onsdag 28. februar 2007

Personvern - er'e så fali da?

Tankesmien Civita arrangerte i dag et frokostmøte om
Personvern og effektiv bekjempelse av terror.
Med ulik innfallsvinkel poengterte flere at personvernet forvitres. *Systematisk* som en av innlederne sa. Det er jo så ubeskrivelig (egentlig har jeg lyst til å si ubehjelpelig) enkelt å akseptere noen flere tiltak for å bekjempe kriminalitet. Det er jo ikke farlig for redelige folk å bli overvåket, med mindre de har noe å skjule. Hrmf.

Bevisbyrden er i ferd med å snus på hodet. Nå må man altså bevise sin uskyld. Og jeg som trodde rettsstaten fortsatt var tuftet på at man er uskyldig inntil man er dømt.

Nå vel. I erkjennelsen av at bekjempelse av kriminalitet og terror tidvis fordrer kraftige virkemidler, er det lett å la seg rive med i øyeblikkets frykt og engasjement. Derfor er kanskje et av forslagene som i dag ble luftet, ikke så dumt:
Når ny lovgivning vedtas, som gir økte fullmakter til politi,overvåking etc., bør det da skje med en tidsbegrensning?
På den måten tvinges stortinget til med jevne mellomrom, å vurdere utviklingen av blant annet overvåkingssamfunnet versus forvitring av personsvernet.

Er det virkelig greit at storesøster hele tiden kan se når du piller deg i nesa?

LO i utakt med europeisk fagbevegelse

I går vedtok LO å be regjeringen om å utrede konsekvensene av EUs tjenestedirektiv, før det eventuelt innføres i norsk lovverk som en del av EØS-avtalen. Med en sterk radikal fløy i AP i tillegg til regjeringskoalisjon med anti-EU partiene SV og SP, blir det interessant å se om Stoltenberg også i denne saken til slutt gjør knefall. Denne treneringen er ledd i arbeidet for at Norge skal reservere seg mot direktivet.

Saken er interessant på flere områder. I denne sammenheng knytter det største paradokset seg til at LO her hjemme ikke er beredt til å støtte innføringen av direktivet - i kontrast til søsterorganisasjonene i Europa. Den europeiske fagbevegelsen (ETUC) har uttalt seg kritisk til deler av direktivet, men støtter likevel innføringen av det som nå er vedtatt. Gjennom sitt medlemskap i ETUC har både LO,YS og Unio direkte og indirekte allerde stilt seg bak denne støtten. Men ser ut til å ha "glemt" det...

Europeisk fagbevegelse støtter gjennomføring av det som er en av EUs grunnleggende fire friheter: Fri flyt av personer (arbeidskraft i tjenestesektoren). Begrunnelsen for støtten er at direktivet vil bidra til vekst, verdiskapning og arbeidsplasser - hvilket man trenger i mange land i Europa. I Norge, hvor vi er i ferd med å få mangel på arbeidskraft, opplever vi altså at fagbevegelsen ikke bryr seg om sine arbeidsledige kammmerater utenfor landets grenser.

Var det noen som snakket om solidaritet?

tirsdag 27. februar 2007

Blås i funksjonshemmede

Det virker nesten som det er målet for noen om dagen. I papirutgaven av DN kan man i dag lese at:
Mens 28.000 yrkeshemmede står i kø for å komme på tiltak, fjerner myndighetene tiltaksplasser i attføringsbedrifter. De største kuttene kommer i bedriftene som driver best.
Nesten 800.000 nordmenn er utenfor arbeidslivet på ulike trygde- og stønadsordninger. Arbeidslivet skriker etter arbeidskraft. Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) sier at: Det skal legges til rette for å få flere eldre i jobb, sykefravær skal reduseres og det det skal legges til rette for at yrkeshemmede skal kunne delta i arbeidslivet.

Masse fine ord. Bare fine ord?

Skyldes regjeringens kutt i tiltaksplasser at noen av disse attføringsbedriftene er private virksomheter? Liker ikke regjeringen at folk blir i stand til å klare seg selv?

Kan noen forklare denne logikken?

mandag 26. februar 2007

Nå vil alle ha karakterer

Elevorganisasjonen dropper sin mangeårige skepsis til karakterer. Det får de ros av kunnskapsministeren.I følge VG jubler Djupedal.

