tirsdag 21. august 2007

Omsorgsrevolusjon?

Servicebedriftenes landsforening har foretatt en undersøkelse knyttet til utvikling av omsorgstjenester, og sammenliknet Norge med andre land i Norden.

Konklusjonene er blant annet at: Norge inntar en klar jumboplass i Skandinavia når det gjelder grad av valgfrihet i omsorgssektoren.
Bare 2,1 prosent av landets kommuner har innført friere brukervalg i hjemmetjenestene. I Sverige er tilsvarende tall 9,3 prosent, altså mer enn det firedobbelte. I Danmark kan hele 74 prosent av kommunene tilby valgfrihet mellom minst en offentlig og en privat leverandør av hjemmehjelpstjenester.
Erfaringer:
I Danmark gjennomførte man i 2003 en stor brukervalgsreform. I dag er det knapt noen diskusjon i danske kommuner om å reversere frittvalg-reformen. For danskene har valgfrihet i omsorgssektoren langt på vei blitt en selvfølge.

I Sverige har mange kommuner gått langt i å innføre valgfrihetsmodeller i omsorgssektoren. Denne utviklingen startet med den borgerlige Bildt-regjeringens initiativer på begynnelsen av 1990-tallet, men har fortsatt også med sosialdemokratiske regjeringer. Også sosialdemokratisk styrte kommuner som Karlstad og Umeå har innført fritt brukervalg, med gode resultater.

Dette dreier seg om kvalitet i omsorgen. Og valgfrihet. Du kan lese mer om rapporten på her.

Hva mener du om dette?

Ingen kommentarer: