fredag 30. november 2007

Passivitet - en aktiv handling

I forbindelse med programarbeidet er flere opptatt av at det er viktig å få på plass en "aktiv næringspolitikk". Umiddelbart høres jo det fornuftig ut, men er det slik?

Aktiv, passiv, nøytral: Er det egentlig meningsløse begreper? Det å vurdere ulike tiltak og bevisst velge ingen av dem, er vel i seg selv en aktiv handling. Nøyral næringspolitikk: Hvordan definerer man det? Politikken skal ikke påvirke noe som helst. Men vil ikke enhver handling, eventuelt det å avstå fra å handle, uansett gi noen konsekvenser?

Blir debatten bedre/riktigere om vi ikke bruker de begrepene, men heller snakker om grenser for politikk og statens innblanding/rolle i næringslivet?

Dette er egentlig et stort spørsmål, hva tenker du?

torsdag 29. november 2007

Liberal = pasifist?

I en av kommentarene i posten under, står følgende:
Liberal som jeg er burde jeg i grunn være mot verneplikten, men jeg mener av en rekke ulike årsaker at Norge er best tjent med fortsatt verneplikt.
Dette undrer meg litt, helt oppriktig. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forstå det. Betyr det å være liberal - at man er pasifist? Betyr det å være liberal, så mener man at individet ikke har (med)ansvar for å beskytte landet/samfunnet/familien? Betyr det å være liberal at man mener forsvaret er unødvendig - eller at det bør baseres på vervet personell?

Høyre omtales gjerne som et liberalt-konservativt parti opptatt av ansvar, mangfold og toleranse. Et sterkt forsvar har alltid vært viktig for Høyre; herunder verneplikten. Standpunktet kan endres, men om det skyldes "liberalisme" er jeg usikker på.

Kan noen hjelpe meg med å forstå dette bedre?

onsdag 28. november 2007

Obligatorisk verneplikt - for kvinner?

Det er mye oppmerksomhet om forsvaret og mer vil det bli når Stortinget etterhvert skal debattere forsvarets fremtid.

La oss ta ett av spørsmålene og med følgende forutsetning: Norge skal forsatt ha vernepliktforsvar. I dag har jenter rett til å avtjene førstegangstjeneste (og også gjøre militære karriere), mens gutta er forpliktet. Uten å gå inn i debatt om hvor mange som faktisk avtjener eller ikke, la oss ta stilling til det prinsippielle:

Bør jenter sidestilles helt med gutta i denne sammenheng: Dvs at plikt til å avtjene førstegangstjenesten blir lik for alle?

tirsdag 27. november 2007

Rett til å gå til grunne?

I går ble det 3. Syse-seminaret arrangert, altså *tradisjonen tro*. I Jan P. Syses minne. Denne gangen var temane som ble drøftet: Velferdsstatens fremtid og Grenser for politikk.

Av mange gode innlegg var det et utsagn som man med god vilje kan bruke mange timer på å filosofere over. Utgangspunktet er følgende: For konservative mennesker er enkeltindividet viktigst. Det er selve byggesten/grunnmuren i samfunnet. Og vi er opptatt av individets frihet til å bestemme over eget liv, og å ta ansvar for egne handlinger.

Hva da når vi ser et individ gjør bevisste, men gale valg? I prinsippet skal vi akseperete det, gitt at andre ikke skades. Men altså, hvor hellig er prinsippet vårt om frihet til å bestemme over eget liv og til faktisk og ta *gale* valg? Hvem har forresten alltid fasiten på hva som er galt/riktig?
Når noen er i ferd med å gå til grunne, da griper jeg inn;
sa den ene innlederen. Det høres muligens ut som en selvfølge; men er det kanskje ikke om prinsippet skal rendyrkes. Jeg er enig med innlederen, men synes prinsippet er interessant å reflektere over.

Enn du?

mandag 26. november 2007

Kommunene vs Terra

Saken med norlandskommunenes spekulasjoner tar stadig nye vendinger. Søkelyset rettes nå i økende grad mot Terra; som ser ut til å ha solgt/reklamert for produkter de ikke har lov til å selge. Samtidig virker det åpenbart at kommuneloven ikke gir kommuner anledning til å ta opp lån for å spekulere.

Jeg forstår godt at kommunene prøver å skyve ansvaret over på Terra, og til en viss grad har de vel grunn til det. Men det er ingen som har tvunget kommunene til å gjøre noe som helst. Dette har de selv tatt beslutning om. Bør de ikke da ta konsekvensene av det? Nå har vi nettopp hatt et kommunevalg så det er kanskje nye mennesker i ulike verv, men det er jo ordførere og kommunestyrene som har det øverste ansvaret.

Når det er sagt er det oppsiktsvekkende dersom situasjonen i Haugesund er riktig, at administrasjonen har gjort dette uten å legge saken frem for politisk ledelse. Ikke bra.

Uten å kjenne saken annet enn fra mediene, virker det som kommunene har brutt kommuneloven, og Terra også har slomset med regelverk. Så bør kanskje alle parter ta hvert sitt ansvar. Samtidig ser vi også at det lures på hvor mye av dette som var klart før valget, men ble tiet i hjel. Hva tror du? Er det behov for endring av noe regelverk? Eller holder det at disse kommunene må ta "straffen" sin til skrekk og advarsel for andre?

fredag 23. november 2007

Abort

Abortkampen var sterk på 70-tallet og begynnelsen av -80 tallet. Etter at abortloven kom har debatten roet seg noe ned, selv om den fortsatt er tilstedet.

Tidligere har vi hatt klare formuleringer om abort: menneskeverd og kvinners rett til å bestemme over eget liv. Noe av dette har vi ikke tatt med i utkastet til nytt prinsipprogram. Vi sier noe om menneskeverd og liv, men ikke konkret abort.

Trenger vi det, bør vi likevel innarbeide en formulering om abort? Hva bør den i såfall være?

torsdag 22. november 2007

Doptesting av uorganiserte

NRK kan i dag fortelle at doping kontroller på norske treningssentre skal komme i gang fra våren 2008. Dette dreier seg om å teste vanlige folk som trener. Og det skal skje frivillig. Noen ønsker at dopingmidler skal forbys - dvs at det å dope seg skal likestilles med bruk av narkotika. Altså bli ulovlig slik at man kan ha sanksjoner.

Jeg skal ikke ta opp spørsmålet om hvorvodt doping i uorganiserte miljøer bør forbys eller fortsatt skal være lovlig, men dvele litt ved dop-testingen.Utgangspunktet er at det fortsatt er lovlig å dope seg for vanlige folk utenfor organisert idrett. At ordningen er frivillig er *greit nok*. Men er dette en snev av storebror skal bestemme over deg? Du vet ikke hva du har godt av så det skal noen bestemme. Hvor "frivillig" blir denne ordningen - vil man i realiteten bli presset til å teste seg - fordi alle andre gjør det?

Noen vil kanskje mene det er tøvete å stille dette spørsmålet. Jeg kan uten problemer si det er dumt å dope seg. Men mitt anliggende er: Vi har en situasjon som er lovlig. Hvorfor da skrittvis innføre kontroll? Skulle vi kanskje innført alkoholtester også ulike steder (utover bilkjøring...). Fordi alkoholmisbruk er jo ikke bra, selv om det er lov.

Hm, hadde det heller vært bedre å forby stoffene/doping i sin helhet.

Hva mener du?

onsdag 21. november 2007

Frivillighet

Civita arrangerte i dag en interessant tema-frokost om frivillighet. Forsker Håkon Lorentzen poengterte at frivilligheten bygger på noen tradisjoner: Dugnadsånd, filantropi og kollektivismen. Den påfølgende debatten var god, og det kunne nesten høres ut som APs Trond Giske var enig med Høyres Olemic Thommessen om frivillighetens egenverdi og viktige rolle som korrektiv til staten.

Det er mange refleksjoner man kan gjøre seg, ikke minst det økonomiske grunnlaget til frivilligheten. Hvor (u)heldig er det å være avhengig av offentlig støtte; eventuelt hvordan kan støtten være slik at den ikke "instruerer" de frivillige organisasjonene.

Et poeng som ble viet mindre oppmerksomhet, var filantropien - det å yte økonomisk støtte til ulike formål fra velstående. Mulig dette blir veldig underordnet og uviktig, men er det ikke litt typisk norsk da? Det er greit at vi alle bidrar med våre små skjerver til frivillige organisasjoner, men de store donasjonene er litt skumle? Det er jo ikke lenge siden Stein Erik Hagen fikk refs for å gi millioner av kroner til konkret forskning til Rikshospitalet - og fikk mye kritikk for det.

Hva tenker du om dette?

tirsdag 20. november 2007

Rikmannsfruer

Se det vil vi ikke ha noe av! I allefall ikke at de går hjemme og passer barn, skal vi tro Grete Faremo og Karita Bekkemellom. I VG (avisutgaven, men referert i Nettavisen). advarer de mot trenden om at rike kvinner holder seg hjemme. Det er vel politisk korrekt å være enig med dem. Ut fra et likestillingsperspektiv er det viktig at kvinne deltar i arbeidslivet på like vilkår som mannen - og at han tar sin skjerv av innsats i hjemmet.

Tillat meg likevel å prøve å gå forbi likestilingsdiskusjonen; om det er mulig. Utgangspunktet for denne utviklingen er i følge Gunn Helen Øye ved Prognosesenteret, at middelklassen også har fått så god økonomi at de klarer seg på en inntekt. Da tenker jeg følgende: I flere år har vi hørt opp og ned om tidsklemma og hvor slitsomt det er for mange familier å få tiden til å strekke til. Er det ikke da bra dersom økonomien er blitt såpass god at noen kan være hjemme - og dermed slippe unna tidsklemma?

Jeg hører i allefall ett svar: Problemet er at det stort sett er mor som blir hjemme. Dermed settes hele likestillingen mange skritt tilbake.

Er dette den endelige konklusjonen?

mandag 19. november 2007

Sykt

NRK kan i dag fortelle at få bruker muligheten til å kjøpe langtidssykemeldte tilbake til arbeidslivet. Ordningen ble etablert for knapt et år siden, i etterdønningene av bråket statsministeren skapte rundt IA-avtalen.

En ting er at mange ikke kjenner til denne muligheten. En annen ting er det, dersom det er riktig som NRK hevder, at fastlegene yter motstand. Da er det ikke rart at dette tar tid. I følge helseforetak NRK har vært i kontakt med, viser mange fastleger motstand mot ordningen fordi den strider mot prinsippet om likebehandling.

Og da er vi ved det prinsippielle dilemmaet. Alle SKAL ha lik behandling - dvs stå i kø til offentlig helsevesen... Eller er det greit at noen kjøpes ut gjennom private tilbud. Dermed blir køen kortere for de andre og alle får det totalt bedre. Men ikke like fort. Hvorfor er det så galt?

fredag 16. november 2007

Selvstendig og fri

For Høyre er troen på enkeltmennesket viktig; i kraft av seg selv og som byggesten i forskjellig felleskap. Det er viktig med frihet og ansvar. Dugnadsånden er på mange måter uttrykk for nettopp dette: Felles og frivillig innsats - i skolekorps, speider, sameier osv.

Andre hevder å være opptatt av frivillighet, men at den skal leve på offentlig overføringer og underlegges offentlige bestemte kriterier for overføringene. Vel, dette er kanskje litt spissformulert, men godt illustrert i kronikken til Håkon Lorentzen i Aftenposten tidligere denne uken. Han skriver:
Festtale om frivillighet. De frivillige organisasjonene er ikke til for å tjene staten - slik en lett kan få inntrykk av når en leser Trond Giskes stortingsmelding.
Hva tenker du om dette

torsdag 15. november 2007

Nøytrale norske journalister....

I papirutgaven til Ekstra Bladet for et par dager siden(artikkelen er scannet her), kan vi lese følgende:
Norge for Helle

Det skulle have været aftenen hvor partilederne fyrede deres sidste krudt af, men det blev lidt af en fuser. Partilederne virkede trætte. Det gikk også op for de mange journalister der var mødt opp fra norsk tv. Hvis det står til dem, får Danmark en kvindelig statsminister i Helle Torning-Schmidt (S) og en vicestatsminister i Margrethe Vestager (R).

- De ser noget bedre ut enn Anders Fogh Rasmussen (V) og Bendt Bendtsen (K), sagde de under lovning om at Ekstra Bladet ikke nævnte deres navne.
Hm...dette er vel i grunnen ikke noen stor nyhetssak. Jeg mener, norske journalisters politiske preferanse.....?

På skinner

Høyre med stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker og Trond Helleland, har bidratt til å sette høyhastigshetst og - høyhastighetsring - på dagsordenen. Om noen skulle lure: Høyre er fortsatt opptatt av gode veier i hele landet, samt fullføre arbeidet med jernbanesatsingen mellom storbyene - inter city og dobbeltspor. Men den nære realpolitikken bør jo ikke skygge for visjoner om fremtidig utvikling.

