forhandlingsrett og "bidrag" fra staten

En av det mest grunnleggende spilleregler i norsk arbeidsliv er den frie forhandlingsretten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Helt unntaktsvis inviteres myndighetene inn som et ledd i "inntektspolitisk oppgjør" - og da først og fremst knyttet opp mot større reformer. I hovedsak skal lønnsdannelsen skje gjenonom forhandlinger - det mener partene i arbeidslivet.

Spørsmålet er hvor sterkt de mener dette. Årets lønnsoppgjør har startet. Et av kravene hos noen forbund, er at myndighetene må bidra med en likelønnspott. Tallet er p.t. 3 milliarder kroner. Begrunnelsen er at vi må bli kvitt den diskriminerende forskjellen - lønnsgapet - mellom kvinner og menn.

Nå tror jeg de flest er for likestilling. Når det er sagt, tror jeg samtidig det er ulike meninger om sammenhengen mellom lønnen ulike arbeidstakere får knyttet til yrke, stillingsbrøk, erfaring osv. Og kjønn?

Hva mener du? Bør myndighetene bidra med en likelønnspott? Hvorfor/hvorfor ikke?

mandag 23. mars 2009

Skolen et sted å være eller lære?

Det gamle slagordet kan med god grunn brukes igjen. Etter SVs landsmøte denne helgen, ser vi at regjeringens skolepolitikk nok en gang dreier i retning vekk fra kunnskap og over til kos. Den private aversjonen når nye høyder: Alle - absolutt alle alternative skoler skal forbys. Lurer på hva en gammel steinerskole elev som Stoltenberg tenker om det? Tenker han?

Høyre vil ha kunnskap i skolen. Det viktigste er at elevene skal lære basisfagene. Derfor må vi ha dyktige lærere. Høyre vil stille krav til både elever og lærere, samtidig skal vi satse på lærerne.

I tillegg skal foreldre fortsatt ha myndighet til å gjøre valg for sine barn. Litt sånn i tråd med menneskerettighetene også - du vet de som tillater foreldre f.eks. å gi barn hjemmeundervisning. Nå har jo regjeringen vist hva de mener om slike rettigheter, så det betyr vel ikke noe nå heller.

Nei. Skole og kunnskap er viktig. Vi har ikke råd til å ta fra barn retten til å få opplæring i grunnleggende ferdigheter. Norge trenger Høyres skolepolitikk. Det får man bare med Høyre i regjering.

søndag 22. mars 2009

Norge skal komme sterkere ut av krisen!

Fra Høyres sentralstyre:
Årets valg er det første noensinne - i hverfall i moderne tid - hvor det er økonomisk nedgangstider. Faktisk over hele verden. Fremover vil stadig flere fortsatt miste jobbene sine.

I en slik situasjon er det viktig å vise omsorg, men ikke minst løfte blikket og finne løsningene: Vi må ruste landet for fremtiden. Vi må skape trygghet og ikke minst optimisme for å komme styrket ut av dagens økonomiske krise.

Dette er viktig. Dette brukte Erna Solberg mye tid på i sin innledning til Høyres sentralstyre denne helgen. Les mer om Ernas utfordring til statsministeren her.

Hva mener du skal til for at Norge skal komme sterkere ut av krisen?

fredag 20. mars 2009

Snikislamisering = den nye Mccarthyisme?

Fra Wikipedia kan vi lese: Mccarthyisme er et begrep som ble tatt i bruk av motstandere av den amerikanske senator Joseph McCarthy. McCarthy forfuglte nådeløst (verbalt)kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier. Dette skjedde særlig under perioden fra 1950 til 1954, da det rådet en sterk antikommunistisk stemning i USA, i en periode da den amerikanske regjeringen og det parlamentariske flertallet aktivt motarbeidet kommunismen.

Ingen tviler på at det fantes og fortsatt finnes kommunister i USA, men at det er en dominerende befolkningsgruppe er det ingen lenger som påstår. Spørsmålet er om ikke det aggressive kjøret mot snikislamisering i bunn og grunn er skremselspropaganda. Hittil har i n g e n på noen måte dokumentert at dette har et stort omfang.

