fredag 3. august 2007

Mer sensurering av nettet?

I følge nettavisen vil britiske lærere forby YouTube. Onsdag gikk britiske lærere i fellesskap ut og sa at de vil stenge brukerstyrte nettsteder som YouTube, Ratemyteacher og andre steder hvor skolebarn og lærere utsettes for sjikanering.

Ja, også YouTube og andre steder gir mulighet for sjikane. Men er svaret å stenge alt vi ikke liker fordi det kan misbrukes? Fortsatt er det folk som driver med telefonterror. Skal vi stenge alle telefoner av den grunn?

Også dette minner om et lettvint, men krampaktig rop etter et sterilt samfunn hvor alt er F U L L S T E N D I G perfekt. Litt som 1984 eller Brave New World. Hvor bøter tyter ut av veggen når du sier f... ops, skrev jeg virkelig det. Huff.

Men altså: Ja eller nei til sensur av YouTube mm. Hva synes du?

14 kommentarer:

Anonym sa...

Mine døtre er snart 12 og 14 og rasende gode på pc. Hvorfor? Fordi jeg har lært dem det.
Dette betyr at de har tilgang til informasjon fra hele verden, porno, vold, oppskrifter på bomber, invitasjoner til diverse ytterliggående grupperinger, dette vet de. Jeg har også fortalt dem om viktigheten til å være kritisk og å tenke selv. Jeg har introdusert dem for diskusjonsgrupper tilpasset aldersgruppen deres og oppfordret dem til å delta i samfunnsdiskusjonen. Være en stemme. Hun yngste er litt for ung enda, men hun eldste mener mye.

Jeg skal komme til poenget.

Vi kan ikke stenge igjen en dør til deler av verden og si at dette skal ingen få se. Verden eksisterer og den er like vakker som den er grusom noen ganger. Dette vil jeg at jentene mine skal vite, for dette trigger det gryende engasjementet jeg merker de har. Så vil de få vite at det finne mennesker som faktisk slår ned uteliggere, filmer det og legger det på internett - og det er greit at de vet. Så skal vi ta noen runder på det her hjemme- at sånn er faktisk noen mennesker. Hva kan vi gjøre i vårt nærmiljø for å motvirke slike destruktive krefter? Hva kan de gjøre på skolen? Hvem tror DE disse menneskene er som kan gjøre slike ting? Hva tror DE har ført til dette?

Jeg vil ha reflekterte barn som har tilgang til informasjon. Hvis det betyr at de får tilgang til denne type filmer, så er det greit. Så skal vi da snakke om hva som skjer når de klikker på den film. Så skal de få vite hva og hvem de støtter.

Sensurering av nettet? Overhode ikke. Vi skal heller oppfordre alle meninger og tanker komme opp og frem i lyset - først da er det mulig å bekjempe dem. Og disse filmene på youtube - la dem ligge der og bruk heller ressursene på å finne ut hvem disse kriminelle er. De skal tas ikke gjemmes bort.

Programsekretariatet sa...

sissel:
høres igjen ut som døtrene er utsatt for en mor som bryr seg om å oppdra dem - til å bli kjent med livets ulike utfordringer :-) Bra.

Ansvar er vel på mange måter et stikkord i denne sammenheng.

Jeg tror heller ikke det er noen god løsning å lukke øynene for alt man ikke liker her i verden. Tvert i mot. Nettopp det vi ikke liker bør frem i lyset - og ufarliggjørs. Eller som med trollet: Sprekke og dermed bli borte.

Anonym sa...

Nå var det ikke meningen å gjøre min barneoppdragelse til et tema, men nettopp, som du sier, å peke på ansvar. Jeg syns det er feil å etterstrebe et samfunn hvor vi passivt skal lære våre barn å peke mot "de andre". Vi er alle deltagende i dette samfunnet og vi har et ansvar overfor det vi ser skjer rundt oss - være en motpol til det destruktive. Og klarer ikke foreldrene å være den motpolen så må vi oppdra våre barn til å være det i forhold til sine jevnaldrende.

Grunnen til at jeg drar barn inn i dette tema er fordi barn brukes ofte som et argument for gjennomføre denne type sensurering.

Jeg drev en gang et nettsted hvor det ikke fantes sensurering, kun et krav om å holde seg innenfor norges lover. Fordi jeg er av samme oppfatning som deg. La oss møte djevelskapen ansikt til ansikt - så har man i det minste en sjanse til å bekjempe den.

Nå skal jeg ikke "avhandle" mer her inne og ta opp båndbredde. God helg :)

Programsekretariatet sa...

sissel:
Jeg konstaterer at vi snakker samme språk i denne saken, og synes det er verd å bruke både båndbredde og tid på det.

Men ettersom solen nå er kommet til østlandet er det gode grunner for å stupe ut i finværet og nyte helgen!

Anonym sa...

Sissel

Kloke og gjennomtenkte ord. Vi skal ikke stnge for den informasjonen vi ikke liker, men bidra til å skille godt fra ondt, stimulere kritisk sans. Det er i åpen dialog og åpen formidling vi kan skape selvstendige og reflekterte individer, og derved også bedre samfunn.

Mer som Paulsu sier: Vi har lov til alt, men ikke alt gavner. Så får vi snakke om hva som gavner.

Anonym sa...

Hele artikkelen er irrellevant.

Det eneste Høyre - og alle andre - trenger å ta stilling til er lovligheten av trafikkanalysesikre kommunikasjonsløsninger. Som Tor.

La meg forklare.

Tor lar deg huse nettsteder - og alle andre slags internett-tjenester for den saks skyld - ANONYMT. Uten at det er mulig å finne ut hvor i verden nettstedet/tjenesten drives.

Tor lar deg også besøke slike sider anonymt.

Så.

Sålenge Tor er lov så kan hvem som helst huse en youtube-videoside med barneporno uten at noen kan gjøre noe med det.

Og hvem som helst kan også huse en YouTube side med samme typen innhold som YouTube anonymt.

Dette gir muligheter for sjikane. Og som nevnt barneporno.

Jeg er sterkt for at Tor forblir lovlig. Det gir nemlig dissidenter, politiske aktivister, journalister og andre nordmenn til å delta i normal debatt på nettet uten frykt for at den kriminelle virksomheten Politiets Sikkerhetstjeneste - stadig med Høyre's fulle velsignelse - torturerer dem for det de skriver, mener og tenker.

Muligheten for å kunne si det du vil anonymt uten at det er teknisk mulig å finne ut hvem du er er faktisk viktig og nødvendig for sann ytringsfrihet. Derfor er jeg for Tor. Til tross for at det gjør det mulig å bruke verktøyet til ondskap.

Sålenge vi ikke stenger Tor kan enkeltorganisasjoner som "britiske lærere" synes hva de vil om enkelttjenester som YouTube, for sålenge Tor-nettet ligger som et trygt lag over Internett er det umulig å stenge/forby noen som helst enkelttjeneste. Den eneste muligheten er å skru Tor av (noe som i seg selv er praktisk umulig uten å også stenge hele det vanlige Internett).

Anonym sa...

Men i Norge skal det være greit å sensurere en offentlig pressekonferanse? det bryr man seg ikke så mye om kan det se ut til...

Programsekretariatet sa...

genese:
enig.

oyvinds:
du har interessante synspunkter. Men noen pussige koblinger til Høyre.

Anonym sa...

Jeg er opptatt av at ikke nettet utvikler seg til å bli et fristed for all mulig sjikane og injurier uten at noen har et juridisk ansvar.
Koplingen til telefonterror blir feil fordi politiet kan i dag få kjennelse for å pålegge nettoperatøren om å utlevere opplysninger om hvilket telefonnummer det ringes fra.

Nettet har enn stor gjennomslagskraft og når menge på kort tid. Det er viktig at det utvikles rettsregler som på den ene siden ikke reduserer yttringsfriheten men som samtidig hindrer et ukontrollerbart anarki.

Hvis en anonym person henger opp en plakat på ditt gjerde med straffbare yttringer er det ditt ansvar som eier å fjerne det - den samme tankegangen bør også gjøres gjeldende for nettsider.

Programsekretariatet sa...

ared:
jeg forstår innvendingene dine. Hvordan mener du dette skal håndteres?

Anonym sa...

En vanskelig oppgave hvor det kan være vanskelig å skille mellom jus og IT teknologi.

Jeg tror uansett at en eller annen form for regulering ville presse seg frem.

Historien om den 13-års gamle jenta som til slutt måtte flytte fra hjembyen pga bilder som ingen kunne fjerne fra nettet viser i praksis hva dette problemet er.

Om innholdsansvaret skal ligge på eier av det fysiske nettet, nettserverne eller nettsidene bør etter min mening avklares nærmere. På den måten kan vi videreføre anonymitet til sånne som meg.

Programsekretariatet sa...

ared:
jeg er veldig enig i at dette er vanskelig mht jus og teknologi. Derfor lurer jeg på om det ikke er fornuftig å prøve å lande på et prinsipielt standpunkt først - og eventuelt veie noen prinsipper mot hverandre: ytringsfrihet vs personvern.

Forsatt kjenner jeg også på at det er skummelt om vi skal ha en samfunn hvor ethvert vanskelig problem skal møtes med lovforbud.

Anonym sa...

Nå er det faktisk slik at f eks ærekrenkelser er forbudt i henhold til Straffeloven.(Sist endret i 1939)

Poenget er at nettet ikke skal utvikle seg til noe fristed for straffbare yttringer. Vi kan ikke ha det slik at publiseringsformen skal være avgjørende for om en straffbar handling skal forfølges eller ikke.

Ellers er jeg prinsipielt enig i det sekretariatet skriver i siste avsnitt.

Programsekretariatet sa...

ared:

:-)