mandag 13. august 2007

Tillitsmann

Når du velges i et lag, en forening, i et parti el. da er du tillitsmann/kvinne. Mye av dette dreier seg om frivillig innsats, og den fortjener respekt.

Det er åpenbart at sosialismen er i ferd med å få solid fotfeste i AP. Staten skal eie mer. Og dessuten skal ledere i staten betrakte seg som tillitsmenn.

Hva er det for noe? Er det ikke kraftig undervurdering av vanlige tillitsmenn og kvinner i det frivillige Norge? Det kan virke som om Stoltenberg ikke lenger mener at selskaper hvor staten er eier, skal driver bedriftsøkonomisk.

Jeg trodde den viktigste oppgaven for enhver bedrift var å drive fornuftig. For å sikre trygge og stabile arbeidsplasser, og derigjennom også skatteinntekter til landet. Men slik skal det visst ikke være.

Forøvrig registrerer jeg at næringsministeren foreløpig ikke mener noe om dette. Rødgrønn aktiv næringspolitikk = sosialisme?

Ingen kommentarer: