fredag 17. august 2007

Satse på utdanning

Kunnskap i skolen.
Vi må satse på utdanning. Det er ikke godt nok *bare* å sende flest mulig elever og studenter inn i utdanningssystemet. Resultatene har vi sett over m a n g e år. Vi putter masse penger i systemet, men resultatene har ikke vært tilsvarende.

Skal vi trygge velferdssamfunnet fremover, må vi være best og utdanning. Det betyr en kunnskapssatsing som er mer enn den sosialistiske ”kumba - Ya skolen” - hvor lek og sosialt samvær står i sentrum. Den forrige regjeringen gjennomførte et kunnskapsløft i skolesystemet som fokuserte på innhold og krav som skal bedre læringsresultatene.

Det første den nye utdanningsministeren gjorde var å skifte navn til kunnskapsminister. Det neste han gjorde var å ta over ansvaret for barnehagene….. Det neste han gjorde var å fjerne kravet om annet fremmedspråk i grunnskolen, og det tredje var å fjerne minstekrav for å komme inn på lærerhøyskolene. Det må kunne kalles en flying start for en kunnskapsminister!

Høyre vil ha kunnskap i skolen, hva vil du?

Ingen kommentarer: