mandag 15. desember 2008

Fradrag for støtte til kommunene

I forbindelse med høringen på utkastet til stortingsvalgprogram tikker det inn innspill. Det siste som er kommet er kanskje også et uttrykk for frustrasjone over hvor tøft kommunene har det under den rødgrønne regjeringen. Forslaget lyder:
Høyre vil gå inn for å utvide ordningen med skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner, til også å gjelde gaver til kommunene. Kommunene gis anledning til å opprette spesielle prosjekter, som ved realisering, vil skape varige og konkrete verdier for et lokalsamfunn. Gaven skal være et supplement til årlige overføringer og investeringen bør ha en tidslinje på mer enn tyve år. Eksempler på prosjekter kan være nye bygninger til utdanning eller pleie, nye gang og sykkelstier eller oppgradering av offentlig plass/park , etc. Hensikten er at prosjektet har lokal tilhørighet. Denne ordningen skal komme i tillegg til etablert ordning, slik at den samlede sum for gaver blir maksimalt 24 000 kroner.
Hva synes du om dette?

Ingen kommentarer: