onsdag 1. august 2007

Høyere fartsgrense - samferdsel

Nettavisen omtalte i går en undersøkelse gjort av et forsikringsselskap, om folks holdning til fart på veiene. Overskriften ble 1 av 4 vil ha lavere fart. Man kan jo spørre seg hvorfor overskriften ikke ble 3 av 4 vil ha høyere fart.

Vei og hastigheter er stadig tilbakevendende tema i norsk debatt, med god grunn. Det er en utfordring å kjøre gjennom landet vårt. Veiene er slett ikke gode mange steder. Men enkelte steder er veiene blitt veldig fine. Da synes noen det er rart at hastigheten ikke settes mer enn 90 - men noen få unntak. Det hindrer jo ikke folk i å kjøre fort av den grunn.

Men huff, jeg glemmer meg visst helt. I disse dager skal vi være opptatt av tog. Jeg synes tog er en behagelig måte å reise på. Så lenge det går dit jeg skal. Det er i grunnen mange sider av denne debatten. Hva mener du?

11 kommentarer:

Anonym sa...

Vet ikke hvor i landet du befinner deg, men her på Vestlandet er midlene til vei ikke akkurat noe å skryte over. Det meste vi får går med til tunneler og rassikring. Ikke akkurat god nok veistandard til å øke fartsgrensene her...

Programsekretariatet sa...

produktiv vestlending:
Nå skriver jeg faktisk at "Veiene er slett ikke gode mange steder". Og jeg kan forsikre deg om at dette ikke gjelder vestlandet alene.

Midlene til vei er faktisk ganske store, særlig når man ser pr antall innbygger. Et spørsmål er om midlene brukes godt nok. Spres de på for mange små prosjekter? Burde man konsentrere seg om få, store riks/fylkes/stamveier? Eller hva synes du?

Så til en annen side av debatten. Der hvor veien faktisk er gode - rundt omkring. Er ffartsgrensa høy nok, eller bør den settes opp slik tydeligvis 3 av 4 nordmenn mener?

Anonym sa...

Er vi sikre på at de 3 av 4 andre ikke svarte "vet ikke", "fornøyd med dagens grenser" eller noe liknende?

I min erfaring er det sneglekjørere (10 eller mer km under grensen) som skaper farlige forbikjøringer. Det er ingenting som forhindrer dødsulykker i større grad enn midtdeler. Likevel må vi få to felt eller hyppig forekomst av forbikjøringsfelt. Jeg frykter at vi får et felt i hver retning på f.eks. E39 itillegg til midtdeler, slik at man ikke kan kjøre forbi og ambulanse ikke kommer til ved ulykker.

Programsekretariatet sa...

bluewolf:
jeg lurte på hvem som først skulle komme med det betimelige spørsmålet :-) Jeg har tillatt meg å tolke tallene fra undersøkelsen omtrent like tabloid som Nettavisen. Undersøkelsen i seg selv er i grunnen ganske dårlig, dermed er det faktisk belegg for overskriften 3 av 4....

Poenget du berører er vel i grunnen litt dilemmaet knyttet til trafikksikkerhet. Det viser seg jo at midtdeler er noe av det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket som kan innføres. Det gir resultater, til ikke altfor høy kostnad. Ulempen er jo at det blir vanskelig å kjøre forbi sneglekjørerne. Men når det bidrar til å redusere veiulykker...?

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa...

Ble litt engasjert. Ble en post av kommentaren min. Den finnes her: http://tinyurl.com/33ap5o

Programsekretariatet sa...

bluewolf:
Bra post, har kommentert den hos deg. Og ja, tiden er moden for å investere.

Anonym sa...

Ofte er det sammenheng mellom hastighet og risiko. Når det gjelder hastighetsgrensene på motorvei har bla svenskene funnet ut at det er forsvarlig med 120 km/t uten at dette vil føre til flere ulykker.

Det er ikke lett å forstå at forskjellen mellom en ordinær vei utenfor tettbebygd strøk, med gårdsveier og vanskelige kryss, og en 4 felts motovei kun skal være 10 km/t.

Forøvrig mangler politikerne våre visjoner om veiplanleggingen.

Det er bare en måte å få en dramatisk nedgang av ulykkestallene - nemlig å bygge motorveier. I tillegg har SINTEF nylig gitt ut en rapport som viser en betydlig miljøgevinst ved at kjøretøyene kan holde en jevnere hastighet, spesielt tungtransporten.

Det viktigste er imidlertid at fysyisk adskillelese av kjørebaneene samt autovern kan redusere antall dødsulykker med inntil 80 %.

Bygging av høyhastighetsbane vil i utgangspunktet overføre trafikk fra fly og i liten grad fra vei. Dette er allikevel god miljøpolitikk.

Den nye slottsherren på Fritzøe hus har vist evne til visjonær tenkning i f m tog. Dette bør suppleres med full motorveistandard mellom Oslo og byene Bergen, Trondhjem og Stavanger.

Programsekretariatet sa...

ared:
Gode poenger. Har imidlertid ikke fått med meg visjonene til slottsherren...??

Anonym sa...

Vel - uttrykket "slottsherre" var vel noe overdrevet - fru Marie Treschow har sikert full kontroll på godset....

Forslag til programarbeidet:

Høyre innser at rask og sikker kommunikasjon er viktig for verdiskapning og bosetting. Samtidig må det tas nødvendig grep for å redusere klimautslippene.

. For å øke trafikksikkerheten og kapasiteten på stamveinettet vil Høyre arbeide for full motorveistandard mellom Oslo og Bergen, Trondhjem og Stavanger.

. For å redusere klimautslippene fra fly vil Høyre arbeide for høyhastighetstog mellom Oslo og de største byene i sør-Norge. Vi vil samarbeide med Sverige om tilsvarende forbindelse mellom Oslo og Stockholm/Gøteborg.

. For å redusere klimautslippene fra tungtransporten vil Høyre arbeide for at en større andel av godstrafikken kan overføres fra vei til bane.

Programsekretariatet sa...

ared:
fine bidrag - takk. Noe er allerede ganske uttalt politikk fra Høyre. Som andre gode forslag på bloggen, vil også dette bli sendt videre til stortingsgruppa - og forøvrig tatt med i programarbeidet videre.