tirsdag 19. desember 2006

Min side

Etter stadige utsettelser, ble omsider "MinSide" lansert i går av fny-ministeren. Det var kanskje greit at nyheten druknet i oppmerksomheten rundt Hydro-Statoil fusjonen, for dette har tatt pinlig lang tid. Men, flott at den omsider er her. Idenne tjenesten, som ble unnfanget av Mod-minister Meyer, kan man blant annet logge seg inn på en oversikt over informasjon som er registrert om seg selvi ulike offentlige registre. Det vil kanskje kunne stimulere til økt personverndebatt.

Høyre har god tradisjon for å verne om individets frihet - også til ikke å være overvåket. Skal dette fortsatt være rettesnoren, eller er det i grunnen greit å bli filmet her, legge igjen cockies der og akseptere at personlige opplysninger lagres forskjellige steder. De fleste har jo ikke gjort noe galt, så da har vi ingen ting å skjule. Derfor er det jo helt i orden å brette ut privatlivet også uten å ha blitt spurt. Eller?

Ingen kommentarer: