torsdag 23. august 2007

eh..KOMMUNEvalg

Jeg lurer litt, hadde det vært en ide kanskje å starte en aksjon for kommunevalg?

Vi kan høre og leser om stadig flere som er oppgitt over hvor mye spalteplass som gis til rikspolitikere. Samtidig er det så mye spennende som skjer over hele landet - og hvor velgerne nå skal bestemme seg for hvordan lokalsamfunnet skal styres de neste 4 årene. For ikke å snakke om sakene: barnehager, eldreomsorg - er noe man avgjør lokalt. Men barnetrygd, størrelsen på pensjoner osv er det stortinget som bestemmer. Og de skal fortsatt sitte 2 år til.

Vel. Det er vel ikke annet å vente. Det er selvsagt vanskelig å lage store oppslag i avisene om lokale saker. Eller?

5 kommentarer:

Nemo sa...

Jeg må si at lokalavisen her har vært flink til å belyse lokale saker - selv om det oftest skjer på politikernes premisser.

Når det er sagt - i utgangspunktet helt enig med deg. Lokaldemokratiet bør så absolutt både styrkes og frigjøres fra moderpartienes "klamme hånd".

:O)

Anonym sa...

På grunn av alle statlige overføringer og øremerkede tiltak er det stor sammenheng mellom kommunal- og rikspolitikk. Vi ser samtidig at valgdeltakelsen i kommunevalgene stadig går ned.

Mulig løsningen kan være å slå sammen valgene ?

Programsekretariatet sa...

helge samuelsen:
glad for at du minnet meg på lokalavisene - veldig enig med deg i at de er langt flinkere (naturlig nok) til å ta tak i lokale saker.

Ared:
Ja, du har rett, det er mange sammenhenger knyttet blant annet til øremerkede midler. Dilemmaet med akkurat det er jo spørsmålet om lokalt selvstyre. Det er lett å mene at midler bør øremkes og tjeneste bør være like, men virkeligheten er jo veldig ulik. Befolkningssammensetningen er forskjellig, boutgifter er forskjellig, behovene er faktisk forskjellig.

I grunnen en intressant tanke du har, om å slå sammen valg. Tillat meg å føye til - hva med å avvikle fylkestingene. Så slipper vi å ha i realiteten tre valg som i dag og kun to: stortingsvalg og kommunevalg.

Anonym sa...

Høyre bør i alle fall utrede fordeler og ulemper med felles valg og valgperiode.

Vi er alle enige om å fjerne fylkeskommunene, men det er etter min mening avhengig av en landsomfattende kommunereform.

Jeg er også uenig i direktevalg til bydelene i Oslo. Det skal bli spennende å se hvordan man takler forskjellige politiske flertall mellom bystyret og den enkelte bydel.

Programsekretariatet sa...

ared:
ad fjerning av fylkeskommunen. Høyre ønsker å fjerne den, men det er det dessverre ikke flertall på i Stortinget. enig med deg mht kommunereform; hvor Høyre ønsker seg større og sterkere kommuner, men også i det spørsmålet står vi litt alene.

Når det gjelder direktevalg i bydelen i Oslo deler jeg synet ditt fullt og helt. Høyre stemte i mot dette også, med bl.a. den begrunnelsen du påpeker.