tirsdag 25. september 2007

Krig og prinsipper

Nasjonal suverenitet er i utgangspunktet ukrenkelig, med mindre det foreligger brudd på folkeretten, eller er grunnlag for humanitær intervensjon. Høyre legger avgjørende vekt på beslutninger vedtatt i FNs sikkerhetsråd, og vil gjennom andre internasjonale organisasjoner som blant annet OSSE, FN og NATO delta i arbeid for å fremme demokrati og sikkerhet; også gjennom militære operasjoner.
Dette er en tekst som det jobbes med (altså ikke vedtatt). Hva synes du om den?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg synes teksten i og for seg er god. Men dersom en skal finne noe å plukke på så må det jo være "avgjørende vekt" og så oppramsingen av de organene en vektlegger. Jeg er ikke av den oppfatning at FNs sikkerhetsråd i alle sammenhenger er representativt for en legitim avgjørelse. Til det er for eksempel vetomakten i sikkerhetsrådet i sin natur grunnleggende antidemokratisk og vi vet at denne, eller trusselen om veto, ofte bidrar til å svekke handlingsalternativene. Og i forlengelsen av dette blir det derfor et prinsipielt spørsmål om hva Høyre her mener med "avgjørende vekt" og hva som skal til for å avvike fra de beslutninger som FNs sikkerhetsråd kommer med?

Programsekretariatet sa...

torbjørn sølsnæs:
ad FNs sikkerhetsråd, så er jeg enig i det kritiske spørsmålet om det er demokratisk (nok). Etter min mening burde det ikke være NOEN faste medlemmer av rådet. Derimot kunne det være aktseptabelt at det er plasser forbeholdt *regioner" (Afrika, Asia etc). Veto-problematikken kommer etter min mening i neste rekke.

Når det er sagt, tror jeg det rette stedet å "støtte reformer i FN" vil være i et stortingsvalgprogram. Poenget nå er å uttrykke støtte til internasjonale organsasjoner. Så får vi kanskje ta høyde for at de har demokratisk forbedringspotensiale?

Anonym sa...

God tekst, men savner kanskje EU under henvisning til norges ambisjoner om å delta i EU's innsatsstyrker fra 2008.

Programsekretariatet sa...

ared:
godt poeng. Samtidig har vi "gjemt" unna noen EU-formuleringer i et annet avsnitt.

EU-samarbeidet er tross alt langt mer omfattende enn noe annet internasjonalt samarbeid.