fredag 10. august 2007

Valgfrihet i hjemmet

Alle er enig i at du selv skal få bestemme hvem du vil ha på besøk. Det skulle bare mangle vil du vel si.

Men hvorfor skal ikke dette gjelde de mest personlige ting også? Hjelp til intimvask. Hjelp til å rydde i skuffer og skap. Hjelp til å holde huset rent. Hjelp til å gjøre innkjøp.

Hvordan i all verden kan man være motstander av at folk bestemmer selv hvem som skal være hjemmehjelp og hjemmesykepleier?

Why?

11 kommentarer:

Anonym sa...

For det første: Det er selvsagt helt umulig å bestemme selv hvem som skal stelle for seg hjemme. Man kan tenke seg valg mellom flere alternativer, men det er noe helt annet.

For det andre: Det er neppe mange som er motstandere av valgfrihet i seg selv. De som er imot privatisering av slike tjenester pleier da å forklare grunnene til dette nokså utførlig. At du er helt uenig i disse argumentene, eller mener at de tar helt feil, er jo greit nok. Men det virker da veldig merkelig at du ikke har fått med deg hva meningsmotstanderne dine sier.

Programsekretariatet sa...

abre:
Du tar faktisk feil.
I Oslo er det innført fritt brukervalg i hele byen. I bydeler som har hatt dette lengst, er tallene stabile. De fleste velger å la den kommunale hjemmehjelpen forsatt komme. Men mange velger faktisk privat leverandør.

Og i kriteriet for å kunne tilby denne tjenesten - som kommunen fortsatt betaler for - skal det være avtale om HVEM som skal komme hjem (edv. hvem som skal være stand in). Det aksepteres ikke i Oslo kommune at man skal sitte og ikke vite hvem som kommer hjem for å hjelpe til.

Jeg skjønner at mange har fobi mot ansatte som ikke jobber i stat eller kommune, men at man er negative til at voksne mennesker skal bestemme hvem som kommer innenfor egen dør, sliter jeg fortsatt med å forstå. - og jeg har fått med meg argumentene, som ikke på noe punkt tar for seg respekten for bestemor og bestefar.

Anonym sa...

Jeg skjønner ikke helt hva jeg tok feil i. Det du beskriver er da fortsatt et valg mellom gitte alternativer, selv om man kan spesifisere person?

Du sier at du har fått med deg meningsmotstandernes argumenter, men "sliter med å forstå". Hva er det som er vanskelig?

Jeg skjønner jo at formuleringene "fobi", og "negative til at voksne skal bestemme selv", er et forsøk på å sette meningsmotstanderne i et dårlig lys. Jeg tror imidlertid man skader sin egen sak med en slik stil. Og hvis motstandernes argumentene er så dårlige, må det da være mye å tjene på å argumentere mot disse?

Programsekretariatet sa...

ared:
det er mulig jeg misforstår deg, men i første kommentar sier du:

"Det er selvsagt helt umulig å bestemme selv hvem som skal stelle for seg hjemme."

I neste sier du: "Det du beskriver er da fortsatt et valg mellom gitte alternativer, selv om man kan spesifisere person

Nøkkelordet er person. Kan du forklare meg litt tydeligere hva du er i mot/hva du mener (*oppriktig ment*)?

abre sa...

Dette blir helt tåpelig, men jeg mener bare at ingen kan spesifisere selv, helt fritt, en hvilken som helst person til å stelle hjemme for seg. Man må velge blant de alternativene som foreligger. Mitt poeng var bare peke på det jeg mener er en veldig lettvint bruk av uttrykk som "valgfrihet", "bestemme selv", osv. Det betyr i dette tilfellet bare at man kan velge fra ei liste, og det er jo fint, når det fungerer. Men en slik ordning forutsetter jo ikke at det finnes flere konkurrerende tjensteytere.

Anonym sa...

Siden programsekretariatet trekker frem mitt brukernavn vil jeg anbefale at man fokuserer på at bestemor kan VELGE BORT kommunen som tjenesteyter hvis man ikke er førnøyd.
Vi har vel også erfaring for at private aktører er flinkere til å sørge for at klienten er fornøyd med hjemmehjelperen og at turnover er mindre der(enn i kommunen.)

Så hevder bla Gerhardsen at kommunen selv kan innføre en form for valgfrihet ved at klienten skal kunne velge hvilken kommuneansatt som skal utføre tjenesten.

Det blir det samme som om vi hadde hatt en offentlig butikkjede, men at du selv kunne velge hvilken kassedame som skal betjene deg.

