mandag 20. august 2007

Uro i skolen

Ulike undersøkelser avdekker at det er mye uro i skolen, som går på bekostning av undervisningstid til elevene. Dette kjenner vel i grunnen de fleste seg igjen i, men det kan virke som om dette er blitt et større problem. Nesten en hel skoledag i uka, forsvinner ti uro og tid på å falle til ro. Denne virkeligheten bekrefter også lederen av Norsk Lektorlag.

Høyre vil ha kunnskap i skolen. Elevene skal lære. Lederen av Lektorlaget mener det er viktig å at lærere har nok kompetanse - faglig autoritet gir ledelsesautoritet.

Høyre vil derfor satse mer på etterutdanning av lærere, og fortsatt økning av basisfagene. Hva mer tror/mener du bør gjøres?

Det er vel ikke greit at skoleuka i realiteten er 4 dager, mens den 5. dag brukes til å bråke?

20 kommentarer:

Anonym sa...

Får lærere opplæring i det å være autoritær? Det burde vært en selvsagt del av utdannelsen deres. I tillegg må de kunne få virkemidler som blant annet å snakke strengt til elever eller pålegge igjensitting og liknende for elever som bråker og ikke oppfører seg. Arbeidsro og felles respekt er en helt grunnleggende del av et læringsmiljø.

Anonym sa...

Hva med å innføre tilbud om leksehjelp etter skoletid, og muligens også i helger og ferier? Det må være mulighet for å pålegge elever som stryker eller presterer virkelig svakt å møte opp. Den enkelte elev må få et lite ekstra dytt så tidlig som mulig. Det er tilnærmet umulig å hente inn seg igjen hvis man over flere år så vidt har bestått minimumskravene i fagene.

Programsekretariatet sa...

grensetøyer:
en av tingene som lederen av Norsk Lektorlaget har påpekt er at når lærerne er faglige trygger fremstår de også med større ledelsesautoritet - da bruker de ikke tid på å måtte lete seg frem til faglige svar. Trygghet gir tillit og det er nok én viktig forutsetning for å kunne lede en klasse. Ellers enig med deg.

thomas n:
Forslaget om leksehjelp er noe Høyre med hell har prøvd ut i Osloskolen, i tillegg til sommerskole og andre tiltak. Det er et *spennende* spørsmål om hva man kan pålegge elever å møte opp på. Tror absolutt det er en viktig debatt å ta.

Knut Johannessen sa...

Jeg kjenner meg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen. Det betyr ikke at den nødvendigvis er feil, men jeg synes det virker voldsomt med at en dag går bort pga uro.

Vi har to barn i skolen i Bærum og min erfaringsbakgrunn er en barneskole og ungdomsskole her.

På begge disse skolene har det vært minimalt med bråk og tull. Det har vært god dialog skole/hjem og læringssituasjonen har vært meget god.

Spesielt har jeg vært imponert over ungdomsskolen. Målsetningene de har satt, gjennomføring av undervisningen og oppfølging har vært meget god. Det er tydelig at dyktig ledelse fra rektor og ned i rekkene bidrar til et godt skolemiljø.

Selv var jeg ordensvakt ved skoleballet i fjor og vi hadde èn liten episode, hele kvelden. Ellers oppførte alle elevene seg meget bra. Som rektor oppsummerte etterpå: De som klager på dagens ungdom, har tydeligvis glemt sin egen.

Når man roper på mer autoritet, så håper jeg man mener den naturlige autoritet en lærer får gjennom sin måte å formidle kunnskap på og ikke en gammeldags disiplinautoritet. Fårikke elevene med seg det grunnleggende hjemmefra, så kan man nesten ikke forvente at skolen skal få det til.

Og ja, jeg er klar over at Bærum er Høyrestyrt. Du får det poenget gratis, men i all elendighetsbeskrivelsen av skolen i dag, så må de gode sidene frem også.

Programsekretariatet sa...

vox:
enig med deg - det er den naturlig autoriteten vi er ute etter.

Ja, tallene er snittall og overraskende. Men de er dessverre bekreftet av ulike forskningsrapporter iflg blant annet Lektorlaget.

Er forøvrig enig med deg (dersom jeg oppfatter deg riktig), om ansvaret foreldre har for oppdragelse av egne barn.

Anonym sa...

Som far og som medlem av et driftstyre på en skole i Oslo er dette med ro i klasseromsmiljøet dessverre blitt en stor utfordring.

Jeg tror på innføring av noen formelle regler og rutiner for å læreren nødvendige verktøy. Det er ikke alle forunt å ha naturlig autoritet.

Belønnning og straff er virkemidler som kan ha gunstig effekt hvis det brukes på en forstandig måte. Kommunens ordensreglement må også gi rom for å kunne reagere på uønsket adferd.

Gjensitting og paroler er etter min mening eksempler på gode gammeldagse reaksjoner som div prosjekter i Oslo har vist gir en positiv effekt. I tillegg må foreldrene aktivt holdes informert.

Mye dødtid går med til å "starte" en skoletime. Dette kan enkelt avhjelpes ved at elevene pålegges å reise seg når læreren kommer inn. En klar markering på at timen nå har begynnt.
Så må det etter min mening være nulltoleranse for snakking i timen uten tillatelse eller annen for for uro. Prosjektet i Oslo innførte "prikkbelastning" - et visst antall prikker - og man måtte sitte igjen. I løpet av få dager var uroproblemet løst.

Mange lærere sliter med dette alene. Det er derfor viktig at det er en kultur på den enkelte skole for å arbeide i fellesskap med disse utfordringene.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Gode poenger - som nok er velkjent for høyres skolebyråd i Oslo. Ikke desto mindre går rådene videre til lederen av stortingets utdanningskomite også. For - dette er dessverre et stort problem. Det hjelper ikke å putter all verdens penger inn i skolen, dersom læringsutbyttet uteblir.

Minneapolise sa...

Har gått i en klasse med en del bråk, og et problem jeg ser i ettertid er at de som bråket fikk styre klassen litt, mens de gjennomsnittlige elevene ble mer oversett.

Programsekretariatet sa...

minneapolis:
Ja og det er synd. Tror nok bråk og uro rammer alle elever egentlig - det handler jo om at ingen får den hjelpen/utfordringen de trenger - men at tiden rett og slett går bort fra det som skal være kjernen på skolen: UNDERVISNING.

Anonym sa...

Er det noen i programsekretæriatet her som er lærer eller har vært det?
Dere som så påståelig kan hevde at skoleuken er 4 dager mens den 5 dagen blir brukt til å bråke?

Bør man ikke være glad for at kunnskapsløftet som Clemet kom med, er i ferd med å innføres nå? er det mulig å få LITT ro til å gjennomføre reformer i dette landet, før man skal hamre løs om det ene og det andre man egentlig ikke har greie på selv om man så nonchalant hevder det?

Jeg er en lærer som har stemt Høyre i lengre tid, og slutter ikke Høyre med denne sutre-politikken sin, som faktisk er med på å kritisere det man selv innførte (!) så gidder ikke jeg sitte på lærerrommet og forsvare det lenger. Da er det faktisk like greit med AP

Anonym sa...

Politiker-støy bør Høyre se seg for god til når det gjelder skole. Fokuser på det positive ved skolepolitikken, før AP tar over...

Anonym sa...

Jeg skal ikke bidra til å svartmale situasjonen, men utgangspunktet til programsekretariatet stemmer godt med de elevundersøkelser som er utført i Oslo. Det er bla grunnen til at driftstyret i vår skole har tatt dette opp som en av hovedutfordringene i 2007.

Programsekretariatet sa...

lærer:
Dette er ikke vår påstand, men en realitet. Poenget er forresten ikke å ta til orde for noen ny reform - slett ikke. Er enig med deg i at kunnskapsløftet bør gjennomføres. Men det er avdekket at dessverre mye tid går bort i uro og støy - og det synes Høyre er viktig å gjøre noe med. Det synes også lederen av Lektorlaget, og det tror jeg også du er enig i?

Som nevnt i en tidligere svarkommentar - tallene er snitttall. Det betyr at forholdene er bedre noen steder - heldigvis. Det forsvarer likevel ikke at ingenting blir gjort der problemet er stort. Enig?