I mellomtiden stiger ledigheten. Fra før vet vi at over 700.000 nordmenn er på ulike trygde og stønadsordninger, samtidig som mange av dem vil tilbake til jobb. Effekten av finanskrisen er så smått i ferd med å rulle inn over Norge og den ordinære ledigheten spås å stige til opp mot 150.000 folk ila året.

Er det ikke dette som er viktig da? Sørge for levedyktige arbeidsplasser til folk flest. Det er tross alt det vi lever av. Å ha en jobb altså.

Makspriser - gavepakke til middelklassen og de rike

Stadig vekk lover de rødgrønne å innføre makspriser, delvis på vei mot gratis tjenester. Det hevdes å være sosialt. Mulig det, men utjevnende er det i allefall ikke.

Høyre vil gi målrettet hjelp til de som trenger det mest. Da er sjelden makspris løsningen, men varierte satser. Maksprisen er ikke annet enn en eneste stor gavepakke til middelklassen og de rike. Og innebærer tidvis at en tjeneste blir dyrere for dem som har dårlig råd. Fordi maksprisen betyr at en lav sats må heves opp til dette snittet.

Intensjonen er forsåvidt god, men resultatet blir som regel feil. Dessverre.

torsdag 19. mars 2009

Nye ting i programmet

Etter høringsrunden ble programmet endret en god del. Teksten ble strammet opp, det ble stokket litt om, noe ble strøket og noe ble tilføyd.

Av nye ting er det nå et helt kapittel om "kunnskapsbaserte og tjenesteytende næringer" - hvor det innledningsvis sies:
Høyres mål er at eksisterende og nye kunnskapsnæringer skal utvikles til å bli en ny bærebjelke for landet. Det viktigste er å legge til rette for at nye ideer kan utvikles og skapes om til lønnsomme kunnskapsvirksomheter.
Det er også endringer andre steder; noen av de nye handlingspunktene som er tatt inn er at Høyre vil:
· legge om og redusere pressestøtten.
· redusere dokumentavgiften.
· utarbeide en handlingsplan for å ta igjen etterslepet på bygging av idrettsanlegg.
· sikre god og anstendig dyrevelferd.
Synspunkter - noe du lurer på?

onsdag 18. mars 2009

Stortingsvalgprogrammet offentliggjøres

I går var det politisk før-premiere, i dag er premieren - dvs lanseringen av Programkomiteens innstilling til stortingsvalgprogram. Det hele finner sted kl 1300 - og blir nok også streamet (kommer tilbake med URL). Programmet vil deretter bli lagt ut på www.hoyre.no.

Det er landsmøte 8-10 mai som skal foreta den endelige behandlingen av programmet. Det betyr at det fortsatt er mulighet for å påvirke innholdet. Frem til 23. april kan man sende inn endringsforslag som landsmøte deretter skal ta stilling til.

Men altså - i dag kl 1300.

Oppdatert:
Vi kommer likevel ikke til å streame i dag. Derimot blir det lagt ut videosnutt ifm nyhetssaken som kommer.


Oppdatert 2:
Les også Erna Solberg kommentere programmet på sin blogg på vgb og omtale i Dagbladet..

tirsdag 17. mars 2009

Sannheten om kommuneøkonomien

Det er mulig at det er flere nyanser av denne sannheten, men i dag kan vi altså lese i Kommunal Rapport at kommuneøkonomien aldri har vært så elendig.

Også kommune-Norge trenger ny regjering med et sterkt Høyre.

Stortingsvalgprogrammet

Høyre tar bloggerne på alvor. I ettermiddag får de en førpremiere hvor de kan smug-titte og smug-debattere det som resten av verden får se i morgen. Litt snik-politisiering rett og slett:-)

Oppdatert
Vi samler både live-bloggen og streamingen på en felles side. Dermed trengere du kun ha en nettleser oppe. Du finner det hele på denne siden.

Giskes nei til TV reklame pga Jagland?

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har som kjent avsagt sin dom. Det strider mot ytringsfriheten å forby politisk TV-reklame.

Kulturministeren vrir seg som en ål i en stekepanne. Han vil simpelthen ikke respektere dommen.

Hvorfor?
Er det fordi Giske er nei-mann og ikke liker noe av det som kommer fra Europa; heller ikke Den europeiske menneskerettigetsdomstolen? Neppe. Er det fordi domstolen er en av Europarådets institusjoner , hvor det dagelige arbeidet ledes av og Generalsekretæren i Europarådet? Du vet, den stillingen som Jagland nå jakter på?

Hvem vet?

mandag 16. mars 2009

Maritime utfordringer i nord

Programkomiteen har jobbet med formuleringer for næringspolitikk generelt, men også viet noen næringer spesiell oppmerksomhet. En av dem er maritim sektor, som er en viktig næring for Norge. Blant formuleringene landsmøtet får til behandling er følgende:
Klimaendringer og mindre is i Nordishavet medfører at skipsfarten i dette området vil øke. Høyre vil derfor prioritere å sikre en rask regulering av internasjonal skipsfart i dette sårbare området.
Komiteen har med andre ord ikke bare sett på konkurransevilkår etc, men i tillegg på en større helhet. Dette er forøvrig også kommet som innspill fra næringen selv. Synspunkter?

fredag 13. mars 2009

Rusproblemer

Et av forslagene som det er dissens om i innstillingen til stortingsvalgprogram, er knyttet til kapitelet om hva Høyre vil gjøre for å redusere omfanget av rusproblemer: Nemlig:
Avvikle ordningen med sprøyterom.
Synspunkter?

torsdag 12. mars 2009

Endelig politisk TV-reklame

Her er siste kapittel i farsen om "Ja til ytringsfrihet, men ikke på TV". Som kjent tok regjeringen nok en "hijab" i går. Ja/Nei til politisk reklame/anking. Regjeringen har altså besluttet å ikke anke dommen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg - som i sin kjennelse slår fast at det strider mot ytringsfriheten å nekte politisk TV-reklame. Den rødgrønne regjeringen med kulturministeren i spissen vil likevel ikke åpne for dette, og prøver seg nå som riksredaktør, og vil blant annet nekte Høyre å få sendt sin reklamefilm om helsekøer.

I dag har blant annet TV2 vært i møte hos kulturministeren om denne saken. Og nå er TV2 blitt litt usikre på om de skal tørre å vise reklamen som Høyre har hatt klar i et par dager.

TV Aftenbladet (tidligere TV Vest) som i sin tid kjørte reklamen for Pensjonistpartiet, som utløste hele saken i Menneskerettighetsdomstolen er fortsatt tøffe. De har kommet med tilbud til Høyre om å vise filmen på sin kanal. Dette har Høyre takket ja til. I kveld vises derfor for første gang politisk TV-reklame fra Høyre - på TV Aftenbladet.

BTW: Et av punktene i Høyres nye stortingsvalgprogram, som vil bli offentliggjort neste onsdag er at Høyre vil åpne for politisk TV-reklame.

....hm...kan hende det har vært for lite prosess i denne saken....

Oppdatert:
Reklamen sendes klokken 17:30 i kveld og går i loop hver halvtime til klokken 24.00

Det viktigste først

Høyre mener det viktigste nå er å bekjempe finanskrisen og den stigende ledigheten. Høyre vil også bekjempe de voksende køene i helsesektoren, og sørge for mer og bedre veier og bedre kollektivtrafikk. Høyre vil fylle polititommerom og gi folk trygghet tilbake i hverdagen.

Landet trenger nå trygghet og optimisme! En god skole som satser på kunnskap. En solid forskningsinnsats som gir et levedyktig næringsliv og arbeidsplasser.

Dette vil Høyre.

Andre bruker tiden på å bryte løfter og nå også dom fra Menneskerettighetsdomstolen. Eller drar på harry-tur til Malmø (og pressen lar seg lokke med..) Fordi de ikke vet hvordan de skal bekjempe den stigende ledigheten og finanskrisen? Problemer som virkelig rammer folk flest.

Sukk.

onsdag 11. mars 2009

Politisk TV-reklame

opptil flere nyhetskanaler kan vi i dag høre om (nok en) helomvending fra regjeringen. Den har omsider innsett at det er dumt å prøve å bekjempe ytringsfriheten, og vil derfor tillate politisk TV-reklame. I tråd med dommen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Hvem blir første parti ut, er det sikkert flere som lurer på. Også i denne saken er Høyre fremoverlent og handlekraftig. Reklamefilm er produsert og vil bli vist i veldig nær fremtid.

Følg med!
:-)

Oppdatert:
Høyre klar med Politisk TV-reklame!

Oppdatert 2:
Nok en gang driver regjeringen spagat-politikk: Dommen skal ikke ankes, men det skal likevel være forbudt med TV-reklame. Dette er ren knebling og sensur fra regjeringen. Her kan du likevel se den TV-reklamen regjeringen nekter Høyre å vise.

Den sanne intoleranse

Det er et parti som forsøker å fremhever seg som inkluderende, sosialt og omsorgsfullt parti. Opptatt av ytringsfrihet og jeg vet-ikke-hva. I dag avsløres partiets sanne ansikt. Med midler skal religion temmes og ikke respekteres. Mangfold skal strammes inn når det strider mot partiets manifest.

Vi kan gjerne mislike hva Kirken eller andre trossamfunn mener og tror, men vi kan ikke nekte dem retten til å etterleve sine hellige skrifter i trosspørsmål. (NB - jeg mener selvsagt at norsk lov skal overholdes - det skal ingen tvile på).

Dette er ikke bra. Ikke for ytringsfriheten. Ikke for mangfoldet. Ikke for respekt for dem som tenker annerledes enn deg selv.

tirsdag 10. mars 2009

Kommunalt politi?

Programkomiteen har følgende formulering til vurdering:
Høyre vil åpne for at det kan etableres et lokalpoliti som kan ivareta ro og orden basert på kommunenes ordensreglement.
Synspunkter?

EU og FN

To helt forskjellige saker, som har fått ulike oppslag i dagens aviser.

NTB kan melde at Albania i slutten av juni vil søke om EU-medlemskap. Det gjenstår å se hvor raskt de kan bli medlem - ikke minst mht krav til landets økonomiske situasjon. Etter EU-avstemningen i 1994, var det mange som litt frustert "spådde" at Albania ville bli medlem av EU før Norge. Mens Norge ville befeste sin posisjon i rikmannsklubben sammen med bl.a Sveits og Liechtenstein (+ konkursboet Island, men det var det neppe mange som så). Nå ser det ut til at de får rett. Om Albania og EU.

Så i dagens aviser kan vi lese av Sverige ønsker å stille større krav til hvordan FN bruker bistandmidlene de får. Dette sekretariatet er enig. Tilsvarende ambisjon kommer også til uttrykk i Høyres programutkast, hvor det stilles krav til resultater også i norsk bistandspolitikk. Litt flåsete sagt: Det er ikke et mål i seg selv å kaste penger ut av vinduet, men å bruke dem godt.

Det gjenstår å se om Sverige får noe ut av trusselen sin. Dersom de får med seg EU i dette kravet, så vil innflytelsen kunne være vesentlig større.

Synpunkter?

mandag 9. mars 2009

Høyre fortsatt eneste klare Ja parti

Så ser det ut til at vi nok en gang har fått bekreftet at Høyre er landets eneste klare Ja til EU parti. Det kan vi lese i Aftenposten i dag (finner ikke artikkelen på nett).

Om jeg forstår saken riktig, så er det opp til landsmøte å ta en endelig beslutning i forbindelse med vedtak av stortingsvalgprogram for neste år. Programsekretariatet har tidligere vært skeptisk til om Venstre faktisk ville innta et nytt standpunkt, og har etter helgens møte blitt sikrere på at så ikke vil skje. Dessverre.

Fordelen ved dette, er at Høyre fortsatt er alene om å ha et tydelig og avklart ønske om å delta i det europeiske fellesskapet.

Det som egentlig provoserer litt, er hvordan FrP slipper unna med å ta standpunkt i saken. Var det noen som sa kritisk presse? For ikke å si kritiske velgere?

fredag 6. mars 2009

Proporsjoner i politikken

Nå har debatten om "skaut" i politiet rast frem og tilbake i media i flere uker. Dersom man teller personer, hvor mange er dette egentlig aktuelt for i det hele tatt? I dag mangler vi nok folk til å fylle ledige politiuniformer, ingen av dem som er der i dag ønsker å bruke skaut.

