mandag 17. september 2007

Lov til å jobbe hvor man vil?

Forrige uke varslet statsråd Brustad at helsepersonell fra fattige land ikke skal få arbeidstillatelse i Norge. Begrunnelsen er redelig nok synes jeg; hun ønsker å motvirke "brain-drain" - at velutdannet personell flytter vekk fra de fattige landene som faktisk trenger kunnskapen og kompetansen mer enn oss.

Jeg sitter likevel og lurer: Er dette riktig politikk? Kan det tenkes at disse arbeidstakerne ved å komme til Norge, vil kunne opparbeide seg ytterligere kompetanse og erfaring som de kunne ta tilbake til eget land? Noen av dem flytter jo tilbake. Dessuten, de som får jobb her vil tjene gode penger som de også kan sende hjem - noe som vil stimulere økonomien i eget land.

Grunnleggende prinsipielt: Er det virkelig greit å nekte noen innreise til Norge og ta jobb her; rett og slett fordi landet de kommer fra er for fattig?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hva med dem som får bli i landet fordi de er forfulgt i et av disse fattige landene? Skal de bli nektet å jobbe, og å opparbeide kompetanse de 3-4 årene de er i Norge? Vi må unngå å presse enda flere arbeidsføre mennesker over på trygd og stønad.

Anonym sa...

I det ideale verdenssamfunnet med frie demokratiske land og med en jevnere fordeling av godene bør det være fritt for enhver til å reise hvor han/hun ønsker det.

I vår virkelighet er det allikevel slik at forskjellen i levevilkår mellom den "vestlige" del av verden og u-landene er enorm.
At utdannede mennesker i disse landene ønsker å bosette seg her er derfor helt naturlig.

Menneskets søking til et bedre liv er ikke noe nytt.
Derfor emigrerte nordmenn til USA i slutten av 18 hundretallet, og av samme grunn ble DDR tømt for unge velutdannede mennesker i 50-årene før muren ble reist.

Arbeidsinnvandring er i utgangspunktet en fordel for mottakerlandet fordi vi her snakker om ressurser som landet trenger.

Det er imidlertid et paradoks for mange at norske hjelpeorganisasjoner sender norsk helsepersonell til Afrika samtidig som afrikanske leger tar jobb i Norge, og hvor begge grupper får språklige og kulturelle utfordringer.

Kluet må derfor være å påvirke disse landene til å tilby så gode vilkår til denne ressursgruppen slik at de selv velger å bli boende

Programsekretariatet sa...

bluewolf:
gode poeng, og veldig enig i sluttpoenget ditt!

anonym:
Nå vet jeg ikke om eksempelet med øst- og vesttyskland er det beste. Der snakker vi om et land som ble delt i 2; hvor familie, felles språk og kultur befant seg på begge sider av muren.

Hva mener du egentlig med "påvirke disse landene til å tilby så gode vilkår til denne ressursgruppen slik at de selv velger å bli boende"? Kan vi tro at dagens myndigheter i alle fattige land ikke ønsker å tilby gode vilkår til egen befolkning? Utfordringen er vel nettopp at de i dag ikke har de nødvendige ressursene - og hvordan skal det bedres. Med andre ord: Hvordan skal vi hjelpe dem til å bake en større kake?

Anonym sa...

Brustads innspill er idiotisk, av to årsaker:

For det første bør alle, uansett opphavsland eller hudfarge eller økonomisk bakgrunn, likestilles når det gjelder muligheter til å "søke lykken". Det motsatte vil være diskriminering, noe som er like usmakelig enten den bygges på etniske, geografiske eller språklige kriterier. Jeg er forøvrig selv utvandrer fra Norge, men er selvsagt "hvit" og bor i EU...

For det andre aner jeg at Brustad nærer et lønnlig ønske om å opprettholde statens "monopol" på helsetjenester i Norge, ved å unngå at mennesker med andre impulser, meninger og innspill får lov til å ta del i helsedebatten. Utlendinger kan jo lett ha et annet syn på hvordan ting burde organiseres, og dersom dette smitter over på naive nordmenn kunne jo disse etterhvert begynne å stille spørsmål, for eksempel ved hvorvidt et 100% offentlig helsevesen egentlig er det beste. Og som vi alle vet, er konkurranse noe staten misliker sterkt.

Her i Frankrike er halvparten av klinikkene private, noe som både sørger for en bedre behandling og flere og mer differensierte jobbmuligheter for personalet...

Programsekretariatet sa...

trond:
krystallklare tale! takk for det.

Anonym sa...

Det er ikke sikkert at restriksjoner er den beste løsningen. Les denne opplysende artikkelen fra Migration Policy Institute:

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=324

Programsekretariatet sa...

anonym2:
takk for tips, skal lese artikkelen.