tirsdag 4. september 2007

Rettferdig handel

Innkjøp av rettferdige produkter er blitt populært, fordi det skal bidra til at produsenter i fattige land får større inntekt av det som selges. Det er bra. Men hvordan vet vi at de merkene som lykkes med å få omtale virkelig er så rettferdige som lovet? Hvordan vet vi at penger ikke *forsvinner* i administrasjon og andre drifstkostnader, før en liten sum havner hos bonden i Guatamala og andre steder?

Det er ingen grunn til å si noe på engasjementet om å yte bistand, men det kan jo være greit å se dette i sammenheng med handelspolitikken i sin alminnelighet. Dersom det er greit at fattige bønder får solgt produkter for å øke levestandarden, da er det vel greit å bygge ned tollbarierer og andre handelshindre i verdenshandelen?

Hva tenker du om dette?

14 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg tenker at det som skal til for å kunne kalle noe for et "rettferdig produkt" bør kvalitetsikres. På meg virker det som om vi er flinke til å stille sånne krav til hvordan mat merkes.

Programsekretariatet sa...

petter:
godt poeng mht merkeordning. så vidt jeg vet er dagens ordning i praksis *selvregulerende".

Men hva tenker du om verdenshandelen.

Anonym sa...

Tollbarrierer synes jeg det er både fordeler og ulemper med, så de velger jeg å ikke ha sterke meninger om.

Anonym sa...

Det er selvfølgelig veldig bra om fattige bønder får en større del av fortjenesten av sine produkter, men i hvor stor grad det skjer i praksis, aner jeg ikke.

Men å bruke de fattige bøndene for at multinasjonale selskaper skal få total frihet til å etablere seg hvorsomhelst med full tollfrihet og meget liberale lover for tilsetninger i produktene, er jeg meget imot. Det er dette som er den såkalte globaliseringen, fri handel som ikke er fri men som skaper monopoler av rike multinasjonale og som fortrenger de fattige bøndene. Slik brukes WTO av disse foretakene for å skape monopoler, ikke fri konkurranse på like vilkår.

Programsekretariatet sa...

reidar:
argumentene dine står i skarp kontrast til argumentene som gruppen av fattige land brukte under siste wto-forhandlinger. De fattige landene ønsker å få markedsadgang for sine produkter, på minst like vilkår som de multinasjonale selskapene som du peker på.

Hva tenker du om det?

Carl Christian sa...

etter å ha lest papirutgaven av DN forrige lørdag (25. aug) tenker jeg at det er mer handel med rettferdighet enn rettferdig handel og mye monkeybissnins (jmf få og dårlige inspeksjoner, lite bedringer for arbeidere og utnytting av systemet som hos McDonnalds og Starbuks) -På tross av det forsetter jeg å kjøpe Fairtrademerkede produkter når jeg har mulighet fordi jeg mener det er den beste måten vi har å si i fra på. Synes Lederen i Morgenbladet fra sist fredag (31. aug) "Sma­ken av rett­fer­dig­het" forklarer dette på en god måte.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Enig med deg mht storyen i DN, morgenavisens leder har jeg ikke sett.

Noen ganger lurer jeg litt på om dette også er et utslag av "avlat" - man kjøper de *riktige* tingene fordi det er så - vel - riktig.

Jeg tror oppriktig de aller fleste som er bevisste når de handler rettferdige produkter ønsker å bidra til velferdsutjevning. Uroen min er om vi blir lurt - og at det pengene forsvinner i et stort mystisk byråkrati. Det er tross alt få om noen som kontrollerer effekten av denne handelen.

Derfor tror jeg fortsatt det er lurt å bruke mer direkte virkemidler som gir direkte effekt - altså lettere å drive handel for fattige land - mindre toll og handelsbarrierer.

Anonym sa...

Hei igjen,

Som ved en merkelig tilfeldighet leste jeg en artikkel om emnet WTO og Verdensbanken av økonomen Bill Bonner, etter at jeg skrev til deg her. Han kan bedre forklare hva som er galt med dagens globaliseringsforherligelse.

Les første del som heter:
"Developmentally Disabled"
http://www.dailyreckoning.com/Issues/2007/DR083107.html

Den andre delen heter
"Do-Gooding Doo-Doo" som ikke ennå er kommet på site'n men som jeg har fått via medlemsskap.

Anonym sa...

tunge og særdeles viktige spørsmål dette. får vi slike internasjonale problemstillinger på agendaen frem mot 2009, vil valget gå oss borgerlige godt! jeg skrev litt om egoisme og beskyttelse av norsk jordbruk for en stund siden: http://muligheter.blogspot.com/2007/05/norsk-landbrukspolitikk-smakes-av.html
det er litt rart at mange politikere i Norge ikke tar inn over seg at det store flertallet av f.eks. afrikanske statsledere og politikere ønsker en bedre markedstilgang i vesten. vi vet liksom bedre enn de selv hva som er best for de! arrogant

Anonym sa...

her er linken

Anonym sa...

og en av de store forskjellene mellom høyre og venstresiden i politikken er at sosialistene er allergiske mot å jobbe for internasjonale løsninger, stempler jo alle internasjonale initiativ som kapitalistisk egoisme, f.eks.WTO. min argumentasjon finnes her: Flau over å være norsk!

Programsekretariatet sa...

reidar, modernisert og global:
takk for linker. skal lese dem (når valget er over) :-)

Tror nok jeg kan avsløre at Høyre vil være opptatt av å sette disse spørsmålene på dagsordenen ifm programarbeidet og valget i 2009

;-)

Carl Christian sa...

husk, det trenger ikke å være noen motsettninger mellom "direkte virkemidler som gir direkte effekt" og Fairtrade. Som på på så mange områder så kan en både og/litt av alt -tilnærming være på sin plass

Programsekretariatet sa...

carl christian:
helt enig med deg. Samtidig er det lurt noen ganger å stille noen kritiske spørsmål for å være trygg på at det som loves faktisk gjennomføres. Altså at pengene faktisk kommer frem dit de skal, og ikke smuldrer bort i et uoversiktlig system.