mandag 13. august 2007

Færre realfagslærere

Mandag Morgen skriver i dag om realfagskrisen i Norge. 40% av skolene mangler en plan for å styrke realfagskompetansen. Lenger ut i artikkelen kan vi lese: "
Flertallet at skolelederne mener de kan nå målene i regjeringens realfagssatsing på sin skole"...
Det er jo fristende å undre seg høylytt over at det faktisk er krise i realfagsrekrutteringen samtidig som skolen mener man når regjeringens mål. eh. På den annen side; dette er vel egentlig litt for viktig til å bare tulle med.

Vil vi ha kunnskap i skolen, er det viktig å satse på basisfagene. Men det forutsetter uansett at vi har gode nok lærere. I alle disipliner.

Høyre ønsker blant annet å satse mer på etter- og videreutdanning av lærere og styrke basisfag som norsk og mattematikk. Og under kunskapsløftet ble det igangsatt prosjekter for å øke interessen for realfag.

Hva bør man gjøre?

1 kommentar:

Anonym sa...

I Norge, som i en rekke andre vest-Europeiske og Nord-amerikanske land, vil det _tidligst_ først om 20-30 år og kanskje aldri være nok høyt kvalifiserte LOKALE lærere i matematikk og naturfag. Grunnene til dette er fordelt over alle leddene i utdanningssystemet, men den desidert viktigste grunnen er det lave faglige/fagkulturelle nivået i 1.-10.-skolen.

Men dette er etter 2006 et mye mindre problem enn det var før, idet teknologien gjør at elevene i Norge enkelt kan fjernundervises av lærere i land der fagkulturene er svært mye sterkere enn de er i Norge (og hvis lønnsnivå atpåtil er lavere).