Høyre er opptatt av kunnskap i skolen. Da må vi ha en læresituasjon - hvor oppmerksomhet først og fremst er undervisning og ikke støy og uro.

Programsekretariatet sa...

Verdikonservativ:
Ja, du bekrefter det en rekke forskningsrapporter har dokumentert.

Det er mye bra i skolen, men det fritar ingen for å ha ambisjoner om å gjøre den bedre. skolen blir bedre med mer åpnehet om resultater og forhold ellers på skolen - blant annet om støy. Da er det mulig å ta tak i problemer, rette dem opp, og således gjøre skolen bedre.

Denne problemstillingen tar Høyre tak i.

Anonym sa...

Programsekretariatet - ja, det er jeg enig i.
Men som dere sier så bør fokuset være på undervisningen, og ikke atter og atter gang på gang mase om støy i skolen, uro i skolen, bråk i skolen.

Grunnen til den største uroen i den norske skolen er at Norge har altfor mange skolereformer, i altfor korte intervaller. Det er store omorganiseringer både for klasser og lærere altfor ofte, og man får ikke stabilitet i skolen, man får ikke skape ro og det gode læringsmiljø til å sette reformen inn - vips der kommer en ny reform...

Dette har blant annet Finland kritisert Norge for. Finland har færre lærere pr elev enn Norge, men gjør det bedre likevel. Finland har ikke et reformkappløp mellom de politiske partier og politisk ledelse, slik som Norge har.

I Norge blir skolereformene lagt inn for politisk vinning, ikke for å forbedre skolen og undervisningen.

La for all del Kunnskapsløftet være i fred uansett hvem som vinner neste stortingsvalg!

Anonym sa...

Når det er sagt så tror jeg en "bråke-generasjon" har inntatt skolen - med det mener jeg at det var en tragedie at 6-åringene ikke skulle ha skole det første skoleåret, under 6-års reformen. De skulle leke i stedet i et helt år. Dette trinnet lærte seg støy, bråk og uro. Dessverre. 6-års reformen ble regelrett kun som en avlastning til barnehagen.

Jeg hadde selv en venninne som hadde en 1. klasse av disse 6-åringene den gang 6-års reformen kom. Etter 2 måneder spurte elevene: Lærer, når skal vi begynne å lære noe?

Dette er det mest skanadøse den norske skole har opplevd, og senvirkningene må tas nå.

1. klassingene lærer nå fra første skoledag og får ikke samme bråke/leke mentaliteten fra første stund. Skole er skole. Barnehage er barnehage.
Får man fred med kunnskapsløftet nå, så blir det bra.

I L97 var det for eksempel satt for mange grenser. Multiplikasjonstabellen 1-10 skulle læres i 4. klasse, for eksempel. Nå kan man faktisk få lov til å lære elevene dette allerede i 1. eller 2. klasse. Det er ingen grunn til å posjonere ut kunnskapen etter årstrinn slik somm L97 gjorde det. Nå lærer man i "en spiral" der kunnskapen møtes igjen oppover i klassetrinnene etter sitt eget nivå, og man kan lære ganging allerede i 1. klasse - for eksempel.
Kunnskapsløftet er veldig bra.

Anonym sa...

Husk - vi lærere må gjøre, og gjør som politikerne bestemmer. Det er derfor ikke vår skyld når det ikke funker! :o)

Jeg reagerer på dette bråk og støy-klagingen, fordi jeg kjenner det ikke igjen.

Programsekretariatet sa...

lærer:
du har mange gode og interesante poenger - skal ikke kommentere alle. Det er flott at du ikke sliter med støy og uro i din klasse *helt oppriktig*, men både PISA og andre undersøkelser bekrefter dessverre at det er mye uro mange steder. Det er som sagt ikke en påstand, men en realitet.

Jeg oppfatter at du er enig i at det er en situasjon vi må ta på alvor. For klarer vi ikke å få ro i klassene, glipper jo mye av undervisningen.

Anonym sa...

Og for å avslutte: Få forskolelærerne tilbake i barnehagen!

Programsekretariatet sa...

lærere:
..skolen fortjener vel i grunnen ikke at debatten avsluttes, men jeg skjønner hva du mener :-)