I mellomtiden rammer finanskrisen stadig flere bedrifter i Norge. Nå går det nesten ikke en dag uten at vi kan høre om eller lese om konkurser, permitteringer og stigende arbeidsledighet.

Burde ikke alle, ikke minst også pressen, rette søkelyset mot det problemet som faktisk rammer mange nå? Tap av arbeidsplasser og jobb. Noen forsøker å rette oppmerksomhet mot det, men slipper ikke gjennom med det budskapet i redaksjonene. Det er jo ikke like kontroversielt må vite. Det er nok riktig. På den annen side er det mye viktigere for hele Norge at folk faktisk har en jobb å gå til.

torsdag 5. mars 2009

Elevdeltakelse i evaluering

I forbindelse med høring av programutkastet kom det inn et forslag som, litt justert, lyder:
Høyre vil innføre systematisk elevdeltakelse i evbaluering av undervisningen.
Det er gode muligheter for at dette går gjennom.... Da blir vel blant annet Unge Høyre fornøyd?

onsdag 4. mars 2009

Trygg Trafikk om Høyres veipolitikk

Det har vært mye skriverier om samferdsel den siste tiden. I dag kan vi lese om Trygg Trafikks vurdering av partienes samferdselspolitikk - med utgangspunkt i utkastene til stortingsvalgprogram for neste periode. Høyre kommer ut på en hederlig topp-plassering, så vidt slått av KrF. Da er det bare å si at det endelige programmet blir enda bedre enn høringsutkastet. Med andre ord: Høyre går til valg på den beste samferdselspolitikken! Og vi tar hensyn både til by og bygd.

For å ta noen av løftene (det er flere - også på kollektiv). Høyre vil:

· Sikre at en større del av avkastningen fra Pensjonsfondet utland igjen tas i bruk til investeringer i veier og annen samferdsel.
· Ha en kraftig økning av investeringstakten i Nasjonal transportplan. Prioritere prosjekter med positiv kost/nytteverdi som er viktig at trafikksikkerhetshensyn eller er lokale flaskehalser. Høyre vil etablere egen stamvei/flerfeltsplan.
· Opprette et eget vedlikeholdsfond for vei og jernbane.
· Sørge for at store sammenhengende samferdselsprosjekter blir bygd ut på en slik måte at vi får mest mulig igjen for skattepengene og at utenlandske selskaper ønsker å delta i konkurransen.
· Igangsette flere nye veiprosjekter basert på Offentlig Privat Samarbeid (OPS).
· Prioritere midtdelere for å skape tryggere veier.
· Øke satsingen på rassikring.
· Iverksette strakstiltak på de mest ulykkesutsatte veistrekningene.
Synspunkter?

tirsdag 3. mars 2009

Fremdrift - Høyres stortingsvalgprogram

Det går med raske skritt mot offentliggjøring av innstilling til Høyres nye stortingsvalgprogram for 2009-2013. I løpet av denne uken eller neste blir det avklart når selve offentliggjøringen finner sted. Deretter vil programmet bli tilgjengelig.

Høringsrunden som var frem til 31. januar ga m a n g e innspill til endringer (tillegg, strykninger, endringer). Mye innarbeides enten direkte eller i en justert form. Det vil derfor bli en endret dokument som sendes som innstilling til landsmøte.

Fortsatt er det mulig å påvirke programmet. Når innstillingen foreligger vil det være mulig å sende inn endringsforslag som landsmøte må ta stilling til. De endringsforslagene må være innsendt innen 23. april; og vil da bli lagt frem for votering på landsmøtet.

Her er bare å følge med!

mandag 2. mars 2009

Balansert om Israel

Forrige uke var Erna Solberg på reise i midt-østen. Det er en god omtale av reisen og noen refleksjoner, i dagens Dagsavisen. Det er vel i grunnen ikke dumt å prøve å ha noen balanserte standpunkter i "midt-østen spørsmålet"...