tirsdag 18. september 2007

Grenser for aviser

Dette blir kanskje litt på siden, men likevel. Leser-og opplagstall for avisene er nylig lagt frem og det ser ut til at de store avisene taper lesere, mens regionsavisene får flere. Samlet sett blir det imidlertid færre leser.

På et tidspunkt var det noen som spådde avisenes død. Jeg tror ikke det vil skje, men det er interessant å registrere utviklingen av aviser på nett og ikke minst blogging. Nå vil jeg ikke sammenlinke dette, selv om jeg med stor interesser leser mange gode blogger. Nyheter er nyheter - og vi er nyhetssøkende de fleste av oss. (Noen vil kanskje kalle det nysgjerrig...).

Men i alle fall; hvor går denne utviklingen? Og for å kaste inn en politisk problemstilling: Bør utviklingen ev. få konsekvenser for pressestøtten? Hvorfor skal man støtte avisene? Burde også f.eks Nettavisen og ABC Nyheter få pressestøtte? Eller - bør man kutte ut all støtte nå som nyheter i stort monn er tilgjengelig på nett?

Hva mener du?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Her reiser du problemstillinger nok til å fylle et heldagsseminar... ;-) Noen få kommentarer:

Bloggemediet skal ikke undervurderes. De største bloggene i USA har allerede flere innkommende linker enn mange av de gamle etablerte medienes nettsteder. Innflytelsen er enorm for de mest anerkjente. Lesertallene til de største bloggene kan også sammenlignes med tilsvarende tall for mindre lokalaviser. Blogging er toveiskommunikasjon i motsetning til gamle medier som var enveis - "broadcast". Folk vil forvente å kunne delta i fremtiden. (web 2.0)

Internetts inntreden er vanskelig å takle for mange aviser. Noen klarer seg imidlertid bedre enn andre, noe jeg kommenterte på bloggen i mai: http://www.igesund.com/blog/?p=30

Programsekretariatet sa...

halvorlig talt:
hm..kanskje vi skulle arrangerer et seminar over temaet da :-)

Kommentarene dine tiltredes, og så skal jeg lese posten din.

Det som er en litt spennende tankeøvelse er hvordan utviklingen vil gå fremover. Jeg tror ikke at folk vil slutte å lese aviser - med det første - men ønkset om rask nyhetsoppdatering og gjerne også ønske om direktedialog kan jo tyde på at nettmedier vil fortsette å vokse. Og der tror jeg fortsatt utviklingen egentlig bare så vidt har begynt.

Anonym sa...

Aviser som stivner i det gamle papirmediumet vil dø. Jfr dagens nyhet om at mediebyråene nå krever lavere annonsepriser hos Dagbladet og VG som følge av synkende opplag og lavere lesertall. Og lavere annonsepriserpriser tvinger seg frem.

Papiraviser vil nok bestå i en eller annen form, men de vil ha færre lesere og de vil bli mer nisjepreget.

Nyhetsformidling tar stadig nye former. I en annen bloggpost nevnte jeg feks digg.com der brukerne selv bestemmer hvilke nyhetssaker som fortjener mest oppmerksomhet: http://www.igesund.com/blog/?p=31 Makta flyttes bort fra redaktørene, og over til brukerne!

Programsekretariatet sa...

halvorlig talt:
interessant. Det er imidlertid en ting jeg lurer på - vil utviklingen på et tidspunkt bety renessanse for gravejournalistikken?

Det er greit at brukerne skal bestemme hva de vil lese, men utfra hvilke kriterer? Og hvordan skal de vite hva som "finnes" av nyheter?

Anonym sa...

Tradisjonell gravejournalistikk krever mye penger, og i så måte er forvitringen av avisenes tradisjonelle inntekter et problem.

Men sett fra en mer optimistisk synsvinkel: Etter hvert som mediene 'demokratiseres' gjennom blogging, YouTube og annen brukermedvirkning, så får vi mange hundre ganger så mange 'journalister' som kan avsløre uhumskheter.

Det finnes allerede eksempler på høytstående tjenestemenn som har måttet ta sin hatt og gå, etter å ha blitt avslørt av bloggere. Dette fungerer på sett og vis på samme måte som tradisjonell gravejournalistikk.

Når brukerne tar makta fra redaktørene, så oppstår det selvsagt en rekke dilemma: Hva med redaktørplakaten, hvor blir det av objektiviteten, osv, osv. Det er skrevet tjukke bøker om temaet. Et slags svar (håp), er at brukergenerert innhold vil ha en viss form for selvjustis. Altså at elementer som f.eks. fremfører hat-propaganda eller uriktige påstander vil bli korrigert / satt på plass av bloggesamfunnet.

Programsekretariatet sa...

halvorlig talt.
Engi i poengene dine, ikke minst at det stilles krav til brukerne.

Wikipedia er i så måte et godt eksempel, hvor det dårlige er opplysningen som forleden ble lagt inn om at kongen er pedofil. Dette ble fjernet etter kort tid, men viser likevel hvor sårbart dette er.

En annen ting, litt på siden av hovedpoenget, er dette med personvernet. Fortsatt virker det som om kunnskapen om nettet på mange måter er litt naiv - i den forstand at mange ikke tenker over at bilder og tekst som først er lagt ut - aldri blir borte. Dermed blottstilles man i mye større grad enn før. Og noen ganger mot sin vilje - og uvitende om at det skjer. Men dette er nok egentlig et tema for en annen post :-)