onsdag 5. september 2007

Ressurser på Nordpolen

Nesten som Jules Vernes Neptilus, klasket russerne til med en ubåttur under arktis forleden og "annekterte" havbunnen. På en måte var det en imponerende ting å gjøre - ikke misforstå: men de fikk satt området virkelig på kartet, og samtidig skapt internasjonal oppmerksomhet om ressursene som kanskje blir enda lettere tilgjengelig i takt med nedsmelting av isen.

Dette gir grunnlag for flere spørsmål, men det viktigste er vel egentlig hvordan skal det internasjonale samfunn forholde seg til området? Vil Norge kunne klare å få kloa i noen ressurser eventuelt, og er vi i såfall interessert i det? Eller bør vi jobbe for at området i størst mulig grad er uberørt - av hensyn til miljøet forøvrig - både fisk og fugler.

Dette er egentlig en ganske stor og viktig problemstilling. Hva mener du om den?

Ingen kommentarer: