onsdag 15. august 2007

Nytt rødgrønt løftebrudd

Renta skulle ikke gå opp lovet de rødgrønne. Og hva har skjedd siden? Den har gått opp. Gang på gang. Og jommen økte den ikke igjen i dag: For to dager siden avslørte VGfølgende: Både under Stoltenbergs første regjering fra 2000-2001 og mens han er statsminister for de rødgrønne har Norges Bank bare gjort én ting med renten: Satt den opp.

Sukk. Dette er sørgelige greier.

Er økonomien ute av kontroll? Er det derfor sentralbanksjefen må rydde opp fordi Kristin og Jens ikke gjør jobben sin?

Dette er jo ikke bra: Høy rente er det mest usosiale som fins. Nå tar regjeringen penger fra unge med lån og gir til dem som har mest fra før. Dette rammer også velferden i de mange kommuner, fordi mange av dem har gjeld.

Er dette virkelig uproblematisk? Hva mener du?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Om det finnes noe som er så tydelig fremme i dagen, må det være at høy rente rammer dem med minst fra før. Har man penger i banken, kan man kose seg med høy avkastning, mens betjener man lån på hjemmet (og eventuelt studier) sliter man ytterligere når renten skyer fart. Usosialt for barnefamilier, lavtlønnede og nyetablerere! Få offentlige utgifter og dermed renten ned igjen!

Anonym sa...

Det er vel stort sett internasjonale konjunkturer som er grunnen til den "høye" renten, i tillegg til høyt privat forbruk og en økonomi som går susende. Regjeringen holder seg til handlingsregelen, og får stort sett anerkjennelse i markedet for sin håndtering av økonomien.

SB setter opp renten fordi stortinget har gitt de et uavhengig mandat til å bremse karusellen når den står i fare for å gå for fort, og det er derfor ikke regjeringen som "tar penger fra unge med lån". Med høyere renter får vi kjølet ned økonomien og boligprisstigningen. Med lavere boligpriser blir det også lettere for unge å kjøpe bolig. Dette er ikke uproblematisk selvfølgelig, men sånn er kapitalismen og det fungerer ok sett i det store og hele.

Anonym sa...

allanm:
ikke helt enig... de rødgrønne gjør mange større eller mindre ting som tilsammen fører til større trykk i økonomien og raskere renteoppganger... f.eks, et par av de tingene som spiller en god del innpå hva som skjer med renten.

-de rødgrønne bruker for mye penger. de tøyer strikken for bruk av oljepenger altfor langt og bruker i tillegg oljepengene på en måte som påvirker økonomien i stor grad. for mye penger inn i offentlig sektor sammen med mangel på arbeidskraft fører til økte lønninger og igjen mere forbruk... her reddes regjeringen noe av billig kinesisk import som holder inflasjonen nede...men allikevel!

-de rødgrønne har fjernet mange av incentivene folk flest har for å spare.med en gang de tok over makten fjernet de skattefradragordningene for privat pensjonssparing. når disse er borte bruker folk i større grad heller disse pengene på forbruk, noe som igjen presser økonomien. her igjen er de rødgrønne idelogiblinde og privatallergiske noe som går utover fornuftig tilnærming til virkemidler (som kan inkludere private løsninger)

-videre kan også nevnes at de rødgrønne har satt bremser på når det gjelder effektivisering av offentlig sektor, både når det gjelder strukturell omstilling og konkurranseutsetting. dette er heller ikke bra for AS Norge.

jeg er sabla redd for hva vi sitte r igjen med når oljen er borte!! en ineffektiv stor offentlig sektor og et lite konkurransedyktig privat næringsliv. hvilke visjoner og langsiktige planer har egentlig de rødgrønne for hva Norge skal bli om 10-20-30 år? blant annet i kuttene på forskning ser vi hvordan mangel på slike langsiktighet mangler... synd!

Anonym sa...

allanm:
de av oss som er plaget med litt hukommelse, erindrer at de rødgrønne FØR stortingsvalget var opptatt av å utrydde fattigdom(men). Dessverre har vi måttet konstatere at forskjellene øker. Jeg er enig i at der finnes det mange forklaringer og det er ingen lett sak å ta tak i. Men når man nå gjør det enda dyrere å leve for dem som allerede har dårlig råd, da holder det ikke å igjen å fraskrive seg det økonomiske ansvaret regjeringen faktisk har.

Anonym sa...

Modernisert og global: joda, jeg er mye enig i det du sier. Men jeg tror ikke en høyrestyrt regjering hadde utgjort særlig forskjell for rentenivået. Jeg antar det hadde blitt skattelettelser av det, og økt privat forbruk er vanskeligere å kontrollere enn offentlig, som til en viss grad kan styres inn i sektorer hvor det ikke fører til overoppheting. Skattelettelser hadde ført til mer privat sparing, men også økte investeringer som igjen ville medført høyere lønninger pga mangelen på hender.

Når det gjelder fjerning av incentiv for sparing, så tipper jeg mange har kjørt sparepengene inn i aksjefond eller andre spareformer istedet. En del har nok gått til forbruk også, men som du sier, kineserne hjelper oss nå (og kanskje inderne etterpå).

Jeg vil vel ikke akkurat si at vår forrige regjering effektiviserte AS Norge heller. Såvidt jeg husker manglet også de visjoner for fremtidsnorge og neglisjerte forskningen. Men joda, dagens styre er temmelig tungrodd. Etter oljen skal vi leve av oljerenter og lån til andre land, vi blir den nye verdensbanken!

anonym: jepp, de kom med supre ord og sikkert gode intensjoner angående fattigdommen, men siden vi ikke lever i en planøkonomi kan ikke regjeringen kontrollere økonomien. Sannsynligvis ga politikerne SB rentevåpenet fordi de ikke kunne stole på seg selv i fornuftig bruk av det. Regjeringer har relativt stor økonomisk makt i lavkonjunkturer, for da kan de pøse inn med penger der det trengs uten at økonomien velter av den grunn. Men i høykonjunkturer fyrer stønader opp under forbruket, og da blir kanskje renten satt ytterligere opp.

Lav rente nå til dags er ikke smart makroøkonomisk, så da må dessverre noen enkeltindivider svi for at helheten skal flyte videre. Jeg har vanskelig for å se at Høyre hadde utøvd mer fordelingspolitikk enn de rødgrønne i denne situasjonen, men rarere ting har jo skjedd. Vi får se om pølse-hanssens revidering av sosialsystemet fører noe godt med seg.

uff, blir ikke flere kommentarer her. Skriver altfor langt :(

Programsekretariatet sa...

bluewolf, modernisert og global:
tiltredes:

allanm:
"Men jeg tror ikke en høyrestyrt regjering hadde utgjort særlig forskjell for rentenivået"

hm... og den forrige regjeringen førte en økonomisk politikk som dro renta ned. gang etter gang.

Du mener du nekter å akseptere realpolitikken?

Anonym sa...

Det er befriende å lese disse kommentarene som gir nyanserte og etter min mening treffende karakteristikker, noe jeg dessverre ofte savner hos sentrale politikere.

Det hadde selvfølgelig vært fristende for Høyre å bruke renten som et politisk virkemiddel i neste stortingsvalgkamp. Jeg ser for meg en stor plakat med bilde av Foss og med teksten " Lavere rente med Foss som finansminister".

"allanm" er nok nærmere sannheten når han sier at forskjellen mellom regjeringsalternativene nok er relativt små, særlig når en evt borgerlig regjering også må ta hensyn til Frps ønsker om å bruke mer oljepenger.

Jeg minner om at renteøkningen ble varslet av Norges bank allerede i mars 2005.

Når det er sagt tror jeg allikevel at Høyre kan profittere på å føre en stram finanspolitikk som ikke bidrar til å bringe renten ytterligere opp.

Programsekretariatet sa...

ared:
jeg er enig med deg. Det er mye gode kommentarer - og igrunnen bra at de er både kritiske og støttende. De fleste av dem går etterhvert videre også til stortingsfraksjonene våre som dermed får usensurerte innspill fra folkedypet :-)

Så er jeg enig med sluttpoenget ditt: Høyre fører en stram finanspolitikk. Også derfor er det viktig med et sterkt Høyre.