onsdag 1. august 2007

Aktiv næringspolitikk?

Aktiv prat og ingen handling. Dette er vel igrunnen oppsummeringen av regjeringens næringspolitikk. De siste dagers debatt om opsjonene i Hydro, avslører at tilogmed statsministeren sitter musestille og ikke gjør noe som helst; før pressen og opposisjonen tar tak.

"Vi er imot, men vi kan ikke gjøre noe". "Vi har sagt hva vi mener, men vi kan ikke gjøre noe". Du verden så mange bortforklaringer de kommer med. Og denne politikken kommer kort tid etter at næringsministeren viste handlekraft. Tidligere i år da han kjøpte aksjer av Kjell Inge Røkke. Litt synd bare at kursen falt dramatisk etterpå. Aktiv næringspolitikk er åpenbart å gi bort statens penger.

Jeg undres. Den forrige næringsministeren, innsatt av LO, måtte gå. Han var for lite aktiv. Er det kanskje slik at den aktive politikken består i tomme ord, men hyppig skifte av næringsmnistre?

3 kommentarer:

Knut Johannessen sa...

"Tidligere i år da han kjøpte aksjer av Kjell Inge Røkke. Litt synd bare at kursen falt dramatisk etterpå. Aktiv næringspolitikk er åpenbart å gi bort statens penger."

Jeg håper Programbloggen normalt har bedre oversikt enn dette:

Staten kjøpte aksjene 22.juni for kr 145,60 pr. aksje. Kursen i dag ligger rundt 148. For meg blir det gevinst og ikke tap. Konklusjonen blir derfor feil. Synd, men sant.

Jeg antar at dere blander Aker Kværner med Aker Yards som falt kraftig etter resultatvarsel.

Selv om jeg var motstander av Aker-kjøpet, så bør premissene for kritikken være korrekt.

Jeg er glad for at den aktive næringspolitikken består av mange ord og ikke handling. Staten skal legge til rette for at konkurransen fungerer, bortsett fra det, bør den drive minst mulig forretningsvirksomhet. Historien har vist oss at det sjelden har fungert.

At man har kommet skjevt ut i opsjonssaken er det liten tvil om, men når vi skreller bort all retorikken så hadde vel næringsdepartementet to valg. Enten innkalle til ekstraordinær generalforsamling og tilkjennegi sitt syn eller å akseptere det som skjedde.

Jeg er litt usikker på hva Høyre egentlig mener i denne saken. Man skal avvente en granskning, men hva så? Det skal bli uhyre spennende å se hva Høyre lander på avhengig av granskningen viser.

Men man kan vel ha prinsipielle betraktninger uavhengig av en granskning. Skal man overholde inngåtte avtaler? Er opsjoner noe Høyre vil foretrekke om man er i posisjon, eller blir beløpene så store at det er vanskelig å forsvare dem?

Akkurat nå føler jeg at ledelsen går på slakk line og håper at de kommer over på den andre siden. Av erfaring vet jeg at det gjør fryktelig vondt å få en fot på hver side av linen.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
"Jeg antar at dere blander Aker Kværner med Aker Yards som falt kraftig etter resultatvarsel.

Selv om jeg var motstander av Aker-kjøpet, så bør premissene for kritikken være korrekt."

Ja. Beklager.

Til saken: Javisst bør man ha prinsippielle standpunkter - uavhengig av granskingen. Blant annet at inngåtte avtaler skal holdes. Høyre gjør det, og gjorde det i regjering. Da ble det f.eks tatt initiativ til diskusjon om IA-avtalen på åpent grunnlag. I motsetning til dagens regjeringen som forsøkte å bryte avtalen - og da fikk kraftig kritikk blant annet fra Valla.

Da eierskapsmeldingen ble behandlet støttet Høyre flere forslag.

Det som nå er berettiget, er å etterlyse redelighet fra regjeringen. Den gikk til valg på kraftig kritikk av politikken som ble ført, og en annen politikk ble lovet. Så kommer denne saken for en dag, og regjeringen gjør INGEN TING før den nå presses av opposisjon og media. Det er realt å reise spørsmål om opsjonsutbetalingene som er uvant store i dette landet, er innenfor de avtaler som er inngått.

Når det gjelder lønnsbetingelser er det først og fremst et anliggende mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Knut Johannessen sa...

"De siste dagers debatt om opsjonene i Hydro, avslører at tilogmed statsministeren sitter musestille og ikke gjør noe som helst; før pressen og opposisjonen tar tak."

Hvorfor tar Høyre tak i dette og anklager Næringsministeren for ikke å gjøre noe med opsjonsordningen? Var det ikke dette Høyres forslag i debatten om Eierskapsmeldingen:

"Medlemene i komiteen frå Framstegspartiet, Høyre og Venstre visert til at i tråd med prinsippa for god eigarstyring kan og skal ikkje staten gje direkte instruksar eller signal til styra om konkrete vedtak, verken formelt eller uformelt. Saker som krev tilslutning frå eigarane i samband med selskapa sine vedtekter skal avgjerast gjennom aksjonærdemokratiets vanlege reglar."

Jeg synes det er et glimrende forslag. Som Høyre nå ikke følger i praksis. Synd.