torsdag 21. desember 2006

Skatt på sykdom

Sykefraværet i landet er høyt - bortimot 800.000 arbeidstakere! Målet om å få flere i arbeid er de fleste enige om. Hvilke virkemidler som kan bruker skaper derimot litt debatt. Noen bedrifter har nemlig for egen regning betalt sykehusopphold for sine ansatte. Dermed blir de raksere friske, kommer raskere tilbake og bidrar med inntekt til samfunnet istedenfor økte sykepengeutbetalinger. Dette må beskattes sier regjeringen. Dette er en fordel.

Det er bred enighet om at vi skal betale skatt: For å finansiere samfunnsgoder og bidra til inntektsutjevning. Å skulle betale skatt fordi man blir frisk nok til å gå på jobb, høres ut som en pussig fordel. Fordelsbeskatning er vel først og fremst ment å sørge for at man beskatter goder ved siden av lønn. I og for seg greit nok. Men å si at det å bli frisk og arbeidsfør er et lønnsgode er vel å trekke dette litt langt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det er greit med skatt for å finansiere fellesgoder og sikre inntektsutjenvning, men all fordelsbeskatningen er jo stort sett tufta på misunnelse og jantelov. Kan være greit med en prinsipiell debatt om beskatning, og å få ryddet opp i alle urimelighetene.