torsdag 2. august 2007

Kvinnefiendtlig mannspanel?

Dagbladet har de siste dagene hatt flere artikler om "mannspanelet" til statsråd Bekkemellom. Det er i grunnen bra med et slikt panel dersom det bidrar til å bredde likestillingsdebatten og politikken i Norge.

Samtidig må det være lov til å undre seg litt. Nå har vi fått vite at ikke alle som opprinnelig sto oppført som medlemmer er det, men blås i den bagatellen. Oppriktig lurer jeg på følgende: I enhver annen sammenheng er det i utgangspunktet ikke greit å ekskludere ett av kjønnene. Men i denne sammenhengern er det tillatt. Er det riktig? Det har sine fordeler - debatten blir helt på mennenes premisser. Hadde det likevel vært en fordel også med mangfold også i det panelet? Betyr det forresten at statsråden selv ikke kan møte i sitt eget panel ettersom hun er kvinne?

Likestillingen er kommet langt i Norge, men det er fortsatt utfordringer. Og enkelte tar til orde for at menn i større grad må delta i debatten, ta mer ansvar og legge mer av premissene.

Politikkutviklingen og debatten er viktig. Hva mener du?

Ingen kommentarer: