onsdag 15. august 2007

Regjeringen lover ny avgift....eller?

I går var samferdselsminister Navarsete i alle debattkanaler hvor tema var rushtidsavgift. Det var ingen av lytterne som var i tvil om at samferdselsministeren ønsker å innføre en rushtidsavgift.

Dagen før var finansminister Kristin Halvorsen i alle Trondheims medier. Der fortalte hun henrykt at hun var for en innføring av rushtidsavgift i Trondheim.

I dag på partilederutspørringen av Jens Stoltenberg på NRK P2, uttalte derimot Stoltenberg at det ikke er fattet vedtak i regjeringen om innføring av en rushtidsavgift.

Hm..regjeringen har nok en gang skapt full forvirring om hva de mener om en sak. Velgerne har krav på et klart svar; ønsker statsministeren en rushtidsavgift eller ikke?

Hva mener du?


Oppdatert
SV-statsråd oppfordrer velgere til ikke å stemme AP - for å få innført avgiften. Sprekk blant de rødgrønne...?

9 kommentarer:

Anonym sa...

Etter initiativ fra den borgerlige regjeringen i Sverige har de nå innført en så kalt trängselsavgift i Stockholm fra 1. august iår. I forsøksperioden ble det registrert en reduksjon av co2 utslipp i Stockholm sentrum på 14 %.

Utfordringene er å plassere bomringen slik at man unngår uønskede sosiale belastninger ifm kjøring av barn til skole og barnehage. Plasseringen må også gjøres slik at det ikke blir forskjellsbehandling mellom store boområder. I Oslo ville det derfor være helt feil å bruke nåværende bomstasjoner.
Parallelt med dette må kollektivtilbudet bedres (større fart og flere avganger)og det må opprettes såkalt "park and ride" tilbud utenfor ringen.

Med disse forbeholdene er rushtidsavgift et fornuftig miljøtiltak.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Dagens bomring i Oslo ble målrettet plassert slik den er, for å drive inn mest mulig penger. Dersom målet skal være et annet, er det nok riktig at man må se på andre plasseringer.

Det er veldig populært å kreve at kollektivtrafikken må bli bedre. Men jeg lurer noen ganger på om folk er klar over hvor mye bedre den er blitt de siste årene: med T-banering, rullende fortau, 5-minutters rute etc. En av de største utfordringene er kapasiteten gjennom tunnellen i sentrum. Skal hyppigheten øke, må den kapasiteten utvides. Spørsmålet er om andre tiltak bør iverksettes før.

Park og Ride er bra. Hva med kollektivtillbudet i selve Groruddalen - bør det bli bedre. Eller utvidelse av Mortensrudbanen?

uansett, jeg noterer 1 "for" rushtidsavgift - eller?

Nemo sa...

Hvis formålet er å redusere utslipp er veien å gå å innføre uttslippsfri teknologi - for eksempel Hydrogenbaserte drivstoff. Slikt eksisterer og kan lett impementeres hvis vi virkelig ønsker det.

Hvis vi virkelig ønsker mindre kødannelse - kan en se litt på hvordan samfunnet er organisert. bedre kollektivtrafikk vil hjelpe på - men hvordan en organiserer samfunnet i forhold til bo - arbeid og omsorg (barnehage) er sannsynligvis av vesentlig større betydning.

Jeg synes det er totalt hårreisende å avgiftsbelaste enkeltmennesker uavhengig av betalingsevne for forhold som i første rekke skyldes dårlige teknologivalg og dårlig byplanlegging - ansvaret ligger på myndighetenes side mer enn noe annet.

merk av en MOT mer avgifter - uavhengig av hvilke avgifter det er snakk om. Og en FOR standsrett for inkompetente politikere.

(Og det siste bare halvveis på spøk)

:O)

Anonym sa...

Som en som bor i Groruddalen (Trosterud) må jeg si at kollektivtilbudet er ganske bra egentlig. Skal ikke klage så lenge t-banen er i nærheten.

Det som derimot er skikkelig upraktisk er plasseringen av bomringen. Alle som bor i området Trosterud/Haugerud/Lutvann (veldig mange faktisk) er "innenfor" bomringen bare dersom man kjører Tvetenveien ned til Helsfyr eller deromkring for så å finne frem til en eller annen hovedvei for ferden videre. En lang omvei, for de som ikke er kjent. Hvis vi skal rett ut på hovedveien må vi igjennom bomringen to ganger (Tvetenveien og E6).

Med andre ord: Om vi skal til Lillestrøm eller Oslo må vi gjennom en bomring, dersom vi ikke kjører en lang omvei mot Oslo. Det er da ikke særlig miljøvennlig å oppfordre folk til å kjøre lenger enn nødvendig?

Ok, ble en litt lang utredning om Groruddalen, men dere spurte :-)

Forøvrig er jeg enig med Helge Samuelsen i saken om disse nye flate skattene.

Programsekretariatet sa...

helge samuelsen:
gode poenger - tiltredes, vel kanskje ikke det siste om standrett (skjønt det er fristende..). Jeg noterer en MOT (*stort smil*)

forøvrig, på et miljøseminar vi arrangerte for en stund siden (og har blogget om), så poengterte flere at skal vi lykkes med å bekjempe klimaproblemer må vi satse på teknologiutvikling. Og der er vel i grunnen også noe av poenget ditt?

tormod:
Ja vi spurte, og har ingen ting i mot lokalpolitiske utlegninger. Tvert i mot. Tror jommen jeg skal videresende kommentaren din til Oslopartiet :-)

Notere en til i mot. (*nytt smil*)

Anonym sa...

Jeg får leve med at jeg ikke får noen smil fra programsekretariatet, men vil understreke at dette tiltaket har bevislig god miljøeffekt og at det må erkjennes at mange bruker bil unødig til/fra arbeid.

Selv har jeg parkert porschen i garasjen og blitt en nyfrelst pedalanton som gruer seg til ettermiddagens klatreetappe opp Kongsveien i pøsende regnvær.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Hm..du argumenterer godt, og har tydeligvis tatt skrittet fra ord til handling - for miljøet. så OK - *stort smil*

...er likevel ikke sikker på om pisk-politikken (avgifter) er bedre enn gulrot-politikken (teknologioptimisme ++)....

Anonym sa...

Miljøgevinsten ved rushtidsavgift virker på meg som en dårlig unnskyldning for økte skatter. Gevinsten blir mikroskopisk for miljøet, og slik flat beskatning rammer så klart de fattigste hardest. For å få folket til å akseptere det dikter man opp miljø-argumentet.

All ære til de som bekjemper global oppvarming, men hvis man virkelig vil gjøre noe med det bør man satse andre steder. F. eks. fornybar energi eller Thorium, samt slutte å utvinne olje. Biltraffikken er ikke den største synderen på langt nær. Energi- og matproduksjon (kjøtt) burde være satsningsområder. Men da må vel staten bruke penger istedenfor å tjene, ved å gi vanlige folk dårlig samvittighet.

Programsekretariatet sa...

tormod:
Ja.

Jeg har forøvrig mer tro på teknologiutvikling for å gjøre både det ene og andre produktet, inkl biler, mer klimavennlig.

Men forresten, det forutsetter igrunnen satsing på forksning, skole og utdanning...hvileskjær var visst svaret fra regjeringen..

Og da skjønner jeg at pisk og økte avgifter er svaret..hm