Hva kan man si? Gratulerer og velkommen etter. En slik helomvending er rett og slett søt. Etter årelang og iherdig motstand har visst både Djupedal og Elevorganisasjonen sett lyset. Visstnok skal det være et poeng å måle kunnskap. For å kunne gi riktig opplæring og være sikker på at elevene går ut av skolen med et visst kunnskapsnivå.

Vi gleder oss over at kampen for ukunnskapen ser ut til å bære frukter, men er ikke helt sikker på hvor dypt dette egentlig stikker.

Det er ikke karaktergivningen i seg selv som er problemet. Det er vurderingen som fører frem til karakterene som må styrkes, sier Jan Christian Vestre til VG.

Hva mener han egentlig? Har Djupedal og EO egentlig tatt noe nytt standpunkt eller er dette bare forsøk på tåkelegging? Er målet kanskje at alle skal få en karakter - så lenge den er helt sosialitisk gjennomsnittlig?

Rotter uten fiender

...lever lenger enn rotter med fiender. Dette overrasker vel ingen. Men konklusjonen basert på denne rotteundersøkelsen er at mennesker vil kunne leve til de blir 150 år! Det kunne vi lese i VGHelg på lørdag.

Steven Austad ved Universitetet i Texas mener at barn som fødes i dag har reell mulighet til å bli 150 år gamle.

Det bringer interessante tanker til debatten om ny pensjonsalder og det revolusjonerende målet om at vi må jobbe til vi nærmer oss 70 år. Egentlig er gen- og bioteknologien ganske tankevekkende. En ting er at mor og far kan skreddersy eget avkom. En annen ting er at det kan bli enda lettere å suse inn til en pit-stop for å skifte noen nedslitte deler. Et hjerte her, en nyre der, noen øyne etc.

Spennende! Skummelt? Ekkelt. Morsomt.

Hva synes du?

fredag 23. februar 2007

World Trade Center

Angrepene mot New Yorks World Trade Center ble filmet av en familie som bor 500 meter unna nordtårnet. Videoen ble sluppet i november men er nå først blitt kjent.
Familien som har filmet den skriver først i filmen:
For fem år siden så og filmet vi angrepene på WTC fra vårt vindu 36 etasjer opp og cirka 500 meter unna nordtårnet. Å slippe videoen var en tung beslutning på grunn av dend følelsesmessige og personlige, og risikoen for misbruk. - Men nå føler vi at vårt unike perspektiv har en stort historisk verdi og viser den skrekkfylte dagen uten pålagt lyd eller effekter sin finnes i andre opptak. - Vi ber alle vise respekt for innholdet og være klar over at noen kan finne innholdet støtende. Skal du dele filmen med andre ber vi deg gjøre dette uten å redigere den.
Videoen finner du her

Hva vil denne filmen bidra til? Ettertanke om hva som skjedde og har hendt senere? Vil dette påvirke opinionen i USA og andre land mht *kampen mot terror*? Får vi en ny debatt om dem/oss - vesten/de andre - islam/kristendom? Klarer vi å være prinsippielle?

Vi er klar over at dette innlegget kan føre til en opphetet debatt men velger foreløpig ikke å forhåndsmoderere kommentarene. Vi ønsker at så mange som mulig skal slippe til med sine meninger og oppfordrer derfor til saklige begrunnelser for de
ulike synspunktene.

torsdag 22. februar 2007

Få passet et annet sted

Når passet skal fornyes er det bare å sette av god tid + ta med nok penger. I dag må man til politiet, og deres kapasitet mange steder er som kjent sprengt.

Anonymus påpeker under "Snillismen knuser politiet" blant annet at -Enkelte forvaltningsoppgaver, f eks passutstedelse bør med dagens teknologi kunne sentraliseres.

Helt enig, men hvorfor ikke gå lenger? Etter myyyyye frem og tilbake klarte minister Røys å lansere Min Side. Der skal du og jeg kunne gå inn å gjøre forskjellige ting: Skifte fastlege, bestille nytt skattekort etc. Hvorfor kan vi ikke også få bestilt nytt pass derfra? Passfoto lar seg sende elektronisk (ev. kan sendes i posten) skjemaer kan fylles ut til alle døgnets tider, man slipper kø og politiet slipper å bruke tiden på dette.

