torsdag 23. august 2007

Forskjellen i skolepolitikken

Ja, hvor er den? Valgfrihet og kampen for kunnskap i skolen er viktige skiller mellom Høyre, Ap og SV.

Om du skulle lure, vil Høyre ha frihet til å velge skole. Og økt satsing på kunnskap. Derfor vil Høyre også bruke penger på kunnskapsløft også for lærere - helt konkret en milliard kroner mer til etter- og videreutdanning over fire år. I tillegg foreslår Høyre dessuten 20.000 i avskriving på studielånnet for studenter som satser på lærerutdanningen.

Hva synes du om det?

9 kommentarer:

Anonym sa...

Etterutdanning for hvem, og hvorfor? Det synes jeg er greit å vite. Hvorfor etterutdanning og for hvem - hvilke lærere?

Det er på høy tid å få flere spesialklasser/spesialskoler for vanskeligstilte elever. Ofte er det "spesielle" elever som opptar hele lærerressursen i en klasse. Ingen barn er like, og de som er "mest ulike" passer nødvendigvis ikke inn i den offentlige kvernen som den norske skole er.

Anonym sa...

Det finnes elever som er usynlige og nærmest har autistiske annlegg, samt de som er sterkt utagerende med store lærevansker, og de med down syndrom, de som ikke kan et ord norsk tale når de begynner på skolen etc. Har man en eller flere av dem i en klasse, så sier det seg selv at det går utover undervisningen for alle i klassen.
Så kan man gjerne snakke om individuell opplæring og etterutdanning av lærere til man blir grønn, men jeg mener investeringene bør ligge i å bygge flere tilpassede skoler, eller ta i bruk noen skolebygg som allerede finnes til spesialskoler (man trenger ikke om å kalle det "Spesialskolen" men at f. eks "Haugelia skole" blir brukt til det formål)

Mottaksklasser har man ikke for 1 og 2. trinn i Norge. Hvorfor ikke?

Kommer en 6-åring rett fra en flyktningleir fra Kenya, så burde den eleven også kunne komme i en mottaksklasse. Også de som er født og oppvokst i Norge men ikke kan et ord norsk når de begynner på skolen.

Det blir mange fine ord i politikken om skole. Det er viktig å være realitets- og virkelighetsnær i skolepolitikken.

Man burde også satt et tak på hvor stor prosent med fremmedkulturelle elever man kan ha på en skole. Dette for å gjøre integreringen bedre.

Programsekretariatet sa...

lærer:
høyre er spesielt opptatt av realfagskompetansen.

Du har mange poenger som jeg skal overesende til bl.a. lederen av utdanningskomiteen på stortinget Ine Marie Eriksen Søreide.

Generelt må jeg si meg enig med deg når du skriver "Ingen barn er like, og de som er "mest ulike" passer nødvendigvis ikke inn i den offentlige kvernen som den norske skole er." Om løsningen er å gå
tilbake til den gamle ordningen med spesialklasser/-skoler, er jeg usikker på. Utfordringen er uansett å kunne gi undervisning til hver enkelt på det nivået den enkelte befinner seg.

Anonym sa...

Takk. Ine Marie er meget flink.

Anonym sa...

Ut i fra Høyres valgløfter kan jeg lese blant annet dette:

Lærerne skal få merkbar økning i tilbudet om etter- og videreutdanning.

Kan jeg få spørre hva som menes med økning i tilbud om etter- og videreutdanning av lærerne? Hvilke lærere? og hvorfor?

Er det lærere som man vil omgjøre til realfagslærere?
eller er det forskolelærerne/barnehagetantene i skolen som skal få gratis utdanning slik de blir godkjente pedagogiske lærere for grunnskolen - fordi de ikke kom inn på lærerskolen? og dermed får dette gratis?

Det lønner seg derfor ikke å gå 4 år på lærerskolen, eller mer - med studielån, når man kan ta 3 år på forskolelærerutdanningen og få resten/1 år eller mer gratis etter man begynner å jobbe...?

For meg som har 5 års utdannelse for å bli lærer synes jeg dette blir urettferdig. Og jeg vil tro det ikke er slike som meg som trenger denne videreutdanningen/etterutdanningen som politikerne så gladelig vil dele ut av ukjent årsak?

Jeg er takknemlig om noen kunne forklare meg hva som menes med disse fagre løfter.

Heller flere lærere enn denne etter- og videreutdanningen av de som allerede er utdannet. Mange skoler har behov for flere lærere, men svarer " vi har ikke flere stillinger å gi". Det er på høy tid å utvide stillingshjemlene. Elevtallet øker, men stillingshjemlene gjør det ikke... det skader ikke å følge med

Programsekretariatet sa...

lærer:
en reell støtte som går til alle er forslaget om avskrivning av studielånet - til alle lærerstudenter :-)

Når jeg registrere hva både Skolelederlaget, Lektorlaget og utdannningsforbundet er opptatt av, så kommer etterutdanning høyt på listen. HVis jeg oppfatter deg riktig så ønsker ikke du etterutdanning, og det er helt greit. Poenget er at mange gjør det, og i den norske skolen er det behov for å styrke særlig realfagskompteansen.

Det kan godt være at det er økende behov for antall lærere, men de må være flinke. Det er er grunn til at Kristin Clemet, til stor protest fra venstresiden, innført strengere opptakskrav til lærerstudiet.

Så registrerer jeg at det pågår debatt om måten skolen organisers på, hvor det flere steder går bort fra tradisjonelle klasseromsundervisning - og at det åpenbart har påvirkning på utnyttelse av lærer-ressursene.

Jeg er enig med deg, har i grunnen lenge vært forundret over at det er så mye midleritidighet i den bransjen. Litt det samme som i helsevesenet.

Anonym sa...

Når grensen for å komme inn på Lærerhøgskolen er hevet, så kan man vel gå god for at de som kommer inn, og fullfører utdanningen, er gode nok? Hvorfor da bruke så innmari store ressurser på etterutdanning- og videreutdanning av disse?

Jeg skjønner det ikke.

At Utdanningsforbundet og andre sier JA til dette, så er det jo fordi man alltid i de kretser sier ja til noen man kan få... Hvis alternativet er å ikke få noe...

Man bør satse mye mer på nivå-innndeling av elevene.
Det er ikke problem for en lærer å ha ansvar for 30 elever i en gruppe, som er noenlunde på samme nivå.
Verre er det å ha en gruppe på 25 elever, der nivået går fra nærliggende utviklingshemmet, ikke kunne norsk, og veldig flinke elever som kan godt norsk. - Skal man fortsette med dette så MÅ det flere lærere inn, det sier seg selv.
Gode lærere får man i skolen hvis stillingene ikke blir besatt av billigere arbeidskraft i form av forskolelærere...

Programsekretariatet sa...

lærer:
nivå-inndeling av elever er en spennende tanke. Ser imidlertid ikke bort fra at det møte stor støtte "stigmatisering"..

Etter- og videreutdanning trodde jeg noe i allefall lærere i sin allminnelighet ville verdsette? :-)

Anonym sa...

...da må du mene forskolelærerne...

Hvorfor skal adjunkter, adjunkter med opprykk, faglærere, lektorer videre- og etterutdannes for? Hvilken grunn?

Som sagt, klart utdanningsforbundet o.l. takker ja, hvis dette er det eneste som tilbys...