torsdag 2. august 2007

Skal netthandelen overvåkes?

UNESCO og Interpol ber norske myndigheter overvåke internett for å stanse ulovlig handel med kulturminner, kan vi nå lese på nrk.Det høres unektelig greit ut. Selvsagt skal ulovligheter bekjempes - og overvåkes.

Er det andre som ser dilemmaet her, og får en litt ugrei følelsen av enda et skritt mot overvåkingssamfunnet?

Hvordan i all verden skal man kunne overvåke ulovlig handel med kulturminner, uten samtidig overvåke alt annet? Er dette virkelig helt greit? Skal det settes grensr noen steder. Tror man at dem som driver ulovlig aktiviteter ikke vil finne måter å sno seg rundt dette på? Mens vanlige lovlydige borgere igjen skal måtte så inderlig vel tåle inngrep i eget personvern.

Stadig små udramatiske drypp....

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vi er nok på vei mot en svekkelse av personvernet. På mange måter. Det verste er at folk stillltiende ser ut til å godta det. Trolig til de selv blir rammet og krenket

Programsekretariatet sa...

genese: Jeg deler frykten din, men nettopp derfor stritter jeg i mot. *knurr*