fredag 17. august 2007

Kommunalt selvstyre

Hvor mye selvbestemmelse vil vi egentlig ha? Det er jo et høyst relevant spørsmål nå som vi står foran kommune- og fylkestingsvalget.

Det lett å enes om at staten må ta seg av de "store tingene": Forsvar, utenrikspolitikk, riksveier, osv. Og at staten må ta ansvar for å få på plass felles rammebetingelser, lover og forskrifter.

Men vi foretrekker vel å kunne påvirke hverdagen vår mest mulig selv. Skole er en lovfestet rett, men kommunene har ansvar for å drifte. Hva med helsetilbudet? Sykehus og sykehjem? Det finnes nasjonal regler, men også dette driftes av kommunene. Dermed blir kommunene og du som velger, i stand til å prioritere mellom de ulike behovene som tross alt er forskjellig fra kommune til kommune. forskjellig i den forstand at befolkningen ikke er lik i alle kommuner.

I denne debatten er det også relevant å reise spørsmålet om kommunene er store nok til å håndtere de oppgavene de er pålagt, men den debatten lar jeg ligge nå.

Hva mener du bør bestemmes over/drives lokalt?

12 kommentarer:

Anonym sa...

Skatteinntekter bør i større grad disponeres av kommunen.

Programsekretariatet sa...

ranet av staten:

jeg støtter deg langt på vei, og har derfor et spørsmål: hva med kommuner som sliter med dårlig økonomi - mens andre har store inntekter (fra kraftverk f.eks). Da er det vel greit med en viss omfordeling mellom kommunene?

Anonym sa...

I et idealsamfunn bør retten til sykehjemsplass være lovpålagt i likhet med rett til skole. I tillegg bør det være et full valgfrihet også på tvers av kommunegrensene, og uavhengig om det er en kommunal eller privat aktør.

For å oppnå disse rettighetene uavhengig av den enkelte kommuneøkonomi er det en besnærende tanke å la dette bli finansiert over trygdebudsjettet etter "pengene følger pasienten" prinsippet.

Jeg syntes Frps forslag om dette i alle fall er verdt en grundig evaluering. Det kan jo hende at selv dette partiet kan ha noen fornuftige ideer.

Knut Johannessen sa...

Kommunalt selvstyre er i ferd med å bli et honnørord uten innhold. Mer og mer av kommunens midler er øremerket og utenfor kommunepolitikernes hender.

Dette opplever flere og flere og er en medvirkende årsak til det lave stemmetallet som også i år kommer til å falle.

Vi har en kommunestruktur som er tilpasset en helt annen tid. Det har med små justeringer ikke skjedd noe siden Scheiutvalgeti 1967 reduserte antallet til 454. I dag er det 431 kommuner. 75% av disse har færre enn 10 000 innbyggere. Ja, 37% eller 161 kommuner har færre enn 3000 innbyggere.

Det gir seg da nesten selv at disse kommunene ikke makter å opprettholde en standard på sine tjenester som beboerne etterspør. Og da må staten komme inn med øremerking eller lovpålegg og så har man en ond spiral.

Eneste løsningen er å redusere antall kommuner til en bærekraftig størrelse (anslått av Jørn Ratsø til å ligge på ca. 20 000 innbyggere) Så får vi heller behandle de unntak som er nødvendige. Jeg vil tro at vi bør under 250 kommuner.

Dette er vanskelig for ikke si umulig så lenge SP er en del av regjeringen. Det skuffet meg at ikke Høyre klarte å gjøre mer i forrige regjering.

Jeg tror ikke det er noen vei utenom, dersom man skal bevare et kommunalt selvstyre. Så får man velge hva man vil ha, mange små kommuner uten innflytelse på egen hverdag eller færre større, der man er herre i eget hus.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Det er i dag fritt sykehusvalg - over hele landet. Problemet er at legene ikke alltid forteller om denne muligheten.

Når det gjelder sykehjemsplass er den valgfri i allefall i noen kommuner som Oslo.

Stykkprisfinansiering er jo noe Høyre har snakket om LENGE.

Programsekretariatet sa...

vox populi:

Det vises også til erfaringer fra Danmark, og der har de slått sammen kommuner som vel har rundt 50000 innbyggere. så jeg, jeg tror også svaret er å slå sammen kommuner.

Jeg har en sterk følelse av at du koser deg med å være skuffet over Høyre - leser nesten aldri noen annet i postene du skriver :-)

Så lenge Høyre ikke sitter med flertall alene, er det grenser for hva partiet klarer å få andre partier med på å stemme over. Jeg tror du kanskje er enig i den realiteten, men jeg lurer jo litt innimellom.

Anonym sa...

Sekretariatet svarer som Humphfry: Jeg har ikke nevnt noe om sykehus, eller valgfrihet innenfor en enkelte kommune, derimot om lovpålegg, trygdefinansiering og valgfrihet OVER KOMMUNEGRENSENE.