Programsekretariatet sa...

abre:
"Dette blir helt tåpelig, men jeg mener bare at ingen kan spesifisere selv, helt fritt, en hvilken som helst person til å stelle hjemme for seg".

hm. jeg må faktisk foreslå at du setter deg inn i det systemet som er innført i Oslo kommune. Poenget er nettopp at man skal kunne vite HVEM som kommer hjem til seg. du må gjerne mislike det, men systemt er altså innført. og fungerer.

ared:
:-) Det var jo ikke meningen å trekke deg inn sånn uten videre, men uansett - kjekt at du deltar i debatten. gode poeng. Når det gjelder Gerhardsen så må man se hva som står i valgprogrammet deres: AP går i mot fritt brukervalg - og har gang på gang stemt mot det i bystyret. Det har også Gerhardsen gjort. At han sier noe annet nå.....

litt sånn som eiendomsskatt. De har programfestet at de ikke vil foreslå å innføre det. men de har ikke programfestet at de er i mot. Og vi vet at SV har programfestet at de er for. altså blir det rødt flertall i oslo, foreslår SV at skatten skal innføres - og AP stemmer ikke i mot.

Anonym sa...

"Poenget er nettopp at man skal kunne vite HVEM som kommer hjem til seg."

Det har jeg faktisk skjønt. Men la oss si at jeg er en ufør minstepensjonist som skal velge. Jeg kjenner bare til tre av pleierne på lista. Den ene liker jeg ikke, og de to andre er så populære at de ikke har ledig kapasitet. Resten er bare ukjente navn. For de fleste brukerne vil alle navnene være ukjente. Men kanskje jeg har en slektning jeg heller vil skal komme innom, og som godt kunne tenke seg å hjelpe. Dessverre har han ikke tid, han heller. Kunne kommunen hjelpe til? Eller kanskje jeg blåser i hvem som kommer, bare de kommer ofte nok? Jeg trenger f.eks. hjelp fem dager i uka, men bor i en kommune som bare har råd til to. Hva om jeg vil at hjemmehjelpen tar meg med ut på tur av og til, eller tar seg tid til å prate? Og så har hun ikke engang tid til det nødvendigste.

Mitt poeng er altså at det å "bestemme selv" ikke nødvendigvis er det samme som å velge fra en meny med navn. Det vil alltid være en hel rekke ting man ikke kan bestemme selv, men hva slags tilbud som er tilgjenglig avhenger av hva slags politikk som føres. Høyre er opptatt av valgfrihet i betydningen å kunne velge aktør. Og kanskje mener dere at alt annet også blir optimalt, bare det blir konkurranse. Det må dere i såfall gjerne mene, men når noen har andre oppfatninger om sammenhengene, eller om hva som er viktigst, betyr altså ikke det at de har "fobi" eller er motstandere av at mennesker skal få velge selv.

Anonym sa...

abre:
du er tydeligvis mest opptatt av å være uenig med Høyre enn av sak. Alternativet er krystallklart. Enten fullstendig underkastelse for kommunen, eller mulighet til å velge selv -både aktør og person. Selvsagt kan du ikke regne med alltid å få første valg. Men at man i det minste har større frihet - er jo et under at du trassig klarer å stemme imot. For en snodig debatt du driver.

Anonym sa...

Anonym:
Du misforstår. Jeg er ikke opptatt av å være uenig med Høyre. Jeg er heller ikke spesielt opptatt av denne konkrete ordningen i Oslo kommune. Jeg er opptatt av hvordan folk debatterer og argumenterer. I dette tilfellet ble jeg forundret over at representanter for Høyres hovedorganisasjon framstiller det som uforståelig at andre kan mene noe annet enn dem. Jeg reagerte også på antydningene om at det er selve valgfriheten meningsmotstanderne er imot.

Det er jo artig at du selv illustrerer poenget med formuleringene "fullstendig underkastelse for kommunen", og "et under at du trassig klarer å stemme imot".

Programsekretariatet sa...

abre:

"I dette tilfellet ble jeg forundret over at representanter for Høyres hovedorganisasjon framstiller det som uforståelig at andre kan mene noe annet enn dem."

Neida, har ingen problemer med både å forstå og respektere at andre mener noe annet. Derimot er det vanskelig å forstå hvordan man kan være mot valgfrihet. Både valg av aktører og valg av personer (hjemmehjelp).

"Jeg er heller ikke spesielt opptatt av denne konkrete ordningen i Oslo kommune"

Det har jeg i grunnen også forstått, ettersom du argumenterer mot en løsning som faktisk er iverksatt. Også det er litt snodig.