Et vesentlig argument for høyhastighetsring er at lykkes man med å få ned reisetiden til rundt 2,5 time mellom Oslo-Bergen, Oslo - Stavanger, Oslo Trondheim, (Bergen - Stavanger), vil mange flere reise med tog og det blir færre flyreiser. Dette alene vil redusere klimagassutslipp med flere hundre tonn (CO2). I dette arbeidet ligger også målsetting om å få mer gods over på skinner, og dermed ytterligere redusere biltrafikken på veiene.

Så - hva tror du om visjonen: Høyhastighetstog?

onsdag 14. november 2007

Fattig eller rik?

Hva er egentlig problemet. At noen er rike. Eller at noen er fattige? Dette er ikke bare et retorisk spørsmål, men har å gjøre med hvor den politiske oppmerksomheten skal rettes. Skal man konsentrere seg om å løfte folk ut av fattigdom? Eller skal man konsentrere seg om å hindre at noen er rike?

Hva mener du?

tirsdag 13. november 2007

Flytte fjell

Det blir visst enda en post om helse - ettersom helsekonferansen virkelig frembrakte mange gode tanker og problemstillinger. Du kjenner det gamle ordtaket: Hvis ikke fjellet vil komme til Muhammed, så kommer Muhammed til fjellet" (eller noe sånt).

Vel, man kan jo (og jeg skal passe på å ta forbeholdene etterhvert), gjøre seg samme refleksjoner om syke og friske mennesker. I samfunnet vårt er det nemlig slik at de syke må komme til de friske - for å få hjelp. Sagt på den måten, fremstår det jo som et lite paradoks.

Jada, mange pasienter, spesialisering, rasjonell drift: Det er mange gode og logiske forklaringer på at situasjonen er som dette. Men skal det virkelig være slikt i ethvert tilfelle? Hvorfor kan ikke fastlegene brukes i større grad? Hvorfor ikke prøve ut behandling av pasienter i eget hjem? I allefall der det ikke er snakk om behov for sterile omgivelser etc.

Det kan sies mye mer om dette her, og det kan hende konklusjonene blir at vi skal gjøre ting som vi alltid har gjort det. Det må vel være lov til å prøve å tenke litt nytt?

Hva tenker du?

mandag 12. november 2007

Dårlig ledelse i helsevesenet?

En av uttalelsene fra helsekonferansen var:
Der er ingen grunn til å tro at det er for lite penger i norsk helsevesen, men det er for lite profesjonell ledelse.
Hva tror du om dette?

fredag 9. november 2007

Sitatet

Jeg husker ikke hvem som sa det, men ble i går minnet på følgende:
Minoriteter er demokratiets prøvestein.
Slett ikke dumt, eller hva?

torsdag 8. november 2007

Utkast til prinsipprogram

Da har vi fått på plass utkast til nytt prinsipprogram. Dokumentet er nå til debatt og høringsfristen for å komme med innspill er 25. januar.

I utkastet har vi forsøkt å rendyrke prinsipper, samtidig er det noen litt mer konkrete saker som er berørt. Dokumentet vil være både gjenkjennlig og litt nytt - og forhåpentligvis bidra til debatt. Noen av formuleringene er et resultat av innspill og kommentarer på denne bloggen.

Bli gjerne med på debatten videre! Du har kanskje allerede noen synspunkter?

onsdag 7. november 2007

Fremtidens helsepolitikk

Det brukes mye penger i helsevesenet. Det vil neppe noen benekte. Samtidig er det utfordringer. I allefall klages det på helsetilbudet manget steder. Det kunne være fristende å gå i dybden på noen av sakene som er gjenstand for klaging. Har det å gjøre med økte forventninger, mer enn økt behov?

Det spørsmålet er uansett ikke det viktigste, for utvilsomt er det reell utfordringer. Styringsutfordringer, prioriteringsutfordringer, kvalitetsutfordringer - hensyn til pasientsikkerhet. Det er mye å ta tak i.

Det gjør Høyre nå til helgen. Da arrangeres det en stor helsepolitisk konferanse, med innledere fra inn- og utland, både med og uten partimedlemskap.

Et av spørsmålene som reises er om helseforetaksreformen bør nullstilles. Dvs skal vi ha som ambisjon å få én felles struktur: Et land - én helseregion.