Ferdige pass kan fint sendes i posten; noe må jo fortsatt snail-mailes.

Why not?

Grenser for politikk?

NRK kan fortelle at det i dag skal være samråd om fusjonen mellom Statoil og Hydro, og flere har klare meninger om hvor selskapet skal ha hovedkontor. Nå har man i tillegg begynt å ha mening om hvor det internasjonale kontoret skal ligge.

Jeg undres: Både Hydro og Statioil har i alle år driftet seg selv uten at storting og rejgering har blandet seg inn i det dagelige arbeidet og administrasjon. Nå kappes mange om å ha meninger om akkurat det. Åpenbart er tilliten til at Hydro og Statoilledelsen vet hva som vil være forretninsmessig fornuftig, liten. Dermed blir det politikk - om hvor selskapet skal legge sine funksjoner. Typisk statsdirigering som vi så da TV2 ble opprettet og i har sett i andre sammenhenger også.

Det som egentlig ville være en saklig politisk debatt, er fusjonen i seg selv. Det har vært tilløp til kommentarer fra enkelte, men for flertallet er det tydeligvis for en bagatell å regne: Skal vi ha et nasjonalt oljemarked som i realiteten er styrt av en monopolist - slik at konkurransen i markedet forsvinner? Er dette markedet nå blitt så globalisert at det forsvarer en slik utvikling nasjonalt?

Hvordan kan regjeringen la være å drøfte disse problemstillingen? Er lokalisering virkelig det viktigste spørsmålet?

onsdag 21. februar 2007

Nei til gratis heroin

Det tikket for et par dager siden inn en e-post fra Forbundet mot Rusgift.

Gratis heroin vil være en bjørnetjeneste for brukerne, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås, i en kommentar til jusprofessor Asbjørn Strandbakkens
utspill om å dele ut heroin for å få ned kriminaliteten. - Nesten alle brukere ønsker seg vekk fra heroinavhengigheten. Utdeling av heroin vil gjøre
rehabilitering vanskeligere, men holde brukerne fast i stoffbrukertilværelsen.

Heroin er et kortvirkende stoff som må tas tre-fire ganger om dagen for å holde abstinensene unna. Det blir dermed liten mulighet til terapi eller andre
rehabiliteringstiltak. Heroin er derfor lite hensiktsmessig, sammenlignet med de medikamentene som i dag brukes i legemiddelassistert rehabilitering. - Forventningene om at heroinutdeling skal redusere kriminaliteten er sannsynligvis også blåøyde.


Klar tale.

Gratulerer med dagen

Kongen er 70 år. Hurra. Han fortjener gratulasjoner som alle andre! Så vidt jeg har skjønt kommer han ikke til å gå av med pensjon. Ville det i såfall blitt kalt kongelig AFP: Apanasje For Pensjonister??

Jobber man i staten MÅ man gå med pensjon når man fyller 70. Det sier arbeidsmiljøloven. Uansett hvor frisk, rask og arbeidsvillig man er. Selvstendig næringsdrivende slipper unna, ettersom de styrer seg selv.

Kongen er visstnok ikke belemret med selv å måtte underkaste seg den loven. Betyr det at kongehuset er privat virksomhet - litt sånn selvstendig næringsdrivende? Eller kan vi putte på merkelappen offentlig sektor - lønna kommer jo tross alt over statsbudsjettet?

Egentlig opptar dette meg ikke så veldig mye. Men det burde kanskje det?

Hm. Lurer på om noen blogger i gang en liten gratulasjons-protokoll til Rex'en? De har visst glemt å legge den ut på hjemmesiden sin..:-)

tirsdag 20. februar 2007

Snillismen knuser politiet

Justisminister Knut Storberget (Ap) har invitert publikum til å komme med innspill om hva Oslo-politiet skal prioritere og nedprioritere.

Vi har altså en justisminister som er opptatt av nedprioriteringer. Allerede nå må Oslopolitiet kutte stillinger, og man kan frykte at dette også vil ramme resten av landet.

