torsdag 6. september 2007

Rushtidsavgift

Det er interessant å se hvordan *avgiftspolitikken* endrer seg i valgkampen. Fra krystallklare JA/NEI til eiendomsskatt, har vi fått JA/NEI til rushtidsavgift.

Det er argumenter for avgiften, og det er argumenter mot. Men det må vel erkjennes at den representerer *pisk-politikken* og ikke *gulrot-politikken*. I denne sammenheng savner jeg litt mer ambisjoner mht satsing på og bruk av teknologiske løsninger; både for å få mer miljøvennlige biler, og samtidig bygge ut kollektivtrafikk.

Men hva synes du om avgiften - prinsippet om den? JA/NEI?

16 kommentarer:

Anonym sa...

Under gitte forutsetninger - JA

- Det VAR en borgerlig regjering som innførte rushtidsavgift i Stockholm

- Forsøkende viste en KLAR reduksjon av CO2 utslipp (18 %)

- Tiltaket har STOR støtte i befolkningen i Stockholmsområdet

- Det er MANGE som bruker bil unødig til/fra jobb i storbyene i Norge.

Årsaken til suksessen i Sverige var en stor satsning på kollektivtrafikken, opprettelse av park and ride i randsonen og en fysisk plassering av ringen slik at sosial transport ble minst mulig belastet.

Som verdikonservativ syntes jeg det er viktig å satse på miljøtiltak som monner, selv om det i disse valgtider ikke er like populært over alt.

Programsekretariatet sa...

Verdikonservativ:
Du skriver under gitt forutsetninger - hvilke da?

Carl Christian sa...

Synes nesten det er frekt av høyre på sin blogg å savne ambisjoner for bla annet kollektivtrafikken. Dere har jo ingen Ambisjoner! Det eneste dere sier i programmene og valgtaler mm er at dere ønsker mer kollektiv transport, mens konkretiseringen stort sett dreier seg om veiutbygging og økte bevilgninger til nye prosjekter. Hva er egentlig Høyres problem med å konkretisere sine kollektivambisjoner og vise støtte til diverse forslag fra Venstre og SV? Dere har ikke engang forslag som ligner på disse.

Anonym sa...

En beslutning bør forankres lokalt enten i et bredt politisk flertall eller i en egen avstemming som i Sverige.

Dette er ingen SV-sak, men et godt miljøtiltak.

Personlig vil jeg spå at andre storbyer i Europa vil følge Stockholms eksempel. London har vel allerede en lignende avgift.

Weinberg sa...

Prinsippet om avgiften er bra. Øystein Sjølies kommentar hos e24 og Kjetil Alstadheims kommentar i dagens DN (s.2) leverer gode argumenter i sakens anledning. Jeg skrev også litt om avgiften i min blogg for en tid tilbake.

En viktig forutsetning er at det finnes alternative reisemåter. Dersom ikke dét ikke finnes, kan jeg mer forstå Høyres negative syn på avgiften (pisk), men dersom avgiften brukes til å finansiere et forbedret kollektivtilbud (gulrot) har jeg større vansker med å se den store motstanden.

Carl Christian sa...

...også er det viktig å ikke se på dette som en økning i de totale avgiftene folk skal betale noe, men å regulere de bomstasjonen som vi allerede har og bruker til å drive inn penger på en bedre måte. Summen av avgifter kan gjerne være den samme som nå, men ikke ville støtte tiltak som kan spre trafikken er bare dumt.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Jøss, uvant agressiv tone til deg å være, i den første kommentaren din. Vi har hatt flere poster om miljø i denne bloggen, og kommer til å ha flere - også om kollektivtrafikk. I denne posten prøvde jeg å stille spørsmål JA/NEI til rushtidsavgift - og etterlyste prinsippielle begrunnelser begge veier.

weinberg:
har leste noe av det du viser til, men ikke alt (ennå). Takk for tips.

verdikonservativ:
Da oppfatter jeg at forutsetningen din er at man lokalt bestemmer om dette skal innføres eller ikke.

Anonym sa...

Det er riktig at dette bør bestemmes lokalt.

Det forhindrer imidlertid ikke sentrale politikere å stå frem å si at dette er et godt miljøtiltak.

Carl Christian sa...

enig at det var en litt aggressiv tone (til meg å være). Var litt usikker på om jeg skulle endre det, men lot det gå i irritasjonen og stresset...
Men så er jeg også ganske skuffet og irritert på Høyres tannløse ambisjoner når det gjelder miljøvern og by-miljø og -utvikling.

Når det gjelder rushtidsavgift så er det i mine øyne lite konstruktivt med en JA/NEI-debatt. Delvis på grunn av at jeg er veldig for det, men; JA/NEI-debatten har vi hatt noen uker i avisene nå; og har ikke ført oss lengre enn at Oddvar Stenstrøm i går kunne spørre på TV2 "Trenger vi enda en avgift oppå alle de andre?" Det er i virkelighet fordummende (jmf tidligere god debatt her)

Det vi evt trenger er en debatt om hvordan man kan implementere en rushtidsavgift best mulig, også får man evt etter det ta stilling til om det er noe man er for eller i mot.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
OK. La meg utfordre deg til å si hvordan du mener det kan gjørtes.

Når det gjelder miljøpolitikken til Høyre både på riksplan og lokalplan - hva har du egentlig sett på når du skriver at du er skuffet?

Dersom du bor i Oslo, kan det hende at osloprogrammet vil by på noen overraskelser (dvs kommunevalgprogrammet). Følg denne lenken: http://oslo.hoyre.no/hendelse/Program, last ned programmet og se på sidene 10 og 11 hvor det blant annet står:
Høyre vil
• arbeide for at størstedelen av transportveksten skjer med kollektive transportmidler
arbeide for å forbedre punktligheten og fremkommeligheten
i kollektivtrafikken
• sikre gjennomgående trafikk på T-banenettet mellom øst og vest
bedre kollektivtilbudet i områder med høy
befolkningstetthet og utvikle bedre tverrgående
kollektivsystem i ytre by

Anonym sa...

Beklager maset, men måtte bare dele med dere denne artikkelen i DN:

http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article1174266.ece?WT.svl=article_readmore

Da skulle i alle fall det ideologiske grunnlaget være på plass.
For øvrig har Oslo gått foran de fleste byer med en solid satsing på kollektivtransporten, herunder en viderutbygging av T-banen og nye vogner.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Slett ikke masing - dette går helt fint, og takk for link.

Carl Christian sa...

Jeg har sett hva som har skjedd i Bergen de siste fire årene. Poenget er at dere sier at dere vil at flere skal reise kollektivt, men den konkrete politikken dere fører tilrettelegger for økt bilbruk. Ergo er det ikke samsvar mellom idealer og praksis (noe som i mange andre sammenhenger kjennetegner SV). Skal se om jeg får skrevet mer om dette i kveld (har lenge tenkt å skrive noe om dette på egen blogg...)

Anonym sa...

JA til rushtidsavift!

Fordi:
-det har vært prøvd andre steder
-vi vet at det virker
-det er en myte at dette spesielt går ut over fattige og småbarnsfamilier (vikarierende argumenter)
-det er naivt og lite troverdig når Børge Brende sitter på TV og sier at Høyre vil bruke gulrot, ikke pisk. Begge deler må nok til for å løse klimaproblemet.

Ellers: Høyre har higet etter å komme mer i fokus i valgkampen. Så fikk Erna Solberg endelig sjansen til duell med Stoltenberg i Trondheim. Da brukte hun og den lokale ordførerkandidaten anledningen i rampelyset til å angripe rushtidsavgift!! Jeg var og er fortsatt rystet.

Carl Christian sa...

sånn da er vel det meste sagt om hva jeg mener om rushtidsavgift her:

Programsekretariatet sa...

halvorlig talt:
notert.

Carl christian:
skal lese