torsdag 12. juni 2008

Kokain

På miniseminaret som Programkomiteen hadde forrige uke, var også rus et tema. En av innlederne poengterte da at kokain er en stor utfordring:
- Det er det 3. største rusmiddelet.
- Det er ikke på den ruspolitiske dagsordenen.
- Det er ingen nasjonal overvåking eller beredskap.
- Det kreves nye grep for forebygging, tidlig intervensjon og behandling.
Parallellt med dette kunne vi lese et innlegg i Aftenposten for noen dager siden, hvor en tidligere ordførerkandidat tar til orde for frisoner for narkotika. Høyre har nulltoleranse for narkotika. Det vil antagelig bli linjen også i neste stortingsvalgprogram. Bekjempelse av rus er viktig. Noen av tiltakene som har vært brukt i en årrekke fungerer ikke, mens andre tiltak er uprøvd.

Hva tenker du om ruspolitikken; hvilke tiltak mener/tror du er fornuftig? Hvordan bør vi formulere denne politikken?

14 kommentarer:

Anonym sa...

Legaliser all narkotika. Dette er "victemless crime". Envher bør få gjøre hva man vil med sin egen kropp.

Slike rasjonelle tanker er selvsagt fremmed for det sosialdemokratiske Høyre. Gjør mitt for å overbevise Høyrevelgere jeg møter om at Høyre slett ikke står for "mer frihet" men for "mer statlig styring".

For ordens skyld, jeg er personlig imot all bruk av narkotika.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Logikken din svikter på et punkt.

Ja,Som konservativt parti er Høyre opptatt av at folk skal bestemme over eget liv. Dermed er det begrunnelsen for å liberalisere narkotika - så kan folk gjøre med egen kropp som de vil.

Men: Den siden av konservatismen som du hopper bukk over, er imidlertid "Forlengensen av det personlige ansvaret som er det sosiale ansvaret; og grensen for egen frihet der den møter andres frihet.

Rusmisbruk får ikke konsekvenser bare for individet, men for mange andre: Familie, venner og andre som rammes av rusrelaterte handlinger. I tillegg er det slik at mange misbrukere ikke klarer å ta vare på seg selv, og da må vi andre som står rundt hjelpe til.

Er du uenig i at denne problemstillingen er sammensatt?

Knut Johannessen sa...

Men her svikter logikken til Høyre/programsekreteriatet også.

Hvorfor er ikke den samme argumentasjonen som dere fremfører mot narkotika, overført på alkohol.

Det er jo den samme "Forlengensen av det personlige ansvaret som er det sosiale ansvaret; og grensen for egen frihet der den møter andres frihet," som burde ligge til grunn når det gjelder alkohol.

Det er dessuten et samfunnsproblem langt større enn narkotika både i kroner og ører og i lidelser for de det angår? Men alkohol er legalt, narkotika ikke? Kan det ha med samfunnets aksept å gjøre?

Narkotikapolitikken er et av de samfunnsområdene som gjør meg mest opprørt. Og det krever langt mer plass enn i en kommentar her.

Men kan programsekreteriatet hjelpe meg med å komme på ett eneste samfunnsproblem der vi har fulgt den samme politikk i over 30 år. Og når alle ser at den ikke virker, så fortsetter vi.i samme spor. Selv om det dør flere narkomane, selv om forbruket øker?

Jeg kan ikke komme på noen andre områder i farten.

Er det ikke på tide at vi stopper og spør oss om det kanskje er politikken det er noe galt med? Hva med legalisering av brukerdoser. Hva med heroin på resept?

Jeg har ikke alle svarene på et vanskelig område, men når vi har hatt nulltoleranse i over 30 år og all empiri viser at vi ikke er i nærheten av målsetningen, så forundrer det meg at Høyre ikke er i stand til å endre tankesett. For meg er dette kanskje den enkeltsaken der Høyre skuffer aller mest.

Programsekretariatet sa...

vox:
posten og kommentaren står for sekretariatets regning, så du skal slippe å skuffes over Høyre på den bakgrunn (men sekr.). (På din egen blogg oppfattet jeg at det var andre ting som skuffer deg mer.... hva er *egentlig* viktig for deg?)

Når det er sagt: så har det vært i gang arbeid som har drøftet det andre poenget du tar opp: Alkohol. Bør det strammes inn? Med begrunnelsen om sosialt ansvar osv.

Men: Likestiller du narkotika og alhohol; all den tid loven i dag forbyr det ene og ikke det andre? Mener du at avhengighet/skadevirkning ved narkotika og alkohol er identisk?

Jeg er oppriktig nysgjerrig på hva du mener. Har oppfattet (dvs lyttet til) at fagfolk ikke umiddelbart sette helt likehetstegn mellom disse tingene.

Knut Johannessen sa...

Den flåsete kommentaren om hva som egentlig er viktig for meg, gidder jeg faktisk ikke å kommentere. Noe blir for bare for dumt!

Jeg går ut fra at også i Høyre til tider klarer å ha flere tanker i hodet samtidig. Og når dere inviterer til kommentarer, så får dere holde dere til saken og ikke forsøke på personangrep. På meg virker det uansett ikke.

Jeg undres også over at denne posten ikke er synonymt med Høyres syn i og med at det er Høyre det refereres til. Det er av og til litt vanskelig å forstå når det er programsekreteriatet og Høyres syn som målbæres. Men la det ligge.

"Men: Likestiller du narkotika og alhohol; all den tid loven i dag forbyr det ene og ikke det andre? Mener du at avhengighet/skadevirkning ved narkotika og alkohol er identisk?"

Her er du ved sakens kjerne. Les svaret til anonym. Dere relaterer konservatismens grunnverdier i henhold til rusmisbruk. Og da er det altså ikke skadevirkningene som er viktige for dere, men om det er lovlig eller ikke? Det er det jeg kaller mangel på logikk.

Nei, selvsagt er det ikke identiske skadevirkninger ved alkohol og narkotika. Men skadevirkningene for samfunnet i form av økonomi og lidelser er langt høyere ved alkoholmisbruk enn ved narkotika.

Men det er skadevirkninger vi aksepterer fordi alkohol er sosialt akseptert og lovlig og narkotika er det ikke.

Men jeg konstaterer at det ikke er noe bevegelse i forhold til å diskutere en narkotikapolitikk som har spilt fallit i 30 år. Og at du ikke toucher det temaet i det hele tatt.

Jeg undres over om det er fordi ofrene for denne politikken ikke har samme "samfunnsverdi" som andre rusbrukere.

Men du skal få mitt syn på dette, fordi jeg synes det er viktig og fordi Høyre ikke er villig til å gå til kjernen av problemet, men driver fasadepussing. Det hjelper lite. Det kommer et innlegg på bloggen, mest fordi dette utspillet provoserer. Så har det jo kanskje hatt sin misjon.

Programsekretariatet sa...

vox:
Oida - du blir lett hissig. "Det kommer et innlegg på bloggen, mest fordi dette utspillet provoserer. Så har det jo kanskje hatt sin misjon." Joda, noen ganger er det meningen å provosere, men det var det faktisk ikke denne gangen.

Derimot prøvde jeg å utfordre deg på å være like stringent som du krever av andre (og som du forsåvidt også utfordrer meg på). Jeg beklager at det ble oppfattet å være flåsete. Det var ikke meningen.

Mange av dine egne innlegg og kommentarer er interessante og nyttige - nettopp fordi de utfordrer. Samtidig forventer jeg at du også tåler å møte motspørsmål. Ikke minst når du bombastisk fastslår hvordan andre er (i dette tilfellet Høyre). Det er ikke snev av forbehold, og det harmonerer ikke helt med grundigheten du nedlegger i andre sammenhenger synes jeg.

Uansett. Helt oppriktig: Takk for kommentaren din.

Anonym sa...