Jeg tar til etterretning at dette ikke er kommentert.

Knut Johannessen sa...

Jeg koser meg aldeles ikke over Høyre. Jeg er bare overmåte skuffet over et parti som jeg har stemt på ved hvert eneste valg helt til 2005 og som jeg nå synes fører en dårlig valgkamp.


Sutring over å bli kritisert er lite sjarmerende og overbeviser meg ikke om at jeg endre oppfatning ved dette valget.

Akkurat nå oppfatter jeg at dere befinner dere i skyggenes dal. Det er ingen god plass å være. Det er også bakgrunnen for noen av mine poster om Høyre, som mer burde oppfattes som råd enn skadefryd.

Spesielt oppgitt blir jeg av de utrolig amatørmessige forsøkene på å bruke internett som kanal for å nå nye velgere.

Når man i skrivende stund ser at det ligger 16 kommentarer på Ernas VGblogg som ikke er frigitt og 8 av disse er fra 10. august, så er det ikke bare håpløst, men en hån mot de som har giddet å sende en kommentar.

Kanskje en bagatell for dere, men det er et signal til alle som er innom VGs blogg at Høyre ikke bryr seg om hva som er kommet inn der. Man må nemlig gå inn på bloggen og godkjenne disse manuelt, det har tydeligvis ingen gjort siden 10. august. Kan dere ikke lære litt av "lille blå"?

Jeg ser jo av "overvåkningen" min at det er en del fra Høyres Hus innom bloggen. Det er bare hyggelig, men da ser dere kanskje også at jeg slår til flere sider.

Det heter jo at den man elsker tukter man. Dessverre har det blitt litt lite elskov i forhold til Høyre idet siste, men det er ikke min skyld.

Programsekretariatet sa...

anonym:
humphfry ja...

Vel, i et idealsafun ville det vel strengt tatt ikke være behov for lovfestinger?

Men jeg er enig med deg i at fritt valg over kommunegrensene også for sykehjemsplasser er en interessant tanke - og som sagt stykkprisfinansiering er jo en måte å løse dette på.

Programsekretariatet sa...

vox:
helt enig i at sutring ikke er sjarmerende - og overgangen til skadefryd er heller ikke lang..

Jeg prøver å lese dine kommentarer som alle andres - med åpen interesse, men jeg oppfatter vel ikke at det er stor velvilje i de fleste av kommentarene dine.

Jeg tror deg når du sier du ønsker å gi råd - og poengene dine ad VGbloggen deler jeg. I sin allminnelighet synes jeg blogger bør være mest mulig interaktive, selv om man ikke nødvendigvis skal måtte rekke å svare på alle kommentarer som kommer.

Du oppfatter mine tilbakemeldinger som sutring. Vel, de er ikke ment sånn, men jeg skal prøve å bruke en annen tone. Samtidig forventer jeg at du skal tåle samme kritiske tilbakemelding - og kommentarene dine oppfatter jeg rett og slett i form å være nesten gjennomgående negative, bedrevitende og lite velvillige. Og da ser jeg at du er like syrlig både til høyre og venstre.

Mulig det ikke er sånn du tenker, men det er dessverre lett å oppfatte deg sånn. Det jeg kan forsikre om er at også dine kommentarer på saker, videreformidles både til partiledelse og stortingsfraksjon (der det er relevant).

Anonym sa...

Som en som jevnlig følger med hos Vox Populi må jeg si at jeg ikke oppfatter ham som særlig "syrlig". Derimot kommer han ofte med konstruktiv og saklig kritikk. At han sparker begge veier gjør ham svært troverdig, synes jeg da.

Men jeg må si at han var litt slem mot politikerbloggene. Greit nok at Ernas blogg er under pari, men denne bloggen er et fabelaktig eksempel på hvordan en politikerblogg burde være. Den er oppdatert ofte og "programsekretariatet" svarer på alle kommentarer. Meget bra, og pluss i margen til Høyre her!

Dog synes jeg at det hadde vært bra å få vite HVEM i sekretariatet som svarer.. Spesielt når man skriver svarene i første person entall ("jeg"). :-)

Programsekretariatet sa...

tormod:
det er godt mulig at vox ikke er syrlig, men som du sier "han er slem mot politikerblogger". Så da er vel fornemmelsen ikke helt på jordet. Men jeg/vi skal fortsatt prøve å overse innpakningen og konsentrere oss om selve budskapene som kommer. Er enig i at det er mye konstruktiv kritikk. Men noe fremstår som langt mindre konstruktivt, og det må det være lov til å replisere?

Det er flere fra programsekretariatet som bidrar til å holde bloggen levende - og kommentarene tas som nevnt flere steder, med videre både til partiledelse og stortingsfraksjon - når det er relevant. :-)