onsdag 28. januar 2009

Raske biler

Vei er viktig for mange i Høyre. Også fart. Vi har nettopp mottatt følgende tilleggsforslag til stortingsvalgprogrammet:
For alle oss som kjører endel på ny firefelts motorveier må erkjenne at publikums syn på gjeldende fartsgrense på 100 kmt ikke stemmer med den virkelige farten som praktiseres.Kjører en på lovlig fartsgrense vil en oppleve at de aller fleste foretar forbikjøring. Forslag: Fartsgrensen på 4 felts motorveier settes til 110 kmt fra 2010.
Synspunkter?

16 kommentarer:

Carl Christian sa...

...når man ser hvordan veiene er bygd (i det minste de der navarsete ikke har kneppet inn på veiskuldrene) så tåler de atskillig høyere hastigheter enn 110.
Moderat forslag: Fartsgrensen på 4 felts motorveier med full veiskulder settes til 120 kmt fra 2010.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Noterer innspillet ditt også. Men helt oppriktig, trodde du var litt skeptisk til biler og vei, og mer opptatt av jernbane ol?

Anonym sa...

Alvorlig talt, Høyre skal ikke bli et "fri fart og billig bensin parti". Høy hastighet øker forurensning og øker antall ulykker.
Det dere skriver om at bilene og veiene tåler høyere hastigheter er omtrent som å si:"Sikkerhetsbelte og air-bager er overflødige fordi bilene har jo ratt og brems så ethvert sammenstøt er kan unngås."

Fartsgrenser er ikke satt ut fra hva en vei og bil tåler under normal kjøring, men fordi konsekvenser av feil på bil og hos sjåfør skal bli minst mulig.

Programsekretariatet sa...

Arne sk:
Nå har ikke programkomiteen formulert noe når det gjelder fart. Derimot har programkomiteen vært opptatt av å bygge ut veier, blant annet for å gjøre dem mer trafikksikre (bredere veier og fysiske midtdelere), samt sterkere satsing på rassikring.

Men så har vi altså fått inn forslag om høyere hastighet på gode veier - og det må komiteen ta stilling til...

Carl Christian sa...

jeg vil heller bygge jernbane enn vei, da jeg synes at investeringsmangelen på jernbane er langt dårligere enn på vei. Men dette innlegget handlet ikke om forholet mellom de ulike transportmiddlene. Vi trenger selvsagt veier også, jeg har aldri sagt noe annet. Vi må da også kunne kjøre effektiv på dem. Når nå E18 i vestfold er blitt en av landets aller sikreste veier, så ser jeg ingen problemer med å øke farstgrensen blant annet der.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
OK - takk for den oppklaringen!

Anonym sa...

Da støtter jeg programkomiteen og ikke det innkomne forslaget ....

Programsekretariatet sa...

Arne sk:

:-)

Unknown sa...

Et slikt forslag kan muligens betegnes som populistisk. Det er allikevel et poeng at man har fartsgrenser som førerne selv oppfatter som fornuftige. Det svenske vägverket har funnet ut at det ikke blir flere ulykker ved å sette opp fartsgrenen på motorveier til 120 km/t. Sverige og Norge burde kanskje harmonisert fartsgrensene.

Ulykkesrisikoen mellom motorvei klasse A og en ordinær riksvei med kryssende trafikk er meget stor. Dette reflekteres ikke i dagens fartsgrenser. Parallelt med en økning på motovei burde man derfor vurdere en reduksjon, f eks til 70 km/t, på ordinære riksveier.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
hm..kanskje ikke så dumt. Trafikksikkerhet er tross alt hovedbegrunnelsen bak forslaget.

Anonym sa...

Klart ja til høyst forsvarlige 110 kmt, bedre 120 kmt (Danmark har vel 130 kmt), der veiene holder Autobahn-standard. Men tenker på de store positive jobb/bosetnings/familiekontakt-effektene av Tysklands freie Fahrt. Min egen vei-til-jobben-bakgrunn er 2 bykvartaler, så 11 minutter i 180 kmt, og så 3 forstedskvartaler.

Programsekretariatet sa...

Erik Syring:
noterere :-)

Anonym sa...

110 bør være OK på de beste motorveiene, men bør muligens reduseres til 90 eller 100 om vinteren (en del land har såvidt jeg vet lavere fartsgrense i regn eller tåke). Men her må man også lytte til fagfolkene. Konsekvensene av en ulykke øker dramatisk over ca 90 km/t, rett og slett fordi vanlige biler klapper sammen ved sammenstøt.

Ellers har Arne SK et godt poeng. Det er nok med et vulgærparti i Norge.

Anonym sa...

PS:
Økning fra 100 til 110 har jo nokså lite å bety for reisetid. Kjører man 100 km på motorvei spares bare noen få minutter. Mellom Oslo og Gardermoen kan man spare 2-3 minutter. Hva er vitsen?

Forskjellen på 50 og 60 er jo dobbelt så stor som forskjellen på 100 og 110.

For reisetid er det mye viktigere å legge stamveiene utenom tettbygde strøk. Dette gir bedre flyt, større fart (fra 50 til 80-90) og bedre sikkerhet. På dette punktet har politikerne sviktet.

100 vs 110 er slik sett diskusjon de aller minste bagatellene.

Programsekretariatet sa...

Konrad:
"diskusjon om bagateller". Mulig det, men da gjør det ikke så mye å heve grensen:-)

Dette er jo snakk om på gode veier med fysisk skille til motgående kjørefelt, og forøvrig motorvei kl A.

Anonym sa...

Det er en bagatell fordi vi har lite motorvei klasse A der dette er aktuelt og det er veldig lite tid å spare, det handler mest om at noen med kraftige motorer kan more seg med å kjøre fort.

Det er ikke en bagatell mht sikkerhet.

Det øker heller ikke veiens kapasitet så lenge alle må holde minst 3 sekunds avstand vil ikke antall biler per time øke.

Mitt råd til dere i Høyre: Dette er bare en symbolsak, konsentrer dere om noe viktig i stedet for dill.