Rusmiddeldebatten i Norge tynges av en generell kunnskapsløshet. Det gjelder spesielt det juridiske navnet alle rusmidler utenom alkohol har fått; "narkotika". Det gir ingen mening å sammenligne alkohol/narkotika, da narkotika kun er et samlebegrep. Av såkalt "narkotika" finnes stoffer som både er mer og mindre skadelige enn alkohol. Og når det gjelder skadelighet er det langt flere faktorer som spiller inn enn hvor giftig stoffet er for kroppen eller ei.

Samtidig gir n-ordet nulltoleranseforkjemperne en fordel, fordi det gir debatten en diffus karakter der tradisjonelle alkohol med letthet vinner over negativt ladde "narkotika".

Programsekretariatet sa...

nicolai:
Noterer meg pooenget ditt. Men så sier du ingen ting om bekjempelse eller ikke, liberalisering eller ikke. Det er en undertone i det du skriver :-)

Men for å ta kokain, for å være konkret: Hva mener du er løsningen?

Anonym sa...

Vil bare påpeke at politiet, i alle fall i Oslo, ikke på mange tiår har fulgt noe null-toleranse ovenfor de narkomane miljøene. Enhver kan se at omsetning og bruk foregår åpenlyst i Oslo sentrum.

Vi vet derfor lite om hva konsekvensene hadde vært dersom politiet virkelig i praksis skulle følge en slik linje.

Vi snakker om at politiet massivt slår den på all synlig omsetning og bruk, ransaker, innbringer og bøtelegger. Om igjen og om igjen. Kontinuerlig og overalt med sivilt og uniformert personell. At grovere overtredelser medfører rask straffeforfølgelse med umiddelbar etterfølgende soning i narkotikafrie anstalter kombinert med relevante behandlingstilbud.

Anonym sa...

Det overrasker ikke at Høyre mangler argumenter for å fortsette den totalt mislykkede null-toleransen.
Det virker i det hele tatt som den verste form for populisme. Først har befolkningen blitt skremt med tildels latterlig og feilaktig informasjon, som at cannabis fører til heroin. Deretter, når folket er ført bak lyset, kan man stå støtt i kampen mot dette forferdelige ondet.

Som Vox sier, alkohol er et langt større samfunnsproblem. Forbudet i seg selv skaper de største problemene; som kriminalitet knyttet til anskaffelse og finansiering av organiserte kriminelle.

Høyres svar i denne bloggen er for dårlig. Hvor er argumentene deres? Det eneste jeg finner er noe om at narkotikabruk også går utover andre, med henvisning til familie og venner? Dette er alt for svakt. Hverken familie eller venner kjenner dette fysisk på kroppen med mindre annen kriminalitet blir begått, sannsynligvis i sammenheng med anskaffelse av penger til dyr ulovlig narkotika. Det man da sitter igjen med er at familie eller venner kan synes det er leit at en bruker narkotika. Dette er ikke et argument for forbud med mindre det også skal gjelde gambling(lotto, trav, fotball etc), fet mat og farlige fritidsaktiviteter som base-hopping, rafting etc.

Hvis Høyre blir mer rasjonelle og liberale vil dere sanke flere stemmer hos liberalere, som idag flakker mellom Venstre, FrP og DLF. Jeg vet i hvert fall at dette er tilfellet i de miljøene jeg er kjent.

Programsekretariatet sa...

andyq:
La meg gå tibake til det som var utgangspunktet for bloggposten: Poenget fra en av innlederne på et seminnar programkomiteen hadde. Vedkommende viste til at kokain er det 3. største rusmiddelet. Med dette som utgangspunkt ble følgende spørsmål reist: Hva tenker du om ruspolitikken, hvilke tiltak mener/tror du er fornuftig?

Du klandrer Høyre for å ha dårlige svar, men utgangspunktet var altså det motsatte - altså å få synspunkter. Bortsett fra at du er misfornøyd med Høyre. Hva mener du bør gjøres i narkotikapolitikken?

Jeg fornemmer at du er for liberalisering? Både for besittelse og salg? Av alle stoffer? Eller skal mener du det motsatte: Innføre nulltoleranse også for alkohol, siden det er et større problem?

Anonym sa...

Det er bra at man setter fokus på kokain. Synes det er litt for ille at man skal taue inn enhver hasjrøyker på hjørnet, mens kokainbrukere slipper unna fordi de ikke avgir røyk.

Ad legaliseringsdebatten har jeg endt opp med å være mot legalisering. Det viktigste for meg er at det endrer sinnstilstanden på folk, og det fortsetter etter at de har sluttet å bruke det. Det er ikke "victimless crime" når folk oppfører seg irrasjonelt i edru tilstand flere år etterpå at de sluttet å bruke det.

Den feilslåtte narkopolitikken i Noge kan man sikkert si mye om, men mener mye av problemet bunner i at politikken har to ansikter: det er forbudt, men ikke hvis du holder deg på Jernbanetorget der alle slags tenåringer med fritidsproblemer kan komme og hilse på deg.
Det er i hele tatt mye inkonsekvens.

Programsekretariatet sa...

q:
Det siste poenget du tar opp, griper inn en en debatt som reises fra tid til annen i Oslo - innførig av frisoner. Det har vi egentlig ikke i dag, selv om realiteten vel langt på vei er der.

Hva tenker du om frisoner? Og i forlengelsen av det: Sprøyterom?

Mepy sa...

Var på en måte på tide. Det er blitt 11 år siden jeg prøvde å forklare Oslo Høyre dette, man kan i hvert fall ikke påstå at man ikke er konservativ i de kretser.

Det faktum at overdosene går drastisk ned med sprøyterom og det faktum at både legeordinert heroin (på legeobservert sprøyterom), subutex eller metadon (til egen bruk) øker mer enn betydelig sjangsen for rehabilitering til fungerende individer som til og med kan arbeide. Det viser konsekvent tiltakene fra Sveits, Nederland og Tyskland. Der tallmaterialet over antall overdoser og narkomane i prosjektene, som ender med arbeid og betydelig redusert kriminell aktivitet, får norsk narkotikapolitikk til å ligne Dr. Mengele helsepolitikk og gatebaserte konsentrasjonsleire.

Mens Norge har flere overdoser enn Sveits og Nederland til sammen, og sammenlignet med Nederland har lille Norge opptil 15 ganger flere overdoser. Mens levealderen er halvparten i Norge og helsetilstanden til brukerne sammenlignbar med brukere i U-land.

Det er tydeligvis vanskelig å forstå at det er jaginga, urent stoff, pengemangel (bosted, klær, medisiner og mat) og mangelen på fred og ro som fører til at narkomane har så prekær dårlig helsetilstand. Men det burde det ikke være, det er de samme indikatorene som gjelder for alle sykdommer, og for de narkomane har de rus å stri med i tillegg.

Det er også tydeligvis vanskelig å forstå at når noen først har blitt skikkelig avhengig av heroin er de på en måte det resten av livet. Hjernestrukturen endrer seg fysisk og ønsket om heroin vil være der til og med 20 år senere, mens prosessen å slutte direkte kan gi kroppen så stort sjokk at personen dør og langt i fra er noe som går raskt over. Utover dette og den betydelige overdoserisikoen er faktisk ikke heroin et spesielt fysisk eller mentalt skadelig stoff. Alkohol er i så måte mye verre både fysisk og psykisk.

Det er ganske absurd at leger kan ordinere smertestillende til pasienter med smerter, men ikke til de heroinavhengige. Det er i all praktisk henseende den samme typen lidelse de har fått, selvforskylt eller ikke så er det allikevel like mye en sykdom som diabetes eller kreft. Men vi nekter da ikke folk med diabetes, hjerte og karrsykdommer eller kreft behandling eller til og med slår dem med politi og fengsler dem på glattcelle. Men det er nøyaktig dette norsk heroinpoltikk gjør, straffer og jager fysiologisk syke mennesker når de skulle ha fått medisin (oppmålt heroindose, subutex, metadon) , helsepleie og fred og ro.


Mvh.
Nikolai Dragnes