mandag 12. januar 2009

Statlig eierskap

Temaet er jevnlig til debatt i Høyre. Det var mye diskusjon på forrige landsmøte ifm nytt prinsipprogram, i tillegg er det dissens i utkastet til nytt stortingsvalgprogram på dette punktet. Nå har vi også fått inn et endringsforslag som lyder:
Statlig eierskap kan i noen tilfeller begrunnes ut fra særlige nasjonale hensyn. Det statlige eierskapet må være forutsigbart og profesjonelt.
Hva tenker du om formuleringen/problemstillingen?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Det sier seg selv at statlig eierskap skal være forutsigbart og profesjonelt.

Det som ikke sier seg selv er hva vi skal med statlig eierskap. Jeg er imot all statlig eierskap av prinsipielle årsaker.

Programsekretariatet sa...

S
Det første poenget ditt er vel alle enig i. Så kan vi strides om det faktisk praktiseres sånn..

Til det andre poenget er det litt mer delte meninger - også i Høyre. Noen av oss er enig med deg:-)

Anonym sa...

Det bør legges til at alt statlig eierskap i næringslivet skal fjernes på sikt. Fremmer det som endringsforslag til OUH

Programsekretariatet sa...

anonym:
Tiltredes!

Anonym sa...

Hei, dette temaet diskuterte vi for ikke så mange uker siden og jeg har hvertfal ikke endret mening. Høyre burde gå inn for at statelig eierskap skal avvikles på sikt. At Staten skal eie fiskeoppdrets annlegg i Chile, som konkurerer mot norske annlegg, er et godt eksempel på hvor galt det har blitt.

Programsekretariatet sa...

nicolai:
Ja temaet er diskuterte flere ganger:-) Og nå er det altså kommet innspill på utkastet til stortingsvalgprogrammet som vil i større grad "rendyrke" at staten ikke er eier.

Det var jo faktisk endel debatt om dette på landsmøtet i fjor ifm nytt prinsipprogram, så jeg blir ikke forundret om dette utløser endel debatt igjen.

Nyland sa...

Jeg klarer ikke å se behovet for noe statlig eierskap i næringslivet ! Staten er en "dårlig" eier og bør holde fingrene av fatet. Staten skal legger til rette for næringsutvikling og dett er dett

Programsekretariatet sa...

politikk:
Er i grunnen enig med deg. Du før sørge for å målbære standpunktet overfor fylkesforeningen slik at de tar det med både i svar på høringsutkastet til programmet og til selve landsmøtedelegasjonen :-)