torsdag 30. august 2007

Det gikk alltid et tog

men nå ser det ut til at togene stopper opp. Visstnok fordi det er for få lok-førere. Og det ble ledelsen *plutselig* klare over?

Er det andre grunner til at vi har mye trøbbel med togene i dette landet?

Mon tro om dette gir grunnlag for prinsippielle refleksjoner. Hittil har man ment at det offentlige skal ha ansvar for å finansiere og drifte infrastruktur i landet. Når det gjelder telefonselskaper og strøm, er det åpnet opp for kommersielle aktører. De fleste opplever at tilbydet dermed utvides og blir billigere.

Er det noen god grunn til at staten skal drifte jernbanen, eller kan vi innføre mer konkurranse? Flytoget er jo faktisk er kommersielt selskap; som tjener penger, går presist og hyppig, og er rene. I tillegg er det konduktører og servicepersonell.

Er dette svaret - mer konkurranse i jernbanen?

Oppdatert:
Forslaget er nå lansert, se VG. Der kan du også stemme ja/nei til konkurranseutsetting i jernbanen.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Privatiser nå for all del ikke skinnegangen! Telenor fikk kobbernettet og det sliter vi enda med!

Programsekretariatet sa...

anti-monopolist:
I dag er det ikke NSB som eier skinnegangen, men jernbaneverket. Om det fungerer kan man jo lure.

Hvorfor kan ikke noen andre eie skinnegangen da? Vil ikke det lettere kunne sikre vedlikehold og klare ansvarsforhold om noe skulle oppstå? Skinnegangen kan uansett aldri forsvinne, og man kan legge inn konsesjonskrav f.eks. for å ha en viss offentlig kontroll med den infrastukturen.

why not?

Anonym sa...

Dette bør Høyre stå for:

1. Privatisering av NSB as og Flytoget as

2. Åpne opp for fri konkurranse om person og godstransport

3. Beholde offentlig kontroll med infrastruktur. (Jernbaneverket som statsetat)

Programsekretariatet sa...

anonym:
forslaget er notert. :-)

Unknown sa...

Typisk Høyre å tro at man kommmer til himmelen bare man privatiserer, i stedet heller bruke energien til å bedre forholdene for NSB og ikke minst utdanning av lokførere. Hvordan utdannes lokfører i dette landet? Ikke vet jeg, men jeg antar at det er en eller annen form for etatsskole, lignende den man har i tollvesenet. Dette bør Høyre bruke energien på, også kan de i samarbeid med f.eks. AP se hva vi kan gjøre til alles beste. Høyre må slutte å tro at alt de er for, er AP i mot. Vi biter ikke.
Når det gjelder privatisering generelt, så kan muligens kvaliteten bli bedre i en overgangsperiode, men etter en stund blir det bare dårliger og dår ligere. Ofte blir det så dårlig at kan bruke ordet "skam" om det.

Unknown sa...

En annen ting, er at ved privatisering av NSB er det selvsagt en stor fare for at Bergensbanen blir nedlagt dersom ikke et privat selskap er villig til å bygge TGV mellom Oslo og Bergen.

Programsekretariatet sa...

mathias:
Det er helt riktig at Høyres formålsparagraf bygger på den kristne kulturarv. Men hvordan du klarer å koble privatisering og himmelsk oppstandelse, er meg en gåte. Det står kanskje i APs versjon av en-eller-annen kodeknekkerbok?

Registrere et ganske svartt hvitt syn - enten eller. Hva med å åpen for konkurranseutsetting og privatisering samtidig som offentlige tar ansvar for enkelte ruter? Mon tro om det finnes en gylden middelvei.

Anonym sa...

Konkurranse fungerer bra i et statskontrollert luftrom og på statskontrollerte veier - hvorfor skulle det ikke fungere på statskontrollerte skinner ?

Programsekretariatet sa...

anonym:
godt sagt! tiltredes :-)