tirsdag 28. august 2007

Kan ikke noe om politikk

Jeg leste en interessant post forrige dagen, om hvorfor politikere ikke svarer. God post og gode poeng, også fra mange av kommentatorene.

Jeg har lyst til å snu problemstillingen. Hvorfor er det så mange som sier "jeg kan ikke noe om politikk, det interesserer meg ikke, det bryr meg ikke". Og med det som begrunnelse avstår man fra å stemme og valgdeltakelsen går ned. Og for å skikkelig kline til med et superargument "alle politikere er dumme".

Vel, det å skjære alle over en kam er dumt, og jeg skal passe meg for det selv. Men altså: Kan ikke, bryr meg ikke? Tull tøys. Hverdagen er full av politikk og politiske beslutninger. Hverdagen er i tillegg også full av politisk debatt og samfunnsengasjement. Men det settes andre ord på det:
Trikken må bli billigere, bensien er for dyr. Taggingen på huset er stygt, den nye operaen ble jo pen. Vi må ha barnehageplass, sykehjemsplass.
Og jeg kan fortsette. I det uendelige tror jeg.

Men spørsmålet mitt står ubesvart. Hvorfor er det så mange som sier de ikke kan noe eller vet noe om politikk? Er det for å slippe å egentlig måtte ta ansvar - som velger? Eller er det andre grunner?

11 kommentarer:

Nemo sa...

Eller er det fordi avstanden mellom politikere og mannen i gata er blitt for stor?

Anonym sa...

Kanskje fordi mange har oppdaget at det kan være ganske krevende å si at man er interessert i politikk.
Det sekundet man tilkjennegir at man er opptatt av politikk, og for eksempel sier at man syns at det er unødvendig å bruke penger på en opera, så oppdager man at man må forholde seg til motargumenter- mennesker som mener noe annet, hevder noe annet og begrunner det. Da må man begrunne sitt ståsted, og finne dekning for de påstandene man fremsetter, og det kan være krevende hvis man ikke er opptatt av politikk og følger med i samfunnsdebatten.

Men jeg er jo enig med deg i at alle til en viss grad er opptatt av politikk - en frisk og oppegående person tar jo hver eneste dag stilling til og politiske tema (skolen, skolefritidsordninger, barnehager, skatt, lukketider på butikken, for høy pris på matvarer, for dårlig kvalitet på ... osv), så jeg er enig med deg i at det blir feil å si at man ikke er opptatt av politikk. Samtidig tror jeg det ligger noe i det jeg sier over. De fleste er opptatt av det som skjer rundt seg, men ønsker samtidig ikke å ta del i samfunnsdebatten fordi det blir for krevende. Det tar for mye fokus og tid, og det er ikke noe de ønsker.

Programsekretariatet sa...

helge:
Jeg håper ikke det. Dvs jeg tror kanskje du kan ha rett når det gjelde rikspolitikere, men ikke når det gjelder lokalpolitikere. Ikke at alle kjenner alle, men i småsamfunn kjenner de fleste en eller annen kommunestyrerepresentant, i form av nabo, venn, far, mor e.l. og de er det vel lett å snakke med.

Sissel:
Jeg tror også du er inne på noe, men samgtidig.... Snakker jeg med folk uten å "diskutere politikk", men veldig konkrete saker, så opplever jeg at mange (nesten alle) har begrunnede meninger. Når vi diskuterer så veier vi jo for og i mot. Man kan spørre seg om argumentene er gode eller dårlige, men det er de jo i politikken også :-) (ops skrev jeg det).

Knut Johannessen sa...

Er det vi diskuterer reelt? Det er ikke bare en myte som har fått feste seg? Kan det være at det er den politikken som materialiserer seg i form av politikeres evige krangling, og som gjør at det utvikles forakt for politikervervet.

Jeg tror det er et lite antall som ikke bryr seg, som ikke interesserer seg for eller som ikke kan noe om politikk.

Jeg tror mange føler en avmakt for det politiske spillet, men det er ikke det samme som at man ikke bryr seg.

Når du sier at det er så mange, hvilket belegg har du for det? Er det gjort noen meningsmålinger, vitenskaplige undersøkelser eller er det den lave deltagelsen ved lokalvalg du bruker som antagelse?

Anonym sa...

Vox: Hva med over 30% av dem med stemmerett som ikke stemmer? Det blir vel en rundt regnet en million mennesker som ikke bryr seg nok til å stemme ved valg.

Programsekretariatet sa...

vox:
Mitt belegge er dels tuftet på alle som ikke stemmer, men jeg innrømmer at det er omtrent like velbegrunnet som uttalelsen "alle politikere er dumme".


Jeg tror forøvrig du er inne på noe når det gjelder dette med avmakt. Samtidig er jeg usikker på hvor riktig det bildet egentlig er i særlig mindre kommuner - hvor man i større grad kjenner noen som deltar i lokalpolitikken.

Hoderegning:
Godt poeng.

Anonym sa...

Det er to måter å tenke om politikk på. Den ene er å ha en mening, og så søke å få oppslutning om dete standpunktet. Det er det vi tror at politikerne gjør, og det er det jeg tror politikerne også gjør.
Men den andre måten, er å finne ut hva folk vil man skal mene, og så forme politikken deretter. Og jeg tror det er denne grunnholdningen som ligger til grunn for mange politiske utspill.
Det første vile gi respekt for politikere, det andre skaper forakt for politikere.
Jeg snakker som om det er enten-eller. Selvfølgelig er det mer sammensatt enn som så. Men likevel er det en prisippiell forskjell. Forskjellen kan være vanskelig å se, både hos andre, og hos seg selv, men jeg tror det er noe velgere oppfatter mer ubevisst.

Programsekretariatet sa...

genese:
Tror du har mye rett i dette.

Carl Christian sa...

Dette er en interessant debatt. Jeg tror manglende interesse og deltagelse skyldes en rekke ulike forhold. som også nevnt over. Enkelte har mer enn nok med sine egne liv (på godt og vondt) og ønsker ikke, eller makter å delta. For disse er kompleksitet i sakene med på fremmedgjøringen. Så fort man går inn i en debatt om ja eller nei til bomring, for eller mot billigere trikkebilletter, så settes det av politikere opp mot en rekke andre samfunnsforhold som man som regel verken har erfaring med, kjennskap til eller interesse av, og i blant heller ikke forståelse av at har noen sammenheng med saken.
Mange er kun opptatt av det nære som direkte berører en selv. Dette avleder (og skaper behov for) forenklinger. Et eksempel jeg så forrige dagen er Facebookgruppa ” FJERN Autopass Bommene!!” med 1858 medlemmer. Her finner man argumenter om at bommene skyldes pengegriske politikere, og det debatteres hvordan man kan ”snike” seg inn i Bergen. Jeg antar at flere av medlemmene her går inn under kategorien ”ikke interessert i politikk”. Frp har bevist at man kan hente mange velger i å forenkle (i mine øyne fordumme) problemstillinger. Problemet blir at mens politisk oppslutning krever en forenkling (som ofte går over grensen i ren fordumming) så krever gode politiske løsninger at man evner å forstår flere (ganske så mange) ting i sammenheng.
Videre tror jeg at såkalt ”hestehandel” bidrar i negativ rettning på interesse og valgdeltagelse. Mange ender opp med ikke å skjønne hva partiene står for når realitetene tvinger frem kompromisser. Å følge med og forstå er rett og slett krevende.
Jeg hadde en hel del flere tanker rundt dette, men det må vente til en senere annledning. Jeg har heller ikke tid og evner til å diskutere ting så mye som jeg ønsker.

Anonym sa...

Ja kjenner igjen det innlegget *smiler*
Og kjenner igjen kommentarer om at de ikke vet noe om politikk. Men så lenge man interesserer seg for noe som foregår rundt en så er det politikk.

Jeg tror at kanske er politikken mer fjrn for vi vanligepga politikerne er dårligere på å komunisere på et akseptabelt nivå.
For mye krangling om bagateller, for mange krumspring som tar fokus bort fra den aktuelle problemstilling.
Det blir for komplisert og derfor mindre interesse.

Lokalpolitikere er noe annet, ihvertfall her jeg kommer fra. Da er de synlige, de kommuniserer på en annen måte og de virker som vanlige mennesker med vanlige interesser.
Barese på noen av topp politikerne, de gir inntrykk av at de ikke har anelse på hva som foregår utenfor storting og regjerings korridorer.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
sukk, jeg er redd du har mange gode poenger:-) Samtidig er jeg fristet til å nekte å akseptere at det MÅ være sånn.

Hestehandel og å sette saker opp mot hverandre, er jeg enig i bidrar til skepsis og forvirring. I mange sammenhenger opplever jeg imidlertid at det ikke er tilfellet, men realiteten er at det er begresninger på hvor mye ressurser man har til rådighet og da må man ta ting i en rekkefølge. Da forsvarer jeg ikke at den ene tingen setter OPP MOT noe annet, men at man kanskje må gjøre ting i en liten annen rekkefølge eller bruke lenger tid.

Uansett, samfunnet vårt består jo av mange utfordringer som skal håndgteres av kommunestyrer, fylkesting eller storting. Jeg kan forstå i en travel hverdag har folk ikke tid eller kapasitet til å sette seg inn i ulike problemstillinger.

Amezing grace:
Jeg synes dessverre også du har gode poenger :-)

samtidig er jeg glad for å registrere at opplevelsen din med lokalpolitikere er litt anderledes. Nettopp det tror jeg er litt viktig å huske på - ikke minst med tanke på rekruttering av "folkets kårne". Det er ikke sikkert gode representanter er villig til å stille til valg og påta seg ansvar, dersom det vet at det ikke er annet å få en kjeft - noe berettighet men også noe uberettiget.

Forøvrig tror jeg stikkordene dine er viktige: dårlig kommunikasjon, krangle, bagateller og krumspring.

spørsmålet er om dette tross alt skjer i mindre omfang enn samarbeid og felles innsats.