Hva mener du?

tirsdag 6. november 2007

Forsvaret nedlegges

Litt spissformulert overskrift, ja, men likevel aktuell. Forsvarssjefen har nå lagt frem studien sin, og konklusjonene er ganske klare. Opprettholdes bevilgninger på dagens nivå, det kraftige endringer (=nedbygginger) til av forsvaret. I tillegg ønsker han - dels med samme begrunnelse - å bygge opp forsvaret i større grad på vervede soldater.

Når han foreslår å legge ned mange militære baser over hele landet, vil det ganske sikkert utløse stort engasjement og debatter - knyttet til lokalisering først og fremst. Den debatten er viktig nok, men før man stuper inn i den, må man jo gjøre seg tanker om hva slags forsvar vi skal ha i fremtiden.

Man kan jo lene seg tilbake og mene at det er få trusler mot Norge i dag, derfor har vi ikke behov for forsvar. Litt som man gjorde i begynnelsen av forrige århundre.. Eller man kan være opptatt av å forebygge og sikre beredskap til fremtidige trusler.

Hva mener du?

mandag 5. november 2007

Ufødte barn må få sterkere vern

Det er en ganske interessant, krevende, vanskelig, *spennende* problemstilling som refereres i Nettavisen i dag. FrPs justistalsmann vil ha lovendring etter dommen i Overhalla-saken.

Drapsmannen er dømt for drap på sju år gamle Cicilie Watnan Lian og Anne Grete Vollum. Men ikke for de to tvillingene Vollum gikk gravid med i niende måned. Etter loven regnes ikke ufødte barn som liv.

Man kan kanskje trekke parallell til abort-debatter - hva er liv?

Hva mener du om denne saken. Skal man kunne dømmes for drap på "ufødt liv"; og hvor skal i såfall grensen gå - skal den følge abortgrensene f.eks.?

Klart mot EU

Oppslutningen går jo opp og ned, men den har leeeenge vært lav. Og da snakker vi altså om EU og norsk medlemskap. I følge NRK viser det seg også at AP har et klart flertall av sine velgere som motstandere. Og Høyre gjenstår som det klareste ja-partiet - og det eneste. (Selv om mange frp-velgere også ønsker medlemskap).

Jeg trodde slagordet var "alle skal med", men altså ikke i EU...

fredag 2. november 2007

Flere løftebrudd?

Regjeringen varsler at den vil lovfeste rett til barnehageplass. Fra 1.1 2009. Dette gjør den mens den fortsatt ikke har fyllt opp dagens løfte, som også innebærer makspris. Skal man kunne stole på regjeringserklæringen, så er målet at maksprisen skal ned. Vil regjeringen fortsatt skyve på det løftet, for å innføre lovfestet rett?

Det er nok mange som med glede vil ta i mot en rettighet etter loven. Og det er kanskje er riktig ambisjon. Men hvor klokt er det å haste inn i dette? Bør man forskyve på tidspunktet?

Det som er vel så viktig å diskutere er innholdet i barnehagen; kvaliteten. Og kanskje enda viktigere - skal barnehageopphold bli obligatorisk? Er vi ikke i ferd med å gå i den retningen, og er det greit?

Hva tenker du om dette?

torsdag 1. november 2007

Politisk ettermæle

Litt på siden av de vanlige postene.

Nok en bokhøst med lansering av politiske *hva-skal-vi-kalle-det* - biografier? Fra LO-leder og Frp-leder. Det er ikke nytt at det kommer slike bøker, men stilen er en annen enn vi er vant til. På en måte er det jo litt forfriskende. Det bidrar til fortsatt debatter og engasjement. Kanskje ikke om saker i seg selv, men mer om personer. *Kikkeren* i oss kan jo fryde seg over karakteristikker av ulikt slag, men er det allright?

Jeg har ikke lest disse to bøkene, men andre tilsvarende bøker. Og latt meg provosere. Ikke av karakteristikker, men ubeskjeden egenomtale. Det er slett ikke rart det heller, de færreste av oss har behov for å omtale seg selv i dårlig lys.

Jeg kommer kanskje til å lese en eller begge av disse bøkene, skjønt jeg er ikke sikker. Skal jeg først lese foretrekker jeg annen litteratur. På mitt nattbord ligger blant annet Billy :-)...og en og annen bok.

Men altså, i bunn og grunn er det fint at disse bøkene kommer. Det gir innblikk for flere i det politiske liv. Og setter man sammen budskapet fra alle forfatterne etterhvert, så vil vel bildet bli helhetlig.

Jeg lurer på hvem som blir neste mann/dame ut?