mandag 27. august 2007

Valgets 10 løfter

Høyres 10 løfter

* Høyre vil sikre god økonomistyring gjennom effektiv bruk av ressursene i kommunen. Det sikrer både gode tjenester og et lavest mulig nivå på de kommunale avgiftene. Høyre vil dessuten arbeide imot innføring av kommunal eiendomsskatt, og at den skal trappes ned og helst avvikles i kommuner som i dag krever den inn.

* Lærerne skal få merkbar økning i tilbudet om etter- og videreutdanning.

* Foreldrene skal få innsyn i skolens resultater og utvikling.

* Leksehjelp og sommerskole skal styrke læring og kunnskap, gjerne i samarbeid med frivillige.

* Økt kvalitet i omsorgen gjennom et faglig løft for ansatte, samt tiltak for økt rekruttering.

* Økt makt til den enkelte bruker innen omsorgen. Der det er mulig, vil Høyre sikre den enkelte en til å velge hjelp fra andre enn kommunens egen tjeneste, men fortsatt på kommunens regning.

* Bruke de kommunale politivedtektene til å sikre at gater, torg og parker blir trygge fellesområder.

* Større satsing på kultur, viktig for å skape trygge, trivelige og levende lokalsamfunn. Styrke frivillighetssentralene.

* Utvikle flere «Ny sjanse»-prosjekter for unge som faller utenfor både på skolen og i arbeidslivet.

* Aktiv miljøpolitikk i kommunene. Styrket kollektivtrafikk, strengere utslippskrav til busser, offentlige bygg og den kommunale bilparken. Kommunene skal bruke elbiler, hybridbiler eller flexifuelbiler.

Synspunkter:

1 kommentar:

Anonym sa...

Ser greit ut dette men når dere nevnr mer lønn til lærere så burde dere vite at lønnsforskjellene er blitt så store at det er skremmende.
Jeg jonbber i helsesektoren og har vært i noen tilfeller utleid til skolesektoren der lønnen er svært mye større.
Jeg har 4 års utdannelse (høyskole) og i tillegg har jeg tilegna meg kompetanse ved prosejekter rundt om i landet (dette teller ikke for å få økt lønn annet enn i oslo og omegn).

En lærer uten utdannelse har langt mer enn meg i lønn som jobber i spesialisthelsetjenesten.
I 2002 var lønnen min gjennomsnittslønn. I dag er jeg 60 000 kroner under gjennomsnittslønn.

Rart at ingen reagerer på dette. Vårt forbund er en gjeng med pyser og dermed så sakker vi akterut.