fredag 28. september 2007

Frihet OG ansvar

Høyres politikk bygger på respekt for og tro på enkeltmennesket, og dets rett til å bestemme mest mulig over eget liv - og til å velge. Samtidig tror vi på vårt felles sosiale ansvar - for medmennesker. Dette prøver vi å formulere:
Høyre mener at alle mennesker må bære hovedansvaret for sitt eget liv og sine personlige valg. Det personlige ansvaret finner sin naturlige forlengelse i det sosiale ansvaret vi alle har for våre nærmeste, familie, venner og lokalsamfunn, og for alle dem som behøver ekstra hjelp og støtte i hverdagen. Mennesker som har tillit og frihet utvikler en større evne til å ta ansvar. Derfor er større personlig frihet en forutsetning for et sterkt personlig og sosialt ansvar, og for et varmere og mer solidarisk samfunn.
Hva synes du om dette?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg tror vi har vært for opptatt av rettigheter, mindre av ansvar. Dette er bra formuleringer. Men de er jo generelle, konkretiseringene blir jo det som betyr noe

Anonym sa...

Enig, fine ord er vel og bra men som vanlig med politiske programmer er de veldig generelle.

Hva vil Høyre endre med gjeldende politikk for å nå målene med frihet og ansvar?

Programsekretariatet sa...

Genese og reidar:
Ja disse formuleringene er generelle, forde de er ment for prinsipprogrammet.

Den konkrete politikken kommer først og fremst til uttrykk i stortingsvalgprogrammene. Der forsøker vi å meisle ut løsninger på nåtidens utfordringer.

Ambisjonen med prinsipprogrammet er at det skal være retningsgivende for dag-til-dag politikken, og samtidig leve over tid. Vi vet jo at det vil kommer problemstillinger vi ikke kjenner i dag, og da vil prinsippene våre gi klar føring på den praktiske politikken.

Mot slutten av månedene regner jeg med at det første utkastet til nytt prinsipprogram vil være klart.

Anonym sa...

Så perfekt og politisk korrekt at det dessverre blir veldig kjedelig, uten spenst og veldig forutsigbart.
Spiller antakelig liten rolle fordi bare de spesielt interesserte vil lese det.

Nå var jeg kanskje i overkant kritisk, men hva med å trekke inn noen profesjonelle rådgivere, tekstforfattere f eks ?
Tror det er lurt å tenke hvordan prinsipprogrammet kan bidra til å kommunisere høyres ideer ut til velgerne.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Jeg kan velge å ta deg bokstavelig, og takk for at du synes formuleringen er perfekt. :-)

"prinsipprogrammet kan bidra til å kommunisere høyres ideer ut til velgerne."

Som jeg skrev i kommentaren over, prinsippene legger grunnlaget for real-politikken. Og det er nok først og fremst det velgerne stemmer på. Tror ikke også du ikke det?