onsdag 12. september 2007

Helse i hver krone

Omsorg har vært et av årets valgkamptema. Den sektoren flommer over av penger, og man skulle tro at det var velstand. Dessverre er utfordringene store ikke bare i eldreomsorgen, men helsenorge i sin helhet; i allefall hva gjelder økonomi. Helseforekakene ble opprettet for å få bedre styr på økonomien, men går i stadige underskudd.

Så er det lett å si vi ikke kan spare penger på "liv og død". Mulig det. Men det kan vel tenkes at økonomisk kontroll kan bidra til å gi et bedre og mer forutsigbart tilbud?

Dette er store utfordringer - hva mener du er viktig å ta ta tak i?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Man kan gjøre en masse for å spare milliarder på helsevesenet.

Først må man snu utviklingen der skolemedisinen via legemiddelindustrien er gitt tilnærmet monopol på behandling og salg av legemidler. Ufarlige men effektive naturmidler blir stadig forbudt mens det er få hindringer i veien for å få bragt til marked dyre patenterte medisiner med enorme bivirknings-og dødsfølger.

Så må man gjøre noe med matvareindustrien. Man kan ikke forvente annet enn sykdom og død når maten vår blir tilsatt mere og mere syntetiske stoffer, den blir ødelagt ved pasteurisering og stråling samt at dyrkningen foregår ved bruk av kunstgjødsel som utarmer jorda og resulterer i næringsfattige matvarer.

Norske myndigheter har foretatt et klart valg. De lar seg presse av EU og FN (via WTO og Codex) til å fremme lover som gagner industriens behov til skade for menneskers helse.

Simple as that!

Programsekretariatet sa...

reidar:
ja hadde det vært så enkelt:-)

Du peker vel i grunnen blant annet på profesjonskampen som er i helsevesenet - og det tror jeg nok du har mye rett i.

Unknown sa...

Det første jeg tenker på når vi snakker om helsevesenet og sparing er rett og slett at nettet som skal fange oss opp når vi blir syke,fanger for bredt.Det handler om ansvaret for å ta vare på sin egen helse. Hvis du som KOLS pasient ikke slutter å røyke,men fortsetter og samtidig blir sendt på rehab.på statens regning gang på gang...er det noe galt. Ryggpasient som ikke følger opp anvisninger fra lege og ikke legger om livstilen sin,og opereres for endte gang på statens regning.

Det må bli tøffere skyts mot slike og liknende saker.Dette er en alt for god pute å hvile på.
Vi må stille skikkelig krav. Har du rettigheter, skal du jammen ha plikter også. Ser sånne og likn.saker veldig ofte. Her kunne vi spart mye her!

Programsekretariatet sa...

knut-roger:
tror du går i kjernen et viktig spørsmål - som også er politisk vanskelig. Har man først opprettet et offentlig gode, er det ofte vanskelig å stramme inn på det: Og det å stille noen krav oppfattes jo ofte som innstramming. Rått og brutat er jo ord som veldig lett blir brukt.

Men tror du har rett. Det må være mulig å sette noen grenser.