fredag 10. august 2007

Ikke lenger medlem

Ukeavisen ledelse kan fortelle at Eivind Reiten etter 30 år ikke lenger er medlem i SP.

Hm. Trenger vi å lure på hvorfor??

4 kommentarer:

Knut Johannessen sa...

Her tror jeg Ukeavisen Ledelse surrer igjen.

Sitat: "Millionlønn til tross, Reiten droppet å betale kontigenten til Senterpartiet i 2003 og 2004, og ble dermed automatisk utmeldt i 2005."

Dersom det er riktig at han ble automatisk utmeldlt i 2005, så er det noe som er veldig feil i denne Magasinet-artkkelen fra 16/7 i år:

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Ser ikke bort fra at det rotes litt fra ukeavisen.

Mitt retorisk spørsmål står forsatt ved lag :-)

Trenger vi å lure på hvorfor?

Egentlig kan vi kanskje lure på om SP fortsatt har bønder som medlemmer - eiendeomsrett vs sosialisme.... som vel SP-lederne de siste årene langt på vei har signalisert at de er for.

Knut Johannessen sa...

FVi har jo nesten ikke bønder igjen, i hvert fall ikke som driver jorda på heltid. De gjenværende lønnes riktignok godt av bl. SP.

Hvilke andre selvstendig næringsdrivende får hvert år ca. 200 000 av staten for å gjøre jobben sin? Som er å sørge for at du og jeg betaler mer for maten enn strengt tatt nødvendig.(Nå blir noen fryktelig forb....)

Det er jo ikke mye å lure på dersom han fortsatt er medlem. Odd Roger Chavez Enoksens raske velsignelse av Reiten som ny styreformann, tyder vel på at medlemskapet er intakt.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
du er inne på noen. Lurer på om Enoksen prøver å verve Reiten på nytt igjen som medlem..