torsdag 9. august 2007

18-81 kampanjen

Høyre har tillit til den enkelte persons evne til selv å ta ansvar og selv å ta valg. Derfor er 18-81 kampanjen lansert.

Den tar til motmæle mot dem som aksepterer at 18-åringer er myndige, men samtidig vil umyndiggjøre 81-åringer som vil ha frihet til å velge hvilke omsorgspersoner de vil ha i eget hus!

Dette er en kampanje som går i rette med dem som mener at 16-åringer ikke bør ha rett til fritt skolevalg. Det er en kampanje som skal forsvare foreldres rett til å velge omsorgsløsning for egne barn, enten dette er gjennom barnehage, eller gjennom nedsatt arbeidstid og hjelp fra besteforeldre og bruk av kontantstøtte.
Det er en kampanje for enkeltmennesket, den enkelte borger, den enkelte skoleelev, den enkelte forelder. Og det en kampanje mot dem som vil umyndiggjøre mennesker og innskrenke deres råderett og valgfrihet.

10 kommentarer:

Unknown sa...

hvor mye får Høyre fra opplysningen 1881 for å kjøre denne kampanjen da? Ja, tenke seg til et kritisk spørsmål fra et medlem!

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med sure spørsmål

Programsekretariatet sa...

egoisten:
kampanjen heter 18-81. (18 år og 81 år). Og det er avklart at dette ikke er i konflikt med noen, og det ytes ikke midler hverken den ene eller andre veien. skulle gjerne tatt i mot litt provisjon om det hadde vært mulig, men dessverre. sukk :-)

les gjerne mer på www.hoyre.no

Knut Johannessen sa...

Jeg konstaterer nok en gang at 16-åringen skal få lov til å velge hvilken skole han skal få gå på, men han er i følge Høyre ikke moden nok til å stemme på de politikerne som bestemmer dette?

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Du har rett i at Høyre mener en 16 åring skal kunne bestemme hvilken utdanning han/hun skal ta og på hvilken skole.

Hva mener du?

Du har også helt rett i at Høyre mener eldre folk som er myndige skal få bestemme fullt og helt over eget liv - og hvem som skal hjelpe dem i eget hjem. Derfor skal de få lov til å velge hjemmehjelp og hjemmesykepleier. Og selv bestemme om kommunen eller noen andre skal hjelpe. Dvs personen(e) som skal komme innenfor døra.

Hva mener du?

Og helt riktig. Eventuell endring av myndighetsalderen er ikke i noen av kommune- eller fylkestingsvalgprogrammene.

Knut Johannessen sa...

Jeg bare påpeker mangel på logikk i at en 16-åring er fullt i stand til å velge hvilken skole han kan gå på, (kanskje ett av de viktigste valg en 16. åring gjør) men ikke skal få kunne velge de politikere som evt. bestemmer skolepolitikken. Høyre vet sikkert at stemmerettsalder og myndighetsalder ikke er samme sak. Man kan stemme selv om man er 17 år. I tillegg så finnes det en rekke myndighetsaldre, noe jeg har skrevet om på egen blogg (beklager at jeg benytter anledningen til markedsføring, jeg vet det ufint)

1. Ja, jeg mener en 16 åring skal kunne bestemme hvilken skole han skal gå på/hvilken utdanning han skal ta. (Og i tillegg kunne stemme på politikere som bestemmer dette.)

2. Jeg er også enig med Høyre i eldere valgfrihet

3. Og jeg er helt uenig med Høyre i at 16-åringer ikke skal kunne stemme ved f. eks. kommune og fylkestingvalg. Erfaringer fra 6 delstater i Tyskland er meget gode. Valgdeltagelsen i aldersgruppen 16-18 år var høyere enn i eldre aldersgrupper.

Derfor har jeg litt problem med å ta "18"-delen av kampanjen seriøst.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Har ingen problemer med egenreklmen din :-)

Valgloven bestemmes i Stortinget, og i forrige sesjon ble loven endret. Kommunestyrer og fylkesting har ingen myndighet til å endre loven.

Så vil du kanskje mene at dette svaret er litt GPP og på siden av saken.

kanskje men ikke helt. I tilknytning til kommunevalgkampen er vi nå først og fremst opptatt av å snakke om de sakene som lokalpolitikerne faktisk kan gjøre noe med. Det innebører å si ja eller nei til fritt skolevalg eller brukervalg forøvrig.

Så vidt jeg har registrert er det vel bare ett parti som går inn for lavere alderesgrense (SV), men kommunalministeren har satt ned foten også for forsøk. Kritikken din bør rettes mot et parti som påstår å ville ha mer valg, men som nettopp går i mot valgfrihet ellers. SV og AP er i mot fritt skolevalg. I mot fritt valg av hjemmehjelp. I mot fritt valg av hjemmesykepleie.

Det er ikke særlig mye frihet i å stemme på hvem som skal bestemme over deg? Valfritheten er reelle først når du får bestemme selv i hverdagen.

Eller hva synes du?

Knut Johannessen sa...

Jeg skjønner at det er lokalvalg og at ikke stemmerett for 16-åringer er tema. Men Høyre har gått mot dette og det kritiserer jeg. Samtidig som jeg også kritiserer alle andre partier som går mot. Jeg er raus sånn.

"Det er ikke særlig mye frihet i å stemme på hvem som skal bestemme over deg? Valfritheten er reelle først når du får bestemme selv i hverdagen."

Usedvanlig vakre ord, men tror dere på det som står i siste setning, selv?

Jeg trodde vi hadde et representativt demokrati Norge og at jeg velger blant de minst dårlige av mange alternativer og at den begrensede valgfriheten jeg har er gitt meg av det partiet jeg stemmer på?

Jeg trodde Høyre var et konservativ parti (i beste fall liberalkonservativt), ikke et liberalistisk som gir enkeltindividet full valgfrihet.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Respekterer at du har et annet standpunkt når det gjelder stemmerett/myndighetsalder.

Samfunnet rundt oss er perfekt, noe jeg oppfatter at du selv mener ganske sterkt. Mål for alle/de fleste/noen (stryk det som ikke passer)er å forandre verden til det bedre. Da bør man vel ha klare ambisjoner for utviklingen - eller hva mener du? Skal man ikke strekke seg etter noen mål?

Ja du har oppfattet rett: Høyre er et konservativt parti. Og vi tror på individets selvestendighet også. Og felles ansvar for dem som trenger støtte.

Anonym sa...

programsekretariatet:
du mener vel at samfunnet rundt oss IKKE er perfekt?! Da blir det mening i det du skriver.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Ja :-)