Trygge lokalsamfunn er en av Høyres valgkampsaker. Det betyr ikke å nedbygge politiet. Man kan kanskje spørre seg om politiet kan jobbe på en annen måte, bruke ressurser mer effektivt, benytte seg av vekterselskaper til enkelte jobber og anstrenge seg for å være mer synlig i bygd og by.

Men å nedprioritere?

Hva mener du?

Fortjente lønnstapere?

Ferske tall fra SSB viser at industriansatte med mer enn fire års høyere utdanning fikk 5,81 prosent mer i lønningsposen fra 2005 til 2006. Dermed slår de nok en gang sine kolleger i det offentlige, som hadde en lønnsøkning på 4,8 prosent fra 2005.

Mon tro om det i denne sammenheng kunne være relevant å se på hvordan lønnskravene i ulike sektorer er? Offentlig sektor er kjent for å være opptatt av at alle skal tjene likt og at lønnsøkningene skal være like. Noen tar avogtil til orde for mer individuell lønn og mer lokale tillegg, men får liksom ikke gjennomslag. I privatsektor er det større vekt på "lønn som fortjent" - og da er det lettere for flere å klatre lønnsmessig.

Lønnsnivået i offentlig sektor er kanskje rett og slett et godt eksempel på effekten av sosialdemokratisk politikk? Så kan man undres over at de som er i sektoren er misfornøyd med det systemet de forsvarer. Det er ikke vanskelig å være enig i at arbeidstakere i offentlig sektor gjør viktige jobber, og mange fortjener lønn etter innsats. Men gjør alle det?

mandag 19. februar 2007

Hva skal vi med vinmonopolet?

I Europa er vin først og fremst et spørsmål om landbrukspolitikk. I Norge er det først og fremst sosialpolitikk - i tillegg til at det drar masse avgifter til statskassa.

Men ærlig talt, er det ikke på tide å avvikle hele greia? Det er jo ingenting i veien for at butikkene består som en kjede av ekspertforretninger, men hvorfor skal det ikke være mulig å få kjøpt en flaske vin på super'n?

Familiepolitikk - eh familie?

Tradisjonell familiepolitikk er tuftet på visjonen om mor, far og barn. Da Høyres Kvinneforum møttes forrige uke minnet en av deltakerne på at over 700.000 lever alene. Samtidig er skilsmisseraten i landet høy.

Hm, hvilken retning bør familiepolitikken gå? Hvilke hensyn skal tas - og hvem skal det tas hensyn til?

Er det greit at kvinner som bor alene blir kunstig befruktet når den biologiske klokka tikker? Hva da med menn som bor alene, hvor skal de få ungen fra dersom det er viktig? Er det forresten en "menneskerettighet" å få barn?

fredag 16. februar 2007

Hva er poenget med FN?

Hadde FN vært funnet opp i 2007, ville sammensetningen av bl.a. Sikkerhetsrådet vært annerledes enn i dag. På sitt beste er FN en effektiv hjelpeorganisasjon eller fremragende fredsbygger, og fortjener sine Nobelpriser. På sitt verste er det et sammensurium av komiteer, konferanser, underorganer og fond som ikke kommer frem til handlekraftige beslutninger. Interessemotsetninger skjules med papirresolusjoner, og milliarder av bistandspenger forsvinner i byråkrati.

Uenighet mellom medlemsland preger FN. Tusenårsmålene som ble vedtatt i 2000, har gitt FN en langsiktig retning for samarbeidet. En gjennomgang av innsatsen i 2005 viste imidlertid at gapet mellom rike og fattige land økte, mens en rekke medlemsland ikke hadde oppfylt sine forpliktelser.

FN er et politisk verksted der alle verdens land slåss for sine interesser, og hvor noen få land har mye mer makt enn de andre. Når landene er enige, kan FN utrette store ting. I motsatt fall får FN utrettet lite eller intet.

Hvilken fremtid har FN? Bør Norge konsentrere sin innsats i andre globale organisasjoner? Kanskje Norge burde rendyrke ikke-medlemskap fullt og helt....

torsdag 15. februar 2007

Blodig alvor

Så kom den vanlige innkallingen til Blodbanken. Stedet med lav rente og ikke noe gebyr. Tilogmed uttak fra banken er nesten rentefritt. Et bortimot uimotståelig tilbud.

Så gjenstår oppfordringen: Bli blodgiver du også! Det koster kun ett stikk i armen.

Norge - stormakt på energi

Energi er et sentralt tema over hele verden. For noen handler det om å sikre tilførsel, for andre handler det om å tjene penger. Historisk har energi vært medvirkende som krigsutløsende faktor. Bakgrunnen for opprettelsen av "Den europeiske kull- og stålunionen", forløperen til EU, var å sikre at land samarbeidet om viktige ressurser fremfor å krige om dem.

Norge er et lite land i verden. På ett geostrategisk sentralt område er imidlertid Norge en stormakt: Energi. Energisikkerhet og energi-geopolitikk står idag øverst på dagsorden hos verdens mektigste stater. Å være stor olje- og gasseksportør er derfor en betydelig kilde til makt.

- Har Norge mulighet til å bruke denne makten, og har vi noe å tjene på det?
- Hva kan behovet for større energisikkerhet medføre av endringer i globale maktforhold?
- Vil nye og uventede allianser kunne oppstå?
- Vil tradisjonelle politiske vennskap bety mindre enn økonomiske maktmidler?
- Hvordan bør Norge posisjonere seg?

Spørsmålene er mange,hva med svarene?

onsdag 14. februar 2007

NRK lisensen

Ulmet gjorde den.I postkassa da jeg kom hjem i går: "Kringkastingsavgiften". Det første jeg lurte på var om vi må betale mer i år eller ikke. Sånn at Bakke og Giske kan ha det litt moro.

Det neste jeg tenkte var, hva i himmelens navn skal vi med denne avgiften. Bør den kanskje fjernes helt? Men så var det begrunnelsen for avgiften: Finansiering av en reklamefri kanal, fortrinnsvis kvalitets-TV.

Dersom vi ønsker en reklamefri kanal, er det fornuftig å finansiere den over skatteseddelen. Det trenger imildertid ikke å skje ved en særavgift, men kunne f.eks. være en post på kulturdepartementets budsjett. Hvorfor gjør vi ikke det? Hva er det som er så spesielt med dette offentlige tilbudet at det fortjener en særavgift? Har dette med viktighet å gjøre, så burde kanskje sykehusene i større grad finansieres på liknende måte?

Et annet alternativ er selvsagt å avvikle hele den statlige rikskringkastingen. Hvorfor ikke?

tirsdag 13. februar 2007

NATO leker ikke

Siden opprettelsen har Norge vært et trofast medlem av NATO alliansen. Like gjensidig har dette vært en forsvars- og sikkerhetspolitisk trygghet for Norge. Men - å delta i en allianse forplikter.

Det er åpenbart ingen selvfølge. Etter at den rødgrønne regjeringen tiltrådte har Norges forhold til USA og NATO blitt stadig dårligere. Ikke minster det skapt usikkerhet om viljen til å overholde de forpliktelsene medlemskapet medfører.

Nå ser det ut til at rejgeringen omsider har innsett alvoret, når NATO nå pånytt ber alliansepartnerne stille opp i Afghanistan. Det kan bli interessesant å høre fra utenriksministeren sier når han i dag skal redegjøre for stortinget.

Så blir vel spørsmålet om vi får nye runder med rødgrønne demonstranter utenfor stortinget? Eller har SV omsider innsett at NATO-medlemskapet forplikter?

mandag 12. februar 2007

Handel eller bistand

Gaver til de fem største hjelpeorganisasjonene til nødhjelp og bistand er 314 millioner mindre i 2006 enn i 2005 og 138 millioner mindre enn i 2004, avslører Dagsavisen . Nedgangen har skjedd i en periode med rekordlave renter og en lønnsvekst på over 12 prosent fra 2004 til 2006,

La meg stille det litt ukorrekte spørsmålet: Er det et mål i seg selv å gi mest mulig i nødhjelp og bistand? Eller bør det være et mål å støtte tiltak som gjør u-land mer selvhjulpne og selvstendige? Noen ganger henger dette sammen, men ikke alltid.

"Trade not aid" er et slagord i denne debatten. Tollbarierer og handelshindre i vestlige land bidrar sterkt til å hemme u-lands økonomiske vekst. I den pågående WTO-runden ønsker flere u-land først og fremst adgang til vestlige markeder, blant annet for jordbruksprodukter. Men blant annet Norge setter foten ned.

Hm, jeg undres. Er målet kanskje å sørge for at den økonomiske veksten i u-landene holder seg på et lavt nivå, slik at vi fortsatt må sørge for å gi bistand og nødhjelp? På den annen side, det er kanskje ingen sammenheng her i det hele tatt, eh?

fredag 9. februar 2007

Redd for Clinton

Skrekk og gru. Bill Clinton kommer på besøk til Bergen 22.mai. Det liker ikke AP som mener at dette vil bli misbrukt i valgkampen. Mon tro om de snakker av erfaring fra forrige valg da de inviterte FNs generalsekretær til Norge på et skreddersydd arrangement?

Hm. Synes i grunnen det er hygglig med folk på besøk. Dersom AP har sans for Clinton burde også de ønske ham velkommen i steden for å være fornærmet, eller?

torsdag 8. februar 2007

Jens Valla EU og demokrati

Det er strid innad i regjeringen om tjenestedirektivet, avslører Dagsavisen. Ikke at det er nytt - hverken rødgrønn kjekling eller saken.

På slutten av artikkelen stilles følgende spørsmål, denne gangen til lederen av Nei til EU: "Kan regjeringen overse et LO-krav om en utredning av saken?" – Nei, det ville være et demokratisk overgrep, sier Olaussen.

Nei til EU mener at en regjering utgått av et folkevalgt organ skal la seg instruere av et ikke-folkevalgt organ (LO)? Hva er det demokratiske underskuddet de pleier å snakke om?

Aha. Så det er derfor Nei til EU er skeptisk til EU. Der blir det vanskeligere for LO å styre en rød regjering.

Høyere lønn i 2007?

I går møttes partene i arbeidslivet og regjeringen til møte i kontaktutvalget, for å drøfte utgangspunktet for vårens lønnsoppgjør. I løpet av februar og mars kommer de første lønnskravene fra fagorganisasjonene og så er forhandlingene i gang.

Landet går så det griner, prisene er stabile, renten stiger jevnt og trutt. For å få reallønnsvekst trenger ikke påslaget være stort. Men vi fortjener vel å få så det monner?

Ared påpeker under "Frps økonmomiske politikk" at mange har lån og at renten stiger. Er det noen som er bekymret for utviklingen? Ikke minst hvordan fortsatt renteøkning gir økte gjeldskostnader?

onsdag 7. februar 2007

AFP - AltFortidlig Pensjonist

Tre av ti AFP-pensjonister angrer på at de forlot arbeidslivet, viser en undersøkelse gjort for Senter for seniorpolitikk. Samtidig er de aller fleste AFP-pensjonister i stand til å returnere til yrkeslivet, og færre enn hver tiende sliter med helsa.

Avtalefestet pensjon ble opprinnelig etablert for at sliterne i arbeidslivet skulle få en verdig avgang til alderdommen. Etterhvert er ordningen i ferd med å bli tilgjenglig for de fleste yrkesgrupper. Ved inngangen til 2007 mottok nesten 41.300 personer AFP og antallet har økt med over 10% det siste året.

Smart? I en tid da behovet for arbeidskraft er stort, pensjoneres mennesker som både har arbeidsevne og arbeidslyst. eh.. Løser vi dette problemet: Holdningsendring, innstramming av AFP-ordningen? Eller er dette helt OK?

tirsdag 6. februar 2007

Kunnskap i skolen?

VG avslører at statsråd Djupedal satt på skolebenken i går. Etterpå kunne han fortelle at joda: Han har sans for lengre skoledager. Regjeringen er opptatt av å strekke ut skoledagene slik at det også blir mer tid til både måltider, fysisk aktivitet og tid i friluft.

Ikke ett ord om kunnskap. Ikke ett ord om læring. Ikke ett ord om kompetanse. Ikke ett ord om resultater.

Er det bare Høyre som mener at kunnskap i skolen viktig? Hvordan skal man sikre god undervisning for alle, utfra ulike evner og forutsetninger? Er det snillisme å ikke stille har prøver og karaktere?

Skal det bare være koz?

Solidaritet på norsk

Innsatsen til Solidaritet i Polen bidro til kommunismens fall i sentral- og østeuropa og reetablering av demokratier. Fagbevegelsen var forøvrig godt støttet av den katolske kirke.

Nå kan vi lese at «Solidaritet» antagelig blir navnet på det nye partiet som skal oppstå fra asken etter RV og AKP. Partiet sikter seg inn mot velgerne på venstresiden i Arbeiderpartiet og LO.

Man kan neppe forvente at Solidariteten er den samme, dvs i form av budskap og verdier? Men. Hurra for mangfold.

mandag 5. februar 2007

For lette å ikke jobbe?

Vi kan i dag lese i noen medier at det ikke er lønnsomt å jobbe. Én av fire som kunne jobbet, gjør det ikke.

Det er, som også OECD har påpekt, altfor gode sosiale ordninger i Norge. Det er rett og slett for gunstig å ikke arbeide. Dette er et strukturelt problem som Norge bare må løse, sier NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes til Dagens Næringsliv mandag.

Er de sosiale ordningene i Norge for gode? På den annen side: Som er rikt og velutviklet land bør vi ikke også ha verdens beste velferdsordninger?

Men når vi mangler arbeidskraft, hva gjør vi da? Lønningene stiger, dermed stiger prisene... Fri arbeidsinnvandring?

fredag 2. februar 2007

Høyre mot Sellafield

Atomgjenvinningsanlegget i Sellafield ble stengt i 2005, blant annet etter sterkt press fra Samarbeidsregjeringen med daværende miljøminister Børge Brende i spissen. Nå blir det hevdet at britiske myndigheter vil åpne anlegget på nytt. Dette vil være til stor skade for miljø og næringsliv også langt norskekysten. Spesielt fiskeri- og havbruksnæringen vil kunne bli hardt rammet.

Høyres Petter Løvik har nå sendt spørsmål til Miljøvernministeren om hva Regjeringen vil gjøre for å bidra til at Sellafieldanlegget fortsatt skal være stengt.

klarer SV denne gangen å få med seg regjeringen på å ta miljøansvar - og ikke bare drive prat?

Telefonkatalog til besvær

Så er de der igjen, telefonkatalogene. Vekk me'n,sier naturvernerne. Loven krever det, sier Telenor.

Var det noen som mente at miljøarbeidet startet i nærmiljøet? I allefall er det liten tvil om at Stortinget må ta ansvar. Det er jommen ikke lett. Da må jo flertallspartiene bli enige seg i mellom og med LO - litt sånn som Jens, Kristin og Helen må om utslippsreduksjonene.

I dag kan vi forresten lese om kraftig økning i salget av diselbiler. Det skyldes målrettet avgiftspolitikk fra regjeringen. Synd bare at det også bidrar til økt forurrensning...

torsdag 1. februar 2007

Økt satsing på kortbaneflyplasser

Erna Solberg har tatt til orde for å opprette et samferdselsfond i milliardklassen. Hensikten er blant annet å sikre midler til å oppruste veier i hele landet. Samferdesel er mer enn bare landtransport. I store deler av landet er avstandene så store at lufttransporten er viktig.

I en fersk uttalelse sies det: "Det innelandske kortbanenettet lider av dårlig konkurranse.En av årsakene er at rullebanene er for korte, som gjør at antall tilbydere er begrenset. Dermed blir prisene høyere for brukerne. Viktige rullebaner på kortbanenettet må forlenges."

Er det behov for økt konkurranse? Hvilke kortbanes bør i såfall prioriteres?

Sosialistisk diktatur

Venezuelas parlament har gitt president Hugo Chavez lov til å regjere ved dekreter de neste 18 månedene. Dermed kan han utforme egne lover og fatte vedtak uten innblanding fra andre. Chavez har bedt om disse fullmaktene for å gjennomføre reformer blant annet innen energi, tele, økonomi og forsvar.

Statsråd Solheim har lenge pekt på Venezuela som et politisk foregangsland, og lovprist Chavez. Er det virkelig et mål for den rødgrønne regjeringen å støtte opp under en utvikling som fjerner maktfordelingsprinsippet - hvor det folkevalgte organet ikke lenger skal være den øveste forsamlingen?